Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Mehatronika i robotizacija

Nositelji dr. sc. Goran Čubrić, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Mehatronički sustavi, davači signala i osjetila, vrste i oblici signala, izvršni elementi primjenjeni u mehatroničkim sklopovima, programibilni logički upravljački uređaji, sinteze upravljačkih sklopova, robotika i njen značaj, kinematička i dinamička analiza robota, upravljanje i programiranje robota, primjena robota u odjevnoj tehnologiji.
Cilj kolegija Poznavanje načina rada mehatroničkih sustava, te njihovih sastavnica. Određivanje uvjeta rada automatiziranog uređaja te poznavanje načina realizacije tih uvjeta. Poznavanje rada robota, njihove kinematike, te načina programiranja. Upoznavanje s mogućnošću primjene robota pri procesima izrade odjeće.
Literatura potrebna za ispit Nikolić G.: Osnove automatizacije strojeva za proizvodnju odjeće, TTF-Zrinski, Čakovec 2001.
Šurina T.,Crneković M.: Industrijski roboti, ŠK, Zagreb 1990.
Dopunska literatura Bolton W. Mechatronics (III. Ed.), Pearson, London 2003.
KarabegovićI. i dr.: Robotika, TF, Bihać 2002.
Loter B.: Manufacturing Assembly Handbook, Festo AG&Co, Esslingen 1997.
Hesse S.: Grefer-anwendungen, Festo AG&Co., Esslingen 1997.