Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Modna kolekcija

 Info > kolegij: Modna kolekcija
 Vijesti > kolegij: Modna kolekcija
 
Nositelji dr. sc. Slavica Bogović, doc.
dr. sc. Renata Hrženjak, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 3 (1+0+2)
ECTS 3
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Potpis, ovjerene vježbe, položen kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, radioničke, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Operativna priprema u proizvodnji odjeće ; planiranje i terminiranje proizvodnje ; proces stvaranja novih modela i proizvodnih kolekcija ; terminiranje aktivnosti - modni kalendar ; analiza kreativnog procesa ; identitet proizvoda ; životni ciklus odjevnog predmeta ; stvaranje proizvodnih kolekcija ; proizvodna kolekcija proljeće-ljeto ; proizvodna kolekcija jesen-zima ; međusezonske modne kolekcije ; proces nastajanja modne marke
Cilj kolegija Upoznavanje s značajkama operativne pripreme u funkciji stvaranja dinamike za izradu uspješne modne kolekcije ; terminiranje i provedba aktivnosti unutar modnog kalendara ; značajke proizvodnih modnih kolekcija i međusezonskih modnih kolekcija
Literatura potrebna za ispit D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt-Rogale, M. Hrastinski: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, Univerzitetski udžbenik, Tehnički fakultet univerziteta u Bihaću, Bihać, 2000
M. Gašović: Modni marketing
Sh. Atkinson: Designing and Marketing Fashion Products