Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Organizacija proizvodnje

 Info > kolegij: Organizacija proizvodnje
 
Nositelji dr. sc. Darko Ujević, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 3 (2+1+0)
ECTS 3
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Potpis, ovjerene vježbe, položen kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Pojam proizvodnog procesa ; funkcionalna organizacija proizvodnog procesa ; prostorni uvjeti - minimalni i optimalni ; organizacija proizvodnje u krojnici, šivaonici i doradi ; organizacija radnih mjesta i opskrba radnih mjesta ; racionalizacija rada i prostora ; unaprjeđenje uvjeta radne sredine na radnim mjestima ; postrojenja u proizvodnji ; namjena i vrsta proizvodnih objekata ; organizacija skladištenja ; organizacija unutarnjeg transporta ; organizacija kontrole kvalitete
Cilj kolegija Uspostava valjanog proizvodnog procesa ; funkcionalna organizacija proizvodnog procesa i prostornih uvjeta ; upoznavanje s racionalizacijom i unaprjeđenjem radnih uvjeta ; organizacijski elementi proizvodnje odjeće u krojnici, šivaonici i doradi ; skladišni uvjeti i organizacija sustava kvalitete
Literatura potrebna za ispit D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt-Rogale, M. Hrastinski: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, Univerzitetski udžbenik, Tehnički fakultet univerziteta u Bihaću, Bihać, 2000
H. Carr, B. Latham: The Technology of Clothing Manufacture
H.B. Maynard: Industrijski inženjering, knjiga 1.-4.
N. Mileusnić: Organizacija procesa proizvodnje
Dopunska literatura Z. Horvatec: Organizacije proizvodnje