Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Laboratorij za mehanizme i automatizaciju strojeva u odjevnoj industriji

Oprema:

Naziv: Simulacijska didaktička ploča za pneumatiku i elektropneumatiku s kompresorom.
Opis: Didaktička ploča tvrtke Norgren s dodatnim elementima tvrtke Commazzi, i Siemensa namijenjena je spajanju elemenata za ostvarivanje upravljačkih zadataka.
Studenti na temelju zadatka za kojeg su razradili shemu upravljanja (pneumatsku, elektropneumatsku ili s PLC-om) spajaju elemente i puštaju ih u rad.
Simulacijska didaktička ploča za pneumatiku i elektropneumatiku s kompresorom.


Naziv: Slog elemenata tvrtke Festo
Opis: Set upravljačkih elemena s dva pneumatska cilindra fiksno su spojena na svoje postolje. Upravljački elementi složeni su u tzv. "takt metodu".
Jednostavnim prespajanjem pneumatskih vodova s brzorastavljivim spojkama mogu se ostvariti i pustiti u rad jednostavnije pneumatske sheme upravljanja korištenjem tzv. koračne metode.
Slog elemenata tvrtke Festo


Naziv: Model jednostavnog manipulatora
Opis: Model manipulatora simulira uzimanje i odlaganje odjevnih izradaka na različitim vrstama strojeva u procesima proizvodnje odjeće.
Manipulatorom upravlja Siemensov PLC, a program za njega izrađuju studenti i puštaju ga u rad.
Model jednostavnog manipulatora


Naziv: Model automatske glačalice
Opis: Na modelu automatske glačalice postavljeni su svi izvršni i upravljački elemenata koje ima industrijska glačalica. Nije instaliran parovod ni vakuumski uređaj. Upravljanje glačalicom ostvareno je sa PLC-om.
Namjena modela je simulacija rada (pokretanja dijelova) glačalice promjenom programa upravljanja kojeg izrađuju studenti.
Model automatske glačalice


Naziv: Set senzora tvrtke Siemens
Opis: Set sadrži različite industrijske senzore: induktivne, kapacitivne, optičke i ultrazvučne, namijenjen je demonstraciji i ispitivanju.
Set senzora tvrtke Siemens


Naziv: Robot RV-2AJ tt. Mitsubishi
Opis: Ovo je računalno upravljan robot, s pneumatskom hvataljkom za prijenos izradaka, s 5 stupnjeva slobode gibanja. Točnost ponavljanja položaja u prostoru je ± 0.02 mm.
Robot RV-2AJ tt. Mitsubishi


Naziv: Oprema za pneumatiku, elektropneumatiku i senzoriku tt. Festo
Opis: Oprema se sastoji od radnih ploča na kojima se spajaju pneumatski izvršni elementi, elekrtopneumatski elementi i senzori. Uz opremu je instaliran i simulacijski program naziva FluidSim (za pneumatiku i elektropneumatiku) s kojima se crtaju sheme i provjerava ispravnost.
Oprema za pneumatiku, elektropneumatiku i senzoriku tt. Festo