Faculty of Textile Technology
 
General rules

Pravo na pristup razredbenom postupku za upis na stručni studij Tekstilne odjevne i obućarske tehnologije Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Varaždinu (Hallerova aleja 6), imaju osobe koje su završile srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od četiri godine i uspješno položile državnu maturu. Pod položenom državnom maturom se smatraju položeni obvezni predmeti državne mature i to: hrvatski jezik, matematika i strani jezik na osnovnoj ili višoj razini (vidi tablicu niže), te dodatno navedeno u publikaciji Prijave ispita državne mature 2016./2017. i prijave za upis na studijske programe za upis na pojedine studijske programe Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološkog fakulteta.

Kandidati na razredbenom postupku TTF-a stječu bodove:

a) temeljem postignutog uspjeha u srednjoj školi i

b) temeljem rezultata na ispitima državne mature;

 

Dodatno za studijski program Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija, smjer: Dizajn obuće (DO)

c) i temeljem dodatne provjere sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti.

 

Studijski program

Hrvatski jezik

Matematika

Strani jezik

Izborni predmet

Provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti

Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija – TOOT

 

Osnovna razina – B razina

+ 50% riješenosti testa

 

Kemija ili fizika

Nema

TOOT, smjer: Dizajn obuće

(DO)

Osnovna razina –

B razina

 

Osnovna razina – B razina

Likovna umjetnost

Prag 300 bodova

 

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj Upisi u 2017./2018..

Prijave za pojedine upisne rokove i uvid u rezultate obavljaju se preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta - NISpVU. Detaljnije informacije o cijelome postupku mogu se pronaći u publikaciji  Brošura za učenike u redovnom sustavu srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

16.05.2017.