Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Sveučilišni studiji

Na sveučilišnom studiju Tekstilno-tehnološki fakultet organizira:

preddiplomske studije u trajanju od tri godine (6 semestara):  

diplomske studije u trajanju od dvije godine (4 semestra):

poslijediplomske doktorske studije u trajanju od tri godine (6 semestara):

poslijediplomske specijalističke studije u trajanju  od  3 semestra:

Struktura i vrste studija na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu (klikom na pojedino polje do više informacija):

uvećana slika

 

Popis kolegija i ishodi učenja preddiplomskog sveučilišnih i diplomskog sveučilišnih studija (HR & EN)

PMT TKME OI IDO IDT PMT TKME OI IDTO DT MD K DT MD TZT TMDT TKM