Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće (IDTO)

Studij industrijskog dizajna tekstila i odjeće pokreće se zbog postojećeg interesa za studij koji je otvoren studentima zainteresiranim za dizajn tekstila i odjeće u industriji, kao i za znanstveno istraživanje procesa postavljanja i realizacije projekta kolekcije tekstila i odjeće. Sve brži razvoj novih tehnologija koje omogućavaju bržu, kvalitetniju i jeftiniju proizvodnju tekstila i odjeće te zahtjevniji plasman tekstilnih proizvoda na tržištu uvjetuje temeljito poznavanje novih tehnologija što se postiže izvođenjem interaktivne nastave.
Integracijom svih dobivenih znanja student smjera industrijskog dizajna  tekstila i odjeće postaje visoko kompetentni stručnjak koji suvereno vlada svim dijelovima složenog procesa životnog ciklusa tekstilnog i odjevnog proizvoda stvorenog u uvjetima serijske proizvodnje. U studiju se predlažu i izborni kolegiji koji dopunjuju sadržaje.

Kolegiji upisnog smjera IDTO