Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Zavod za odjevnu tehnologiju

Predstojnik: izv. prof. dr. sc. Slavenka Petrak
Adresa: Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3712 543
Fax: +385 1 3712 599
E-mail: slavenka.petrak@ttf.hr

 Vijesti

Zavod organizira i izvodi nastavu i znanstveno-istraživački rad iz područja odjevnog inženjerstva, tehnologije i industrijskog inženjeringa koja se izvodi u suvremeno opremljenim učionicama i specijaliziranim laboratorijima:

Nastavnici Zavoda su nosioci znanstveno-istraživačkih, složenih tehnologijskih i tehnologijsko razvojnih projekata koji obuhvaćaju širok raspon aktualnih i primjenjivih tema vezanih za odjevno inženjerstvo.
Značajna aktivnost Zavoda je suradnja s gospodarstvom na izradi studija, elaborata i projekata, te organizaciji i izvođenju stručnih seminara o najnovijim istraživanjima i dostignućima u području odjevnog inženjerstva i tehnologije, za obrazovanje rukovodećeg osoblja i nastavnika strukovnih srednjih škola.
Temeljem znanstvenog i stručnog rada nastavnici Zavoda su nosioci više patenata iz područja procesa proizvodnje odjeće i tekstilija, kao i novih high-tech proizvoda.

Djelatnici:


Djelatnik Kolegij
dr. sc. Zvonko Dragčević, prof. emeritus Oblikovanje radnih mjesta, Studij rada, Sustavi predeterminiranih vremena, Uvod u znanstveni rad, Zaštitni materijali i odjeća, Ergonomija radnih procesa odjevnih tehnologija, Industrijski inženjering, Metodologija znanstvenog rada 
dr. sc. Gojko Nikolić, posebno istaknuti profesor Automatizacija sustava odjevnih tehnologija, Upravljački sustavi s mikropneumatikom 
dr. sc. Snježana Firšt Rogale, prof. Inteligentna odjeća, Odabrana poglavlja odjevne tehnologije, Projektiranje proizvodnih sustava, Tehnološki procesi krojenja odjeće, Tehnološki procesi šivanja odjeće, Tehnike realizacije odjeće, Termoizolacijska svojstva odjeće 
dr. sc. Dubravko Rogale, prof. Automatizacija sustava odjevnih tehnologija, CAD/CAM u odjevnom inženjerstvu, Inteligentna odjeća, Konfekcioniranje tehničkog tekstila, Odabrana poglavlja odjevne tehnologije, Organizacija proizvodnih linija, Procesi proizvodnje odjeće, Procesni parametri odjevnog inženjerstva, Projektiranje proizvodnih sustava, Tehnička dokumentacija, Tehnike spajanja tekstilija, Tehnološki procesi šivanja odjeće, Konstrukcija odjeće IV, Integrirani sustavi u inteligentnoj odjeći, Mjerne metode i analiza procesnih parametara, Računalni sustavi za visoku modu, Tehnologija izrade visokomodne odjeće, Računalno oblikovanje obuće 
dr. sc. Darko Ujević, prof. Modeliranje odjeće D, Normizacije u odjevnoj tehnologiji, Organizacija proizvodnih linija, Organizacija proizvodnje, Praktikum izrade odjeće, Tehnička dokumentacija, Tehnička priprema proizvodnje odjeće, Tehnološki procesi dorade odjeće, Konstrukcija odjeće I, Konstrukcija odjeće II, Konstrukcija odjeće III, Modeliranje odjeće II, Antropometrijski sustavi i odjevne veličine, Konstrukcija i šivanje u visokoj modi I, Konstrukcija i šivanje u visokoj modi II, Sofisticirani pristup proizvodnje odjeće i obuće, Terminsko trgovanje, Normizacije u odjevnoj tehnologiji D 
dr. sc. Anica Hursa Šajatović, izv. prof. Izrada odjeće, Ergonomija radnih procesa odjevnih tehnologija 
dr. sc. Slavenka Petrak, izv. prof. CAD/CAM u odjevnom inženjerstvu, Modeliranje odjeće, Računalna konstrukcija odjeće, Računalno projektiranje odjeće I, Računalno projektiranje odjeće II, Konstrukcija odjeće IV, Modeliranje odjeće I, Računalno oblikovanje obuće, Metode računalne 3D konstrukcije odjeće 
dr. sc. Slavica Bogović, doc. Konstrukcija odjeće D, Konstrukcija odjeće, Modna kolekcija, Primijenjena konstrukcija kostima, Računalna konstrukcija odjeće, Računalno projektiranje odjeće I, Primijenjena konstrukcija kostima, Konstrukcija odjeće I, Konstrukcija odjeće II, Modeliranje odjeće, Računalna konstrukcija odjeće, Topološke invarijante pri projektiranju funkcionalne odjeće 
dr. sc. Ksenija Doležal, doc.  
dr. sc. Goran Čubrić, doc. Mehatronika i robotizacija, Mrežno planiranje, Sinteza automatiziranih sustava odjevnih strojeva, Strojevi i automati u odjevnoj tehnologiji, Upravljački sustavi s mikropneumatikom 
dr. sc. Renata Hrženjak, doc. Modna kolekcija, Primijenjena konstrukcija kostima, Tehnološki procesi dorade odjeće, Primijenjena konstrukcija kostima, Konstrukcija odjeće I, Konstrukcija odjeće II, Modeliranje odjeće 
dr. sc. Bosiljka Šaravanja, poslijedoktorand Tehnološki procesi dorade odjeće 
dr. sc. Ivana Špelić, poslijedoktorand  
dr. sc. Blaženka Brlobašić Šajatović, viši asistent  
dr. sc. Jacqueline Domjanić, viši asistent  
dipl. ing. Martina Bobovčan Marcelić, asistent  
mag. ing. techn. text. Maja Mahnić Naglić, asistent  
dr. sc. Beti Rogina-Car, stručni suradnik