unizg Pretraga

Ispitni rokovi i konzultacije

Popis predmeta s datumima ispitnih rokova:

  

Prema ODLUCI o.d. dekanice izv.prof.dr.sc. A. Hursa Šajatović omogućava se izvođenje u kontaktnom obliku isključivo laboratorijskih i praktičnih vježbi, ispita, kolokvija, konzultacija i obrana završnih, diplomskih i doktorskih radova, 11.1.2021.

   

Ispitni rokovi i konzultacije