unizg Pretraga

izv. prof. dr. sc. Blaženka Brlobašić Šajatović

Funkcija

Predstojnica Zavoda za odjevnu tehnologiju

Zavod

Zavod za odjevnu tehnologiju

 Osobni podaci

 • Datum i mjesto rođenja: 26. 05. 1976., Zagreb


 Akademsko obrazovanje

 • 2004. Dipl. ing. at Faculty of Textile Technology
 • 2014. doktorat: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno - tehnološki fakultet:"Istraživanje tjelesnih proporcija trenirane i netrenirane populacije kao čimbenika u postupcima konstruiranja odjeće" ( mentor: prof.dr.sc.Darko Ujević)


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • 2004.- Tekstilno - tehnološki fakultet, vanjski suradnik
 • 2007.- Tekstilno - tehnološki fakultet, asistent
 • 2014.- Tekstilno - tehnološki fakultet, viši asistent
 • 2018. Tekstilno -tehnološki fakultet, docent
 • 2021. Tekstilno - tehnološki fakultet, viši znanstveni suradnik


 Nastavna djelatnost

 • Stari program:
 • "Konstrukcija odjeće" - stručni studij, odjevna tehnologija
 • "Konstrukcija odjeće" - stručni studij, modni dizajn
 • "Tehnološke operacije proizvodnje odjeće" - stručni studij, modni dizajn
 • "Konstrukcija odjeće I" - fakultetski studij
 • Stručni studij:
 • "Tehnološki procesi dorade odjeće", stručni studij, odjevna tehnologija
 • Preddiplomski studij:
 • "Konstrukcija odjeće I", sveučilišni preddiplomski studij, Tekstilni i modni dizajn (TMD)
 • "Konstrukcija odjeće II", sveučilišni preddiplomski studij, Tekstilni i modni dizajn (TMD)
 • "Modeliranje odjeće I" - sveučilišni preddiplomski studij, Tekstilni i modni dizajn (TMD)
 • "Modeliranje odjeće" - sveučilišni preddiplomski studij, Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI, IDTO, OI)
 • "Izrada odjeće" - sveučilišni preddiplomski studij, Tekstilni i modni dizajn (TMD)
 • "Tehnološki procesi dorade odjeće" - sveučilišni preddiplomski studij, Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), OI
 • "Tehnička priprema proizvodnje odjeće" - sveučilišni preddiplomski studij, Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), OI
 • Diplomski studij:
 • "Organizacija proizvodnje" - sveučilišni diplomski studij, Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI)
 • "Tehnička dokumentacija" - sveučilišni diplomski studij, Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI)


 Znanstvena djelatnost

 • Tehničke znanosti, tekstilna tehnologija, odjevna tehnologija


 Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Istraživanje proporcija sportske populacija
 • Razvoj sustava veličina odjeće
 • Konstrukcija i modeliranje odjeće


 Znanstveno-stručni rad

 • 8 stručnih knjiga
 • 14 poglavlja u knjizi
 • 8 izvornih znanstvenih radova objavljenih u časopisu citiranom u tercijarnim publikacijama (CC, SCI i SCI Expanded)
 • 1 izvorni znanstveni rad objavljen u časopisu citiranom u sekundarnim publikacijama
 • 1 stručni rad u časopisu
 • 6 stručna rada na skupovima
 • 52 izvorna znanstvena rada objavljenih u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa kao cjeloviti radovi
 • 4 pozvanih predavanja na skupovima
 • 1 znanstveno popularizacijski članak
 • 1 priručnik
 • 1 tehničko unaprjeđenje
 • 1 patentna prijava
 • 4 usmenih izlaganja na međunarodnom skupu
 • 8 javnih predavanja u okviru seminara i radionica


 Sveučilišni udžbenici i knjige

 • Ujević, D., Rogale, D., Hrastinski, M., Dragčević, Z., Lazibat, T., Brlobašić Šajatović, B., Hrženjak, R., Doležal, K., Drenovac, M., Karabegović, I., Mimica, Ž., Smolej Narančić, N., Szirovicza, L.: Hrvatski antropometrijski sustav: priručnik, Ujević, D. (ur.), Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006., ISBN 953-7105-10-5
 • Ujević, D.; Rogale, D.; Hrastinski, M.; Szirovicza, L.; Bačić, J.; Mencl-Bajs, Z.; Rudan, P.; Drenovac, M.; Mujkić, A.; Dragčević, Z.; Hrženjak, R.; Doležal, K.; Brlobašić Šajatović, B.; Karabegović, I.; Smolej Narančić, N.; Prebeg, Ž.; Pezelj, D.; Lazibat, T.; Akalović, J.; Vinković, M.; Petrunić, I.; Mimica, Ž.; Klanac, I.; Lešina, I.; Šutina, M.: Hrvatski antropometrijski sustav - Rezultati antropometrijskih mjerenja, Publikacije serije HAS - knjige 1-8, Zagreb, Zrinski d. d., 2006.


 Projekti (suradnik na projektu)

 • 2004-2007. - Složeni tehnologijski istraživačko-razvojni projekt Hrvatski antropometrijski sustav (TP-03/0117-012)
 • 2007-2014. - Antropometrijska mjerenja i prilagodba sustava veličina odjeće (117-1171789-1887), MZOŠ
 • 2009-2012. - 3D Modelling of Human Body Based on Anthropometric Measurements – bilateralni projekt Hrvatska-Mađarska
 • 2010-2011. - Anthropometry under Special Consideration of Life and Early Life Factors With an Applied Approach for the Garment Industry, bilateralni projekt Hrvatska-Austrija
 • 2013-2014. - Potpora istraživanjima 1 (Tema: Antropometrijska mjerenja, norme i unaprjeđenja veličina odjeće i obuće), Sveučilište u Zagrebu


 Istraživačko-razvojna dostignuća

 • Patentna prijava:Ujević D., Nikolić G., B. Brlobašić Šajatović: Mjerni uređaj za ispitivanje oštećenja očica pletiva na spojnom šavu, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, upisano u Registar prijava patenata Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo pod oznakom P20080038A, 22.01.2008.
 • Tehničko unapređenje: Antropometrijski sustav – Mjerenje tijela i označivanje veličina odjeće i obuće, Hrvatski tehnički izvještaj, HRI 1148:2012 hr, HZN, veljača 2012., ICS: 01.040.61:61.020


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Hrvatski zavod za norme - TO 560/PO 8, Tekstilni proizvodi; Konfekcijski proizvodi – član
 • Hrvatsko ergonomijsko društvo

izv. prof. dr. sc. Blaženka Brlobašić Šajatović