unizg Pretraga

Zavod za odjevnu tehnologiju

Zavod za odjevnu tehnologiju osnovan je 1978. godine u okviru tadašnjeg OOUR-a Tekstilno inženjerstvo Tehnološkog fakulteta u Zagrebu, a osnivač zavoda je bio prof. dr. sc. Blaž Knez. Od svog osnutka do danas, Zavod je kontinuirano razvijao svoju djelatnost u segmentu znanstveno-istraživačkog rada, a paralelno s time i u nastavanim procesima.

Razvoj tehnike i tehnologije te njeno prodiranje u sve segmete odjevnog inženjerstva, uvjetovao je postupno širenje znanstveno-istraživačkog rada u više pravaca, otvranje novih mogućnosti istraživanja i implementacije postignutih rezultata u procese obrazovanja novih generacija studenata.

Danas članovi Zavoda za odjevnu tehnologiju aktivno sudjeluju u izvedbi nastavnih planova i programa koncipiranih prema bolonjskom procesu, pri čemu izvode nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo te Tekstilni i modni dizajn, na doktorskom studiju Tekstilna znanost i tehnologija te na Stručnom studiju tekstilne odjevne i obućarske tehnologije u Varaždinu.

Tijekom godina rada i istraživanja, u Zavodu je realiziran veći broj znanstveno-istraživačkih, nekoliko tehnologijsko-razvojnih i bilateralnih projekata, te razvojnih projekata za potrebe MUP-a, MORH-a i OSRH-a, a u segmentu znanstvenog i stručnog rada Zavod njeguje kontinuitet suradnje s odjevnom industrijom te drugim znanstveno-istraživačkim institucijama u RH i šire te Sveučilištem u Zagrebu na izradi svečanih akademskih odora za visoke dužnosnike Sveučilišta i Fakulteta, kao i promocije doktora znanosti te dodjelu počasnih doktorata.

Djelatnosti

U sklopu Zavoda nalazi se sedam laboratorija u okviru kojih se provodi znanstveno – istraživački rad te nastavne i stručne djelatnosti: Studio za 3D skeniranje tijela, Laboratorij za računalno konstruiranje odjeće, Laboratorij za CAD/CAM sustave odjevnog inženjerstva, Laboratorij za mehanizme i automatizaciju strojeva u odjevnoj industriji, Laboratorij za antropometrijska mjerenja tijela, Laboratorij za industrijski inženjering i Tehnološki laboratorij za procese odjevnih tehnologija, a u osnivanju su još dva laboratorija: Laboratorij za termofiziološka svojstva i razvoj inteligentne odjeće i Laboratorij za visokotehnološke metode spajanja dijelova odjeće.

Članovi Zavoda, svojim istraživanjima, inovacijama i patentima doprinose području koje je sadržajno vezano uz razvoj konvencionalne i inteligentne odjeće, primjenu suvremenih visokotehnoloških tehnika spajanja dijelova odjeće metodom toplinskog spajanja kondukcijom i konvekcijom, ultrazvučne i visokofrekventne tehnike te ispitivanja konstrukcijskih i toplinskih svojstava odjeće.

Djelatnost Zavoda vezana je također uz razvoj i primjenu metoda antropometrijskih mjerenja i analize tijela primjenom konvencionalnih mjernih tehnika i 3D skenera tijela, novih metoda računalnog konstruiranja i modeliranja odjeće, računalnog projektiranje i 3D simulacije odjeće te razvoja funkcionalnih odjevnih predmeta specijalne namjene i prema individualnim antropometrijskim karakteristikama tijela, kao i cjelovite implementacija računalnih CAD/CAM tehnologija u uvjetima globalne proizvodnje i prodaje odjeće.

Dio djelatnosti Zavoda obuhvaća i područje razvoja odjevnih veličina, meduveličinskih intervala, antropometrijska istraživanja mjera i parametara koji određuju oblik muškog, ženskog i dječjeg tijela te njihov utjecaj na konstrukciju odjevnih premeta, pristalost odjeće i sustave odjevnih veličina, zatim istraživanja u području normizacije i sustavnog pristupa organizaciji procesa proizvodnje odjeće te pripreme tehničke dokumentacije.   

Kao djelatnost Zavoda mogu se također istaknuti znanstvena istraživanja, nastavni i stručni rad iz područja industrijskog inženjeringa, studija rada i vremena, ergonomije, oblikovanja radnih mjesta, zaštitnih materijala, odjeće, obuće i opreme, razvoja pneumatskih sustava, sustava upravljanja strojevima, automatizacije općenito te posebno razvoja i izrade mjernih uređaja i opreme.

Predstojnik

izv. prof. dr. sc. Goran Čubrić

Lokacija
soba B-312, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb
Telefon
+385 1 3712 555
E-mail
goran.cubric@ttf.unizg.hr

Djelatnici

Zavod za odjevnu tehnologiju