unizg Pretraga

prof. dr. sc. Branka Vojnović

Zavod

Zavod za primijenjenu kemiju

 Osobni podaci

 • Datum i mjesto rođenja: 31.07.1970.


 Web linkovi


 Akademsko obrazovanje

 • 1989-1995: dodiplomsko obrazovanje: Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, diplomski rad: „Katalitičko djelovanje vodljivog polianilina“; pod mentorstvom prof. dr. sc. Ljerke Duić
 • 1995-1999: poslijediplomsko obrazovanje: Magistarski rad: \"Optimizacija analitičkih metoda za određivanje teških metala u bojilima\"; pod mentorstvom prof.dr.sc. Ljerke Bokić
 • 2004: Doktorska disertacija \"Karakterizacija teških metala u postupcima oplemenjivanja tekstila\"; pod mentorstvom prof.dr.sc. Ljerke Bokić


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • 1995-2005: Tekstilno-tehnološki fakultet - znanstveni novak, istraživačko zvanje asistenta
 • 2005-2006: Tekstilno-tehnološki fakultet - znanstveni novak, istraživačko zvanje viši asistent
 • 2006-2012: Tekstilno-tehnološki fakultet - docent
 • 2012-danas: Tekstino-tehnološki fakultet - izvanredni profesor


 Nastavna djelatnost

 • Preddiplomski sveučilišni studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo:
 • Tekstilna kemija
 • Otpadne vode tekstilne industrije
 • Fizikalno-kemijske metode u restauraciji tekstila
 • Preddiplomski stručni studij Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija:
 • Ekologija u kožarskoj i obućarskoj industriji
 • Diplomski sveučilišni studij:
 • Industrijske i otpadne vode
 • Parametri analitičkog postupka
 • Doktorski studij:
 • Kemija otpadnih voda u tekstilnoj ondustriji
 • Analitički mjerni sustav


 Mentorstvo

 • 12 diplomskih radova,
 • 4 završna te
 • 3 diplomska rada (dodipplomski studij)
 • Studentski rad za Rektorovu nagradu: Jelena Hačko, Slavica Andrić: Razvoj spektrofotometrijske metode za određivanje ukupnog kroma u otpadnim vodama tekstilne i kožarske industrije - rad je dobio Rektorovu nagradu
 • 2 maturalna rada.


 Znanstvena djelatnost

 • područje: tehničke znanosti, polje:tekstilna tehnologija, grana: tekstilna kemija


 Područje posebnog znanstvenog interesa

 • određivanje mikro količina iona metala u tekstilstvu, što uključuje razvoj analitičkih metoda i njihovu validaciju, problematiku pripreme uzoraka tekstilnih materijala, tekstilnih pomoćnih sredstava i otpadnih voda tekstilne industrije; metrologija u analitičkom kemijskom sustavu
 • Istraživanje i mogućnosti uklanjanja iona metala i drugih zagađivala iz pitkih i otpadnih voda pomoću prirodnih zeolita;
 • Migracija metalnih iona u okoliš
 • Osiguravanje kvalitete analitičkog laboratorija


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Članica strukovnih udruga:
 • HIST- Hrvatski inženjerski savez tekstilaca,
 • HDKI-Hrvatsko društvo kemijskih inženjera,
 • AMCIZ – Društvo diplomiranih studenata i prijatelja FKIT-a,
 • HZU – Hrvatska zeolitna udruga-članica Suda časti Hrvatske zeolitne udruge, od 13. ožujka 2014.
 • Ocjeniteljica Hrvatske akreditacijske agencije za akreditacijsku shemu ispitni laboratoriji prema HRN ENISO/IEC 17025 za područje kemijskih, analitičkih ispitivanja, ispitivanja okoliša, uzorkovanja te za okolišne uzorke – zrak, vodu, tlo i otpad


 Priznanja i nagrade

 • lipanj 1994., Rektorova nagrada za rad „Ispitivanje elektrokatalitičkog djelovanja polianilinskih elektroda u elektrokemijskim reakcijama“ (mentor: prof.dr.sc. Ljerka Duić)

prof. dr. sc. Branka Vojnović