unizg Pretraga

prof. dr. sc. Branka Vojnović, dipl. inž.

Funkcija

Predstojnica zavoda

Zavod

Zavod za primijenjenu kemiju

 Osobni podaci

 • Datum i mjesto rođenja: 31.7.1970., Zagreb


 Web linkovi


 Akademsko obrazovanje

 • 1989 -1995: dodiplomsko obrazovanje: Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, diplomski rad: „Katalitičko djelovanje vodljivog polianilina“; pod mentorstvom prof. dr. sc. Ljerke Duić
 • 1995 - 1999: poslijediplomsko obrazovanje: Magistarski rad: "Optimizacija analitičkih metoda za određivanje teških metala u bojilima"; pod mentorstvom prof.dr.sc. Ljerke Bokić
 • 2004: Doktorska disertacija "Karakterizacija teških metala u postupcima oplemenjivanja tekstila"; pod mentorstvom prof.dr.sc. Ljerke Bokić


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • 1995 - 2005: Tekstilno-tehnološki fakultet - znanstveni novak, istraživačko zvanje asistenta
 • 2005 - 2006: Tekstilno-tehnološki fakultet - znanstveni novak, istraživačko zvanje viši asistent
 • 2006 - 2012: Tekstilno-tehnološki fakultet - docent
 • 2012 - 2017: Tekstino-tehnološki fakultet - izvanredni profesor
 • 2017 - danas: Tekstino-tehnološki fakultet - redoviti profesor


 Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo:

 • Tekstilna kemija
 • Otpadne vode tekstilne industrije
 • Fizikalno-kemijske metode u restauraciji tekstila
 • Uvod u održivo inženjerstvo

Preddiplomski stručni studij Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija:

 • Ekologija u kožarskoj i obućarskoj industriji

Diplomski sveučilišni studij:

 • Industrijske i otpadne vode
 • Parametri analitičkog postupka

Doktorski studij:

 • Kemija otpadnih voda u tekstilnoj ondustriji
 • Analitički mjerni sustav


 Mentorstvo

Završni radovi

 1. Seitz Ines, Ionska kromatografija u analizi voda tekstilne industrije; završni rad - preddiplomski sveučilišni studij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 15.7.2009.

 2. Gujić Nikolina, Uklanjanje teških metala iz otpadnih voda tekstilne industrije pomoću prirodnih zeolita; završni rad - preddiplomski svečilišni ustudij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 24.9.2010.

 3. Magdić Dubravka, Teški metali u tekstilnoj industriji, njihova toksičnost i određivanje; završni rad - preddiplomski sveučilišni studij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 24.9.2010.

 4. Matić Maja, Određivanje kroma u otpadnim vodama; završni rad - preddiplomski sveučilišni studij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 5.10.2012.

 5. Kuran Renata, Metalni ioni u vodama i njihovo uklanjanje; završni rad - preddiplomski sveučilišni studij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 18.9.2013.

 6. Savić, Luka, Uklanjanje metalnih iona iz otpadnih voda tekstilne industrije; završni rad - preddiplomski sveučilišni studij, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 13.9.2016.

 7. Gabriela Vanja, Dušikovi anorganski spojevi, njihovo određivanje i uklanjanje iz otpadnih voda tekstilne industrije, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 9.2019.

 8. Ivica Bekavac Basić, Određivanje ukupnih suspendiranih čestica u prirodnim i otpadnim vodama, završni rad - preddiplomski sveučilišni studij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 9.2019.

 9. Ivona Pranjić,  Biougljen – održivi materijal za uklanjanje zagađivala iz otpadnih voda tekstilne industrije, završni rad - preddiplomski sveučilišni studij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 9.2020.

 10. Karmela Wolf, Održive tehnologije u obradi otpadnih voda tekstilne industrije, završni rad - preddiplomski sveučilišni studij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 9.2020.

 11. Paško Samodol, Spektrofotometrijsko određivanje željeza u vodama za potrebe tekstilne industrije, završni rad - preddiplomski sveučilišni studij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 9.2020.

 12. Anamarija Petričko, Uklanjanje bojila Reactive Black 5 primjenom procesa koagulacije i flokulacije, završni rad - preddiplomski sveučilišni studij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 9.2020.

 13. Antonija Ivezić, Uklanjanje reaktivnog bojila "Everzol Black B" procesom adsorpcije u prisutnosti povećane koncentracije soli, završni rad - preddiplomski sveučilišni studij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 9.2021.

 14. Patricia Grgečić, Određivanje sadržaja kisika u otpadnim vodama nakon pranja tekstila, završni rad - preddiplomski sveučilišni studij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 14.9.2022.

Završni radovi (stručni studij)

 1. Ruganec Jelena, Koncentracija kroma u koži kao ocjena ekoloških mjerila; završni rad - preddiplomski stručni studij Varaždin, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 10.7.2012.

 2. Kos Marta, Razradba i upravljanje otpadom pri proizvodnji obuće; završni rad - preddiplomski stručni studij, Varaždin, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 10.7.2012.

 3. Vurušić Ivana, Utvrđivanje ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš za obuću, završni rad - preddiplomski stručni studij Varaždin, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 30.9.2016.

Diplomski radovi

 1. Vujasinović Ivona, Razvoj metode određivnja natrijevog dodecilbenzensulfonata tekućinskom kromatografijom; diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 11.7.2011.

 2. Iskerka Barbara, Migracija metalnih iona s dječjih igračaka; diplomski rad - diplomski sveučilišni studij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 30.10.2012.

 3. Gujić Nikolina, Validacija metode za spektrofotometrijsko određivanje kroma (VI), diplomski rad - diplomski sveučilišni studij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 30.10.2012.

 4. Martina Đurinec, Određivanje kroma (VI) u otopinama nakon ekstrakcije uzoraka kože, diplomski rad - diplomski sveučilišni studij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 12.2018.

 5. Ivona Šašković, Utjecaj modifikacije površine aktivnog ugljena na adsorpciju bojila Reactive Black 5; diplomski rad - diplomski sveučilišni studij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 9.2019.

 6. Patricija Ljevar, Utjecaj metalnih iona na fluorescentna svojstva optičkih bjelila i UV apsorbera za tekstil; diplomski rad - diplomski sveučilišni studij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 9.2019.

 7. Katarina (Lučić) Krnjić, Doprinos razvoju metoda za određivanje čestica mikroplastike otpuštenih u procesu pranja tekstilnih materijala, diplomski rad - diplomski sveučilišni studij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 9.2020.

 8. Tomislav Strmečki, Karakterizacija čestica iz efluenata od pranja poliesterskih tekstilija, diplomski rad - diplomski sveučilišni studij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 9.2021.

 9. Ivica Bekavac Basić, Separacija čestica iz otpadnih voda nakon pranja poliesterskih tekstilija, diplomski rad - diplomski sveučilišni studij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 9.2021.

 10. Ivona Pranjić, Karakterizacija efluenata i filtarskog kolača nakon pranja poliesterskih tekstilija, diplomski rad - diplomski sveučilišni studij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 7.10.2022.

 11. Karmela Wolff, Karakterizacija čestica iz otpadnih voda nakon pranja pamuk/PES tkanine, diplomski rad - diplomski sveučilišni studij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 7.10.2022.

Diplomski radovi (dodipplomski studij)

 1. Kozina Ana, Validacija spektrometrijskog određivanja fosfata u otpadnim vodama; diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 4.7.2006. - neposredni voditelj

 2. Kozina Maja, Određivanje fosfata u detergentima; diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 4.7.2006. - neposredni voditelj

 3. Breko Bojana, Identifikacija metalnih iona na povijesnom tekstilu; diplomski rad Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 31.3.2010.

 4. Majdak Ivan, Vezanje iona srebra na prirodne zeolite; diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 26.10.2010.

Studentski rad za Rektorovu nagradu:

 1. Jelena Hačko, Slavica Andrić: Razvoj spektrofotometrijske metode za određivanje ukupnog kroma u otpadnim vodama tekstilne i kožarske industrije - rad je dobio Rektorovu nagradu

2 maturalna rada.


 Znanstvena djelatnost

 • područje: tehničke znanosti, polje:tekstilna tehnologija, grana: tekstilna kemija


 Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Određivanje mikro količina metalnih iona u tekstilu, što uključuje razvoj analitičkih metoda i njihovu validaciju, pitanje pripreme uzoraka tekstilnih materijala, tekstilnih pomoćnih sredstava i otpadnih voda tekstilne industrije;
 • Upravljanje sustavima kvalitete; Osiguranje kvalitete analitičkog laboratorija; Akreditacija; Mjeriteljstvo u analitičkom kemijskom sustavu;
 • Istraživanje i mogućnosti uklanjanja metalnih iona i drugih zagađivala iz pitke, prirodne i otpadne vode pomoću prirodnih zeolita; migracija metalnih iona u okoliš
 • Razvoj održivih metoda obrade otpadnih voda tekstilne industrije
 • Karakterizacija mikroplastičnih čestica u otpadnim vodama

 

Znanstveno-stručni rad

 • 16 izvornih znanstvenih radova u  časopisima
 • 23 znanstvena rada u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom
 • 6 znanstvenih radova u zbornicima skupova s domaćom recenzijom
 • 40 sažataka s domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova
 • 2 stručna rada u domaćim časopisima

 

Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • Z. Grabarić, Lj. Bokić, B. Stefanović, Determination of Iron in Raw Materials, During Fabric Processing and in Wastewaters of the Textile Industry, Journal of AOAC International 82 (1999) 3, 683-688
 • B. Stefanović, Lj. Bokić, I. Soljačić, Teški metali u bojilima za tekstil, njihovo određivanje i toksičnost, Tekstil 48 (1999) 12, 615-623
 • Lj. Bokić, B. Stefanović, M. Turalija, Određivanje bakra u bojilima i na bojadisanom tekstilnom materijalu, Tekstil 50 (2001) 3, 101-106
 • B. Stefanović, Lj. Bokić, R. Podgajski, Određivanje olova u otpadnim vodama tekstilne industrije, Tekstil 54 (2005) 8, 384-389
 • B. Vojnović, Lj. Bokić, M. Kozina, A. Kozina, Optimiranje analitičkog postupka određivanja fosfata u deterdžentima i otpadnim vodama praonica, Tekstil 56 (2007) 3, 147-157
 • K. Margeta, B. Vojnović, N. Zabukovec Logar, Development of Natural Zeolites for Their Use in Water-Treatment Systems, Recent Patents on Nanotechnology 5 (2011) 2, 89-99
 • B. Vojnović, K. Margeta, M. Šiljeg, Š. Cerjan-Stefanović, Lj. Bokić, Primjena prirodnih zeolita u zaštiti okoliša, Sigurnost: časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini 55 (2013) 3, 209-218
 • T.Pušić, I.Soljačić, B.Iskerka, B.Vojnović, Istraživanje jodnog broja pamučne tkanine nakon pranja, Tekstil 63 (2014) 1-2, 40-47
 • K.Višić, B.Vojnović, T.Pušić, Problematika zbrinjavanja i pročišćavanja otpadnih voda - zakonski propisi, Tekstil 64 (2015) 3-4, 109-121
 • Ivana Bonić, Andrea Palac, Ana Sutlović, Branka Vojnović, Mario Cetina, Removal of Reactive Black 5 dye from Aqueous Media using Powdered Activated Carbon – Kinetics and Mechanisms, Tekstilec, 63 (2020) 2, 151-161 DOI: 10.14502/Tekstilec2020.63.151-161

 • Tihana Dekanić, Tanja Pušić, Ivo Soljačić, Branka Vojnović, Julija Volmajer Valh, The Influence of Iron Ions on Optical Brighteners and Their Application to Cotton Fabrics, Materials, 14 (2021), 17; 4995, 14 doi:10.3390/ma14174995 

 • M. Čurlin, T. Pušić, B. Vojnović, N. Dimitrov, Particle Characterization of Washing Process Effluents by Laser Diffraction Technique, Materials 14 (2021), 24; 1-13 doi:10.3390/ma14247781, ISSN 1996-1944 (WoSCC) JCR/SRJ: (Q2/Q2, IF 3,748/0,604)

 • B. Vojnović, M. Cetina, P. Franjković, A. Sutlović, Influence of initial pH value on the adsorption of Reactive Black 5 dye on powdered activated carbon: kinetics, mechanisms and thermodynamics, Molecules 27 (2022), 4; 1349, 12 doi:10.3390/molecules2704134, ISSN 1420-3049  (WoSCC) JCR/SRJ: (Q2/Q1, IF 4,927/0,705)

 • T. Pušić, B. Vojnović, M. Čurlin, I. Bekavac, T. Kaurin, K. Grgić, K. Šimić, Z.Kovačević, Assessment of Polyester Fabrics, Effluents and Filtrates after Standard and Innovative Washing Processes, Microplastics 1 (2022), 3; 494-504; doi:10.3390/microplastics1030035

 • M. Čurlin, T. Pušić, B. Vojnović i A. Vinčić, STEM Approach in Assessment of Microplastic Particles in Textile Wastewater, Tehnički vjesnik, 29 (2022), 5, 1777-1781; doi.org/10.17559/TV-20220121153959

 • N. Dimitrov, M. Čurlin, T.Pušić, B. Vojnović, Application of GC/MS Pyrolysis for Assessment Residues of Textile Composites after Filtration of Washing and Rinsing Effluents, Separations 9 (2022), 10, 292; doi.org/10.3390/separations9100292

Projekti (voditelj)

 • Eureka E! 4208 PUREWATER „Natural zeolites in Water Quality System” koordinator: Kemijski inštitut Ljubljana, voditelj: prof.dr.sc. Venčeslav Kaučič; partner: Tekstilno-tehnološki fakultet, voditeljica ispred projektnog tima TTF-a: Branka Vojnović (1.5.2008.-1.1.2012.) http://www.eurekanetwork.org/project/id/4208

Projekti (suradnik na projektu)

 • Znanstveni novak na projektu “Nove metode za oplemenjivanje tekstila” (voditelj projekta: dr. sc. Ivo Soljačić, red. prof., projekt financiralo Ministarstvo znanosti i tehnologije, Hrvatska, 1995.
 • Znanstveni novak na projektu “Ekološki povoljni procesi oplemenjivanja i kvalitete tekstila” (voditelj projekta: dr. sc. Ivo Soljačić, red. prof., projekt financiralo Ministarstvo znanosti i tehnologije, Hrvatska, 1996 – 2001.
 • Znanstveni novak na projektu “0117012 Ekološki procesi predobrade i njege tekstila (voditelj projekta: dr. sc. Ana Marija Grancarić, red. prof., projekt financiralo Ministarstvo znanosti i tehnologije, Hrvatska, 2002 – 2006.
 • Suradnik na bilateralnom projektu „Ekološko oplemenjivanje tekstila“ (voditelji projekta: dr. sc. Ivo Soljačić, red. prof. TTF, Zagreb; dr. sc. Vera Golob, Fakultet za strojništvo, Univerza v Mariboru, Maribor, 1997 – 1999.
 • Suradnik na bilateralnom projektu “Upotreba ionske kromotografije za praćenje efekta pročišćavanja otpadnih voda pomoću aktiviranih zeolita” (voditelji projekta: dr. sc. Štefica Cerjan – Stefanović, red. prof. (FKIT, Zagreb) i dr. sc. Milko Novič, (Kemijski inštitut, Ljubljana), 2004 – 2005.
 • Suradnik na bilateralnom projektu „Ekologija kem čišćenja i pranja“ (voditelji projekta: dr. sc. Tanja Pušić, red. prof. TTF, Zagreb; dr. sc. Sonja Šostar-Turk, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo) (2003-2005.)
 • Istraživač suradnik na projektu: „117-1171419-1382 Etika i ekologija u oplemenjivanju i njezi tekstila”, (voditelj. Prof.emeritus. Ivo Soljačić), Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, (20.12. 2006. -31.12.2013.) )
 • Suradnik na ekološkom projektu vezn na nacionalni projekt „Etika i ekologija u oplemenjivanju i njezi tekstila”, (voditelj. Prof.dr.sc. Ljerka Bokić), Projekt financiran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, (2006. – 2007.)
 • Suradnik na bilateralnom projektu „Uvođenje kemotermičkih procesa pranja u praonice bolničkih tekstilija“ (voditelji projekta: dr. sc. Tanja Pušić, red. prof. TTF, Zagreb;  prof. dr. sc. Sonja Šostar-Turk, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo) (2006.-2007.)
 • Suradnik na bilateralnom projektu „Interakcija površinski aktivnih tvari u otopinama deterdženata“ (voditelji projekta: dr. sc. Tanja Pušić, red. prof. TTF, Zagreb; prof.dr. sc. Barbara Simončič, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, (1.1.2010. – 31.12.2011.)
 • Suradnik na bilateralnom projektu „Prirodni zeoliti u nanotehnologiji voda“ (voditelji projekta: dr. sc. Karmen Margeta, FKIT, Sveučilište u Zagrebu; dr. sc. Nataša Zabukovec Logar, Kemijski inštitut Ljubljana, (1.1.2010. – 31.12.2011.)
 • Istraživač suradnik na projektu: FP7-SME-2007-2, 217809, Sustainable Measures for Industrial Laundry Expansion Strategies (SMILES): Smart Laundry – 2015“ (hrvatski voditelj: prof.dr.sc. Tanja Pušić), FP7 projekt (1.9.2008.- 31.12.2011.)
 • Suradnik na projektu: FP7-REGPOT-2008-1: Unlocking the Croatian Textile Research Potentials (T-Pot); (voditelj: prof.dr.sc. Sandra Bischof Vukušić), FP7 projekt (2009.- 2012.)
 • Istraživač-suradnik na projektu: IP-11-2013 ADVANCETEX „Advanced textile materials by targeted surface modification“, (voditeljica: prof.dr.sc. Sandra Bischof), Istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost  (1.9.2014. - 31.8.2018.)
 • Istraživač-suradnik na projektu: HR.3.1.15-0026 „Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno-tehnološkom fakultetu“, (voditeljica: izv.prof.dr.sc. Marija Vesna Potočić Matković), projekt financira Europski socijalni fond (ESF) i MZOS (2015. – 2016.)
 • Istraživač-suradnik na projektu: IP-2020-02-7575 InWaShed-MP „Procjena otpuštanja čestica mikroplastike iz poliesterskih tekstilija u procesu pranja“, (voditeljica: prof.dr.sc. Tanja Pušić), Istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost  (1.2.2021. - 31.1.2025)

Sudjelovanje u ostvarenoj kratkotrajnoj financijskoj potpori znanstveno-istraživačkom radu Sveučilišta u Zagrebu

 • Istraživač-suradnik na 5.12.1.5 „Ekološka problematika u njezi tekstila-analitički i etički pristup“ (voditeljica: Prof.dr.sc. Tanja Pušić),  (2013.)
 • Istraživač-suradnik na TP1.89 „Optički i zaštitni potencijal fluorescentnih spojeva u procesima oplemenjivanja i njege pamučnih materijala“ (voditeljica: Prof.dr.sc. Tanja Pušić), (2014.)
 • Istraživač-suradnik na TP112 „Potencijal specialnih polimera u deterdžentu – inhibiranje prijelaza prljavština na celulozne materijale“ (voditeljica: Prof.dr.sc. Tanja Pušić), (2015.)
 • Voditeljica na „Utjecaj metalnih iona na fluorescentne spojeve“, (2017.)
 • Istraživač-suradnik na TP11/18 "Utjecaj metalnih iona na fluorescentne spojeve u procesu pranja" (voditeljica: doc.dr.sc. Tihana Dekanić), (2018.)
 • Istraživač-suradnik na TP3/19 "Utjecaj metalnih iona na fluorescentne spojeve u procesu pranja" (voditeljica: doc.dr.sc. Tihana Dekanić), (2019.)
 • Istraživač-suradnik na TP2/20 "Obrada i održavanje tekstilija i kože ekološki povoljnim sredstvima" (voditeljica: doc.dr.sc. Tihana Dekanić), (2020.)
 • Voditeljica na TP22/21 „Doprinos karakterizaciji efluenata od pranja poliestera“, (2021.)
 • Voditeljica na TP22/22 „Karakterizacija efluenata od pranja poliesterskih tekstilija“, (2022.)

 

 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • HIS - Hrvatski inženjerski savez - članica Odbora za registraciju (inženjerska iskaznica)
 • HDKI - Hrvatsko društvo kemijskih inženjera,
 • HIST- Hrvatski inženjerski savez tekstilaca,
 • AMCIZ – Društvo diplomiranih studenata i prijatelja FKIT-a,
 • HZU – Hrvatska zeolitna udruga - trenutno članica Suda časti Hrvatske zeolitne udruge
 • HDKU - Hrvatsko društvo kožara i obućara - trenutno članica Nadzornog odbora
 • Ocjeniteljica Hrvatske akreditacijske agencije za akreditacijsku shemu ispitni laboratoriji prema HRN ENISO/IEC 17025 za područje kemijskih, analitičkih ispitivanja, ispitivanja okoliša, uzorkovanja te za okolišne uzorke – zrak, vodu, tlo i otpad

 

Obnašanje funkcija na Tekstilno-tehnološkom fakultetu

 • Od 2009.  - voditeljica tima za uspostavu sustava upravljanja kvalitetom na Tekstilno-tehnološkom fakultetu prema normi HRN EN ISO 9001

 • Od 2009. – 2011. - članica Odbora za upravljanje kvalitetom Tekstilno-tehnološkog fakulteta

 • Od 2011.– 2016. članica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Tekstilno-tehnološkog fakulteta

 • Od 2019. - potpredsjednica Povjerenstva za upravljanje kvalitetomTekstilno-tehnološkog fakulteta i predstavnica za dužena za sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001

 • Od srpnja 2008. - rujna 2012.  - Predstojnica Zavoda za primijenjenu kemiju,

 • Od akad.god. 2012./2013. –  travanj 2017. – Prodekanica za nastavu

 • Od 2012. - 2017. Članica Vijeća doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija,

 • Od 2014. - 2017. Predsjednica Odbora za nastavu
 • Od 2017. do danas - članica Odbora za nastavu
 • Od 2014. do danas - Povjerenstvo za studijske programe, voditeljica ili članica
 • Od 2017. do danas - članica Ureda za izdavačku djelatnost
 • Od rujna 2022. do danas - predstojnica Zavoda za primijenjenu kemiju

 

 Priznanja i nagrade

 • lipanj 1994., Rektorova nagrada za rad „Ispitivanje elektrokatalitičkog djelovanja polianilinskih elektroda u elektrokemijskim reakcijama“ (mentor: prof.dr.sc. Ljerka Duić)
 • Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, ZAHVALNICA za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008, Zagreb, lipanj 2010

 • Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, ZAHVALNICA za sustavni doprinos i razvoj TTF-a, Zagreb, rujan 2012.

prof. dr. sc. Branka Vojnović, dipl. inž.