unizg Pretraga

Zavod za primijenjenu kemiju

Zavod je utemeljen u svibnju 2005. godine prilikom prostorne reorganizacije Tekstilno-tehnološkog fakulteta, a današnji članovi zavoda slijednici su tradicije nekadašnjih zavoda za opću i anorgansku, analitičku, organsku i fizikalnu kemiju Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi zavoda izvode nastavu za studente preddiplomskog i diplomskog studija Tekstilna tehnologija i inženjerstvo, stručnog studija s izvođenjem nastave u Varaždinu te za studente doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija. Nastavna djelatnost organizirana je kroz laboratorij za opću kemiju, laboratorij za analitičku kemiju, instrumentalni laboratorij, laboratorij za organsku kemiju i laboratorij za analizu elemenata u tragovima i nanočestica.

Znanstvena i stručna djelatnost članova zavoda odvija se u okviru domaćih i međunarodnih projekata u suradnji s nizom drugih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilištem u Rijeci, Sveučilištem u Osijeku, Sveučilištem Jyväskylä (Finska), Sveučilištem u Beču (Austrija), Tehnološkim Sveučilištem u Beču (Austrija), BOKU – Sveučilištem okolišnih resursa i primijenjenih prirodnih znanosti (Beč, Austrija), Sveučilištem u Oxfordu (Ujedinjeno kraljevstvo), Institutom Ruđer Bošković (Zagreb), tvornicom lijekova Pliva (Zagreb), te drugim institucijama i tvrtkama. Dosadašnji znanstveno-istraživački rad članova Zavoda rezultirao je objavljivanjem velikog broja znanstvenih radova u časopisima indeksiranim u Web of Science bazi podataka iz područja kemije, tekstilne tehnologije i kemijskog inženjerstva.

Predstojnik

prof. dr. sc. Mario Cetina

Lokacija
soba B-325/III, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb
Primanje studenata
petak, 12:00-13:00 sati
Telefon
+385 1 3712 590
E-mail
mario.cetina@ttf.unizg.hr

Djelatnici

Zavod za primijenjenu kemiju