unizg Pretraga

prof. dr. sc. Darko Ujević

Zavod

Zavod za odjevnu tehnologiju

 Osobni podaci

 • Rođen 28. lipnja 1955., Imotski


 Akademsko obrazovanje

 • 1977. - Tehnološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
 • 1984. – magistarski rad: Tehnološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu "Utjecaj relativne vlažnosti u procesu šivanja pletene odjeće" (mentor: prof. dr. sc. Blaž Knez)
 • 1998. – doktorska disertacija: Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu "Utjecaj probodnih sila šivaćih igala u procesu šivanja pletene odjeće" (mentor: prof. dr. sc. Blaž Knez)


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • 1977. - 1989. Pionirka Imotski
 • 1990. Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1990. Asistent
 • 1992. Predavač
 • 1998. Docent
 • 2003. Izvanredni profesor
 • 2009. Redoviti profesor
 • 2006.- 2012. Dekan
 • 2014. - Redoviti profesor u trajnom zvanju


 Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

 • 25. 04. – 25. 05. 2000. CEEPUS stipendija Lodz, Poljska
 • 20. 02. – 25. 03. 1996. CHT Tübingen, Njemačka
 • 10. 12. - 21. 12. 1995. ITV Denkendorf, Njemačka


 Nastavna djelatnost

 • Terminsko trgovanje – poslijediplomski studij
 • Tehnički parametri šavova u odjevnom inženjerstvu – poslijediplomski studij
 • Antropometrijski sustavi i odjevne veličine – poslijediplomski studij
 • Konstrukcija i šivanje u visokoj modi I – poslijediplomski specijalistički studij
 • Konstrukcija i šivanje u visokoj modi II – poslijediplomski specijalistički studij
 • Normizacija u odjevnoj tehnologiji – preddiplomski studij, diplomski studij
 • Konstrukcija odjeće I – fakultetski studij
 • Konstrukcija odjeće I – stručni studij, preddiplomski studij
 • Konstrukcija odjeće II - stručni studij, preddiplomski studij
 • Konstrukcija odjeće III – diplomski studij Osnove konstrukcije odjeće – stručni studij
 • Konstrukcija odjeće D – preddiplomski studij
 • Praktikum izrade odjeće – diplomski studij
 • Modna kolekcija – diplomski studij
 • Modeliranje odjeće D – preddiplomski studij
 • Modeliranje odjeće – stručni studij
 • Modeliranje odjeće I – preddiplomski studij
 • Modeliranje odjeće II – diplomski studij
 • Tehnološke operacije proizvodnje odjeće – stručni studi
 • Tehnologija proizvodnja odjeće – stručni studij
 • Organizacija proizvodnih linija – preddiplomski studij
 • Organizacija proizvodnje – diplomski studij
 • Tehnička dokumentacija – diplomski studij
 • Tehnička priprema proizvodnje odjeće – preddiplomski studij
 • Tehnološki procesi dorade odjeće – preddiplomski studij


 Mentorstvo

 • Diplomski radovi
 • Magistarski radovi
 • Doktorski radovi


 Znanstvena djelatnost

 • Tehničke znanosti
 • Tekstilna tehnologija
 • Odjevna tehnologija


 Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Unaprjeđenje metodoloških postupaka u odjevnom inženjerstu, razvoj mjernih uređaja i naprava, antropometrija, konstrukcija i modeliranje


 Znanstveno-stručni rad

 • Autorske knjige: 16
 • Poglavlja u knjizi: 4
 • Udžbenici i skripte:7
 • Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima: 17
 • Znanstveni radovi u drugim časopisima: 19
 • Ostali radovi u drugim časopisima: 19
 • Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnim recenzijama: 53
 • Drugi radovi u zbornicima sa recenzijom: 33
 • Sažetci u zbornicima skupova: 11
 • Neobjavljena sudjelovanja na skupovima: 4
 • 50 sudjelovanja na skupovima
 • Druge vrste radova: 13
 • Patenti:3
 • Voditelj 3 domaća projekta
 • 100 elaborata i informatičkih projekata za potrebe tekstilne i odjevne industrije, na razvoju i unaprjeđenju postojeće organizacije proizvodnje
 • 17 seminara i javnih predavanja
 • 42 recenzije znanstvenih radova I nekoliko sveučilišnih udžbenika


 Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • Ujević, Darko:Influence of the Softener and the Sewing Needle on the Quality of Seams in the Production of Knitwear, FIBRES&TEXTILES in Eastern Europe. 9 (2001), 2; 35-37
 • Szirovicza, Lajos ; Ujević, Darko ; Drenovac, Mirko: The Structure of Body Measurements for the Determination of Garment System for Young Croatian Men, Collegium Antropologicum. 26 (2002), 1; 187-197
 • Ujević, Darko; Knez, Blaž; Grancarić, Ana Marija: Do softeners influence loop damages by sewing?., Knitting Technology, 24 (2000), 3; 15-16
 • Ujević, Darko: Primjena omekšivača na smanjenje oštećenja očica u procesu šivanja pletene odjeće, Tekstil. 48 (1999), 2; 85-93
 • Jadranka BAČIĆ; Zlatka Mencl BAJS & Darko UJEVIĆ: The Influence and Application of a Designer\\\\\\\\\\\\\\\'s Knowledge and Abilities in the Development of an Article of Clothing, Magic World of Textiles / Dragčević Z. (ur.)., Zagreb : Faculty of Textile Technology, University of Zagreb, 2002.
 • Ujević, Darko ; Kovačević, Stana ; Karabegović, Isak: The Use of Nonwoven Fabric in the Production of Basic Coatings for Car Seats, TANDEEC Nonwovens Conference (CD). Knoxville : The University of Tennessee, Knoxville, 2002. 3.5-1-6
 • Ujević, Darko ; Rogale, Dubravko ; Karabegović, Isak: The Advancement of the Process of Clothes Producing and Protective Clothing Applying the Original Software Support, Proceedings of 12th Annual International TANDEC Nonwovens Conference. Knoxville : The University of Tennessee, 2002. 6.7-1 - 6.7-5
 • Ujević, Darko: Hrvatski antropometrijski sustav (HAS), Zbornik izlaganja na stručnom skupu, 27.05.2004., 11-18
 • Ujević, Darko ; Kovačević, Stana ; Hađina, Josip ; Karabegović, Isak: Impact of Joined Place on the Fabric Intended for Manufacturing Car Seat Covers, \\\\\\\\\\\\\\\"Textile Engineering at the dawn of a new millenium: An exciting challenge\\\\\\\\\\\\\\\" / Kiekens, Paul (ur.). Bruges, 2002. 575
 • Ujević, Darko ; Rogale, Dubravko: A Contribution to the Investigation of the Factors Influencing the Quality of Knitewear, 3rd International Conference on New Products and Production Technologies for a New Textile Industry, Gent : Universiteit Gent, 1999. 353-354
 • Hrastinski, Marijan ; Ujević, Darko: ISO 3635 i ISO 8555 - temeljnica Hrvatskog antropometrijskog sustava, Zbornik izlaganja na stručnom skupu, 27.05.2004., 27-42
 • Karabegović, Isak; Ujević, Darko: Anthropometric Measurements of Children Aged Between 3 and 5 years // Monograph - Innovative Materials & Technologies in Made-up Textile Articles and Footwear / Frydrych, Iwona ; Pawlowa, Maria (ur.).Lodz : Technical University of Lodz, Faculty of Material Technologies and Textile Design, 2008. Str. 24-29.
 • Ujević, Darko; Brlobašić Šajatović, Blaženka; Hrženjak, Renata; Doležal, Ksenija; Karabegović, Isak; Szirovicza, Lajos: Contribution to the Investigation of Anthropometric Proportions in the Republic of Croatia in View of Clothing and Footwear Size Systems // Monograph - Innovative Materials & Technologies in Made-up Textile Articles and Footwear / Frydrych, Iwona ; Pawlowa, Maria (ur.).Lodz : Technical University of Lodz, Faculty of Material Technologies and Textile Design, 2008. Str. 30-35
 • Kovačević, Stana; Ujević, Darko; Schwarz, Ivana; Brlobašić Šajatović, Blaženka; Brnada, Snježana.: Analysis of Motor Vehicle Fabrics. // Fibres and Textiles in Eastern Europe. 16 (71) (2009) , 6; 32-38 (članak, znanstveni)
 • Ujević, Darko; Gojko, Nikolić; Ksenija, Doležal; Lajos, Szirovicza.
 • New Anthropometric Instruments. // Collegium Antropologicum. 31 (2007) , 4; 1031-1038 (članak, znanstveni).
 • Ujević, Darko; Kovačević, Stana; Wadsworth, Larry C.; Schwarz, Ivana; Brlobašić Šajatović, Blaženka.
 • Analysis of artificial leather with textile fabric on the backside. // Journal of textile and apparel technology and management. 6 (2009) , 2; 1-9 (članak, znanstveni).


 Sveučilišni udžbenici i knjige

 • Ujević, Darko ; Rogale, Dubravko ; Hrastinski, Marijan: Konstrukcija i modeliranje odjeće, Bihać : Mašinski fakultet Univerziteta u Bihaću, 1999.
 • Rogale, Dubravko ; Ujević, Darko ; Firšt Rogale, Snježana ; Hrastinski Marijan: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, Bihać : Tehnički Fakultet Univerziteta u Bihaću, 2000.
 • Ujević, Darko ; Rogale, Dubravko ; Hrastinski, Marijan: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće - I. izdanje, Zagreb : Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zrinski d.d, 2000.
 • Ujević, Darko ; Rogale, Dubravko ; Hrastinski, Marijan: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće - II. izdanje, Zagreb : Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zrinski d.d, 2004.
 • Ujević, Darko: Tajna kluba šampiona - I. izdanje, D.K.M. d.o.o., Zagreb 2001.
 • Ujević, Darko: Tajna kluba šampiona - II. izdanje, D.K.M. d.o.o., Zagreb 2002.
 • Ujević, Darko: Tajna kluba šampiona - III. izdanje, D.K.M. d.o.o., Zagreb 2004.
 • Ujević, Darko i sur. : Priručnik za obrazovanje mjeritelja HAS-a, Zagreb, 2004.
 • D. Ujević, D. Rogale i sur.: Hrvatski antropometrijski sustav - Rezultati antropometrijskih mjerenja dječaka dobi od 5, 5 do 12, 4 godine starosti .Zagreb, Zrinski d. d., 2006., ISBN: 953-7105-14-8
 • D. Ujević, D. Rogale i sur.: Hrvatski antropometrijski sustav - Rezultati antropometrijskih mjerenja djevojčica dobi od 5, 5 do 12, 4 godine starosti Zagreb: Zrinski d. d., 2006., ISBN: 953-7105-15-6
 • D. Ujević, D. Rogale i sur.: Hrvatski antropometrijski sustav - Rezultati antropometrijskih mjerenja mladića dobi od 12, 5 do 20, 4 godine starosti, Zagreb, Zrinski d. d., 2006., ISBN: 953-7105-16-4
 • D. Ujević, D. Rogale i sur.: Hrvatski antropometrijski sustav - Rezultati antropometrijskih mjerenja djevojaka dobi od 12, 5 do 20, 4 godine starosti, Zagreb, Zrinski d. d., 2006., ISBN: 953-7105-17-2
 • D. Ujević, D. Rogale i sur.: Hrvatski antropometrijski sustav - Rezultati antropometrijskih mjerenja muške populacije dobi od 18, 5 do 82, 0 godine starosti, Zagreb : Zrinski d. d., 2006., ISBN: 953-7105-18-0
 • D. Ujević, D. Rogale i sur.: Hrvatski antropometrijski sustav - Rezultati antropometrijskih mjerenja ženske populacije dobi od 18, 5 do 82, 0 godine starosti, Zagreb : Zrinski d. d., 2006., ISBN: 953-7105-19-9
 • D. Ujević, D. Rogale i sur.: Hrvatski antropometrijski sustav - Rezultati antropometrijskih mjerenja djece dobi do 5, 4 godina starosti, Zagreb : Zrinski d. d., 2006., ISBN: 953-7105-13-X
 • D. Ujević, D. Rogale i sur.: Hrvatski antropometrijski sustav : Podloga za nove hrvatske norme za veličinu odjeće i obuće, Zagreb : Zrinski d. d., 2006., ISBN: 953-7105-09-1


 Projekti (glavni istraživač)

 • 0117013 - Unaprijeđenje procesa proizvodnje odjeće
 • 011708 - Uređaj za poboljšanje kvalitete šivanja
 • 0117012 - Hrvatski antropometrijski sustav
 • 117-1171879-1887 – Antropometrijska mjerenja i prilagodba sustava veličina odjeće


 Projekti (suradnik na projektu)

 • 2-14-030 – Razvoj i racionalizacija metala i procesi odjeće inženjerstva (1991-1996)
 • 117003 – Procesi proizvodnje i dizajn odjeće (1996-2001)


 Istraživačko-razvojna dostignuća

 • DIATUS 1989. Split, tehničko unaprijeđenje (\\\"Projekcija razvoja tvornice trikotaže i konfekcije Pionirka Imotski)\\\" 1989. Split
 • PATENTI:
 • Kutomjer
 • Antropometar s jednim i/ili dva kraka
 • Mjerni uređaj za ispitivanje oštećenja očica pletiva na spojnom šavu


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Član DCI Zagreb
 • Glavni i odgovorni urednik časopisa Tekstil i predsjednik Savjeta za izdavačku djelatnost
 • Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – član
 • Hrvatsko ergonomijsko društvo – član
 • Akademija tehničkih znanosti Hrvatske – član suradnik


 Priznanja i nagrade

 • Međunarodni je instruktor i sudac u kontaktnim i budokai športovima te član DCI
 • Zahvalnica DITT i HIST u povodu 50 obljetnice časopisa Tekstil
 • Zahvalnica Grada Imotskog u povodu 25 obljetnice KBV (\\\"Pionirka)\\\" za razvoj športa, uspjeha i edukacije mladeži
 • Godišnja nagrada “Rikard Podhorsky”, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske

prof. dr. sc. Darko Ujević