unizg Pretraga

prof. dr. sc. Dubravko Rogale

Zavod

Zavod za odjevnu tehnologiju

 Osobni podaci

 • Datum i mjesto rođenja: 17. 11. 1955. u Rijeci


 Web linkovi


 Akademsko obrazovanje

 • diplomirao 1982. Tehnološki fakultet
 • magistrirao 1987. - Tehnološki fakultet: Gradiranje krojeva odjeće elektroničkim računalima
 • doktorirao 1994. Tekstilno-tehnološki fakultet: Određivanje procesnih parametara tehnoloških operacija šivanja odjeće


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • 1981. Mega, Zagreb - Održavanje elektroničke procesne opreme,
 • 1982. Mega, Zagreb - Služba razvoja
 • 1983. Tekstilno-tehnološki fakultet
 • 1983. asistent
 • 1995. docent
 • 1999. izv.prof.
 • 1999. Prodekan za nastavu
 • 2002-2006. Dekan
 • 2003. red. prof.
 • 2008. red. prof. u trajnom zvanju


 Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

 • Studijski boravci CEEPUS Maribor 1996. i 1999.


 Nastavna djelatnost

 • Preddiplomski studij: Procesi proizvodnje odjeće, Tehnološki procesi šivanja odjeće,
 • Diplomski studij:  Automatizacija sustava odjevnih tehnologija, Inteligentna odjeća, Konfekcioniranje tehničkog tekstila, Odabrana poglavlja odjevne tehnologije, Organizacija proizvodnih linija, Procesni parametri odjevnog inženjerstva, Projektiranje proizvodnih sustava, Tehnička dokumentacija, Tehnike spajanja tekstilija,
 • Doktorski studij: Integrirani sustavi u inteligentnoj odjeći, Mjerne metode i analiza procesnih parametara


 Znanstvena djelatnost

 • Tehničke znanosti
 • Tekstilna tehnologija
 • Odjevna tehnologija


 Područje posebnog znanstvenog interesa

 • područja odjevne tehnologije koje je sadržajno vezano uz područje tehnoloških procesa proizvodnje odjeće i razvoja konvencionalne i inteligentne odjeće, primjene suvremenih visokotehnoloških tehnika spajanja dijelova odjeće metodom toplinskog spajanja kondukcijom i konvekcijom, ultrazvučne i visokofrekventne tehnike te ispitivanja konstrukcijskih i toplinskih svojstava konvenencionalne i inteligentne odjeće


 Znanstveno-stručni rad

 • Popis radova - CROSBI
 • Prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • 11 autorskih knjiga
 • 12 recenziranih sveučilišnih udžbenika
 • 17 poglavlja u znanstvenim knjigama
 • 63 izvornih znanstvenih radova citirani prema SCI
 • 59 znanstvenih radova u drugim publikacijama
 • 135 znanstvenih radova recenziranih i objavljenih u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa,
 • 11 znanstvenih radova recenziranih i objavljenih u zborniku radova s domaćeg znanstvenog skupa;
 • 70 stručnih radova,
 • 17 inovacija,
 • 23 domaćih i EU patenata,
 • 108 tehnologijskih projekata, studija i elaborata načinjenih i primijenjenih u odjevnoj industriji RH


 Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • Petrak S., Mahnić M., Rogale D.: Impact of Male Body Posture and Shape on Design and Garment Fit, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 23 (2015) 6, 150-158, ISSN: 1230-3666 (CC, Q3, IF=0,577) WOS: 000364711700020, JCR=Q3/SJR=Q2
 • Čubrić G., Rogale D., Nikolić G.: Operating parameters of mini compressor for activation the thermal insulating chamber in thermally adaptive clothing, Flow measurement and instrumentation, 45 (2015), 135-139 doi:10.1016/j.flowmeasinst.2015.06.016, ISSN 09555986, JCR=Q2/SJR=Q2
 • Špelić I., Rogale D., Mihelić-Bogdanić A.: The laboratory investigation of the clothing microclimatic layers in accordance with the volume quantification and qualification, Journal of The Textile Institute, 110 (2018), 1, DOI: 0.1080/00405000.2018.1462087, 23-36, JCR=Q2/SJR=Q2
 • Špelić I., Rogale D., Mihelić-Bogdanić A., Petrak S, Mahnić Naglić M.: Changes in ensembles' thermal insulation according to garment's fit and length based on athletic figure, Fibers and polymers, 19 (2018) 6, 1278-1287, ISSN: 1229-9197 (SCI-EXP, IF=1,353) WOS:000437774000016, JCR=Q1/SJR=Q2
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G.: Intelligent clothing: first and second generation clothing with adaptive thermal insulation properties, Textile Research Journal, 88 (2018), 19, 2214-2233, DOI: 10.1177/0040517517718190, 1-20, JCR=Q1/SJR=Q2
 • Rogale D., Majstorović G., Firšt Rogale S.: Comparative Analysis of the Thermal Insulation of Multi-Layer Thermal Inserts in a Protective Jacket, Materials 13 (2020), 12, 2672. DOI: 10.3390/ma13122672, 1-13, JCR=Q2/SJR=Q2
 • Špelić I., Rogale D., Mihelić – Bogdanić A.: The Study on Effects of Walking on the Thermal Properties of Clothing and Subjective Comfort, Autex Research Journal, 20 (2020), 3 DOI: 10.2478/aut-2019-0016, 220-227, JCR=Q2/SJR=Q2
 • Rogale D., Firšt Rogale S., Majstorović G., Čubrić G.: Thermal properies of thermal insulation chambers, Textile Research Journal (2020), DOI: 10.1177/0040517520966718, 1-17, JCR=Q1/SJR=Q2
 • Čubrić, G.; Salopek Čubrić, I.; Rogale, D.; Firšt Rogale, S. Mechanical and Thermal Properties of Polyurethane Materials and Inflated Insulation Chambers. Materials 2021, 14, 1541. https://doi.org/10.3390/ma14061541, JCR=Q2/SJR=Q2
 •  

 Sveučilišni udžbenici i knjige

 • S. Firšt Rogale, D. Rogale, G. Nikolić, Z. Dragčević: Inteligentna odjeća - Sveučilište u Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet, 2014, ISBN 978-953-7105-52-5, 2014.
 • D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt Rogale, M. Hrastinski: Procesi proizvodnje odjeće - Sveučilište u Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet 2001, ISBN 978-953-7105-32-7, 2011.
 • G. Nikolić, B. Katalinić, D. Rogale, B. Jerbić G. Čubrić: Roboti & primjena u industriji tekstila i odjeće - Sveučilište u Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet, ISBN 978-953-7105-22-8, 2009.
 • G. Nikolić, D. Rogale: Mikropneumatika - Sveučilište u Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet, ISBN: 978-953-7105-24-2, 2009.
 • D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće -Sveučilište u Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet ISBN 953-96408-1-4, 2000. (I izdanje); 2004. (II izdanje); 2010 (III izdanje)
 • D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt Rogale, M. Hrastinski: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, Sveučilište u Bihaću Tehnički fakultet, ISBN: 9958-624-08-7 2000. (I izdanje); 2005. (II izdanje)
 • D Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Konstrukcija i modeliranje odjeće, Sveučilište u Bihaću Tehnički fakultet, ISBN: 9958-624-05-2, 1999.
 • D. Rogale, S. Polanović: Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji, ISBN: 953-96183-9-8, 1996.


 Projekti

Glavni istraživač

 • Mjerni sustavi i metode u odjevnom inženjerstvu, Zajednički hrvatsko-slovenski projekt, 2000 - 2003. (Hrvatski voditelj projekta)
 • Procesi proizvodnje i dizajn odjeće, Projekt 117003, Zagreb, 1996.
 • Procesni parametri proizvodnje i dizajn odjeće, Projekt 0117003, Zagreb, 2002.
 • Inteligentna odjeća i okruženje, Projekt 117-117-1879-1894, Zagreb, 2007.
 • Odjeća sa adaptivnim termoizolacijskim svojstvima, tehnologijski projekt financiran od Hrvatskog instituta za tehnologije (2009-2011)
 • Diferencijalni toplinski konduktometar za tekstilne kompozite i odjeću, PoC6_1_189, HAMAG BICRO (2016-2017)
 • HRZZ projekt IP-2018-01-6363 Razvoj i toplinska svojstava inteligentne odjeće ThermIC, 1. siječnja 2019. – 31. prosinca 2022.
 • Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti DOK 2018-09-7933, 24. travnja 2019. - 24. travnja 2023.

Suradnik

 • Razvoj i stanje odora i obuće za djelatnike MUP-a (02 282), Znanstveno – istraživački projekt Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva unutarnjih poslova RH (povjerljivo), Godina realizacije: 2010. (voditelj: Dragčević Z.)

 • Razvoj pametne odjeće za dementne osobe (Slo: Razvoj pametnih oblačil za osebe z demencijo), Bilateralni znanstveno-istraživački projekti u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje za razdoblje 2018.- 2019. sa Fakultetom za strojništvo Univerze v Mariboru (voditelji: Geršak J. i Firšt Rogale S.)
   


 Istraživačko-razvojna dostignuća

Inovacije

 • Rogale D., J. Gal: Istosmjerni digitalni voltmetar s zaštitnim sklopom za mjerenja na ultrazvučnim generatorima, RO Mega, Zagreb, 1980.
 • Rogale D., J. Gal: Istosmjerni digitalni ampermetar s zaštitnim sklopom za mjerenja na ultrazvučnim generatorima, RO Mega, Zagreb, 1980.
 • Rogale D., J. Gal: Izmjenični digitalni voltmetar s zaštitnim sklopom za mjerenja na ultrazvučnim generatorima, RO Mega, Zagreb, 1980.
 • Rogale D., J. Gal: Izmjenični digitalni ampermetar s zaštitnim sklopom za mjerenja na ultrazvučnim generatorima, RO Mega, Zagreb, 1980.
 • Rogale D., J. Gal: Digitalni frekvencmetar, RO Mega, Zagreb, 1981.
 • Rogale D., J. Gal: Generator funkcija za mjerenja na ultrazvučnim generatorima, RO Mega, Zagreb, 1981.
 • Rogale D., J. Gal: Ispitivač dioda i tranzistora snage za ultrazvučne generatore, RO Mega, Zagreb, 1981.
 • Rogale D., J. Gal: Ultrazvučni generator, RO Mega, Zagreb, 1982.
 • Rogale D., B. Grgić, S. Penezić, S. Vargek: Induktivni pretvornik pomaka za regulaciju napetosti niti, RO Mega, Zagreb, 1982.
 • D. Rogale D. Bartolinčić, J. Gal: Regulacija namatanja spirale patent zatvarača, RO Mega, Zagreb, 1982.
 • Rogale D., J. Gal: Elektronički sklop regulacije odmatanja s konstantnom napetošću niti, RO Mega, Zagreb, 1982.
 • Rogale D., J. Gal: Elektronički sklop regulatora intenziteta vibracija, RO Mega, Zagreb, 1982.
 • Rogale D., J. Gal: Baždarna komora za brzo podešavanje procesnih termostata, RO Mega, Zagreb, 1982
 • Rogale D.: Simulator radnih parametara ultrazvučne glave, RO Mega, Zagreb, 1984.
 • Rogale D., Firšt Rogale S.: Integrirani mjerni sustav za neovisna mjerenja temperature i stanja aktuatora u inteligentnoj odjeći, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2006.
 • Rogale D., Firšt Rogale S.: Uređaj i metoda za određivanje načina funkcioniranja i mjerenja utjecajnih parametara na rad inteligentnog odjevnog predmeta, Laboratorij za procesne parametre Zavoda za odjevnu tehnologiju, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu, 2007.
 • Firšt Rogale S., Rogale D.: Uređaj za ispitivanja konstrukcijskih svojstava ekspandirajućih termoizolacijskih komora, Laboratorij za procesne parametre Zavoda za odjevnu tehnologiju, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu, 2007.
 • Rogale D., Čubrić G.: Uređaj za mjerenje protoka zraka pri punjenju termoizolacijskih komora inteligentne odjeće, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2008.
 • Rogale D., Firšt Rogale S., Rogale K., Knezić Ž.: Integrirani uređaj za mjerenje fizioloških parametara ljudskog tijela pri egzaktnom vrednovanju toplinske udobnosti odjeće, 2015.
 • Rogale D., Firšt Rogale S.: Sustav za hlađenje unutar kostima maskote Europskih sveučilišnih igara Zagreb-Rijeka, 2016.
 • Veldić M., Rogale D.: Pametna kapa za praćenje otkucaja srca, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2018.
 • Begić D., Rogale D.: Inteligentna jakna za nadzor rada šumskih radnika, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2018.
 • Živičnjak J., Rogale D.: Triboelektrični generator za pohranjivanje statičkog naboja iz odjeće, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2018.
 • Časar Veličan D., Rogale D., Firšt Rogale S., Fajt S., Knezić Ž.: Inteligentna odjeća za oboljele od apneje, Tekstilno-tehnološki fakultet i Fakultet Elektrotehnike i računarstva, 2019.
 • Firšt Rogale S., Geršak J., Rogale D., Knezić Ž., Uran S., Fajt S., Časar Veličan D., Begić D., Šterman S., Rajh S.: Pametna odjeća za osobe s dijagnosticiranom demencijom, Tekstilno-tehnološki fakultet, i Fakultet Elektrotehnike i računarstva i Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, 2019.
 • Rogale D., Firšt Rogale S., Knezić Ž., Bobovčan Marcelić M.: Uređaj za određivanje karakteristika spojeva stvorenih tehnikom spajanja ultrazvukom, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2019.
 • Rogale D., Knezić Ž., Fajt S., Firšt Rogale S.: Tradicijski tkana vrpca promjenjivog električnog otpora, Tekstilno-tehnološki fakultet i Fakultet Elektrotehnike i računarstva, 2019.
 • Knezić Ž., Rogale D., Penava Ž.: Uski ručni tkalački stan s četiri lista i direktnim snovanjem, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2019.
 • Rogale D., Knezić Ž., Fajt S., Firšt Rogale S.: Kapacitivni mikrometar za mjerenja istisnutih rubova pri ultrazvučnom spajanju dijelova odjeće, Tekstilno-tehnološki fakultet i Fakultet Elektrotehnike i računarstva, 2020.
 • Rogale D., Firšt Rogale S., Knezić Ž., Fajt S.: Uređaj za mjerenja temperaturnih gradijenata u odjevnim kompozitima, Tekstilno-tehnološki fakultet i Fakultet Elektrotehnike i računarstva, 2020.

Patenti

 • Rogale D.: Elektronički ultrazvučni generator sa automatskim traženjem rezonantne frekvencije ultrazvučnog pretvornika, Savezni zavod za patente SFRJ, ur. br. 21278, datum objave patenta: 21. 7. 1982. pod oznakom P 1593/82
 • Rogale D., Dragčević Z.: Sustav za automatska mjerenja procesnih parametara i struktura tehnoloških operacija proizvodnje odjeće, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 30. 4.2003. pod oznakom PK20010694
 • Rogale D., Švaljek A., Nikolić G., Hajdarović K.: Inteligentna zidna ili podna obloga, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 31.10.2007. pod oznakom PK20030642
 • Rogale D., S. Firšt. Rogale, Dragčević Z., Nikolić G.: Inteligentni odjevni predmet s aktivnom termoregulacijskom zaštitom, odobren konsenzulni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 6. 6. 2007. pod oznakom P20030727
 • Nikolić G., Rogale D.: Inteligentna glačalica za odjevne predmete, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 28.2.2007. pod oznakom PK20030987
 • Nikolić G., Rogale D., Šomođi Ž.: Automatizirani proces izrade odjevnih predmeta korištenjem zamrznute tkanine, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 28.2.2007. pod oznakom PK20031024
 • Nikolić G., Rogale D.: Inteligentna bolesnička postelja, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 31.10.2007. pod oznakom PK20041063
 • Dragčević Z., Rogale D.: Pneumatski uložak za sprečavanje deformacija perive obuće, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 31.05.2010. pod oznakom PK20070252
 • Bogdanović N., Nikolić G., Rogale D., Bartoš M.: Mjerni sustav za mjerenja početnih volumena i automatizirano dugotrajno praćenje promjena volumena mjernih uzoraka, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 31.03.2010. pod oznakom PK20070532
 • Rogale D., Dragčević Z., Nikolić G., Bartoš M.: Uređaj za kontrolirano punjenje, mjerenje i održavanje tlaka zraka u ekspandirajućim komorama obuće i odjeće, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 30.11.2010. pod oznakom PK20080011
 • Rogale D.: Uređaj za mjerenja i kontrolu procesnih parametara pogonskih sustava šivaćih strojeva, Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 31.5.2010. pod oznakom PK20080068
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z., Bartoš M.: Odjevni predmet s adaptivim mikroklimatskim stanjima, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 31. 10. 2010. pod oznakom PK20080116
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z.: Univerzalna rebrasta termoizolacijska komora kontinuirano podesive debljine, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 30. 6. 2010. pod oznakom PK20080118
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z., Bartoš M.: Controllable Ribbed Thermoinsulative Chamber of Continually Adjustable Thickness and its Application, Europski patentni ured (EPO) donio Rješenje o priznanju Europskog patent, odobren europski patent, 28.12.2011. pod oznakom EP2254430 u 13 europskih zemalja
 • Nikolić G., Rogale D., Gmaz S.: Koordinatni multirazvodnik, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 30.06.2011. pod oznakom PK0090126
 • Ujević D., Nikolić G., Rogale D.:Prenosivi antropometar, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 31.10.2012. pod oznakom PK20100261
 • Rogale D., Nikolić G.: Mjerni sustav za određivanje statičkih i dinamičkih toplinskih svojstava kompozita i odjeće, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 28.08.2015. pod oznakom PK20130350
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z.: Upravljiva rebrasta termoizolacijska komora kontinuirano podesive debljine i njezina primjena, validacija europskog patenta, Državni zavod za intelektualno vlasništvo 30. 04.2012. pod oznakom P20120243 T1
 • Rogale D., Rogale K., Firšt Rogale S., Knezić Ž., Vujasinović E., Čubrić G., Špelić I.: Višenamjenski diferencijalni konduktometar za tekstilne kompozite i odjeću, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 8. ožujka 2020. pod oznakom PK20171643

Patentne prijave

 • Rogale D., Firšt Rogale S., Dragčević Z., Nikolić G.: Intelligent Article of Clothing With an Active Thermal Protection, European Patent Office, Munich, Germany, International application No. PCT/HR2004/000026
 • Nikolić G., Rogale D.: Intelligent Ironing Machine, European Patent Office, Munich, Germany, International application No. PCT/HR2005/000060
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z., Bartoš M.: Controllable Ribbed Thermoinsulative Chamber of Continually Adjustable Thickness and its Application,  United States Patent and Trademark Office 12. 10. 2010 pod oznakom US19/922,761
 • Rogale D., Rogale K., Firšt Rogale S., Knezić Ž., Vujasinović E., Čubrić G., Špelić I.: Višenamjenski diferencijalni konduktometar za tekstilne kompozite i odjeću, Državni zavod za intelektualno vlasništvo 27. 10. 2017 patentna prijava pod oznakom P20171643A1


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Hrvatska akademija tehničkih znanosti –Popredsjednik (2017-2021), Glavni tajnik (20113-2017) i Tajnik Odjela tekstilne tehnologije (2009 – 2013)
 • Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – član
 • Član Upravnog odbora Hrvatskog inženjerskog saveza
 • Predsjednik Komisije za znanost i obrazovanje pri Hrvatskom inženjerskom savezu tekstilaca
 • Predsjednik tehničke komisije za dodjelu znaka Izvorno hrvatsko i Hrvatska kvaliteta za područje odjevne industrije - Komisija za unapređivanje kvalitete, Hrvatska gospodarska komora
 • Član Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu
 • Član Matičnog odbora za polja kemijskog inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije
 • Član Radne skupine za izradu elaborata o ustroju i upravljanju Sveučilištem u Zagrebu
 • Član Hrvatskog inženjerskog saveza
 • Član Hrvatskog inženjerskog saveza tekstilaca
 • Član Saveza inovatora Zagreba
 • Član Udruge za međunarodnu komercijalizaciju zagrebačkih inovacija
 • Član Udruge nagrađenih inovatora Zagreba
 • Član Hrvatskog društva za sustave (bio član Predsjedništva)
 • Član Hrvatskog ergonomijskog društva
 • Član Hrvatskog društva sveučilišnih nastavnika
 • Član Društva Univerzitetnih profesorjev Univerze v Mariboru
 • Član Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta


 Priznanja i nagrade

prof. dr. sc. Dubravko Rogale