unizg Pretraga

prof. dr. sc. Dubravko Rogale

Zavod

Zavod za odjevnu tehnologiju

 Osobni podaci

 • Datum i mjesto rođenja: 17. 11. 1955. u Rijeci


 Web linkovi


 Akademsko obrazovanje

 • diplomirao 1982. Tehnološki fakultet
 • magistrirao 1987. - Tehnološki fakultet: Gradiranje krojeva odjeće elektroničkim računalima, mentor. B. Knez
 • doktorirao 1994. Tekstilno-tehnološki fakultet: Određivanje procesnih parametara tehnoloških operacija šivanja odjeće, mentor. B. Knez


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • 1981. Mega, Zagreb - Održavanje elektroničke procesne opreme,
 • 1982. Mega, Zagreb - Služba razvoja
 • 1983. Tekstilno-tehnološki fakultet
 • 1983. asistent
 • 1995. docent
 • 1999. izv.prof.
 • 1999. Prodekan za nastavu
 • 2002-2006. Dekan
 • 2003. red. prof.
 • 2008. red. prof. u trajnom zvanju


 Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

 • Studijski boravci CEEPUS Maribor 1996. i 1999.


 Nastavna djelatnost

 • PREDDIPLOMSKI STUDIJ Tekstilna tehnologija i inženjerstvo: Procesi proizvodnje odjeće, Tehnološki procesi šivanja odjeće,
 • DIPLOMSKI STUDIJ Tekstilna tehnologija i inženjerstvo: Automatizacija sustava odjevnih tehnologija, Inteligentna odjeća, Konfekcioniranje tehničkog tekstila, Odabrana poglavlja odjevne tehnologije, Organizacija proizvodnih linija, Procesni parametri odjevnog inženjerstva, Projektiranje proizvodnih sustava, Tehnička dokumentacija, Tehnike spajanja tekstilija,
 • DOKTORSKI STUDIJ Tekstilna znanost i tehnologija i Teorija mode i dizajn tijela: Integrirani sustavi u inteligentnoj odjeći, Mjerne metode i analiza procesnih parametara
 • SPECIJALISTIČKI STUDIJ Visoka moda: Računalni sustavi za visoku modu, Tehnologija izrade visokomodne odjeće


 Mentorstvo

 • Disertacija: ANA KUNŠTEK - Istraživanja oblikovanja radnih mjesta u tehnološkom procesu šivanja odjeće, obranjeno 28. 3. 2000., Voditelj: Rogale, Dubravko
 • Disertacija: SLAVEKA PETRAK - Metoda 3D konstrukcije odjeće i modeli transformacija krojnih dijelova, obranjeno 17.05. 2007., Voditelj: Rogale, Dubravko
 • Disertacija: ANICA HURSA - Numeričko modeliranje i optimizacija ojačanja na odjeći, obranjeno 3. travnja 2008., Voditelj: Rogale, Dubravko
 • Disertacija: SLAVICA BOGOVIĆ - Konstrukcija odjeće prilagođena tjelesnim deformitetima primjenom topoloških invarijanti, Tekstilno-tehnološki fakultet, 16.07. 2012, Voditelj: Rogale, Dubravko
 • Disertacija: GORAN ČUBRIĆ - Projektiranje termoizolacijskih komora za termički adaptivnu odjeću, doktorska disertacija, Zagreb : Tekstilno-tehnološki fakultet, 07. 12. 2012, Voditelj: Rogale, Dubravko
 • Disertacija: GORAN MAJSTOROVIĆ: disertacija u izradi
 • Disertacija: MARTINA BOBOVČAN MARCELIĆ:disertacija u izradi
 • Disertacija: IVANA ŠPELIĆ: Projektiranje kolekcije vanjske školjke inteligentne odjeće,Utjecaj konstrukcijskih parametara na toplinska svojstva odjeće, obranjeno 19.04.2016 pred povjerenstvom: prof. dr. sc. Alka Mihelić-Bogdanić, prof. dr. sc. Jelka Geršak, izv. prof. dr. sc. Slavenka Petrak, prof. dr. sc. Darko Ujević, prof. art. Zlatka Mencel-Bajs
 • Magistarski rad (Mr. sc.): SLAVEKA PETRAK- Metoda automatske računalne konstrukcije krojnih dijelova, obranjeno 8. 12. 1999. pred povjerenstvom prof. dr. D. Rogale, prof. dr. M. Essert i doc. dr. D. Ujević
 • Magistarski rad (Mr. sc.): ANICA HURSA - Utjecaj pomoćnih naprava šivaćih strojeva na procesne parametre tehnoloških operacija proizvodnje odjeće, obranjeno 28. 3. 2000. pred povjerenstvom prof. dr. D. Rogale, prof. dr. J. Geršak i prof. dr. Zvonko Dragčević
 • Magistarski rad (Mr. sc.): SLAVICA BOGOVIĆ - Matrične transformacije rotacije i simetrije pri računalnoj obradi krojeva odjeće, obranjeno 26. 5. 2000 pred povjerenstvom prof. dr. D. Rogale, prof. dr. Z. Dragčević i prof. dr. M. Essert
 • Magistarski rad (Mr. sc.): MAGDALENA RISTIĆ - Transformacija kontura krojnih dijelova pri računalnom modeliranju krojeva odjeće, obranjeno 20. 6. 2001 pred povjerenstvom prof. dr. D. Rogale, prof. dr. Z. Dragčević, prof. dr. M. Essert i prof. dr. J. Geršak
 • Magistarski rad (Mr. sc.): SARAJKO BAKSA - Optimalizacija parametara šivanih šavova primjenom računala, obranjeno 12. 2. 2002 pred povjerenstvom prof. dr. M. Skoko, prof. dr. D. Rogale i prof. dr. J. Geršak (komentor uz prof. dr. M. Skoka)
 • Magistarski rad (Mr. sc.): ROZARIJA BLEKAČ - Raziskava nateznih obremenitev tkanin pri polaganju\\\\\\\" obranjeno 12. 6. 2001. pred povjerenstvom doc. dr. M. Sfiligoj, prof. dr. J. Geršak, prof. dr. D. Rogale (komentor uz prof. dr. J. Geršak)
 • Magistarski rad (Mr. sc.): IGOR PETRUNIĆ - Utjecaj procesnih parametara na potrošnju električne energije šivaćih strojeva, obranjeno 26. 5. 2004., pred povjerenstvom prof. dr. D. Rogale, prof. dr. Z. Dragčević, prof. dr. G. Nikolić, doc. dr. S. Fajt, prof. dr. D. Ujević
 • Dobitnici Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu: SLAVICA POLANOVIĆ - Tehnološki dijagrami strojeva s tračnim noževima, Rektorova nagrada za ak. g. 1989/90.
 • Dobitnici Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu: BEHIDIN KOZICA - Određivanje probodnih sila strojnih šivaćih igala primjenom matematičkog modela i simulacije računalom, Rektorova nagrada za ak. god. 1990/91.
 • Dobitnici Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu: RUŽICA JEDOVNICKI - Određivanje čvrstoće šavova na odjeći u ovisnosti o gustoći strojnih šivaćih uboda, Rektorova nagrada za ak. god. 1991/92.
 • Dobitnici Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu: SLAVENKA MURAT - Procesni parametri regulatora napetosti industrijskog šivaćeg stroja, Rektorova nagrada za ak. god. 1993/94.
 • Dobitnici Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu: A. MARUŽIN - Matrične transformacije rotacije i simetrije na računalnim sustavima za gradiranje krojeva i izradu krojnih slika, Rektorova nagrada za ak. god. 1994/95.
 • Dobitnici Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu: J. FRANC - Ovisnost utroška električne energije o broju spojenih šivanih segmenata šava, Rektorova nagrada za ak. god. 2001/2002.
 • Studenti dobitnici Dekanove nagrade Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: IGOR PETRUNIĆ - Utjecaj pomoćne naprave za obrubljivanja na vrijednosti procesnih parametara tehnoloških operacija šivanja, Nagrada Dekana Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagreb, 17. lipnja 1999.


 Znanstvena djelatnost

 • Tehničke znanosti
 • Tekstilna tehnologija
 • Odjevna tehnologija


 Područje posebnog znanstvenog interesa

 • područja odjevne tehnologije koje je sadržajno vezano uz područje tehnoloških procesa proizvodnje odjeće i razvoja konvencionalne i inteligentne odjeće, primjene suvremenih visokotehnoloških tehnika spajanja dijelova odjeće metodom toplinskog spajanja kondukcijom i konvekcijom, ultrazvučne i visokofrekventne tehnike te ispitivanja konstrukcijskih i toplinskih svojstava konvenencionalne i inteligentne odjeće


 Znanstveno-stručni rad

 • http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=119041
 • 11 autorskih knjiga
 • 12 recenziranih sveučilišnih udžbenika
 • 17 poglavlja u znanstvenim knjigama
 • 63 izvornih znanstvenih radova citirani prema SCI
 • 59 znanstvenih radova u drugim publikacijama
 • 135 znanstvenih radova recenziranih i objavljenih u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa,
 • 11 znanstvenih radova recenziranih i objavljenih u zborniku radova s domaćeg znanstvenog skupa;
 • 70 stručnih radova,
 • 17 inovacija,
 • 23 domaćih i EU patenata,
 • 108 tehnologijskih projekata, studija i elaborata načinjenih i primijenjenih u odjevnoj industriji RH


 Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • D. Rogale, Firšt Rogale S., Špelić I.: Development of the Measuring System for Analysing the Thermal Properties of Clothing Book of Proceedings of the 7th International Textile, Clothing and Design Conference 2014, Dubrovnik, Dragčević Z. (ed.),
 • E. Vujasinović, D. Rogale: Properties and performance of welded or bonded seams, Joining textiles: Principles and applications, Jones, I ; Stylios, G. (Ed.), Cambridge, UK, Woodhead Publishing, 2013, ISBN: 1-84569-627-1, 435-461
 • D. Rogale, S. Firšt Rogale: Thermal protection, Functional Protective Textiles, Bishof, S. (Ed.), Zagreb, University of Zagreb Faculty of Textile Technology, 2012, 978-953-7105-45-7, 231-280
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Majstorović G.: Thermoinsulation Properties of Intelligent Clothing with Adaptive Thermal Protection, Book of Proceedings of the 6th International Textile, Clothing and Design Conference 2012, Dubrovnik, Dragčević Z.(ed.) 2012. 342-347
 • Petrak S., Mahnić M., Rogale D., Ujević D.:Computer Design of Textile and Clothing Collection - Assumption of Contemporary Remote Business, Book of Proceedings of 11th World Textile Conference AUTEX 2011 / Adolphe, C. Dominique ; Schacher, Laurence (ed.) Mulhouse, France, Ecole Nationale Superieure d Ingenieurs Sud-Alace, 2011, 1162-1168
 • Rogale D.: Research and development of article of clothing with adaptive microclimatic conditions, Book of Proceedings of the 5th International Textile, Clothing & Design Conference - Magic World of Textile / Dragčević, Zvonko (ed.)., Zagreb, Faculty of Textile Technology, 2010. 3-14 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni)


 Sveučilišni udžbenici i knjige

 • ZNANSTVENA KNJIGA
 • S. Firšt Rogale, D. Rogale, G. Nikolić, Z. Dragčević: INTELIGENTNA ODJEĆA - Sveučilište u Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet, 2014, ISBN 978-953-7105-52-5, 2014.
 • SVEUČILIŠNI UDŽBENICI
 • D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt Rogale, M. Hrastinski: PROCESI PROIZVODNJE ODJEĆE - Sveučilište u Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet 2001, ISBN 978-953-7105-32-7, 2011.
 • G. Nikolić, B. Katalinić, D. Rogale, B. Jerbić G. Čubrić: ROBOTI& PRIMJENA U INDUSTRIJI TEKSTILA I ODJEĆE - Sveučilište u Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet, ISBN 978-953-7105-22-8, 2009.
 • G. Nikolić, D. Rogale: MIKROPNEUMATIKA - Sveučilište u Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet, ISBN: 978-953-7105-24-2, 2009.
 • D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: TEHNIKE KONSTRUIRANJA I MODELIRANJA ODJEĆE -Sveučilište u Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet ISBN 953-96408-1-4, 2000. (I izdanje); 2004. (II izdanje); 2010 (III izdanje)
 • D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt Rogale, M. Hrastinski: TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE ODJEĆE SA STUDIJEM RADA, Sveučilište u Bihaću Tehnički fakultet, ISBN: 9958-624-08-7 2000. (I izdanje); 2005. (II izdanje)
 • D Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: KONSTRUKCIJA I MODELIRANJE ODJEĆE, Sveučilište u Bihaću Tehnički fakultet, ISBN: 9958-624-05-2, 1999.
 • D. Rogale, S. Polanović: RAČUNALNI SUSTAVI KONSTRUKCIJSKE PRIPREME U ODJEVNOJ INDUSTRIJI, ISBN: 953-96183-9-8, 1996.
 • POGLAVLJA U KNJIZI
 • E. Vujasinović, D. Rogale: PROPERTIES AND PERFORMANCE OF WELDED OR BONDED SEAMS, Joining textiles: Principles and applications, Woodhead Publishing, 2012
 • D. Rogale, S. Firšt Rogale: THERMAL PROTECTION - Functional Protective Textiles, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet, 2012, 978-953-7105-45-7
 • A. Hursa, T. Rolich, Ž. Šomođi, D. Rogale: AN INVESTIGATION OF MESH INFLUENCE ON RESULTS OF NUMERICAL MODELLING APPLIED IN TEXTILE - DAAAM International Scientific Book, 2008, 978-3-901509-66-7, ISSN 1726-9687
 • S. Firšt Rogale, Z. Dragčević, G. Nikolić, D. Rogale, M. Bartoš: INTELLIGENT CLOTHING WHIT PROGRAMMABILE INSULATION - DAAAM International Scientific Book, 2008, 978-3-901509-66-7
 • S. Firšt Rogale, D. Rogale, Z. Dragčević, G. Nikolić, M. Bartoš: TECHNICAL SYSTEMS IN INTELLIGENT CLOTHING WITH ACTIVE THERMAL PROTECTION, ANNUAL 2007 OF CROATIAN ACADEMY OF ENGINEERING - Croatian Academy of Engineering, 2007
 • D. Rogale, I. Petrunić , Z. Dragčević: NEW MEASURING SYSTEM IN INVESTIGATING ELECTRICAL ENERGY PROCESSING PARAMETERS IN GARMENT SEWING OPERATIONS - DAAAM International Scientific Book 2004, 3-901-509-36-4
 • D. Rogale: Technical Lexicon - entries in the field of clothing technology The Lexicographic Institute
 • Miroslav Krleža, 2005.
 • A. Hursa, D. Rogale, Z. Dragčević: THE IMPACT OF BORDER RULER ON PROCESSING PARAMETERS IN STRAIGHT SEAM SEWING OPERATIONS - DAAAM International Scientific Book, 2003, 3-901-509-36-4, 655-66


 Projekti (glavni istraživač)

 • VODITELJ MEĐUNARODNOG PROJEKTA
 • Mjerni sustavi i metode u odjevnom inženjerstvu, Zajednički hrvatsko-slovenski projekt, 2000 - 2003. (Hrvatski voditelj projekta)
 • VODITELJ DOMAĆIH ZNANSTVENIH I TEHNOLOGIJSKIH PROJEKTA
 • Procesi proizvodnje i dizajn odjeće, Projekt 117003, Zagreb, 1996.
 • Procesni parametri proizvodnje i dizajn odjeće, Projekt 0117003, Zagreb, 2002.
 • Inteligentna odjeća i okruženje, Projekt 117-117-1879-1894, Zagreb, 2007.
 • Odjeća sa adaptivnim termoizolacijskim svojstvima, tehnologijski projekt financiran od Hrvatskog instituta za tehnologije (2009-2011)
 • Diferencijalni toplinski konduktometar za tekstilne kompozite i odjeću, PoC6_1_189, HAMAG BICRO (2016-2017)


 Projekti (suradnik na projektu)

 • Voditelj međunarodnog projekta
 • Mjerni sustavi i metode u odjevnom inženjerstvu, Zajednički hrvatsko-slovenski projekt, 2000 - 2003. (Hrvatski voditelj projekta)
 • Voditelj domaćih znanstvenih i tehnologijskih projekta
 • Procesi proizvodnje i dizajn odjeće, Projekt 117003, Zagreb, 1996.
 • Procesni parametri proizvodnje i dizajn odjeće, Projekt 0117003, Zagreb, 2002.
 • Inteligentna odjeća i okruženje, Projekt 117-117-1879-1894, Zagreb, 2007.
 • Odjeća sa adaptivnim termoizolacijskim svojstvima, tehnologijski projekt financiran od Hrvatskog instituta za tehnologije (2009-2011)
 • Diferencijalni toplinski konduktometar za tekstilne kompozite i odjeću, PoC6_1_189, HAMAG BICRO (2016-2017)


 Istraživačko-razvojna dostignuća

 • ……………….……………….……………….INOVACIJE……………….……………….……………….
 • Rogale D., J. Gal: Istosmjerni digitalni voltmetar s zaštitnim sklopom za mjerenja na ultrazvučnim generatorima, RO Mega, Zagreb, 1980.
 • Rogale D., J. Gal: Istosmjerni digitalni ampermetar s zaštitnim sklopom za mjerenja na ultrazvučnim generatorima, RO Mega, Zagreb, 1980.
 • Rogale D., J. Gal: Izmjenični digitalni voltmetar s zaštitnim sklopom za mjerenja na ultrazvučnim generatorima, RO Mega, Zagreb, 1980.
 • Rogale D., J. Gal: Izmjenični digitalni ampermetar s zaštitnim sklopom za mjerenja na ultrazvučnim generatorima, RO Mega, Zagreb, 1980.
 • Rogale D., J. Gal: Digitalni frekvencmetar, RO Mega, Zagreb, 1981.
 • Rogale D., J. Gal: Generator funkcija za mjerenja na ultrazvučnim generatorima, RO Mega, Zagreb, 1981.
 • Rogale D., J. Gal: Ispitivač dioda i tranzistora snage za ultrazvučne generatore, RO Mega, Zagreb, 1981.
 • Rogale D., J. Gal: Ultrazvučni generator, RO Mega, Zagreb, 1982.
 • Rogale D., B. Grgić, S. Penezić, S. Vargek: Induktivni pretvornik pomaka za regulaciju napetosti niti, RO Mega, Zagreb, 1982.
 • D. Rogale D. Bartolinčić, J. Gal: Regulacija namatanja spirale patent zatvarača, RO Mega, Zagreb, 1982.
 • Rogale D., J. Gal: Elektronički sklop regulacije odmatanja s konstantnom napetošću niti, RO Mega, Zagreb, 1982.
 • Rogale D., J. Gal: Elektronički sklop regulatora intenziteta vibracija, RO Mega, Zagreb, 1982.
 • Rogale D., J. Gal: Baždarna komora za brzo podešavanje procesnih termostata, RO Mega, Zagreb, 1982
 • Rogale D.: Simulator radnih parametara ultrazvučne glave, RO Mega, Zagreb, 1984.
 • Rogale D., S. Firšt Rogale: Uređaj i metoda za određivanje načina funkcioniranja i mjerenja utjecajnih parametara na rad inteligentnog odjevnog predmeta, Laboratorij za procesne parametre Zavoda za odjevnu tehnologiju, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu, 2007.
 • S. Firšt Rogale; Rogale D.: Uređaj za ispitivanja konstrukcijskih svojstava ekspandirajućih termoizolacijskih komora, Laboratorij za procesne parametre Zavoda za odjevnu tehnologiju, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu, 2007.
 • Rogale D., S. Firšt Rogale: Sustav hlađenja kostima Hrkija - maskote Europskih sveučilišnih igara Zagreb-Rijeka, 2016.
 • ……………….……………….……………….PATENTI ……………….……………….……………….
 • Rogale D.: Elektronički ultrazvučni generator sa automatskim traženjem rezonantne frekvencije ultrazvučnog pretvornika, Savezni zavod za patente SFRJ, ur. br. 21278, datum objave patenta: 21. 7. 1982. pod oznakom P 1593/82
 • Rogale D., Dragčević Z.: Sustav za automatska mjerenja procesnih parametara i struktura tehnoloških operacija proizvodnje odjeće, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 30. 4.2003. pod oznakom PK20010694
 • Rogale D., Švaljek A., Nikolić G., Hajdarović K.: Inteligentna zidna ili podna obloga, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 31.10.2007. pod oznakom PK20030642
 • Rogale D., S. Firšt. Rogale, Dragčević Z., Nikolić G.: Inteligentni odjevni predmet s aktivnom termoregulacijskom zaštitom, odobren konsenzulni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 6. 6. 2007. pod oznakom P20030727
 • Nikolić G., Rogale D.: Inteligentna glačalica za odjevne predmete, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 28.2.2007. pod oznakom PK20030987
 • Nikolić G., Rogale D., Šomođi Ž.: Automatizirani proces izrade odjevnih predmeta korištenjem zamrznute tkanine, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 28.2.2007. pod oznakom PK20031024
 • Nikolić G., Rogale D.: Inteligentna bolesnička postelja, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 31.10.2007. pod oznakom PK20041063
 • Dragčević Z., Rogale D.: Pneumatski uložak za sprečavanje deformacija perive obuće, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 31.05.2010. pod oznakom PK20070252
 • Bogdanović N., Nikolić G., Rogale D., Bartoš M.: Mjerni sustav za mjerenja početnih volumena i automatizirano dugotrajno praćenje promjena volumena mjernih uzoraka, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 31.03.2010. pod oznakom PK20070532
 • Rogale D., Dragčević Z., Nikolić G., Bartoš M.: Uređaj za kontrolirano punjenje, mjerenje i održavanje tlaka zraka u ekspandirajućim komorama obuće i odjeće, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 30.11.2010. pod oznakom PK20080011
 • Rogale D.: Uređaj za mjerenja i kontrolu procesnih parametara pogonskih sustava šivaćih strojeva, Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 31.5.2010. pod oznakom PK20080068
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z., Bartoš M.: Odjevni predmet s adaptivim mikroklimatskim stanjima, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 31. 10. 2010. pod oznakom PK20080116
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z.: Univerzalna rebrasta termoizolacijska komora kontinuirano podesive debljine, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 30. 6. 2010. pod oznakom PK20080118
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z., Bartoš M.: Controllable Ribbed Thermoinsulative Chamber of Continually Adjustable Thickness and its Application, Europski patentni ured (EPO) donio Rješenje o priznanju Europskog patent, odobren europski patent, 28.12.2011. pod oznakom EP2254430 u 13 europskih zemalja
 • Nikolić G., Rogale D., Gmaz S.: Koordinatni multirazvodnik, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 30.06.2011. pod oznakom PK0090126
 • Ujević D., Nikolić G., Rogale D.:Prenosivi antropometar, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 31.10.2012. pod oznakom PK20100261
 • Rogale D., Nikolić G.: Mjerni sustav za određivanje statičkih i dinamičkih toplinskih svojstava kompozita i odjeće, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 28.08.2015. pod oznakom PK20130350
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z.: Upravljiva rebrasta termoizolacijska komora kontinuirano podesive debljine i njezina primjena, validacija europskog patenta, Državni zavod za intelektualno vlasništvo 30. 04.2012. pod oznakom P20120243 T1
 • ……………….……………….……………….PATENTNE PRIJAVE……………….……………….……………….
 • Rogale D., Firšt Rogale S., Dragčević Z., Nikolić G.: Intelligent Article of Clothing With an Active Thermal Protection, European Patent Office, Munich, Germany, International application No. PCT/HR2004/000026
 • Nikolić G., Rogale D.: Intelligent Ironing Machine, European Patent Office, Munich, Germany, International application No. PCT/HR2005/000060
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z., Bartoš M.: Controllable Ribbed Thermoinsulative Chamber of Continually Adjustable Thickness and its Application, prijavljen u United States Patent and Trademark Office 12. 10. 2010 pod oznakom US19/922,761
 • Rogale D., Rogale K., Firšt Rogale S., Knezić Ž., Vujasinović E., Čubrić G., Špelić I.: Višenamjenski diferencijalni konduktometar za tekstilne kompozite i odjeću, Državni zavod za intelektualno vlasništvo 27. 10. 2017 patentna prijava pod oznakom P20171643A1


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Hrvatska akademija tehničkih znanosti –Popredsjednik (2017-2021), Glavni tajnik (20113-2017) i Tajnik Odjela tekstilne tehnologije (2009 – 2013)
 • Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – član
 • Član Upravnog odbora Hrvatskog inženjerskog saveza
 • Predsjednik Komisije za znanost i obrazovanje pri Hrvatskom inženjerskom savezu tekstilaca
 • Predsjednik tehničke komisije za dodjelu znaka Izvorno hrvatsko i Hrvatska kvaliteta za područje odjevne industrije - Komisija za unapređivanje kvalitete, Hrvatska gospodarska komora
 • Član Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu
 • Član Matičnog odbora za polja kemijskog inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije
 • Član Radne skupine za izradu elaborata o ustroju i upravljanju Sveučilištem u Zagrebu
 • Član Hrvatskog inženjerskog saveza
 • Član Hrvatskog inženjerskog saveza tekstilaca
 • Član Saveza inovatora Zagreba
 • Član Udruge za međunarodnu komercijalizaciju zagrebačkih inovacija
 • Član Udruge nagrađenih inovatora Zagreba
 • Član Hrvatskog društva za sustave (bio član Predsjedništva)
 • Član Hrvatskog ergonomijskog društva
 • Član Hrvatskog društva sveučilišnih nastavnika
 • Član Društva Univerzitetnih profesorjev Univerze v Mariboru
 • Član Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta


 Priznanja i nagrade

 • Časar Veličan D., Rogale D., Firšt Rogale S., Fajt S., Knezić Ž.: Innovation Intelligent clothing for patients with apnea and snoring - Golden Medal Award for Excellence in recognition of the outstanding contribution to the 11th European exhibition of creativity and innovation, Rector Acad. Ioanel Sinescu, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, 11th European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT 2019, Iasi, Romania, May 16-18, 2019
 • Rogale D., Knezić Ž., Firšt Rogale S., Bobovčan Marcelić M.: Innovation Device for testing the characteristics of ultrasonic welding - Excellence Innovation Award for achieving excellency in innovation through dedication and the consistent wish to push the boarders of what can be obtained through science and technology, Rector University Politehnica of Bucharest professor Mihnea Costoiu, 11th European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT 2019, Iasi, Romania , May 16-18, 2019
 • Časar Veličan D., Rogale D., Firšt Rogale S., Fajt S., Knezić Ž.: Innovation Intelligent clothing for patients with apnea and snoring - Gold Medal Award, Ecole Marocaine Des Science De L`Ingenieur – Membre de Honoris United Universités at International and Invention Show INTARG 2019, Katowice, Poland, June 4-5, 2019
 • Časar Veličan D., Rogale D., Firšt Rogale S., Fajt S., Knezić Ž.: Innovation Intelligent clothing for patients with apnea and snoring - Gold medal, 11th European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT 2019, Iasi, Romania, May 16-18, 2019
 • Rogale D., Knezić Ž., Firšt Rogale S., Bobovčan Marcelić M. Innovation Device for testing the characteristics of ultrasonic welding - Silver medal, 11th European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT 2019, Iasi, Romania, May 16-18, 2019
 • Časar Veličan D., Rogale D., Firšt Rogale S., Fajt S., Knezić Ž.: Innovation Intelligent clothing for patients with apnea and snoring Gold Medal Award, International and Invention Show INTARG 2019, Katowice, Poland, June 4-5, 2019
 • Rogale D., Knezić Ž., Firšt Rogale S., Bobovčan Marcelić M. (2019): Innovation Device for testing the characteristics of ultrasonic welding - WIIPA Grand Award, World Invention Intellectual Property Associations at International and Invention Show INTARG 2019, Katowice, Poland, June 4-5, 2019
 • Rogale D., Knezić Ž., Firšt Rogale S., Bobovčan Marcelić M.: Innovation Device for testing the characteristics of ultrasonic welding - Platinum Award, International and Invention Show INTARG 2019, Katowice, Poland, June 4-5, 2019
 • Rogale D., Knezić Ž., Firšt Rogale S., Bobovčan Marcelić M.: Innovation Device for testing the characteristics of ultrasonic welding (2019) - Diploma on account of winning Platinum Medal at INTARG 2019, Ministry of Investment and Economic Development at International and Invention Show INTARG 2019, Katowice, Poland, June 4-5, 2019
 • Živičnjak J., Rogale D.: Innovation Triboelectric generator for storing static charge from clothing, WIIPA Special Award, World Invention Intellectual Property Associations at Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition IPITEx 2019, Bangkok, Thailand, February 2-6, 2019
 • Živičnjak J., Rogale D.: Innovation Triboelectric generator for storing static charge from clothing, Bronze Medal, National Research Council of Thailand at Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition IPITEx 2019, Bangkok, Thailand, February 2-6, 2019
 • Živičnjak J., Rogale D.: Innovation Triboelectric generator for storing static charge from clothing, Macri Special Award, Malaysian Association of Creativity & Innovation at Malaysia Technology Expo MTE 2019, Kuala Lumpur, Malaysia, February 21-23, 2019
 • Živičnjak J., Rogale D.: Innovation Triboelectric generator for storing static charge from clothing, Silver Award, Malaysia Technology Expo MTE 2019, Kuala Lumpur, Malaysia, February 21-23, 2019
 • Živičnjak J., Rogale D.: Innovation Triboelectric generator for storing static charge from clothing, Special gold medal, Highly Innovative Unique Founration in Kingdom of Saudi Arabia at Malaysia Technology Expo MTE 2019, Kuala Lumpur, Malaysia, February 21-23, 2019
 • Živičnjak J., Rogale D.: Innovation Triboelectric generator for storing static charge from clothing, Silver medal, 5th Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE) 2018, Kaohsiung, Taiwan, December 7 – 9, 2018
 • Živičnjak J., Rogale D.: Innovation Triboelectric generator for storing static charge from clothing, Special Award, 5th Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE) 2018, Kaohsiung, Taiwan, December 7 – 9, 2018
 • Begić D., Rogale D.: Innovation Intelligent clothing for supervising the work of forest workers, Bronze medal, 10th International Exhibition of Inventions (Kunshan) & International Forum on Invention and Entrepreneurship IEIK 2018, Foshan, China, September 13-15, 2018
 • Begić D., Rogale D.: Inovacija Inteligentna jakna za nadzor rada šumskih radnika, Zlatna medalja, 43. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 14. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2018, Zagreb, Hrvatska, 14.-17. studeni 2018.
 • Živičnjak J., Rogale D.: Inovacija Triboelektrični generator za pohranjivanje statičkog naboja iz odjeće, Zlatna medalja, 43. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 14. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2018, Zagreb, Hrvatska, 14.-17. studeni 2018.
 • Živičnjak J., Rogale D.: Inovacija Triboelektrični generator za pohranjivanje statičkog naboja iz odjeće, Posebna nagrada za najbolju inovaciju u primijenjenoj znanosti, 43. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 14. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2018, Zagreb, Hrvatska, 14.-17. studeni 2018.
 • Veldić M., Rogale D.: Inovacija Pametna kapa za praćenje otkucaja srca, Srebrna medalja, 43. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 14. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2018, Zagreb, Hrvatska, 14.-17. studeni 2018.
 • Rogale D., Firšt Rogale S.: Posebna nagrada Budi uzor junior za kontinuirani mentorski rad sa studentima i mladim inovatorima, 43. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 14. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2018, Zagreb, Hrvatska, 14.-17. studeni 2018.
 • Rogale D., Firšt Rogale S., Rogale K., Knezić Ž., Vujasinovi E., Čubrić G., Špelić I.: Innovation Multifunctional differential conductometer for textile composites and clothing, Gold medal, 4th Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE) 2017, Kaohsiung, Taiwan, December 9 – 10, 2017
 • Rogale D., Firšt Rogale S., Rogale K., Knezić Ž., Vujasinovi E., Čubrić G., Špelić I.: Inovacija Višenamjenski diferencijalni toplinski konduktometar za tekstilne kompozite i odjeću, Inova - Grand Prix 2. nagrada, 42. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 13. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2017, Osijek, Hrvatska, 9.-11. studeni 2017.
 • Rogale D., Firšt Rogale S., Rogale K., Knezić Ž., Vujasinovi E., Čubrić G., Špelić I.: Inovacija Višenamjenski diferencijalni toplinski konduktometar za tekstilne kompozite i odjeću, Zlatna medalja, 42. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 13. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2017, Osijek, Hrvatska, 9.-11. studeni 2018.
 • Rogale D., Firšt Rogale S.: Innovation Integrated Technical Subsystem for Intelligent Military and Protective Clothing, Silver medal, Japan Design & Invention Expo JDIE 2017, Tokyo, Japan, August 4-6, 2017
 • Rogale D.: Nagrada dekanice za izniman doprinos području inovacija, povodom obilježavanja Dana Fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Hrvatska, 25. siječnja 2017.
 • Rogale D., Rogale K., Firšt Rogale S., Knezić Ž.: Inovacija Integrirani uređaj za mjerenje fizioloških parametara ljudskog tijela pri egzaktnom vrednovanju toplinske udobnosti odjeće, Nagrada za najbolju inovaciju u primijenjenoj znanosti, 41. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 12. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2016, Zagreb, Hrvatska, 9.-12. studeni 2016.
 • Rogale D., Rogale K., Firšt Rogale S., Knezić Ž.: Inovacija Integrirani uređaj za mjerenje fizioloških parametara ljudskog tijela pri egzaktnom vrednovanju toplinske udobnosti odjeće, Zlatna medalja, 41. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 12. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2016, Zagreb, Hrvatska, 9.-12. studeni 2016.
 • Rogale D., Rogale K., Firšt Rogale S., Knezić Ž.: Inovacija Integrirani uređaj za mjerenje fizioloških parametara ljudskog tijela pri egzaktnom vrednovanju toplinske udobnosti odjeće, Posebna nagrada za najbolju znanstvenu komercijalizaciju Smart Specialization, Tera tehnopolisa i Hrvatske udruge inovatora poduzetnika, 41. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 12. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2016, Zagreb, Hrvatska, 9.-12. studeni 2016.
 • Rogale D., Firšt Rogale S.: Innovation Integrated Technical Subsystem for Intelligent Military and Protective Clothing, Gold medal, 3th Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE) 2016, Kaohsiung, Taiwan, December 9-11, 2016
 • Rogale D.: Priznanje Hrvatske zajednice tehničke kulture, Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb, Hrvatska 22. listopada 2016.
 • Rogale D., Firšt Rogale S.: Inovacija Inteligentna odjeća adaptivnim termoizolacijskim svojstvima, Nagrada E.S.PENKALA za najbolju zagrebačku inovaciju u 2015. godini, Savez Inovatora Zagreb, Zagreb, Hrvatska, prosinca 2016.
 • Rogale D., Firšt Rogale S.: Inovacija Integrirani tehnički podsustav za inteligentnu vojnu i zaštitnu odjeću, INOVA - najbolji hrvatski izlagač, 40. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 11. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2015, Karlovac, Hrvatska, 5. - 7. studeni 2015.
 • Rogale D., Firšt Rogale S.: Inovacija Integrirani tehnički podsustav za inteligentnu vojnu i zaštitnu odjeću, Zlatna medalja, 40. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 11. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2015, Karlovac, Hrvatska, 5. - 7. studeni 2015.
 • Rogale D., Firšt Rogale S.: Inovacija Integrirani tehnički podsustav za inteligentnu vojnu i zaštitnu odjeću, Zlatna medalja, 13. Međunarodna izložba inovacija ARCA 2015, Zagreb, Hrvatska, 15. – 18. listopada 2015.
 • Rogale D., Nikolić G.: Inovacija Mjerni sustav za određivanje statičkih i dinamičkih toplinskih svojstava kompozita i odjeće, Zlatna medalja, 13. Međunarodna izložba inovacija ARCA 2015, Zagreb, Hrvatska, 15. – 18. listopada 2015.
 • Rogale D., Firšt Rogale S.: Innovation Integrated Technical Subsystem for Intelligent Military and Protective Clothing, Silver medal, Malaysia Technology Expo MTE 2015, Kuala Lumpur, Malaysia February 12-15, 2015
 • Rogale D., Firšt Rogale S.: Innovation Integrated Technical Subsystem for Intelligent Military and Protective Clothing, Gold medal, 7th European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT 2015, Iasi, Romania , May 14-16, 2015
 • Rogale D.: Godišnja Državna nagrada tehničke kulture Faust Vrančić za 2013., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska, 17. veljače 2014.
 • Rogale D., Nikolić G.: Innovation Measuring system for assessing static and dynamic thermal properties of textile composites and clothing, Silver medal, Taipei International Invention Show & Technomart, INST 2014, September 18-21, 2014
 • Rogale D., Nikolić G.: Innovation Measuring system for assessing static and dynamic thermal properties of textile composites and clothing, Silver medal, Macao International Innovation & Invention Expo MIIEX 2014, July 13-16, 2014
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Innovation Smart clothing with adaptive thermal insulation properties, Special Prize as a honor, recognition and appreciation of scientific creativity and orginality, Lucian Blaga University of Sibiu, 39. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 10. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2014, Osijek, Hrvatska, 6. - 8. studenoga 2014.
 • Rogale D., Gojko N.,: Inovacija Mjerni sustav za određivanje statičkih i dinamičkih toplinskih svojstava kompozita i odjeće, Zlatna medalja, 39. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 10. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2014, Osijek, Hrvatska, 6. - 8. studenoga 2014.
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Inovacija Inteligentna odjeća s adaptivnim termoizolacijskim svojstvima, Zlatna medalja, 39. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 10. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2014, Osijek, Hrvatska, 6. - 8. studenoga 2014.
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Inovacija Inteligentna odjeća s adaptivnim termoizolacijskim svojstvima, Najbolja Inovacija u znanosti, 39. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 10. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2014, Osijek, Hrvatska, 6. - 8. studenoga 2014.
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Inovacija Inteligentna odjeća s adaptivnim termoizolacijskim svojstvima, Special Award - Romanian Inventors Forum EUROINVENT, 39. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 10. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2014, Osijek, Hrvatska, 6. - 8. studenoga 2014.
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Innovation Intelligent clothing with adaptive thermal insulation properties, Silver medal, 1th Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE) 2014, Kaohsiung, Taiwan, December 19-21, 2014
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Innovation Intelligent clothing with adaptive thermal insulation properties, British Invention Award - Gold medal, British Invention Show BIS 2014, October 22-25, 2014, London, United Kingdom
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Innovation Intelligent clothing with adaptive thermal insulation properties, Gold Medal Award of Merit, 29th Invention & New Product Exposition INPEX 2014, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, June 18–20, 2014
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Innovation Intelligent clothing with adaptive thermal insulation properties, Humanitarian Award, 29th Invention & New Product Exposition INPEX 2014, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, June 18–20, 2014
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Innovation Intelligent clothing with adaptive thermal insulation properties, Spanish Delegation Award, 29th Invention & New Product Exposition INPEX 2014, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, June 18–20, 2014
 • Rogale D., Nikolić G.: Innovation Measuring system for assessing static and dynamic thermal properties of textile composites and clothing, Silver medal, 6th European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT 2014, Iasi, Romania, May 22-24, 2014
 • Rogale D., Nikolić G.: Innovation Intelligent clothing with adaptive thermal insulation properties, Gold medal, 6th European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT 2014, Iasi, Romania, May 22-24, 2014
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Innovation Intelligent clothing with adaptive thermal insulation properties, Gold medal, 17th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies Archimedes 2014, Moscow, Russia, April 1 – 4, 2014
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Innovation Intelligent clothing with adaptive thermal insulation properties, Grand Prix for the best industrial design, 17th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies Archimedes 2014, Moscow, Russia, April 1 – 4, 2014
 • Rogale D., Gojko N.: Innovation Measuring system for assessing static and dynamic thermal properties of textile composites and clothing, Silver medal, 17th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies Archimedes 2014, Moscow, Russia, April 1 – 4, 2014
 • Rogale D.: Jubilee Gold Medal, DAAAM International Vienna for excellent cooperation, creative organization and support Danube Adria Association for Automation & Manufacturing International activities, significant contributions in engineering and science, and international academic and scientific cooperation in the association Danube Adria Association for Automation & Manufacturing International Vienna, Zadar, Croatia, October 20 - 23, 2010
 • Rogale D.: Jubilee Gold Medal, DAAAM International Vienna for excellent cooperation, creative organization and support Danube Adria Association for Automation & Manufacturing International activities, significant contributions in engineering and science, and international academic and scientific cooperation in the association Danube Adria Association for Automation & Manufacturing International Vienna, Viena, Austria, November 25 - 28, 2009
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Inovacija Inteligentni odjevni predmet a aktivnom termičkom zaštitom, Zlatno Teslino jaje, nagrada za inovaciju u visokim tehnologijama i najinovativniji hrvatski visokotehnološki proizvod VIDI e-novation award, dodijeljena od izdavačke kuće VIDI i Instituta Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska, veljača 2007.
 • Rogale D.: Odlikovanje Predsjednika Republike Hrvatske Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za doprinos znanstvenom radu, Zagreb, Hrvatska, 1997.

prof. dr. sc. Dubravko Rogale