unizg Pretraga

prof. emeritus dr. sc. Đurđica Parac-Osterman

Zavod

Zavod za tekstilnu kemiju i ekologiju

 Osobni podaci

 • 03.04.1946. Jezerane,
 • 10 000 Zagreb,Račićeva 1,
 • kćerka: Jasmina i sin: Petar


 Web linkovi


 Akademsko obrazovanje

 • 1970.-dodiplomskio obrazovanje: Tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 1977.-poslijediplomsko obrazovanje-magistarski rad: "Reaktivno bojadisanje PA vlakana ": Tehnološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu (mentor prof.dr. Jovanka Jovanović-Kolar)
 • 1985.-doktorat: \"Studij reaktivnog bojenja domaćih vuna ",Tehnološki fakultet, Sveučilišta u Zagrebu (mentori: prof.dr. Jovanka Jovanović-Kolar i prof.dr. Boris Karaman)


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • 1970.-1972.tvornica \"Neda\" Senj-rukovodioc dorade. Organizira i osniva kemijski laboratorij.
 • 1972.-1986. asistent,OOUR Institut za tekstil i odjeću,Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1986.-1995. docent, Tekstilno tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 1995.-2000. izvanredni profesor,Tekstilno tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 2000.-2005. redovni profesor, Tekstilno tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • 2005.- redovni profesor u trajnom zvanju,Tekstilno tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.


 Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

 • studijski boravak u Njemačkoj tt.Bayer 1974.


 Nastavna djelatnost

 • Sveučilišni studij:
 • -preddiplomski:Metrika boje, Osnove teorije boje, Tekstilni tisak, Bojadisanje tekstila, Specijalne metode tiska, Proces bojadisanja i tiska,
 • -diplomski: Osnove metrike boje, Fizikalno-kemijske metode za restauriranje tekstila,Teorija bojadisanja, Bojadisanje prirodnim bojilima, Bojadisanje tekstila, Tekstilni tisak, Kemija bojila
 • -poslijediplomski (doktorski): Fizikalno-kemijske karakteristike tiskarskih pasta, Bojila i nove tehnologije
 • 1990 od 15.2. do 31.5. 1990 gostujući nastavnik:Tehnološki fakultet u Banja Luci-BiH, dodiplomski studij
 • 1997 do 2000. Slovenija, Univerza v Mariboru fakulteta za strojništvo Inštitut za tekstilno kemijo,poslijediplomski studij
 • 2005. Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu,doktorski studij
 • 2006.- Predstojnica Zavoda za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju
 • Stručni studij:Metrika boje, Računalno receptiranje,


 Mentorstvo

 • https://bib.irb.hr/


 Znanstvena djelatnost

 • Područje tehničkih znanosti; polje tekstilna tehnologija


 Područje posebnog znanstvenog interesa

 • *Istraživanja fizikalno-kemijskih i bojadisarskih svojstava prirodnih i kemijskih vlakana.
 • *Kinetika bojadisanja reaktivnih bojila.
 • *Ispitivanje utjecaja ozona in vitro i u atmosferskim uvjetima na strukturu vunenog vlakna i izbor bojila u cilju zaštite vlakna.
 • *Ekološki problemi obezbojavanja otpadnih obojenih voda.
 • *Karakterizacija prirodnih bojila i usporedba sa sintetskim bojilima s ekološkog aspekta.
 • *Izbor biološki razgradljivih ugušćivača s optimiranjem procesa tiskanja.
 • *Nova vezivna sredstva u pigmentnom tisku bez formaldehidnih spojevaa.
 • *Ink-Jet tisak na prirodnim vlaknima.
 • *Primjena bojene metrike u dizajnu, znanosti i tehnološkom procesu vođenja procesa bojadisanja.
 • *Utjecaj kemijske strukture bojila na zaštitu od UV zračenja.


 Znanstveno-stručni rad

 • https://bib.irb.hr/


 Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • https://bib.irb.hr/


 Sveučilišni udžbenici i knjige

 • https://bib.irb.hr/


 Projekti (glavni istraživač)

 • Primjena fuzzy logike u procesu bojadisanja i metrici boja ( Šifra proj: 0117004)
 • Tekstilna vlakna kao zaštita od ultravioletnog zračenja; Slovenija-Hrvatska bilateralni projekt
 • EUREKA Projekt E!2983 TEXTILWET


 Projekti (suradnik na projektu)

 • Projekt: 2-14-036,Domaće vune-fizička, kemijska i bojadisarska svojstva,1991-1995
 • Ekološki povoljni procesi oplemenjivanja i kvaliteta tekstila-(117002)


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Društvo kolorista Slovenije – član
 • Hrvatski inženjerski savez tekstilaca (HIST)
 • predsjednik DIT-a Zagreba i zagrebačke županije (1995-2002)
 • predsjednik odbora T - 38 pri Državnom zavodu za normizaciju Hrvatske
 • Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI)
 • Hrvatsko društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu
 • Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja tekstilno tehnološkog studija (AMACIZ) u Zagrebu
 • Član Hrvatske tehničke akademije


 Priznanja i nagrade

 • Povelja- Saveza inženjera i tehničara tekstilaca Hrvatske, u znak priznanja za suradnju i zasluge na iznalaženju časopisa “Tekstil”, Zagreb, travanj 1987.
 • Zlatna Povelja- Saveza inženjera i tehničara tekstilaca Hrvatske, u znak priznanja za suradnju i zasluge na iznalaženju časopisa “Tekstil”, Zagreb 2002.
 • Award (priznanje)- The 10th International DAAAM Symposium “Inteligent Manufacturing&Automation: Passt- Present-Future,Austria,Wienna 1999

prof. emeritus dr. sc. Đurđica Parac-Osterman