unizg Pretraga

Zavod za tekstilnu kemiju i ekologiju

Zavod za tekstilnu kemiju i ekologiju pod sadašnjim imenom i u sadašnjoj djelatnosti djeluje kao ustrojbena jedinica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta (SuZ TTF) na lokaciji Savska cesta 16/9, Zagreb.

Povijest Zavoda seže u 1960. kada je na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osnovan Zavod za kemiju i kemijsku tehnologiju tekstila, koji je od 1963. djelovao pod nazivom Zavod za tekstilno-kemijsku tehnologiju. Na Tehnološkom fakultetu 1971. je otvoren studij Tekstilnog inženjerstva koji objedinjuje različite tekstilne discipline u jedan Zavod za tekstilno inženjerstvo.

Za pokretanje tekstilnog Zavoda zaslužan je Mladen Žerdik, a od 1974. za daljni razvoj Zavoda i studija Ivo Soljačić. Reorganizacijom studija 1978. osnivaju se tri smjera i novi zavodi, od kojih je jedan ponovno Zavod za tekstilno-kemijsku tehnologiju. Osnivanjem SuZ TTF-a 1991. godine, Zavod mijenja naziv u Zavod za tekstilnu kemiju i ispitivanje materijala. Implementacijom bolonjskog sustava i osuvremenjivanjem SuZ TTF-a, 2005. iz Zavoda su osnovana tri nova od kojih svaki ima uže djelovanje. U novoosnovanom Zavodu za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju nastavlja se znanstveno-istraživačka, nastavna i stručna djelatnost koja prati suvremeni razvoj u području oplemenjivanja, bojadisanja, tiska i njege tekstila, ekologije i novih tehnologija općenito.

Novim Statutom SuZ TTF-a od 23. ožujka 2018. mijenja se naziv u Zavod za tekstilnu kemiju i ekologiju, Znanstveno-istraživački centar za tekstil (TSRC), osnovan 2008. na lokaciji Zavoda, postaje ustrojbena jedinica SuZ TTF-a.

Djelatnosti

Nastavna djelatnost Zavoda temelji se na nastavnim kolegijima na sveučilišnom preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju, te preddiplomskom stručnom studiju. Nastava se izvodi na hrvatskom i engleskom jeziku na matičnoj instituciji; a jedan kolegij na engleskom izvodi se na partnerskoj instituciji Institut Textile et Chimique (ITECH) de Lyon, Francuska.

Znanstvena i stručna djelatnost temelji se na sljedećim područjima: predobrada tekstila, površinska modifikacija tekstila, međupovršinske pojave, bojadisanje, tisak, istraživanje višenamjenskih bojila, metrika boje, sustav upravljanja bojom, funkcionalno oplemenjivanje, višeučinkovite obrade, njega tekstila, objektivno vrednovanje učinaka, razvoj metoda, napredne tehnologije obrada, ekološki prihvatljiva sredstva i procesi, i drugo.

Kontinuiranu znanstvenu izvrsnost članova Zavoda potvrđuje broj objavljenih znanstvenih radova, ostvarenih znanstveno-istraživačkih nacionalnih i međunarodnih projekata, broj potpisanih ugovora o suradnji, umrežavanje sa domaćim i stranim istraživačima, institucijama i tvrtkama.

Djelatnici Zavoda znanstvenu i stručnu ekspertizu stavljaju na raspolaganje akademskim, gospodarskim i javnim subjektima za izradu elaborata, projekata, vještačenja i analiza. U okviru djelatnosti TSRC-a se povezuje iskustvo starijih i entuzijazam mlađih istraživača.

Djelatnost Zavoda odvija se u Laboratoriju za tekstilnu kemiju i ekologiju, Laboratoriju za skenirajuću elektronsku mikroskopiju, Tehnološkom laboratorij, Laboratoriju za metriku boja, Laboratoriju za ispitivanje gorivosti materijala, Znanstveno-istraživačkom laboratoriju te Laboratoriju za kontrolirano praćenje procesa umrežavanja.

Članovi Zavoda su uključeni u rad nacionalnih i međunarodnih tijela, odbora, društava, udruga, čime doprinose promociji tekstilne znanosti i vidljivosti matične institucije u zemlji i svijetu.

Doprinos Zavoda Sveučilištu u Zagrebu se očituje izborom četiri umirovljena profesora Zavoda u počasno zvanje professor emeritus.

Predstojnica

doc. dr. sc. Tihana Dekanić

Lokacija
soba S-02, Savska cesta 16/9, 10000 Zagreb
Telefon
+385 1 4877 356
E-mail
tihana.dekanic@ttf.unizg.hr

Djelatnici

Djelatnici


Laboratoriji

Zavod za tekstilnu kemiju i ekologiju

Povezane teme