unizg Pretraga

doc. dr. sc. Emilija Zdraveva

Zavod

Zavod za temeljne prirodne i tehničke znanosti

 Osobni podaci

 • Rođena 01.08.1983., Štip, Sjeverna Makedonija


 Web linkovi

 • https://www.croris.hr/osobe/profil/29587


 Akademsko obrazovanje

 • 2016.-postdoktorski studij: Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
 • 2015.-doktorski studij: Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
 • 2009.-poslijediplomski studij: Sveučilište u Ghentu, Belgija
 • 2006.-dodiplomski studij: Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • 2020.-danas Tekstilno-tehnološki fakultet; docent
 • 2016.-2020. Tekstilno-tehnološki fakultet; poslijedoktorand
 • 2009.-2015. Tekstilno-tehnološki fakultet; znanstveni novak-asistent


 Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

 • 04.2014.-06.2015.-Sveučilište Deakin, Institut za materijale, Geelong, Australija
 • 02.2013.-08.2013.-Sveučilište Deakin, Institut za materijale, Geelong, Australija


 Nastavna djelatnost

 • Kompozitni materijali-diplomski studij
 • Mehanika tekstila-diplomski studij
 • Modeli mehaničkog ponašanja materijala-diplomski studij


 Mentorstvo

 • Neposredni voditelj 12 diplomskih radova
 • Neposredni voditelj 2 završna rada
 • Mentor 1 završnog rada
 • Neposredni voditelj 1 rada za Rektorovu nagradu
 • Mentor 2 rada za Tehnologijadu
 • Mentor 1 studenta na stručnoj praksi - Erasmus+ program


 Znanstvena djelatnost

 • Tehničke znanosti, tekstilna tehnologija


 Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Proizvodnja nanovlakana postupkom elektroispredanja


 Znanstveno-stručni rad

 • 4 uredničke knjige
 • 3 poglavlja u knjizi
 • 13 znanstvenih radova u CC časopisima
 • 3 znanstvena rada u SCIE časopisima
 • 11 znanstvenih radova u drugim časopisima
 • 2 stručna rada
 • 23 znanstvena rada u zbornicima skupova
 • 11 sažetaka u zbornicima skupova


Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • Zdraveva, Emilija; Gaurina Srček, Višnja; Kraljić, Klara; Škevin, Dubravka; Slivac, Igor; Obranović, Marko. Agro-Industrial Plant Proteins in Electrospun Materials for Biomedical Application. Polymers, 15 (2023), 12; 2684, 22
 • Zdraveva, Emilija; Bendelja, Krešo; Bočkor, Luka; Dolenec, Tamara; Mijović, Budimir. Detection of Limbal Stem Cells Adhered to Melt Electrospun Silk Fibroin and Gelatin-Modified Polylactic Acid Scaffolds. Polymers, 15 (2023), 3; 777, 23
 • Zdraveva, Emilija; Mijović, Budimir; Govorčin Bajsić, Emi; Slivac, Igor; Holjevac Grgurić, Tamara; Tomljenović, Antoneta; Zubin Ferri, Tea; Ujčić, Massimo.  Electrospun PCL/Cefuroxime scaffolds with custom tailored topography. Journal of experimental nanoscience. 14 (2019), 1; 41-55
 • Zdraveva, Emilija; Mijović Budimir; Govorčin Bajsić, Emi; Grozdanić, Vedrana. The efficacy of electrospun polyurethane fibers with TiO2 in a real time weathering condition. Textile research journal. 88 (2018), 21; 2445-2453
 • Zdraveva, Emilija; Fang, Jian; Mijovic, Budimir; Lin, Tong. Electrospun Poly(vinyl alcohol)/Phase Change Material Fibers: Morphology, Heat Properties, and Stability. Industrial & engineering chemistry research. 54 (2015), 8706-8712
 • Zdraveva, Emilija; Magovac, Eva; Mijović, Budimir. Elektroispredanje – značajna tehnika 21. stoljeća. Tekstil: časopis za tekstilnu tehnologiju i konfekciju. 65 (2016), 11-12; 397-409


 Projekti (suradnik na projektu)

 • Biocompatibility and cell scaffolding assessment of silk fibroin based materials, MZOS Hrvatsko-kineski projekt, 2019.-2022., voditelji: izv. prof. dr. sc. Igor Slivac (SuZ, PBF) i prof. dr. sc. Tonghua Zhang (Southwest University, College of Textile and Garment)
 • Razvoj i toplinska svojstva inteligentne odjeće, ThermIC, IP-2018-01-6363, 01.01.2018.-31.12.2022., voditelj: prof. dr. sc. Dubravko Rogale
 • Ciljana izrada prototipa vlaknastog nosača za uzgoj tkivnih stanica kombiniranim elektroispredanjem, COMBOELECTROSPUN, IP-2016-06-6878, 01.03.2017.-28.02.2021., voditelj: prof. dr. sc. Budimir Mijović
 • Ergonomsko oblikovanje sustava radnik-namještaj-okoliš (117-0680720-3051), voditelj: prof. dr. sc. Budimir Mijović
 • Razvoj i provedba stručne prakse na Tekstilno-tehnološkom fakultetu - RAST, UP.03.1.1.04.0024, 09.03.2020.-09.03.2023., voditelj: izv. prof. dr. sc. Goran Čubrić


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima te ostale funkcije

 • Glavna i odgovorna urednica časopisa Koža i Obuća
 • Hrvatsko ergonomijsko društvo-članica
 • Hrvatsko društvo kožara i obućara-članica
 • TSRC odbor - članica, 2019.-2020.
 • Zamijenica voditeljice IRO TTF, 2017.-2020.
 • Erasmus+ koordinatorica IRO TTF, 2017.-2020.


 Priznanja i nagrade

 • 2012. - Zahvalnica za sudjelovanje u radu Organizacijskog odbora svjetskog kongresa AUTEX 2012
 • 2011. - Nagrada znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (TSRC-a), za znanstveno-istraživački rad u kategoriji doktoranada
 • 2007. - Dekanova nagrada za izvrstan uspjeh tijekom dodiplomskog studija

doc. dr. sc. Emilija Zdraveva