unizg Pretraga

Zavod za temeljne prirodne i tehničke znanosti

Zavod za temeljne prirodne i tehničke znanosti osnovan je kako bi unaprijedio rad Fakulteta u realizaciji nastavnih programa usvojenih prema Bolonjskim principima.

Članovi Zavoda su nastavnici, asistenti, poslijedoktorandi i znanstveni novaci koji sudjeluju u nastavi matematičke, fizikalne, termodinamičke, elektrotehničke, strojarske i računalne grupe predmeta, na stručnom studiju (Varaždin), na preddiplomskom i diplomskom studiju u Zagrebu, kao i na poslijediplomskom doktorskom studiju u Zagrebu. Također izvode i nastavu na engleskom jeziku za ERASMUS studente.

Širok spektar znanstvenih interesa članova Zavoda obuhvaća područja kao što su matematička analiza, fizika čvrstog stanja, kvantna fizika, energetika, tehnička termodinamika, gospodarenje energijom u industriji, novi i obnovljivi izvori energije, primijenjena biomehanika i ergonomija, primjene netkanog tekstila na akustičko oblikovanje prostora, numeričke metode mehanike u primjeni na probleme tekstila i tehnologije tekstila i odjeće, elektroispredanje i elektroispredeni materijali s primjenom u biomedicini te odjeći specijalne namjene, evolucijski algoritmi i strojno učenje te njihova primjena.

Članovi Zavoda rade na uvođenju novih tehnologija u poučavanju kao što je to računalom podržano učenje, a izradili su i niz sveučilišnih i fakultetskih udžbenika za potrebe nastavnih programa na kojima rade. 

U sklopu Zavoda organizira se i izvodi nastava i znanstveno-istraživački rad u suvremeno opremljenim učionicama i specijaliziranom laboratoriju:

  • Računalni praktikum (A-105)
  • E-Learning učionica (B-319)
  • Laboratorij za elektrotehničku grupu predmeta / Laboratorij za elektroispredanje

Predstojnik

doc. dr. sc. Miljenko Krhen

Lokacija
soba B-404, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb
Telefon
+385 1 3712 500
E-mail
miljenko.krhen@ttf.unizg.hr

Djelatnici

Laboratoriji

Zavod za temeljne prirodne i tehničke znanosti