unizg Pretraga

prof. dr. sc. Gojko Nikolić, posebno istaknuti profesor

Zavod

Zavod za odjevnu tehnologiju

 Osobni podaci

 • Rođen 15. rujna 1939., Šibenik


 Akademsko obrazovanje

 • 1962. - Strojarsko brodograđevni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
 • 1972. – magistarski rad: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, Programsko pneumologičko upravljanje strojem za bušenje pločica sa štampanim vodovima,(mentor: prof. dr. sc. T. Šurina)
 • 1985. – doktorska disertacija: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, Jeftina automatizacija i njen utjecaj na proizvodnost rada u strojarskoj proizvodnji, (mentor: prof. dr. sc. T. Šurina)


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • 1962. Tvornica TORPEDO, Rijeka; Projektant pomoćnih brodskih strojeva
 • 1963. - 1965. Tvornica papira i sulfatne celuloze, Ivangrad; Upravnik remontne radionice
 • 1965. - 1990. Tvornica telekomunikacijskih uređaja NIKOLA TESLA, Zagreb: Konstruktor alata, šef odjela male automatizacije, šef Alatnice, šef Ureda tehnološke pripreme rada, pomoćnik direktora proizvodnje, direktor proizvodnje, pomoćnik generalnog direktora za proizvodnju, montažu, informatiku i invensticije.
 • 1990. - 1995. Festo d.o.o., Zagreb; Didactic manager
 • 1995. - 1996. Tvornica BREZJE, Samobor; Tehnički direktor
 • 1996. - 1998. Poduzeće LIPUS, Zagreb; Tehnički savjetnik
 • 1970. - 1974. Asistent u honorarnom odnosu - Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
 • 1975. - 1981. Docent u honorarnom odnosu - Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
 • 1981. – 1985. Viši predavač u honorarnom odnosu - Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
 • 1985. - Izvanredni profesor (viši znanstveni suradnik) u honorarnom odnosu -Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
 • 1998. - Izvanredni profesor u stalnom radnom odnosu - Tekstilno tehnološki fakultet, Zagreb
 • 2002. - Redovni profesor u stalnom radnom odnosu - Tekstilno tehnološki fakultet, Zagreb
 • 2001.-02., 2002. -05.– Predstojnik Zavoda za odjevnu tehnologiju - Tekstilno tehnološki fakultet, Zagreb
 • 2004.- 2006. Predstojnik Centra za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb
 • 2007.- Redovni profesor u trajnom zvanju
 • 2008.- 2009. Voditelj cjeloživotnog obrazovanja na TTF-u
 • 2009. Odlazak u mirovinu
 • 2012. Izbor na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u počasno zvanje - Posebno istaknuti profesor -


 Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

 • Četiri puta na specijalizaciji za područje tehnologije proizvodnje telekomunikacijskih uređaja te automatizacije procesa rada u Švedskoj, tvrtka LM Ericsson
 • Izobrazba u tvrtki FESTO GmbH u Beču na području automatizacije te didaktike i metodike
 • U firmi Intertrade IBM u Izobraževalnom centru u Radovljici obrazovanje za sustav COPICS (programski paket za upravljanje složenim proizvodnim sustavima)


 Nastavna djelatnost

 • Mala automatika (na FSB 1970.-1993.)
 • Proizvodna automatika (na FSB 1970.-1993.)
 • Automatizacija sklapanja, kasniji naziv Uređaji automatika, (na FSB 1970.-1973.)
 • Pneumatika i elektropneumatika (FSB-TVZ 2001. -2008.)
 • Uređaji automatike i senzori (FSB-TVZ 2001.-2008.)
 • Upravljanje i regulacija- I.dio Upravljanje (FSB-TVZ 2001.-2008.)
 • Pneumatski elementi u primjeni kod alatnih strojeva (poslijediplomski studij na FSB 1971.-1983.)
 • Pneumatsko upravljanje (poslijediplomski studij na FSB 1971.-1996.)
 • Automatizacija proizvodnje (poslijediplomski studij na FSB 1983.-1996.)
 • Mehanizmi odjevnih strojeva - fakultetski studij (nastava i vježbe)
 • Projektiranje automatiziranih sustava i pomoćnih naprava na strojevima u odjevnoj industriji - Poslijediplomski studij (nastava i vježbe)
 • Strojevi i uređaji u odjevnoj tehnologiji I - stručni studij u Zagrebu i Varaždinu (nastava i vježbe)
 • Strojevi i uređaji u odjevnoj tehnologiji II - stručni studij u Zagrebu i Varaždinu (nastava i vježbe)
 • Strojevi i uređaji u industriji obuće - stručni studij u Zagrebu i Varaždinu (nastava i vježbe)
 • Automatizacija u proizvodnji obuće - stručni studij u Zagrebu i Varaždinu (nastava i vježbe)
 • Strojevi i automati u odjevnoj tehnologiji, prediplomski studij (nastava i vježbe)
 • Mehatronika i robotizacija, diplomski studij, (nastava i vježbe)
 • Sinteza automatiziranih sustava odjevnih strojeva, diplomski studij (nastava i vježbe)
 • Mrežno planiranje, diplomski studij (nastava i vježbe)
 • Funkcije rukovanja u odjevnoj tehnologiji, doktorski studij
 • Upravljački sustavi s mikropneumatikom, doktorski studij


 Mentorstvo

 • Diplomski radovi, magistarski radovi, doktorski radovi


 Znanstvena djelatnost

 • Tehničke znanosti, strojarstvo, automatizacija


 Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Interes je usmjeren prema pneumatskim sustavima, sustavima upravljanja strojevima, automatizaciji općenito.Zadnjih nekoliko godina istraživanja su usmjerena prema inteligentnim proizvodima od tekstilnih materijala poput inteligentne odjeće, zidne ili podne obloge, bolesničke podloge i sl. te stvaranju uvjeta u procesima rada kako bi se omogućila veća robotizacija proizvodnje odjeće. Interes je usmjeren i u području primjene robotike u medicini, posebno neurokirurgiji.


 Znanstveno-stručni rad

 • 67 recenzirana i objavljena znanstvena rada
 • 3 pregledna rada
 • 7 sudjelovanja na znanstvenim projektima
 • 3 sudjelovanja u tehnologijskim projektima
 • 77 objavljena stručna rada
 • 23 nastavna članka i članci za popularizaciju struke
 • 29 knjiga i sveučilišnih udžbenika
 • 17 poglavlja u knjigama
 • 3 interne skripte
 • 1 prijevod stručne knjige
 • Recenzent 25 sveučilišna udžbenika i knjige
 • 12 novih dodiplomskih predmeta - osmišljavanje i uvođenje
 • 8 novih poslijediplomskih predmeta - osmišljavanje i uvođenje
 • > 100 seminara i javnih predavanja
 • 14 elaborata i ekspertiza za potrebe institucija i gospodarstva
 • 12 novih tečaja - školskih usmjerenja, osnivanje i operacionalizacija
 • 8 projekata za Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • 4 osmišljena nova proizvoda
 • 2 nove proizvodnje - osmišljavanje i vođenje tima za uvođenje
 • >150 konstrukcija automata, uređaja, alata i mjernih instrumenata
 • 21 patent


 Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • Nikolić G.: Investigation of the Aplication of Vacuum Transport for Textile Workpieces Annals of DAAAM for 1998 & Proceedings of 9th International DAAAM Symposium 22-24th October 1998, Cluj-Napoca, Romania, 349-350.
 • Nikolić G.: Investigation of Profitability Threshold of Various Control Techniques for the Devices in Garment Manufacture Annals of DAAAM for 1999 & Proceedings of 10th International DAAAM Symposium, Intelligent Manufacturing & Automation: Past-Present-Futur, 21-23th October 1999, Vienna, Austria, 383-384.
 • Šomođi Ž.; Nikolić G.: Numerical Modelling of Mechanical Grip On Thin Rigid-Plastic Plates in Automated Handling SCM, Proceedings of the 3rd International Congres of Croatian Society of Mechanics, September 28 – 30, 2000. Cavtat-Dubrovnik, Croatia, 169 – 175.
 • Nikolić G.; Šomođi Ž.: Investigation on the Vacuum transport in Automated Sewing Process 3rd International Conference IMCEP 2000, October 11-13, 2000 Maribor, Slovenia, Proceedings, 170 – 176.
 • Nikolić G.; Šomođi Ž.: Investigation of Grip Parameters for Automated Handling Using Frozen Textile in Clothing Production Annals of DAAAM for 2000 & Proceedings of 10th International DAAAM Symposium «Intelligent Manufacturing & Automation: Man-Maschine-Nature» University of Rijeka, 19-21st October 2000, Opatija, Croatia, 333 - 334
 • Nikolić G.; Šomođi Ž,; Agić A.: Loading Capacity and Bending Characteristics of Textile Frozen for Automated Manupulation Annals of DAAAM for 2001 & Proceedings of 11th International DAAAM, Jena 2001, 325 - 326
 • Nikolić G., Šomođi Ž.: Frozen Textile Workpieces- a Step Towards Robotisation of Clothing Production ÖIAZ (Österreichische Ingenieur - und Architekten - Zeitschrift), 3/2001 A-1010 Wien, 2001. 92 – 95.
 • Nikolić G. ; Šomođi Ž. ; Franulić Šarić, D.: Mechanical Properties of Sewing Stitches Performed in Frozen State, 1st International Textile, Clothing & Design Conference Magic World of Textiles 2002, 380-383; International Jurnal of Clothing Science and Technology, Vol.15 No.3/4 2003. Northamton UK ISSN 0955-6222, 198-203.
 • Kunica Z.; Vranješ B. ; Nikolić G. ; Tomić I.: On Design Procedure of Automatic Assembly System, Proceedings of the 13th International DAAAM Symposium, Intelligent Manufacturing & Automation: Learning from Nature, Beč, 2002. 299-300
 • Vranješ B.; Jerbić B.; Hrman M.; Nikolić G.; Jokić A.: Application of Machine Vision in Autonomous Robotic Assembly System, Proceedings of the 13th International DAAAM Symposium, Intelligent Manufacturing & Automation: Learning from Nature, Beč, 2002, 603-604
 • Nikolić G.; Šomođi Ž.: Agić A.: Numerical analysis and optimisation of grip geometry in automated transport of textile and leather, 4rd International Conference IMCEP 2003, October 9-11, 2003 Maribor, Slovenia, Proceedings, 101-107
 • Nikolić G.; Šomođi Ž.: Numerical dynamic analysis of fabric transport in sewing process, Annals of DAAAM for 2003 & Proceeding of 14th International DAAAM Symposium, Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Reconstruction and Development, 22-25th October 2003, Sarajevo BIH, 325-326
 • Šomođi Ž.; Nikolić G.: Dynamic model for estimating friction effect on the sewing regularity, ITC&DC, Magic Word of Textiles, 3-6 Oct. 2004 Dubrovnik, 617-623
 • Nikolić G.; Šomođi Ž.: Dynamic model of friction fabric transport in a sewing machine, DAAAM International Scietific Book 2004,Vienna 2004, 433-441
 • Nikolić G.; Šomođi Ž.: Symulation and kinematic analysis of a sewing mechanism, Annals of DAAAM for 2004 & Proceedings of 14th International DAAAM Symposium, Globalisation-Technology-Man-Nature, 3-6th November 2004, Vienna, 317-318
 • First Rogale S.; Nikolić G.;Dragčević Z.; Rogale D.& Bartoš M.: Arhitecture of clothing with an active thermal protection, Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings of the 16th International DAAAM Symposium, 19-22nd October 2005, Opatija, Croatia, 121-122.
 • Rogale D., Firšt Rogale S., Nikolić G., Dragčević Z., Bartoš M.: Developmentof Inteligent Clothing with an Active Thermal Protection, 6th World Textile Conference AUTEX 2006, 11-14th June, North Caroline
 • Nikolić G., Čubrić G.: The research of the positioning edge accuracy of textile materijal, ITC&DC, Magic Word of Textiles, 8-11 Oct. 2006, Dubrovnik, 477-482.
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Dragčević Z., Nikolić G., Bartoš M.: Technical systems in intelligent clothing with active thermal protection, ITC&DC, Magic World of Textiles, Oct.8-11 2006. Dubrovnik, 413-419.
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Dragčević Z., Nikolić G., Bartoš M.: The Algorithm of the Intelligent Behavior of the Article of Clothing, Annals of DAAAM for 2006& Proceedings of the 17th International DAAAM Symposium, 8-11th November 2006, Vienna, Austria, 125-126
 • Nikolić G., Čubrić G.,:Investigating the positioning edge accuracy of sensors in textile and clothing manufacture, International Jurnal of Clothing Science and Technology, Volume 19 Numbers 3/4, 2007, Northamton UK, 178-185
 • Firš Rogale S.,Rogale D., Dragčević Z., Nikolić G.,Bartoš M.: Technical systems in intelligent clothing with active thermal protection, International Jurnal of Clothing Science and Technology, Volume 19, Number 3/4, 2007 Northamton UK, 222-233
 • Firšt Rogale S.,Rogale D., Dragčević Z., Nikolić G., Bartoš M.: Actuator system of the intelligent article of clothing with active thermal protection, The 18th International DAAAM Symposium, Zadar 24-27th October 2007, 285-286.
 • Nikolić G.; Čubrić G.; Firšt Rogale S.; Rogale D. & Petrak S.: 3D scanning of extreme body movement, The 18th International DAAAM Symposium, Zadar 24-27th October 2007, 509-510,
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z.,Bartoš M.: Construction and function of thermoinsulating chambers in the intelligent clothing with active thermal protection, 5th International Conference Innovation and Modelling of Clothing Engineering Processes – IMCEP 2007, Moravske Toplice, October 10-12, 2007.
 • Ujević D., Nikolić G., Doležal K., Szirovicza L.: New Antropometric Instruments, Collegium Antropologicum, 31 (2007) 4, 315-319
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Dragčević Z., Nikolić G.: Constructing a Prototype Article of Clothing with Active Thermal Protection, Tekstil 56 (10) 593-609 (2007)
 • Čubrić G., Nikolić G., Rogale D.: The Changes of Body Parts Surface in Extreme Posture, 4th ITC&DC, Magic World of Textiles, 5.-8.10.2008., Dubrovnik, 554-559.
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Dragčević Z., Nikolić G., Bartoš M., Runkas M.: Article of Clothing with Adaptive Microclimatic Conditions, 4th. ITC&DC, Magic World of Textiles, 5.-8.10.2008., Dubrovnik, 581-586.
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Dragčević Z., Nikolić G., Runkas M.: Racionalization of the Operation of the Power-supplay System of Intelligent Clothing, Annals of DAAAM for 2008& Proceedings of the 19th International DAAAM Symposium, November 2008., 0499-0500.
 • Nikolić G., Firšt-Rogale S., Rogale D., Dragčević Z., Bartoš M.: Pneumatic System of the Intelligent Article of Clothing with Active Thermal Protection, Ventil - Journal for Fluid Power, Automation and Mechatronics 14/2008/6 str. 552-556.
 • Čubrić G., Rogale D., Nikolič G.: The Positioning Edge Accuracy in Depedance of Fabric Porosity, Proceedings of 20th International DAAAM Symposium,Viena, Austria, 25.-28.11.2009, str. 1647 do 1648
 • Firšt-Rogale S., Runkas M., Rogale D., Dragčević Z., Nikolić G.: Microcontoller System for Temperature Measuring Inside Intelligent Clothing with Active Thermal Insulation, Proceedings of 20th International DAAAM Symposium,Viena, Austria, 25.-28.11.2009, str. 1761 do 1762
 • Čubrić G.; Geršak J.; Rogale D.; Nikolić G.: Određivanje mehaničkih svojstava ultrazvučno spojenih poliuretanskih folija, Tekstil 58 (10) Zagreb 2009., strana 485 do 492.
 • Nikolić G., Čala I., Čubrić G.: The Application of Project Management Methods in Clothing Manufacture, 5th International Textile, Clothing & Design Conference, Magic World of Textiles, 03.-06.10.2010. Dubrovnik, 476 - 481.
 • Nikolić G., Rogale D., Cubric G.:Testing of the Air Chamber for Intelligent Clothing on Hotplate, Annals of DAAAM for 2010& Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium, 22-23rd. Octobar 2010, Zadar, strana 0125-0126
 • Nikolić G.,Čubrić G., Gmaz S., Krajnović M.: Coordinate Multi-valve, Proceedings of the 22th DAAAM Symposium,-Inteligent Manufacturing & Automation: Power of Knowledge and Creativity- /Katalinić, Branko (ed.)- Viena, Austria, 2011, 0455-0456
 • First-Rogale S.,Bobovcan-Marcelic M.,Rogale D.,Dragcevic Z.,Nikolic G.: Garment Seam Strength Depending on Needle Size and Stitch Length, Annals of DAAAM for 2012 & Proceedings of the 23rd International DAAAM Symposium, Viena Austria EU, 0875-0878
 • Cubric G., Nikolic G., Signjar S.: Catching the Woven Fabric with Vacuum Gripper, Annalas of DAAAM for 2012 & Proceeedings of the 23rd International DAAAM Symposium, Viena Austria EU, 0465 - 0468
 • Čubrić G., Rogale D., Nikolić G.: Measuring the thermal insulation chamber with infrared camera, Zbornik radova 5th International Conference ERGONOMICS 2013, june 12-15, 2013, Zadar -Croatia, strana 57-52
 • Nikolić G., Rogale D., Čubrić G.: Sophisticated anti bedsore mattress, Zbornik radova 5th International Conference ERGONOMICS 2013, june 12-15, 2013, Zadar-Croatia, strana 295-302.
 • Nikolic, G., Jerbic, B., and Chudy, D. (2013). Robotic Applications in Surgery with Special Emphasis on Applications in Neurosurgery. Chapter XI in Industrial Engineering – Challenges for the Future, pp. 215-236, D. Zelenovic & B. Katalinic (Eds.), published by Faculty of Technical Sciences (Novi Sad, Serbia), DAAAM International (Vienna, Austria) and Fraunhofer IAO (Stuttgart, Germany), ISBN 978-3-902734-00-6
 • Jerbic B.,Nikolic G., Chudy D.,Svaco M. & Sekaronja B.: Robotic Application in Neurosurgery Using Intelligent Visual and Haptic Interaction, International Jurnal of Simulation Modelling, Volume 14, Number 1, March 2015, ISSN 1726-4529, TU Wien
 • Nikolić G.:Primjena robota u medicini, NT-2015 NT Proceedings -New technologies- Development and Application, ed.:Karabegović I., Doleček V., Pašić S., Mostar 2015., str. 201 - 209, ISSN 2303-5668
 • Cubric G., Rogale D., Nikolic G.: Operating parameters of mini compressor for activation the thermal insulating chamber in thermally adaptive clothing, Flow Measurement and Instrumentation 45(2015), str. 135 - 139
 • Cubric G., Nikolic G., Kukuljevic P.: Creating a Network Planning Diagram: Menś Trousers Production Project, Textile Science & Engineering, 2015., Volume 5, Issue 2, 1000193, ISSN 2165-8064 JTESE, str 1 do 6
 • Firšt-Rogale S, Rogale D., Nikolić G. (2017.): Intelligent clothing: first and second generation clothing with adaptive thermal insulation properties, Textile Research Journal, DOI: 10.1177/0040517517718190
 • Nikolić G. (2018.) Originalnost izuma Fausta Vrančića, časopis za leksikografiju i enciklopediku Studia lexicographica, vol.12 No.23,2018, strana 9-13.


 Sveučilišni udžbenici i knjige

 • Nikolić G.: Pneumatsko upravljanje, sveučilišni udžbenik, 1. izdanje Liber, Zagreb 1976., 2. izdanje Liber, Zagreb 1983., 3. izdanje Liber, Zagreb 1990., ISBN 86-329-0242-3
 • Rebec B., Nikolić G.: Visoko produktivne štance s reznim elementima od tvrdog metala, sveučilišni udžbenik, 1. izdanje Liber, Zagreb 1980., 2. izdanje Liber, Zagreb 1988.,
 • Nikolić G.: Mehanizacija i automatizacija operacija sklapanja, sveučilišni udžbenik, 1. izdanje Liber, Zagreb 1982., 2. izdanje Liber, Zagreb 1989., ISBN 86-329-0192-3
 • Nikolić G. Šomođi Ž.: Zbirka zadataka iz mehanizama i automatizacije strojeva u odjevnoj tehnologiji, sveučilišni udžbenik TTF & Zrinski d.d., Čakovec 1999., ISBN 953-155-048-4
 • Nikolić G.: Mehanizmi strojeva za proizvodnju odjeće, sveučilišni udžbenik TTF & Zrinski d.d., Čakovec 2000., ISBN 953-155-050-6
 • Nikolić G.: Osnove automatizacije strojeva za proizvodnju odjeće, sveučilišni udžbenik TTF & Zrinski d.d., Čakovec 2001., ISBN 953-155-056-5
 • Nikolić G.: Zbirka zadataka iz pneumatskog upravljanja – priručnik za fakultet, 1. izdanje Liber, Zagreb 1980., 2.izdanje Liber, Zagreb 1988., 3. izdanje FSB, Zagreb 1998., ISBN 953-6313-14-6
 • Nikolić G.: Pneumatika i hidraulika, I.dio Pneumatika, školski udžbenik, 1. izdanje Školske novine, Zagreb, 1994., 2. izdanje ŠN, Zagreb 1997., 3. prerađeno i dopunjeno izdanje ŠN, Zagreb 2002., ISBN 953-160-173-9; 4. izdanje ŠN, Zagreb 2005., ISBN 953-160-207-7; 5. izdanje ŠN, Zagreb 2006., ISBN 953-160-207-7, 6. dopunjeno i prerađeno izadanje ŠN, Zagreb 2008., ISBN 978-953-160-224-2
 • Nikolić G., Novaković J.: Pneumatika i hidraulika, II.dio Hidraulika, školski udžbenik, 1. izdanje Školske novine, Zagreb, 1995., 2. izdanje ŠN, Zagreb 1996., 3. izdanje ŠN, Zagreb 1998., ISBN 953-160-070-8, 4. izdanje ŠN, Zagreb 2003., ISBN 953160185-2; 5. izdanje ŠN, Zagreb 2005., ISBN 953-160-209-3; 6. izdanje ŠN, Zagreb 2006. ISBN 953-160-209-3, 7. izdanje ŠN, Zagreb 2008. ISBN 978-953-160-228-0; 8. dorađeno izdanje ŠN, Zagreb 2011.,ISBN 978-953-160-228-0
 • Nikolić G.: Upravljanje i regulacija, I.dio Upravljanje – školski udžbenik, 1. izdanje Školske novine, Zagreb, 1996., ISBN 953-160-110-0, 2. dopunjeno izdanje ŠN, Zagreb,2003., ISBN 953-460-175-8; 3. izdanje ŠN, Zagreb 2005; ISBN 953160175-5, 4. izdanje ŠN, Zagreb 2009. ISBN 978-953-160-234-1
 • Nikolić G.: Priručnik za predavače, Školske novine, Zagreb, 1995., ISBN 953-160-059-7
 • Hiti I., Nikolić G.: Ručne obrade metala –školski udžbenik, Zrinski d.d., Čakovec, 1997., ISBN 953-155-037-9
 • Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja – školski udžbenik, Tipex, Zagreb, 1998., ISBN 953-6022-23-0; 2. izdanje Tipex, Zagreb 2007., ISBN 978-953-6022-60-1
 • Nikolić G.: Metodičko- didaktički priručnik za nastavnike nastavnog predmeta Pneumatika i hidraulika, I.-dio, priručnik, Školske novine, Zagreb, 1998. ISBN 953-160-133-X
 • Nikolić G.: Radni listovi za vježbe, Pneumatika i hidraulika, I.-dio, radna bilježnica, 1. izdanje Tipex, Zagreb 1998., ISBN 953-6022-25-7; 2. izdanje Tipex, Zagreb 2005., ISBN 953-6022-49-4; 3. izdanje Tipex, Zagreb 2007., ISBN 978-953-6022-5
 • Nikolić G.: Kako postati vrstan predavač, Praktični priručnik, Tipex, Zagreb, 2001., ISBN 953-6022-41-9
 • Ujević D. i ostali (među kojima i Nikolić G.): Hrvatski antropometrijski sustav, znanstveno-stručna publikacija,Zrinski, Čakovec 2006., ISBN 953-7105-09-1
 • Nikolić G., Hiti I.: Tehnike spajanja - Radna bilježnica iz tehnologije obrade i montaže, Tipex, Zagreb 2007., ISBN 976-953-6022-61-8
 • Nikolić G.: Pneumatika i elektropneumatika, Udžbenik, Tehničko veleučilište Zagreb, Zrinski, Zagreb 2007., ISBN 978-953-7048-03-7
 • Nikolić G., Katalinić B., Rogale D.,Jerbić B., Čubrić B.: Roboti & primjena u industriji tekstila i odjeće, sveučilišni udžbenik, TTF-Zrinski, Zagreb 2008., ISBN 978-953-7105-22-8
 • Doleček V. i ostali (među kojima i Nikolić G.): Roboti u industriji, editori: Določek V. - Karabegović I., Sveučilišni udžbenik, Društvo za robotiku Tehnički fakultet Bihač, Bihač 2008.
 • Nikolić G., Rogale D.: Mikropneumatika, Sveučilišni udžbenik, TTF-Zrinski, ISBN 978-953-7105-24-2, Zagreb 2009.
 • Jerbić B., Nikolić G., Vranješ B., Kunica Z.: Projektiranje automatskih montažnih sustava, sveučilišni udžbenik, Kigen d.o.o., Zagreb 2009., ISBN 978-953-6970-67-4
 • Nikolić G.; Čala I.; Alić-Kostešić V.: Metode planiranja u proizvodnji odjeće, sveučilišni udžbenik, TTF-Zrinski, Zagreb 2010, ISBN 978-953-7105-34-1
 • Ujević D. i ostali (među kojima i Nikolić G.):Teoretical Aspects and Application of Croatian Anthropometric System (CAS), Editor D. Ujević, Faculty of Textile Technology, Croatia, Zagreb 2011, ISBN 978-953-7105-28-0
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z.: Inteligentna odjeća, TTF, znanstvena knjiga, Zagreb 2014., ISBN 978-953-7105-52-5
 • Nikolić G.: Život i izumi Fausta Vrančića, HATZ i POU, Zagreb 2015, ISBN 978-953-7076-23-8
 • Nikolić G.: Život i izumi Fausta Vrančića, drugo prošireno izdanje, HATZ i POU, Zagreb 2016., ISBN 978-953-7076-24-5
 • Petričević D., Nikolić G., Domović D., Obad J.:Kurikulumske i didaktičko-metodičke osnove visokoškolske nastave, Pučko otvoreno učilište Zagreb, 2017.,ISBN 978-953-254-043-7
 • Nikolić G.: Život i izumi Fausta Vrančića, treće prošireno i dorađeno izdanje, HATZ i POUZ, Zagreb 2018., ISBN 978-953-7076-28-3
 • Borić M., Nikolić G.: Nikola Tesla, biblioteka Hrvatski velikani, Privlačica d.o.o. Vinkovci 2020., ISBN 978-953-156-376-5


 Projekti (glavni istraživač)

 • Tehnologijski projekt-Adaptivna bolesnička podloga- HIT, 2009.-2011.


 Projekti (suradnik na projektu)

 • 1986. Istraživač na projektu ZG-3 “Dugoročni razvoj proizvodnje telekomunikacija i informacijskih sistema te digitalizacija i integracija telekomunikacijske mreže na području zagrebačke regije” Nositelj projekta OOUR “Istraživanje i razvoj” “Nikola Tesla” Zagreb
 • Od 1997.-2002. Istraživač na projektu 117003 «Procesi proizvodnje i dizajna odjeće»
 • Od 2003.-Istraživač na Projektu 0117003: Procesni parametri i dizajn odjeće
 • Od 2007. - Istraživač na Projektu 117-117-1879-1894 «Inteligentna odjeća i okruženje»
 • 0d 2007. - Suradnik na Projektu 117-1171879-1887. -Antropometrijsko mjerenje i prilagodba sustava odjevnih veličina-(2007.-2012.)
 • Od 2009.-2011. Tehnologijski projekt, suradnik-istraživač -Odjeća s adaptivnim termoizolacijskim svojstvima- HIT-TTF.
 • Od 2011. -2013. Tehnologijski projekt, suradnik-istraživač,-Primjena robota u neurokirurgiji-,HIT-FSB.
 • Od 2014.- Istraživač na Projektu ACRON (Applied Cognitive Robotics in clinical Neuroscience) HRZZ IP-11-2013, voditelj prof.B.Jerbić (FSB)
 • Od 2014.- Istraživač na strukturnom projektu, -RONNA-Robotska neuronavigacija-,MIS RC.2.2.08-0012, u sklopu nacionalnog projekta: -Jačanje kapaciteta za istraživanja, razvoj i inovacije- RC.2.2.08, financiran pretežno od EU, voditelj prof.B.Jerbić (FSB)
 • Od 2014 -2018. Član istraživačko tima „Novi koncept primijenjene kognitivne robotike u kliničkoj neuroznanosti“- Croatian Science Foundation’s participation in FP7 ERA-NET project ASPERA-2, voditelj prof.dr.sc. B. Jerbić (FSB)


 Istraživačko-razvojna dostignuća

 • Patent: Inteligentna podna ili zidna obloga, 2003. (Autori: Rogale D., Švaljek A.,Nikolić G., Hajdarević K.)
 • Patent: Inteligentni odjevni predmet s aktivnom termoregulacijskom zaštitom, 2003. (Autori: Rogale D., Firšt-Rogale S., Dragčević Z., Nikolić G.)
 • Patent: Inteligentna glačalica za odjevne predmete, 2003. (Autori: Nikolić G., Rogale D.)
 • Patent: Automatizirani proces izrade odjevnih predmeta korištenjem tkanine dovedene u kruto stanje vlaženjem i zamrzavanjem, 2003. (Autori: Nikolić G., Rogale D., Šomođi Ž.)
 • Patent: Inteligentna bolesnička podloga, 2004. (Autori: Nikolić G., Rogale D.)
 • Patent: Kutomjer za mjerenje nagiba ramena, 2006. (Autori: Nikolić G., Ujević D.)
 • Patent: Mjerni sustav za mjerenja početnih volumena i automatizirano dugotrajno praćenje promjena volumena mjernih uzoraka, 2007. (Autori: Bogdanović N., Nikolić G.,Rogale D., Bartoš M.)
 • Patent: Mjerni uređaj za ispitivanje oštećenja očica pletiva na spojnom šavu, 2008. (Autori: Ujević D., Nikolić G., Brlobašić Šajatović B.)
 • Patent: Odjevni predmet s adaptivnim mikroklimatskim stanjima, 2008. (Autori: Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z., Bartoš M.)
 • Patent: Uređaj za kontrolirano punjenje, mjerenje i održavanje tlaka zraka u ekspandirajućim komorama obuće i odjeće (Autori: Rogale D., Dragčević Z., Nikolić G. Bartoš M.)
 • Patent: Univerzalna rebrasta termoizolacijska komora kontinuirano podesive debljine, 2008. (Autori: Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z.)
 • Patent: Manipultive Ribbed Chanber with Continously Adjustable Tichness for Thermal Insulation and its Application, European Patent Office, Munich, Germany, prijava 2009.(Autori First Rogale S.; Rogale D.; Nikolić G,; Dragčević Z.)
 • Patent: Koordinatni multi razvodnik, 2009. (Autori: Nikolić G., Rogale D., Gmaz S.)
 • Patent: Prenosivi antropometar, 2010. (Autori: Ujević D., Nikolić G., Rogale D.)
 • Patent: Controllable Ribbed Thermoinsulative Chamber of Continually Adjustable Thickness and Application, Unaited States Patent and Trademark Office, Alexandria, Virginia, USA,prijava 2010., (Autori: Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z.
 • Patent: EU Certifikat br DM/078696 za dizajn -mjehura- za Adaptivnu bolesničku podlogu (autori: Nikolić G., Rogale D.) 2012.
 • Patent: Lokalizacijska pločica i set za njeno fiksiranje, 2012. (Autori: Jerbić B., Nikolić G., Chudy D.)
 • Patent: EU Certifikat br DM/079990 za dizajn -Localization plate for stereotactic surgery- 2013. (Autori: Nikolic G., Jerbic B., Chudy D.)
 • Patent: Mjerni sustav za određivanje statičkih i dinamičkih toplinskih svojstava kompozita i odjeće 2013. (Autori: Rogale D., Nikolić G.)
 • Patent: Uređaj za ispitivanje pokretnih dijelova namještaja 2014. (Autori: Grbac I., Nikolić G., Krajnović M.)
 • Patent: EU Certifikat br DM/089376 za dizajn - Medical robotic platforms - 21.02.2016. (Autori: Nikolić G., Jerbic B., Chudy D., i drugi)
 • 26 tehnička unapređenja


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • od 1995.-2009. član Professoren Club Festo KG, Esslingen, Njemačka
 • 1996. član International Program Committee, 13th Conferance BIAM 96, Zagreb
 • 1996.-2003. Predsjednik Stručne radne skupine za izradu nastavnog plana i programa za tehničara za mehatroniku Ministarstva prosvjete i športa, 1996.
 • Udruga robotičara Medvešćak, član upravnog odbora (1996.)
 • od 1997. član Internacionalnog Programskog savjeta revije Journal for Hydraulics, Pneumatics and Automatisation «Ventil», Lasim , Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija
 • od 1997. Predsjednik Stalne ispitne komisije za polaganje državnog ispita za profesore i stručne suradnike u osnovnom i srednjem školstvu Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
 • od 1998. član udruge HIST
 • 1999. član Reviewing Committee for 1999, DAAAM International, Viena 1999. Austrija
 • 2000. član Reviewing Committee for 2000, DAAAM International, Opatija 2000. Hrvatska.
 • od 2000. - 2004. Društvo za izobrazbu u strojarstvu, brodogradnji i metalurgiji, član upravnog odbora
 • od 2001. član Povjerenstva Ministarstva prosvjete i športa za izradu nove koncepcije obrazovanja za trogodišnja zanimanja
 • od 2002.do 2012. član znanstvenog uredničkog odbora časopisa Tekstil
 • od 2004. član Udruge autora udžbenika, voditelj sekcije sveučilišnih i stručnih udžbenika
 • 2009. član, DAAAM Organizing Committee for 2009, DAAAM International, Viena 2009. Austrija
 • 2010. član, DAAAM International Organizing Commitee for 2010, DAAAM International, Viena 2010. Austrija
 • 2010.-2011. član Radne skupine za izradu standarda kvalifikacije i strukovnog kurikuluma tehničara za mehatroniku, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • 2011. član, DAAAM International Organizing Commitee for 2011. DAAAM International, Viena 2011. Austrija
 • 2011. član, DAAAM International Program Committee for 2011. DAAAM International, Viena 2011. Austrija
 • 2012. član, DAAAM International Program Committee for 2012. DAAAM International, Viena 2012. Austrija
 • 2012. član, Udruga za slobodu rada u znanosti i visokom obrazovanju
 • 2013. Dopisni član, International Academy of Engineering - Central European Branch
 • 2013. član, DAAAM International Program Committee for 2013. DAAAM International, Viena 2013. Austrija
 • 2014. član, Program Committee of DAAAM International 2014., Viena, Austrija
 • 2014. član, International Review Committee of the 7th ITC&DC
 • 2016. član, DAAAM International Program Committee for 2016. DAAAM International, Viena 2016. Austrija
 • 2017. Redovni član, International Academy of Engineering - Central European Branch, Viena
 • 2018. član, DAAAM International Program Committee for 2018., DAAAM International, Zadar 2018,
 • 2019. član, DAAAM International Program Committee for 2019., DAAAM International, Zadar 2019.


 Priznanja i nagrade

 • Predsjednik republike 1977. Orden rada sa srebrenim vijencem
 • Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1979. - Priznanje za posebne zasluge za unapređenje i razvoj fakulteta.
 • Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1989. - Velika plaketa
 • DAAAM International, Beč, Austrija 2002, CERTIFICATE za značajni organizacijski, stručni i znanstveni doprinos 13. međunarodnom DAAAM simpoziju
 • DAAAM International, Beč, Austrija 2002, BEST PAPER AWARD for Actuality and Relevance of Matter za najbolji napisani rad u smislu aktualnosti i primjenljivosti na 13. međunarodnom DAAAM simpoziju za tim autora: Kunica, Vranješ, Nikolić, Tomić
 • ZAHVALNICA Ministra prosvjete i športa dr.V.Strugara za suradnju i doprinos razvoju strukovnog školstva, Zagreb 2003.
 • Hrvatska akademija tehničkih znanosti, Zagreb 2005, Godišnja nagrada RIKARD PODHORSKY za znanstveni doprinos poticaju razvoja gospodarstva.
 • Priznanje dekana Tekstilno-tehnološkog fakulteta za posebne zasluge na unapređenju i razvoju Fakulteta, Zagreb rujan 2006.
 • 1.nagrada za najinovativniji proizvod Vidi e-inovation 2007, ZLATNO TESLINO JAJE, za inovaciju Inteligentni odjevni predmet (tim izumitelja), Zagreb prosinac 2007.
 • Priznanje dekana Tekstilno-tehnološkog fakulteta za dugogodišnji doprinos razvoju i prosperitetu Fakulteta, Zagreb siječanj 2009.
 • Spomen medalja Sveučilišta u Zagrebu u znak zahvalnosti i priznanja za doprinos razvitku i napretku Sveučilišta u Zagrebu, povodom Dana Sveučilišta, 3. studenoga 2009.
 • Jubilarna zlatna medalja DAAAM International, za dugogodišnji organizacijski i znanstveni doprinos DAAAM International, Vienna 2009.
 • Priznanje Posebno istaknutom profesoru za dugogodišnji rad i doprinos napretku Fakulteta, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb srpnja 2012.
 • Zlatna medalja i Gran Prix na sajmu inovacija Arhimed u Moskvi 2014., te zlatna medalja i posebna nagrada Sveučilišta u Sibiju, na sajmu inovacija EuroInvent u Rumunjskoj (Iasi) 2014. za inovaciju -Inteligentni odjevni predmet ..- autora: Firšt-Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z.
 • Srebrena medalja na sajmu inovacija Arhimed u Moskvi 2014.,te srebrena medalja na sajmu inovacija EuroInvent u Rumunjskoj (Iasi) 2014., za inovaciju -Mjerni sustav...-, autora Rogale D., Nikolić G.
 • Zlatna medalja, Humanitarian Award i Posebno priznanje Saveza inovatora Španjolske na najvećoj američkoj izložbi inovacija INPEX u Pittsburghu 2014., za inovaciju -Odjevni predmet s adaptivnim mikroklimatskim stanjima -, autora Firšt-Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z.
 • Zlatna medalja za -Inteligentni odjevni predmet......- autora: Firšt-Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z., na British Inovation Show u Londonu 2014.
 • Zlatna medalja za -Inteligentni odjevni predmet...- autora: Firšt-Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z., na Sajmu inovacija u Osijeku 2014.
 • Zlatna medalja za -Mjerni sustav za određivanje ...- autora: Rogale D., Nikolić G., na Sajmu inovacija u Osijeku 2014.
 • Network Honor Medal of DAAAM International, povodom 25. godišnjice za doprinos organizaciji radu DAAAM-a, Vienna 2014.
 • Srebrena medalja za -Mjerni sustav za određivanje.....-, autora Rogale D., Nikolić G., na Macao International Innovation and Invention Expo 2014, Macao
 • Srebrena medalja za -Mjerni sustav za određivanje.....-, autora Rogale D,. Nikolić G., na 2014 Taipei International Invention Show & Technomart, INST, Taipai
 • Zlatna medalja za - Mjerni sustav za određivanje ....-, autora Rogale D., Nikolić G., na 13. međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2015., Zagreb
 • Zlatna medalja za - Uređaj za ispitivanje pokretnih dijelova namještaja - autora Grbac I., Nikolić G. , Krajnović M., 14. međunarodna izložba inovacija ARCA 2016., Zagreb
 • Srebrena medalja za - Uređaj za ispitivanje pokretnih dijelova namještaja - autora Grbac I., Nikolić G., Krajnović M., EURECA Belgian and International trade fair for technological innovation, Brusseles 2016.
 • Diploma za - Uređaj za ispitivanje pokretnih dijelova namještaja - autora Grbac I., Nikolić G., Krajnović M., On behalf of the Scientific Community of Romania, Ministry Education and Scientific Research, Brusseles 2016.
 • Special Award For The Invention za - Uređaj za ispitivanje pokretnih dijelova namještaja - autora Grbac I., Nikolić G., Krajnović M.,Romanian Association For Nonconventional Technologies, Bucharest, Romania, Brusseles, 11-19. Nov. 2016.
 • Državna nagrada tehničke kulture Faust Vrančić za životno djelo za 2015. Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, 2016.
 • Srebrena medalja za - Uređaj za ispitivanje pokretnih dijelova namještaja - autora Grbac I., Nikolić G., Krajnović M., Međunarodna izložba inovacija, Švicarska, Geneva 31.3.2017.
 • Srebrena medalja za - Uređaj za ispitivanje pokretnih dijelova namještaja - autora Grbac I., Nikolić G., Krajnović M., 12. izložba inovacija Karlovac 12. 30. svibnja do 2. lipnja 2017.
 • Zlatna medalja - za - Uređaj za ispitivanje pokretnih dijelova namještaja - autora Grbac I., Nikolić G., Krajnović M., Association Of Polish Inventors And Rationalizers Warsaw University Of Technology Patent Office of The Republic of Poland, International Warsaw Invention Show, Warsaw, 9 – 11 of October 2017
 • Zlatna medalja - za - Uređaj za ispitivanje pokretnih dijelova namještaja - autora Grbac I., Nikolić G., Krajnović M., University Politechnica of Bucharest, The Politecnica Innovation Award, International Warsaw Invention Show, Warsaw, 9 – 11 of October 2017
 • Medalja Akademije za naročiti doprinos znanosti i struci te ostvarivanju ciljeva i programa Akademije, Hrvatska akademija tehničkih znanosti, Zagreb 21.5.2018.
 • Zlatna plaketa - za - Uređaj za ispitivanje pokretnih dijelova namještaja - autora Grbac I., Nikolić G., Krajnović M., 5. Izložba inovacija Ivanić-Grad, 17. i 18. svibnja 2018.

prof. dr. sc. Gojko Nikolić, posebno istaknuti profesor