unizg Pretraga

doc. dr. sc. Irena Šabarić

Funkcija

Predstojnica zavoda

Zavod

Zavod za dizajn tekstila i odjeće

 Web linkovi


 Akademsko obrazovanje

 • 2002. Diplomirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu izradom izradom diplomskoga rada pod mentorstvom Maje Vinković, red.prof. s temom pod nazivom: Likovno projektiranje kolekcije ženske odjeće na temu Cul de Paris.
 • 2012. Doktorirala s temom "Definiranje tipova ženskoga tijela prilagođenog dizajniranju ženske odjeće“,na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, pod mentorstvom dr. sc. Darka Ujevića, red. prof.


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • od 2003. godine - radi kao vanjski suradnik na Zavodu za dizajn tekstila i odjeće, Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • od 2005. do 2012. godine - izabrana u stručno zvanje asistentice na Zavod za dizajn tekstila i odjeće, Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • od 2012. u zvanju više asistentice na Zavodu za dizajn tekstila i odjeće, Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • od 2015. u zvanju docentice na Zavodu za dizajn tekstila i odjeće, Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu


 Nastavna djelatnost

 • PREDDIPLOMSKI STUDIJ
 • Elementi projektiranja odjeće I-TMD
 • Elementi projektiranja odjeće II-TMD
 • Elementi projektiranja odjeće III-TMD
 • Elementi projektiranja odjeće III - izborni
 • Projektiranje odjeće I-IDTO
 • DIPLOMSKI STUDIJ
 • Projektiranje odjeće II-IDO
 • Projektiranje odjeće III-IDO
 • Projektiranje odjeće IV-IDO
 • Projektiranje odjeće V-IDO
 • Povijest odijevanja III/014-K


 Mentorstvo

 • Završni i diplomski radovi: https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators=and|%C5%A0abari%C4%87,%20Irena%20(23462)|text|profile&subgroup=dt-bachelor_thesis%7Cdt-doctoral_dissertation%7Cdt-graduation_thesis%7Cdt-master_thesis

 Znanstvena djelatnost

 • Znanstveno područje: Tehničke znanosti
 • Znanstveno polje: Tekstilna tehnologija
 • Znanstvena grana: Dizajn tekstila i odjeće


 Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Fashion design
 • Ergonomics
 • Sustainable fashion


 Znanstveno-stručni rad

 • https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators=and|%C5%A0abari%C4%87,%20Irena%20(23462)|text|profile&subgroup=cpr-other_proceedings%7Ccpr-professional_proceedings%7Ccpr-scientific_proceedings%7Cop-na%7Cja-articles_in_press%7Cja-letters%7Cja-original_scientific_papers%7Cja-other_journal_papers%7Cja-preliminary_notes%7Cja-professional_papers%7Cja-review_papers%7Cja-short_communications%7Cca-abstracts_in_proceedings%7Cca-abstracts_in_proceedings_ext%7Cca-abstracts_in_proceedings_shortcomm%7Cca-other_conference_submissions


 Popis najznačajnijih znanstvenih radova

https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators=and|%C5%A0abari%C4%87,%20Irena%20(23462)|text|profile&subgroup=ja-articles_in_press%7Cja-letters%7Cja-original_scientific_papers%7Cja-other_journal_papers%7Cja-preliminary_notes%7Cja-professional_papers%7Cja-review_papers%7Cja-short_communications


 Projekti (suradnik na projektu)

 • 2004-2007. suradnik na složeno tehnologijsko istraživačko-razvojnom projektu „Hrvatski antropometrijski sustav“ (TP-03/0117-012), voditelja i glavnog istraživača dr. sc. Darka Ujevića, red. prof.
 • 2007-2013. suradnik na projektu: Antropometrijska mjerenja i prilagodba sustava veličina odjeće (117-1171879-1887), voditelja i glavnog istraživača dr.sc. Darka Ujevića, red. prof.
 • 2007-2013. suradnik na projektu: Napredne tehničke tkanine i procesi (117-0000000-1376), voditelja i glavnog istraživača dr.sc. Stane Kovačević, izv. prof.


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Croatian Association of Textile Engineers, HIST
 • AMCA TTF – Association of Alumni and Friends of Croatian Universities, member
 • CES - Croatian Ergonomics Society -Executive Board member


 Priznanja i nagrade

 • 1. nagrada 2011. godine na Natječaju Hrvatske turističke zajednice za dizajn uniforme za informatore na sajmovima, koautor u timu od troje dizajnera.

doc. dr. sc. Irena Šabarić