unizg Pretraga

izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić

Zavod

Zavod za primijenjenu kemiju

 Osobni podaci

 • Rođena: 15. prosinac 1973. Zagreb


 Web linkovi


 Akademsko obrazovanje

 • 2000. - dodiplomsko obrazovanje: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije: diplomski rad Kvantitativno određivanje pesticida u medu(mentor: prof. dr. sc. Marija Kaštelan - Macan)
 • 2006. - poslijediplomsko obrazovanje: Tekstilno tehnološki fakultet: magistarski rad Optimiranje sastava razvijača za kromatografsko određivanje vezivnog materijala na povijesnom tekstilu (mentor: prof. dr. sc. Ljerka Bokić)
 • 2007. - doktorat - prirodne znanosti - kemija - analitička kemija -Application of ICP-OES: Determination of heavy metals in textile extracts after applying ultrasonic and microwave techniques, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (mentor: prof. dr. sc. Ilse Steffan, Institut za analitičku kemiju, Sveučilište u Beču, Austrija)
 • 2009. - doktorat - tehničke znanosti - tekstilna tehnologija - tekstilna kemija - Karakterizacija metalnih vlakana posebne namjene, Tekstilno-tehnološki fakultet, (mentori prof. dr. sc. Ljerka Bokić, TTF i prof.dr. sc Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i brodogradnje)


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • 1992. – 1993. Glazbena škola Blagoje Bersa nastavnik gitare
 • 2000. – 2002. Hrvatski restauratorski zavod, Prirodoslovni laboratorij analitičar – kemičar
 • 2002. – 2013. Tekstilno tehnološki fakultet znanstveni novak - asistent
 • 2013. - 2018. Tekstilno tehnološki fakultet, docent, prirodne znanosti, kemija
 • 2019. - danas Tekstilno tehnološki fakultet, izvanredni profesor
 • 2018. - 2020- PRODEKANICA ZA ZNANOST, TTF


 Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

 • 1. Stipendija OeAD, Sveučilište u Bču, Fakultet za kemiju, Institut za analitičku kemiju, Grupa za spektrometriju, metnorstvo prof. Ilse Steffan (listopad 2004-srpanj 2005)
 • 2. Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za tekstilno kemijo, ekologijo in koloristiko, Center za nego tekstilij in oblačil (u sklopu hrvatsko – slovenskog bilateralnog projekta 3/03-04 s naslovom “Ekologija kemijskog čišćenja i pranja”) Maribor, Slovenija 1.2. – 7.2. 2004 i 5. 7. 2004 – 15. 7. 2004
 • 3. Institut für Analytische Chemie, Universitat Wien, (u sklopu bilateralnog austrijsko-hrvatskog projeka 22/2006 s naslovom «Utjecaj teških metala prisutnih na tekstilnom materijalu na ljudsko zdravlje») Beč, Austria (22-25. 03. 2006., 19. – 30. 06. 2006., 12-14. 09. 2006., 15.11 – 15. 12. 2006, 2-5. 05. 2007, 28.05. – 01. 06. 2007, 19.09 – 22.09. 2007, 10.06.2007-10.07.2007.
 • 4. University of Natural Resources and Applied Sciences Vienna (u sklopu bilateralnog austrijsko-hrvatskog projeka 2007/2008 s naslovom «Uklanjanje teških metala iz otpadnih voda pomoću Horizontalnog rotirajućeg bioreaktora») Beč, Austria 13. – 19. 04. 2009
 • 5. Department for Food Biotechnology, University of Natural Resources and Applied Sciences Vienna (u sklopu bilateralnog austrijsko-hrvatskog projeka 2010/2011) Vienna, Austria, Prosinac 2010 i 2011
 • 6. Department for Food Biotechnology, University of Natural Resources and Applied Sciences Vienna (u sklopu bilateralnog austrijsko-hrvatskog projeka 2014/2015) Vienna, Austria, 9.-12.travnja 2014.
 • 7. Institute of Chemical Technologies and Analytics. TU Wien, Austria, dogovor o suradnji, prof. dr.Günter Allmaier, travanj 2014


 Nastavna djelatnost

 • Analitička kemija
 • Fizikalna kemija
 • Tekstilna kemija
 • Instrumentalne metode
 • Metodologija računalnog dizajna eksperimenta
 • (Fizikalno kemijske metode u restauraciji tekstila)
 • (Ekologija)


 Mentorstvo

 • MENTORSTVA
 • 1. Mentor poslije-doktorskom studentu Damiru Orosu, na bilateralnom projektu s Austrijom (2014)
 • 2. Magistarski radovi: i) Marina Zelenić, Praćenje bioprocesa uklanjanja teških metala u horizontalnom rotirajućem cijevnom bioreaktoru tankoslojnom kromatografijom, PBF, Sveučilište u Zagrebu, Ožujak 2010; ii) Ivana Blaženović, Optimiranje uvjeta ispiranja kotla komine laboratorijske minipivovare, PBF, Sveučilište u Zagrebu, 2011, iii) Martina Kolarić, Optimiranje oksido-reduktivnih bioprocesa razgradnje bojila, PBF, Sveučilište u Zagrebu, rujan 2014
 • 3. Diplomski radovi: Marijana Madunić, Analiza željeza u metalnim vlaknima, TTF, Sveučilište u Zagrebu, 2013; Neposredni voditelj diplomskih radova: Marina Pučić (2006), Darko Mihelčić (2003), Jelena Prša (2002) and Sandra Flinčec 2002 (svi TTF, Sveučilište u Zagrebu)
 • 4. Prvostupnici – završni radovi: i) Sanja Mudrovčić, Važnost praćenja metalnih iona na tekstilnim materijalima, TTF, Sveučilište u Zagrebu, 2013; ii) Martina Špehar, Zlatno – od alkemije do nanočestica, TTF, Sveučilište u Zagrebu, srpanj 2014; iii) Flora Ziberi, Kemijska analiza metalnih vlakana sa srma iz Makedonije, TTF, Sveučilište u Zagrebu, srpanj 2014, iv) Edita Dizdarević, Ekstrakcija srebrovih iona sa tekstilnih materijala lužnatom otopinom znoja, Zagreb, Srpanj 2015
 • 5. Tehnologijada: Bojana Breko, Identifikacija metalnih iona na povijesnom tekstilu, travanj 2009
 • MENTORSTVA –OBJAVLJENI RADOVI U KOAUTORSTVU SA STUDENTOM
 • 1. I. Rezić, M. Zelenić , T. Rezić, Monitoring of bioprocess by thin layer chromatography in horizontal rotating tubular bioreactor for removal of heavy metals, Journal of Plannar Chromatography Modern TLC, Journal of Planar Chromatography 25 (2012) 89-90
 • 2. T. Rezić, I. Rezić, I. Blaženović, B. Šantek, Optimization of corrosion process of stainless steel coating during cleaning in steel brewery tanks, Materials and Corrosion, 64 (4) (2013) 321-327
 • 3. Lj. Bokić, I. Rezić, S. Flinčec, Determination of Alkaline and Earth Alkaline Elements in Natural Cellulose Textile Materials by Atom Absorption Spectrometry, Tekstil 52 (10) 503-511 (2003)
 • 4. S. Mudrovčić, I. Rezić, Toksičnost metalnih iona prisutnih na tekstilu, TEDI 4 (2014) 54 – 65
 • 5. M. Špehar, I. Rezić, A. Grilec Kaurić, Zlato – od alkemije do nanočestica, TEDI 5 (2015) 4-13
 • 6. F. Ziberi, I. Rezić, Kemijska analiza metalnih vlakana na srmi iz makedonije, TEDI 5 (2015) 14 – 26


 Znanstvena djelatnost

 • prirodne znanosti, kemija, analitička kemija,
 • tehničke znanosti, tekstilno inženjerstvo, tekstilna kemija
 • http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=274993


 Područje posebnog znanstvenog interesa

 • 1. Upravljanje projektima, vodstvo, organizacijski i osobni razvoj;
 • 2. Kemijska analiza povijesnih materijala (elementarna analiza, vezivni mediji, tekstilna vlakna i drugi)
 • 3. Priprema uzorka (ultrazvučna ekstrakcija, mikrovalna ekstrakcija i mikrovalna digestija)
 • 4. Instrumentalne metode za analizu elemenata u tragovima i nanočesticama: spektrometrija
 • (ICP-OES, ICP-MS, AAS, FTIR, GF-AAS, UV-VIS), kromatografija (HPLC, TLC sa video denzitometrom);
 • 5. Karakterizacija materijala i površinska analiza (SEM-EDX, FTIR)
 • 6. 6. Kemometrija i optimizacija: dizajn eksperimenta, genetički algorihtmi, neuronske mreže;
 • 7. Formuliranje antibakterijskih smjesa, deterdženata i drugih komercijalnih proizvoda
 • 8. Enyzmatska sinteza nanočestica (Ag, Au, ZnO, Ti02, FexOy i drugi)


 Znanstveno-stručni rad

 • Publikacije:
 • >54 izvornih znanstvenih radova objavljenih u časopisima citiranim u tercijarnim publikacijama (CC)
 • >8 izvornih znanstvenih radova objavljenih u časopisima citiranim u sekundarnim publikacijama (SCI)
 • >13 izlaganja na skupu objavljenih u časopisu citiranom u tercijarnim publikacijama (CC)
 • >10 izvornih znanstvenih radova objavljenih u zbornicima radova s međunarodnog znanstvenog skupa kao cjeloviti radovi
 • >32 izvorna znanstvena radova objavljena u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa kao sažeci, a od toga:
 • >16 usmenih izlaganja na međunarodnom skupu
 • >3 usmenih izlaganja na domaćem skupu
 • >29 posterskih priopćenja na međunarodnom skupu


 Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • KVALIFIKACIJSKI RADOVI
 • 2009 Drugi doktorat: Karakterizacija metalnih vlakana posebne namjene područje tehničkih znanosti, polje tekstilna tehnologija, grana tekstilna kemija, pod mentorstvom dr. sc. Ljerke Bokić, red. prof. TTF-a i komentorstvom dr. sc. Lidije Ćurković, izv. prof. Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
 • 2007 Prvi doktorat: Application of ICP-OES: Determination of heavy metals in textile extracts after applying ultrasonic and microwave techniques\" prirodne znanosti, kemija, analitička kemija, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT) Sveučilišta u Zagrebu, pod mentorstvom prof. dr. sc. Ilse Steffan s Fakulteta za kemiju, Instituta za analitičku kemiju Sveučilišta u Beču
 • 2006 Magisterij (znanstveni): Optimiranje sastava razvijača za kromatografsko određivanje vezivnog materijala na povijesnom tekstilu, mentor dr. sc. Ljerka Bokić, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
 • 2000 Diplomski rad: Kvantitativno određivanje pesticida iz meda izrađenim pod mentorstvom dr. sc. Marije Kaštelan – Macan na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
 • KNJIGE/POGLAVLJA U KNJIGAMA
 • 2012 SVEUČILIŠNI UDŽBENIK: D. Grundler, T. Rolich, I. Rezić, Uvod u evolucijske algoritme, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 2012., ISBN: 978-953-7105-43-4, 381 stranica
 • POGLAVLJA U KNJIZI
 • 2012 I. Rezic, Engineered Nanoparticles in Textiles and Textile Wastewaters. In Marinella Farre, Damia Barcelo, editors: Analysis and Risk of Nanomaterials in Environmental and Food Samples, 59, COAC, Chennai: Elsevier, 2012, pp. 235-264.(978-0-444-56328-6)
 • 2011 I. Rezić, T. Rolich, Chapter: Artificial neural networks in chromatography and spectroscopy, Book: Artificial Neural Networks, Editor: Seoyun J. Kwon, ISBN: 978-1-61761-553-5, Nova Science Publishers, USA, New York, 2011, pp. 123-138.
 • 2010 L. Ćurković, I. Rezić Characterization and monitoring of dissolution of metal strings Publication: Handbook of Research on Chemoinformatics and Chemical Engineering, Urednik Haghi A., Nova Science Publishers, USA, New York, 2010, pp. 27 - 38.
 • POPIS RADOVA
 • RADOVI U ČASOPISIMA
 • 1. ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA CITIRANIM U CURRENT CONTENS BAZAMA
 • 1.1 I. Rezić, A. J. M. Horvat, S. Babić, M. Kaštelan – Macan, Determination of pesticides in honey by ultrasonic solvent extraction and thin – layer chromatography Ultrasonics Sonochemistry 12 (2005) 6, 477- 481 C: 43, IF = 1.953, Q1
 • 1.2 I. Rezić, Lj. Bokić, A. J. M. Horvat, TLC Separation and identification of heavy metals present in cotton material, Journal of Planar Chromatography 17 (2004) 305-308 C: 5,IF = 0.824, Q3
 • 1.3 I. Rezić, Lj. Bokić; Ultrasonic extraction and TLC determination of surfactants in laundry wastewaters, Tenside Surfactants Detergents 42 (2005) 5, 274 – 279 C: 4, IF= 0.566, Q3
 • 1.4 I. Rezić, D. Krstić, Lj. Bokić, A note on the determination of the binder composition on a historical painted textile, Studies in Conservation 51 (2006) 1-6 C:2, IF = 0.609, Q1
 • 1.5 I. Rezić, I. Steffan, ICP-OES determination of metals present in textile materials, Microchemical Journal 85 (2007) 1, 46-51 C: 33, IF = 1.800, Q2
 • 1.6 I. Rezić, I. Steffan; ICP-OES Monitoring of aluminum, copper, cobalt, iron and manganese during bleaching, American Association Textile Chemists and Colorists Review 8 (2008) 3, 44 – 48, C: 5, IF = 0.352, Q1
 • 1.7 I. Rezić, T. Rezić, Lj. Bokić, Optimization of the TLC separation of seven amino acids, Journal of Planar Chromatography Modern TLC 20 (2007) 3, 173 – 177 C: 6, IF = 0.683, Q3
 • 1.8 I. Rezić, D. Krstić, Lj. Bokić Ultrasonic extraction of resins from an historical textile, Ultrasonic Sonochemistry 15 (2008) 21-24 C: 7, IF = 2.796, Q1
 • 1.9 I. Rezić, Optimization of ultrasonic extraction of 23 elements from cotton Ultrasonic Sonochemistry, 16 (2009) 63 – 69, C: 20, IF = 2.993, Q1
 • 1.10 I. Rezić, M. Zeiner, I. Steffan, Determination of allergy causing metals from coins, Monatshefte fűr Chemie – Chemical Monthly, 140 (2009) 147 – 151 C:3, IF = 1.312
 • 1.11 I. Rezić, M. Zeiner, Determination of extractable chromium from leather, Monatshefte fűr Chemie – Chemical Monthly, 140 3 (2009) 325 – 328 C:3, IF = 1.312
 • 1.12 I. Rezić, D. Krstić, Lj. Bokić Analysis of Waxes on Historical Samples by Thin-Layer Chromatography Journal of Planar Chromatography Modern TLC , 22 9 (2009) 171 – 173 C: 0, IF = 0.662, Q3
 • 1.13 I. Rezić, L. Ćurković, M. Ujević, Metal ion release from electric guitar strings in artificial sweat Corrosion Science 51 9 (2009) 1985-1989 C:6, IF = 2.316, Q1
 • 1.14 T. Rolich, I. Rezić, L. Ćurković, Estimation of Steel Guitar Strings Corrosion by Artificial Neural Network, Corrosion Science 52 (2010) 996-1002 C:8, IF = 3.265, Q1
 • 1.15 I. Rezić, L. Ćurkovi , M. Ujevi , Simple methods for characterization of metals in historical textile threads, Talanta 82 (2010) 237 – 244 C:5, IF = 3.722, Q1
 • 1.16 I. Rezić, L. Ćurković, M. Ujević, Study of microstructure and corrosion kinetic of steel guitar strings in artificial sweat solution Materials and Corrosion 61 6 (2010) 524–529 C:0, IF = 1.077, Q1, Q2
 • 1.17 I. Rezić, M. Zeiner, Corrosion and elution of harmful metals from metal buttons, Materials and Corrosion 61 8 (2010) 715–719 C:0, IF = 1.077, Q1, Q2
 • 1.18 I. Rezić, M. Zeiner, I. Steffan, Determination of 28 selected elements in textiles by axially viewed inductively coupled plasma optical emission spectrometry, Talanta 83, 3 (2011) 865-871 C:7, IF = 3.722, Q1
 • 1.19 I. Rezić, Investigation of the most effective cotton digestion procedure, American Association of Textile Chemists and Colorists Review, 1 (2010) 61-65 C:0, IF=0.315 (2010)
 • 1.20 T. Rolich, I. Rezić, Use of Genetic Algorithms and Artificial Neural Networks to Predict the Resolution of Aminoacids in Thin Layer Chromatography, Journal of Planar Chromatography, 24 (2011) 16-22 C:5, IF = 1.247, Q3
 • 1.21 M. Zeiner, I. Rezić, D. Ujević, I. Steffan, Determination of Total Chromium in Tanned Leather Samples Used in Car Industry Collegium Antropologicum, 35 1 (2011) 89-92, C:0, IF=0.491, Q2
 • 1.22 I. Rezić, Determination of engineered nanoparticles on textiles and in textile wastewaters, Trends in Analytical Chemistry, 30 7 (2011) 1159 – 1167, C:0, IF = 6.623, Q1
 • 1.23 I. Rezic, Prediction of the surface tension of surfactants mixtures for detergent formulation using Design Expert software, Chemical Monthly 142 (2011) 1219-1225 C:0, IF = 1.356,
 • 1.24 I. Rezić, M. Zelenić , T. Rezić, Monitoring of bioprocess by thin layer chromatography in horizontal rotating tubular bioreactor for removal of heavy metals, Journal of Plannar Chromatography Modern TLC, Journal of Planar Chromatography 25 (2012) 89-90 C:0, IF = 1.247, Q3
 • 1.25 T. Rezić, I. Rezić, I. Blaženović, B. Šantek, Optimization of corrosion process of stainless steel coating during cleaning in steel brewery tanks, Materials and Corrosion, 64 (4) (2013) 321-327 C:0, IF = 1.077, Q1, Q2
 • 1.26 I. Rezić, Cellulosic fibers -biosorptive materials and indicators of heavy metals pollution, Microchemical Journal 107 (2013) 63–69 C:0, IF=3.048, Q2
 • 1.27 M. Zeiner, T. Rezic, B. Šantek, I. Rezic, S. Hann, G. Stingeder, Removal of Cr, Mn and Co from textile wastewater by horizontal rotating tubular bioreactor, Environmental Science and Technology, 46 (2012) 10690-10696 C:2, IF=4.841, Q1
 • 1.28 I. Rezić, Thin layer chromatographic monitoring of sonolytic degradation of surfactants in wastewaters Journal of Planar Chromatography - Modern TLC, 26 (2013) 1, 96–101 C:0, IF = 1.247, Q3
 • 1.29 I. Rezić, M. Ujević, L. Ćurković, Investigation of metal ion release from violin, viola, and cello strings after dissolution in corrosive solution, Materials and Corrosion 65 9 (2014) 931-934 C:0, IF = 1.077, Q1, Q2
 • 1.30 T. Rezić, I. Rezić, M. Zeiner,S. Hann, G. Stingeder, B. Šantek, Biosorption of Mn (II), Co (II) and Cr (VI) in a horizontal rotating tubular bioreactor: experiment and evaluation of integral bioprocess model, Brazilian Journal of Chemical Engineering, 31 3 (2014) 799 – 814, C:0, IF=0.894,Q2
 • 1.31 D. Kracher, D. Oros, W. Yao, M. Preims, I. Rezić, D. Haltrich, T. Rezić, R. Ludwig, Fungal secretomes enhance sugar beet pulp hydrolysis, Biotechnology Journal, 9 (2014) 483-492, I.F. 3.446 Q2
 • 1.32 I. Rezić, D. Mudronja, M. Obranović, T. Rezić, K. Škarić, Application of thin layer chromatography, XRF and FTIR Spectroscopy in the analysis of binding media present on mummies of St. Giovanni Olini (1200 AD) and St. Nikolosa Bursa (1500 AD), Journal of Planar Chromatography - Modern TLC, 28 (2015) 3, 205-212, C:0, IF = 1.247, Q3
 • 2. ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA CITIRANIM U SEKUNDARNIM I TERCIJARNIM PUBLIKACIJAMA
 • 2.1 Lj. Bokić, I. Rezić, S. Flinčec, Determination of Alkaline and Earth Alkaline Elements in Natural Cellulose Textile Materials by Atom Absorption Spectrometry, Tekstil 52 (10) 503-511 (2003)
 • 2.2 Lj. Bokić, I. Rezić, Microbiological Wastewater Treatment in the Textile Industry, Tekstil 52 (12) 631-639 (2003)
 • 2.3 M. Simonič, I. Rezić, S. Šostar Turk, T. Pušič; Expansion Flotation as a Method for Hospital Laundry Wastewater Purification, Tekstil, 53 (10) 510-514 (2004)
 • 2.4 M. Zeiner, I. Rezić, I. Steffan Analytical Methods for the Determination of Heavy Metals in Textile Industry Kemija u Industriji 56 (11) 587-595 (2007)
 • 2.5 I. Rezić, T. Pušić, Lj. Bokić, Preliminary Testing for Anionic, Cationic and Nonionic Surfactants Determination Kemija u Industriji 56 (11) 551-555 (2007)
 • 2.6 I. Rezić, D. Krstić, Lj. Bokić, Nove analitičke metode u restauraciji i konzervaciji tekstila, Tekstil, 58 (1-2) 31-38 (2009)
 • 2.7 I. Rezić, Lj. Bokić, I. Soljačić, Metalni predmeti i metalna vlakna na povijesnim i suvremenim tekstilnim predmetima/ Metal items and metal fibres on historical and present-day textile objects Tekstil 58 3 (2009) 93 – 104
 • 2.8 I. Rezić I., T. Rolich, Quantitative Evaluation of Chromatograms from Scanned Thin-Layer Chromatography Plates, Tekstil, 60 2-3 (2011) 80-87
 • 3. ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ZBORNICIMA SA MEĐUNARODNOM RECENZIJOM
 • 3.1 I. Rezić, Lj. Bokić; Determination of Heavy Metals in the Samples of Recycled Paper, Book of Abstracts8th Conference on Printing, Design and Graphic Communications Blaž Baromić, 23 – 24 September 2004, Lovran, Croatia
 • 3.2 I. Rezić, Lj. Bokić; Development of Chromatography Method for Determination of Surfactants in Textile Waste waters; 2nd International Textile, Clothing & Design Conference 2004, 3 – 6 October, Dubrovnik, Croatia
 • 3.3 M. Zeiner, I. Rezić, I. Steffan, Optimization of the GFAAS determination of toxic elements in black tea, Österreichische Lebensmittelchemikertage 2006, 12-14 September 2006, Wien, Austria, Book of Proceedings, ISBN 3 900 554 595, pp. 258 – 262
 • 3.4 I. Rezić, T. Pušić & Lj. Bokić, TLC - A Fast Screening Method for Potentiometric Determination of Surfactants, 3rd International Textile, Clothing & Design conference, 8–11October 2006 Dubrovnik, Croatia, Book of Proceedings, 953 7105 12 1, pp. 703-706
 • 3.5 I. Rezić, Lj. Bokić, Determination of Resinous Binder on Hystorical Textile, 3rd International Textile, Clothing & Design conference, 8th – 11th October 2006, Dubrovnik, Croatia, Book of Proceedings, 953 7105 12 1, pp. 699-702
 • 3.6 M. Zeiner, I. Rezić, I. Steffan Overview of Analytical Methods for the Determination of Heavy Metals Present on Textile Materials, 3rd International Textile, Clothing & Design conference, 8th –11th October 2006, Dubrovnik, Croatia, Book of Proceedings, 953 7105 12 1, pp. 787-790
 • 3.7 M. Zeiner, I. Rezić, I. Steffan, Determination of TRACE Elements in BLACK AND Fruit Teas by GFAAS and ICP-OES, 4th Central European Congress on Food and 6th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, 15th – 17th May 2008, Cavtat, Hrvatska
 • 3.8 I. Rezić, L. Ćurković, S. Jakovljević, Monitoring Of Corrosion Process In Artificial Sweat Solution Of Metal Wires, Matrib 2009 ; Materials, tribology, processing,Zagreb: Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, 2009. 523-527
 • 3.9 I. Rezić, L. Ćurković, M. Ujević, Characterization Of Electric Guitar String A5 By Means Of Different Techniques, MATRIB 2009; Materials, tribology, processing Zagreb: Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, 2009. 517-522
 • 3.10 I. Rezić, B. Vojnović, Lj. Bokić, B. Breko, Određivanje metalnih iona na povijesnom tekstilu, Zbornik radova 3. znanstveno stručnog skupa Tekstilna znanost i gospodarstvo 211-214, Zagreb, 22. siječnja 2010
 • 3.11 Lj. Bokić, B. Vojnović, I. Rezić, Potencijalna štetnost tekstilnih proizvoda – migracija metalnih iona, Tekstilna znanost i gospodarstvo, 26. siječnja 201, 115 – 118
 • 4. SAŽETCI KONGRESNIH PRIOPĆENJA OBJAVLJENI U ČASOPISMA CITIRANIM U CURRENT CONTENT BAZI
 • 4.1 M. Zeiner, I. Rezić, I. Steffan, TLC determination of allergenic and carcinogenic dyes, Abstracts of the EUROTOX 2006/6 CTDC Congress - 43rd Congress of the European Societies of Toxicology & 6th Congress of Toxicology in Developing Countries, Toxicology Letters 164 (2006) Page S184
 • 4.2 M. Zeiner, I. Rezić, I. Steffan, Exposure to extractable chromium from tanned leather, Abstracts of the EUROTOX 2006/6 CTDC Congress - 43rd Congress of the European Societies of Toxicology & 6th Congress of Toxicology in Developing Countries, Toxicology Letters 164,(2006) Page S187
 • 4.3 M. Zeiner, I. Rezić, I. Steffan, Preliminary investigation on high nickel release from coins Abstracts of the EUROTOX 2006/6 CTDC Congress - 43rd Congress of the European Societies of Toxicology & 6th Congress of Toxicology in Developing Countries, Toxicology Letters 164 (2006), Page S194
 • 4.4 M. Zeiner, I. Rezić, I. Steffan, Nickel release from metal textile accessories, Abstracts of the EUROTOX 2007/ Toxicology Letters 172S (2007) S1-S40 Page S221
 • 4.5 M. Zeiner, I. Rezić, K. Dobianer, I. Steffan, Mathematical model for the calculation of potential health risk by heavy metals present in and on textiles, Abstracts of the EUROTOX 2007/ Toxicology Letters 172S (2007) S1-S40 Page S240
 • 4.6 T. Rezić, I. Rezić, D. Oros, D. Kracher, W. Yao, R. Ludwig, B. Šantek, Application of the horizontal rotating tubular bioreactor for the biofuels production: Optimisation of the enzymatic lignocellulose material treatment and bioethanol production, Current Opinion in Biotechnology, http://dx.doi.org/10.1016/j.copbio.2013.05.167, 24 S1 (2013) S63, I.F. 7.71, Q1


 Sveučilišni udžbenici i knjige

 • T. Rolich, D. Grundler, I. Rezić, \\\"Uvod u evolucijske algoritme\\\", prihvaćeno odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu


 Projekti (glavni istraživač)

 • Uspostavni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost UIP-2014-09-1534„Sinteza i ciljana primjena metalnih nanočestica“ (2015-2018) iznos financiranja 999.327,00 kn
 • Bilateralni Austrijsko – Hrvatski projekt “Oxidative Enzymes for Decolorization of Dyes in Textile Wastewaters“, austrijski koordinator dr. Roland Ludwig, (2014-2015) iznos financiranja 39.119,00 kn
 • projekt financiran od Hrvatske zaklade za znanost "Razvoj karijere mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti” (2016-2020), vrijednost oko 584.905 kn
 • Bilateralni Austrijsko – Hrvatski projekt “Utjecaj raspoloživosti kationa I aniona iz biomase na lignocelulozne enzyme I primjena u tekstilnoj industriji “, austrijski koordinator dr. Roland Ludwig, (2018-2019) iznos financiranja 40.800,00 kn
 • Projekt zaklade Adris u sklopu programa Znanje i otkrića: „Prevencija i liječenje kroničnih rana flasterima s antimikrobno aktivnim nanočesticama“ (2018-2019), 100.000,00 kn
 • POTPORE SVEUČILIŠTA
 • Kratkoročna financijska potpora istraživanju Sveučilišta u Zagrebu 2015-ZUID, TP118 (Ugovor 2015-VIF-PI-47) “Novi reagens za određivanje nanočestica srebra na tekstilnim materijalima” (2015) iznos financiranja 46.559,07 kn
 • Kratkoročna financijska potpora istraživanju Sveučilišta u Zagrebu 2016-ZUID, TP1/16 pod naslovom “Novi benzazolski spojevi s metalnim ionima kao potencijalni reagens za određivanje nanočestica srebra na tekstilnim materijalima” (2016.) iznos financiranja 45.026,10 kn
 • Kratkoročna financijska potpora istraživanju Sveučilišta u Zagrebu 2017-ZUID, IP1/17 “Ispitivanje antimikrobnih svojstava smjesa nanočestica u prevlakama na celuloznim materijalima i oblogama za kronične rane na koži” (2017.) iznos financiranja 38.658,43 kn
 • Kratkoročna financijska potpora istraživanju Sveučilišta u Zagrebu 2018-ZUID, IP1/18 “Ispitivanje antimikrobnih svojstava smjese nanočestica na polimerima za sportsku biciklističku opremu” (2018.) iznos financiranja 41.308,98 kn


 Projekti (suradnik na projektu)

 • 1. IPA IV Projekt „Modernising Doctoral Education through Implementation of CROQF“ (2013-2014), Seven Universities in Croatia, MLAZ Society as a supporting partner
 • 2. Ekološki povoljni procesi oplemenjivanja tekstila\"; Glavni istraživač: Prof. Ivo Soljačić, Ministrastvo znanosti i tehnologije, (šifra projekta 117002)(1996-2001)
 • 3. \"Ekološki procesi oplemenjivanja i njege tekstila\" Glavni istraživač: Prof. Dr. Ana-Marija Grancarić, Ministrastvo znanosti i tehnologije, (šifra projekta 117012)(2002 – 2005)
 • 4. Bilateralni Hrvatsko Slovenski projekt \"Ekologija kemijskog čiščenja i pranja\", koordinator za Hrvatsku: Doc. Dr. Tanja Pušić (2003-2004)
 • 5. Bilateralni Austrijsko Hrvatski projekt \"Utjecaj teških metala sa tekstila na ljudsko zdravlje\", koordinator za Hrvatsku: Prof. Dr. Ana-Marija Grancarić (2006-2007)
 • 6. \"Etika i ekologija u oplemenjivanju i njezi tekstila\"; Glavni istraživač: Prof. Ivo Soljačić, Ministrastvo znanosti i tehnologije, (šifra projekta 117-1171419-1382)(2007-2011)
 • 7. Bilateralni Austrijsko Hrvatski projekt \"Uklanjanje teških metala iz otpadnih voda pomoću Horizontalnog rotirajućeg bioreaktora\", koordinator za Hrvatsku: dr. Božidar Šantek (2008–2009)
 • 8. EUREKA projekt E!4208PUREWATER Natural Zeolites in the water quality sistems (2008–2011)
 • 9. Bilateralni Austrijsko Hrvatski projekt “Enzymatic and fungal pretreatment of sugar beets for enhanced bioethanol production”, koordinator za Hrvatsku: dr. Tonči Rezić (2010–2011)
 • 10. Bilateralni Hrvatsko Slovenski projekt \"Interakcije površinski aktivnih tvari u otopinama deterdženata\", koordinator za Hrvatsku: Dr. Tanja Pušić (2010-2011)
 • 11. Kratkoročna financijska potpora Sveučilišta u Zagrebu 2013-ZUID-29, 5.12.1.1. “Benzazolski ligandi I njihovi metalni kompleksi – nova bojila I biološki aktivni spojevi”, voditelj izv. prof. Livio Racané (2013)
 • 12. Kratkoročnaa financijska potpora istraživanju Sveučilišta u Zagrebu 2014-ZUID, pp1.52 “Funkcionalni dizajn i supramolekulsko asembliranje metalnih kompleksa s benzazolskim ligandima” voditeljica prof. Gordana Pavlović (2014)
 • 13. Bilateralni Austrijsko Hrvatski projekt “Integrated production of biochmicals from lignocellulosic raw materials”, koordinator za Austriju: doc. dr. Roland Ludwig (2016–2017)
 • 14. OPERATIVNI PROGRAM U OKVIRU CILJA ULAGANJE ZA RAST I RADNA MJESTA Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020, EU fondovi, ESI fondovi 2014.-2020., preko HKO projekta MZOa (od 2017 nadalje)
 • 15. EUROPSKI SOCIJALNI FOND, Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 2019 – 2021, član radne skupine za razvoj i izvdebu programa


 Istraživačko-razvojna dostignuća

 • Razvoj novih nanočestica i materijala sa naslojenim nanočesticama


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • UREDNIČKI ODBORI
 • 1. Glavna urednica intedisciplinarnog časopisa “TEDI” (Tekstil & Dizajn) od 2009 (izdavač TTF)
 • 2. Urednica časopisa Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research (PJSIR) od 2010 (izdavač Pakistan Council of Scientific and Industrial Research), ISSN 2221
 • 3. Urednica časopisa Journal of Trace Element Analysis from Columbia International Publishing od 2012 (izdavač Columbia International Publishing), ISSN 2163
 • 4. Urednica časopisa Journal of Coastal Life Medicine od 2013/4 i(zdavač Hainan Medical University), Haikou, China, ISSN 2309
 • 5. Urednica časopisa Journal of Functional Food and Biomedicine od 2014 (izdavač Elsevier), ISSN 1756
 • UDRUGE, ODBORI I POVJERENSTVA
 • 1. Osnivačica i predsjednica udruge austrijskih stipendista OeAD Alumni Kroatien od rujna 2013
 • 2. Osnivačica i Savjetodavni odbor (od 2015) udruge mladih znanstvenika MLAZ (od 2008)
 • 3. Osnivačica i član upravnog odbora udruge KIDZ “Društvo za razvoj kompetencija i inovacijskih vještina u znanosti” (od 2010)
 • 4. Osnivačica i član upravnog odbora Centra za održivi okoliš i baštinu, udruge Thana (od 2014)
 • 5. Član prve Radne skupine znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu
 • 6. Član profesionalnih udruženja: Hrvatsko društvo kemijskih inženjera (HDKI), Hrvatsko kemijsko društvo (HKD), Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja Kemijsko-tehnološkog studija (AMACIZ), Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta (AMCA TTF), Društvo inženjera tekstila Zagrebačke Županije, Udruženje mladih znanstvenika (MLAZ), WAYS-a (Svjetskog udruženja mladih znanstvenika), GÖCH (Gesellschaft Österreischer Chemiker, Austria), Društvo sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika u Zagrebu, Zajednica urednika znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa
 • Povjerenstva i odbori Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:
 • 1. Središnje povjerenstvo za provedbu razredbenih i diplomskih ispita
 • 2. Središnje povjerenstvo za godišnju inventuru
 • 3. Član Ureda za izdavaštvo
 • 4. Član Povjerenstva za e-učenje
 • 5. Član Centra za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 • RECENZENT
 • 1. Recenzent knjiga:
 • 1.1. Koncepta “Ultrasonication” autora Capelo-Martinez, Wiley, 2006
 • 1.2. Udžbenika kemije za drugi razred srednje škole autorice G. Pavlović, izdavač Alpha 2013
 • 2. Recenzent za časopise:
 • Journal of Separation Science, Talanta, Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research, Ultrasonics Sonochemistry , Journal of Agricultural and Food Chemistry, Corrosion science , Journal of Surfactants and Detergents, European Journal of Lipid Science and Technology, Chemistry in Industry, Mljekarstvo, American Association of Textile Chemists and Colourists Review , TEKSTIL, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, Science of the Total Environment, The Holistic Approach to Environment, Water Environment Research, Journal of Separation Science, Journal of Planar Chromatography Modern TLC, Nanomaterials, Journal of Trace Element Analysis, Journal of Ecology and the Natural Environment, Academia Journal of Environmental Sciences, Environmental Research, Environmental Science & Technology;
 • 3. Recenzent znanstvenih projekta
 • 3.1. National Centre of Science and Technology Evaluation, Ministry of Education and Science, Astana, Republic of Kazakhstan (od 2011 do danas)
 • 3.2. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za 2014/2015


 Priznanja i nagrade

 • NAGRADE I PRIZNANJA, STIPENDIJE
 • 1. Stipendija Austrijske vlade za devetomjesečni boravak na Sveučilištu u Beču, Institutu za analitičku (1. 10. 2004 – 30. 06. 2005.)
 • 2. Dekanova nagrada, “Priznanje Dekana mladom znanstveniku \" Tekstilno-tehnološki fakultet 2007.
 • 3. Finalist natjecanja \"Fame lab” Zagreb, Hrvatska British Council
 • 4. Nagrada Hrvatske akademije tehničkih znanosti „Vera Johannides“ mladom znanstveniku 2008.
 • 5. Godišnja nagrada društva mladim znanstvenicima i umjetnicima, Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, 2008
 • 6. Stipendija POST-DOC Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske 2009. godine za 6-to mjesečni boravak u Austriji
 • 7. Priznanje za sudjelovanje na Danu otvorenih vrata Tekstilno-tehnološkog fakulteta, 2011.
 • 8. Poslije doktorska stipendija Fonda Republike Austrije za 12 mjeseci, 2013 (nije realizirana zbog nastavnih obveza)
 • 9. Stipendija ISOD– Integral School of Organizational Development, generacija 2015/2016, Aspiria

izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić