unizg Pretraga

dr. sc. Ivana Lukica, predavač

Zavod

Zavod za dizajn tekstila i odjeće

Osobni podaci

 • Rođena 16. rujna 1979. godine u Karlovcu

Poveznica na bazu podataka CROSBI

Akademsko obrazovanje

 • 2017. g., po završetku doktorskog studija glotodidaktike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na istoj instituciji obranila doktorski rad pod nazivom Učinak poučavanja strategija čitanja na čitanje s razumijevanjem u engleskom kao stranom jeziku pravne struke, područje humanističke znanosti, polje filologija, grana anglistika
 • 2008. g., diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dvopredmetni studij Engleski jezik i književnost, nastavnički smjer, te Komparativna književnost diplomskim radom "Djeca ponoći" Salmana Rushdieja: nekoliko postkolonijalnih pogleda te stekla zvanje profesor engleskog jezika i književnosti i komparativne književnosti

Slijed zaposlenja

 • 2018. - do danas: Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predavač
 • 2009. - 2016.: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, asistent-znanstveni novak

Nastavna djelatnost

Nositeljica kolegija:

 • preddiplomski sveučilišni studij Tekstilni i modni dizajn: 
 1. Engleski jezik I A 
 2. Engleski jezik II A
 3. Engleski jezik III A
 4. Engleski jezik IV A
 • stručni studij Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologijia
 1. Engleski jezik I
 2. Engleski jezik III

Znanstvena djelatnost

Znanstveno područje: humanističke znanosti

Znanstveno polje: filologija

Znanstvena grana: anglistika

Područja znanstvenog interesa:

 • metodika engleskog jezika struke
 • izobrazba nastavnika engleskog jezika
 • čitanje na stranom jeziku
 • strategije čitanja i poučavanje strategija čitanja
 • individualne razlike u učenju i poučavanju stranog jezika
 • pragmalingvistika

Projekt

 • Pravni i lingvistički aspekti višejezičnosti u svjetlu pridruživanja Hrvatske EU (066-0661428-2512), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, voditeljica prof. dr. sc. Lelija Sočanac; suradnik

Znanstveni radovi:

 • Lukica, Ivana (2013). Strategije uljudnosti u pisanoj komunikaciji hrvatskih pravnika. U: Sočanac, L. (2013): Lingvistički i pravni aspekti višejezičnosti. ISBN 978-953-167-269-6. Zagreb: Nakladni zavod Globus, str. 327. – 371.
 • Lukica, Ivana i Kaldonek-Crnjaković, Agnieszka (2011). The value of language and content needs analysis in English for Legal Purposes courses: Example from Croatia. U: Akbarov, A. (2011): Foreign Language Teaching: Beyond Language Proficiency. ISBN 978-9958-834-02- 8. Sarajevo: IBU Publications, str. 569. – 584.
 • Lukica, Ivana (2011). Building awareness of discourse structure through teaching reading strategies in English for Legal Purposes class. U: Akbarov, A. (2011): Foreign Language Teaching: Beyond Language Proficiency. ISBN 978-9958-834-02-8. Sarajevo: IBU Publications, str.585 – 596.

Stručna djelatnost

 • od 2014./2015. godine - mentorstvo studenata nastavničkog smjera diplomskog studija anglistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u sklopu kolegija Praksa

Prijevodi znanstvenih radova

 1.  Arčabić, Maja (2020). The Fashion, Accessories, and Textiles Collection in the context of Zagreb City Museum's collecting policy. U: Simončič, K. N. (2020): Muzealizacija mode — počeci i izazovi na prostoru Slovenije, Hrvatske i Srbije / Fashion museology — beginnings and challenges in Slovenia, Croatia and Serbia. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, str. 212-237.
 2. Maskareli, Draginja (2020). Museum of Applied Art in Belgrade and the fashion museology: the first 70 years. U: Simončič, K. N. (2020): Muzealizacija mode — počeci i izazovi na prostoru Slovenije, Hrvatske i Srbije / Fashion museology — beginnings and challenges in Slovenia, Croatia and Serbia. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, str. 78-115.
 3. Simončič, Katarina Nina (2020). Introduction. U: Simončič, K. N. (2020): Muzealizacija mode — počeci i izazovi na prostoru Slovenije, Hrvatske i Srbije / Fashion museology — beginnings and challenges in Slovenia, Croatia and Serbia. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, str. 10-33.
 4. Težak, Spomenka (2020). From the 1980s Varteks fashion garment to its musealization. U: Simončič, K. N. (2020): Muzealizacija mode — počeci i izazovi na prostoru Slovenije, Hrvatske i Srbije / Fashion museology — beginnings and challenges in Slovenia, Croatia and Serbia. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, str. 172-211.

Stručni skupovi

 1. izlaganje The Role of L1 in English for Legal Purposes, 7th Austrian UAS Language Instructors' Conference, Beč, Austrija, 23.-24. svibnja 2014.
 2. izlaganje Teaching Reading Strategies in English for Legal Purposes Course: A Case Study of Law Students and Practising Lawyers, 18th European Conference on Reading „New Challenges-New Literacies“, Jonkoping, Švedska, 6.-9. kolovoza, 2013.
 3. izlaganje Teaching English for Legal Purposes to Students and Practising Lawyers, 47th Annual IATEFL Conference, Liverpool, Ujedinjeno Kraljevstvo, 8.-12. travnja, 2013.

Stručno usavršavanje

 • program Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi u trajanju od 60 školskih sati, lipanj 2014., Forum za slobodu odgoja, Zagreb
 • studijski boravak na Laponskom sveučilištu u Rovanijemiju u Finskoj u sklopu Erasmus programa za mobilnost nastavnog osoblja od 26. do 30. rujna 2011. godine
 • ljetna škola Linguapolis Summer School „A Toolbox for Design-Based Research“ u trajanju od 40 sati, 23.-27. kolovoz, 2010. godine, Sveučilište u Antwerpenu, Belgija.
 • program Jezik i pravo/Language and Law u trajanju od 120 sati, 2006.-2009. godina, Sveučilište u Zagrebu

dr. sc. Ivana Lukica, predavač