unizg Pretraga

prof. emeritus dr. sc. Ivo Soljačić

Zavod

Zavod za tekstilnu kemiju i ekologiju

Osobni podaci

 • Datum i mjesto rođenja: 28. 10. 1935.
 • Vramčeva 10, Zagreb
 • tel: 48 17 567
 • troje djece: Ivana, Hrvojka, Marin
 • udovac

Web linkovi

Akademsko obrazovanje

 • 1959 - dodiplomsko obrazovanje: Kemijsko-prehrambeno-rudarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer: kemija
 • 1967 - poslijediplomsko obrazovanje: Farmaceutsko-biokemijski falkultet Sveučilišta u Zagrebu, Studij procesa mercerizacije, mentor: Prof. Mladen Žerdik
 • 1971 - doktorat: Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Koncentracijsko gašenje fluorescencije optičkih bjelila, mentor: Prof.dr.sc.Karlo Weber

Slijed zaposlenja i zvanja

 • 1959 - 1963. Tvorpam, Zagreb; tehnolog - rukovodilac oplemenjivanja
 • 1963 - 1971. Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, asistent
 • 1971 - 1974. Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, docent
 • 1974 - 1977. Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof.
 • 1977 - 1991. Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, red. prof.
 • 1991 - 2005. Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, red. prof.
 • 2006 Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnolški fakultet, prof. emeritus

Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

 • Technische Universität Dresden, 1978, 1992
 • Inozemne tvrtke koje proizvode bojila i tekstilna pomoćna sredstva:
 • Bayer Leverkusen, 1966, 1970
 • Cassela, Frankfurt, 1966
 • BASF Ludwigshafen, 1967
 • CIBA, Basel, 1968, 1976
 • Sandoz, Basel, 1969
 • Hoechst, Frankfurt, 1971

Nastavna djelatnost

 • Fakultetski studij:
 • Osnove tekstilne dorade
 • Tekstilna dorada
 • Njega tekstila
 • Teorija oplemenjivanja tekstila
 • Fakultetski studij - Tehniška Univerziteta Maribor 1991-1994: Plemenitenije teksltilij
 • Stručni studij - Zagreb: Operacije tekstilne dorade
 • Stručni studij - Varaždin: Njega tekstila
 • Stručni studij - D.Resa: Njega tekstila
 • Poslijediplomski studij - Tekstilna pomoćna sredstva
 • Fizikalno-kemijski mehanizmi oplemenjivanja tekstila
 • Ekološki pristup u njezi tekstila, doktorski studij
 • Enzimi u procesima oplemenjivanja i njege, doktorski studij

Mentorstvo

 • Diplomski radovi: 70-ak

Magistarski radovi:

 1. Ana Marija Grancarić: Fluorescencija optičkih bjelila na PES vlaknima, Tehnološki fakultet, Zagreb, 1974.
 2. Ružica Čunko: Ispitivanje utjecaja anorganskih soli na efekte optičkog bijeljenja pamučnih tkanina, Tehnološki fakultet, Zagreb, 1976.
 3. Stjepan Vrbanić: Oplemenjivanje-hidrofobiranje i oleofobiranje tkanina vunenog tipa iz organskih otapala, Tehnološki fakultet, Zagreb, 1979.
 4. Nikola Stipanović: Istraživanja fluorescencije disperznih bojila na PES tkaninama, Tehnološki fakultet, Zagreb, 1981.
 5. Drago Katović: Određivanje bakra i željeza u tekstilnim materijalima metodom anodne stripping voltametrije, Tehnološki fakultet, Zagreb, 1981.
 6. Josip Veršec: Racionalizacija procesa mercerizacije pamučnih konaca i razrada nove metode za kontrolu postignutih efekata, Tehnološki fakultet, Zagreb, 1981.
 7. Neda Paić: Utjecaj tenzida na efekte hidrofobiranja i oleofobiranja tekstilnih materijala, Tehnološki fakultet, Zagreb, 1982.
 8. Nada Hainš: Utjecaj anorganskih soli na efekte optičkog bijeljenja vune i poliamida, Tehnološki fakultet, Zagreb, 1983.
 9. Milčica Laković: Poliakrilatna veziva na netkanom tekstilu, Tehnološki fakultet, Zagreb, 1986.
 10. Tanja Pušić: Utjecaj optičkih bjelila na nijansu pastelnih obojenja, Tehnološki fakultet, Zagreb, 1990.
 11. Božo Tomić: Promjena obojenja u pranju i na svjetlu na pamučnim tkaninama tiskanim fluorescentim pigmentnim bojilima,Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 1992.
 12. Stana Karin: Belina in fluorescenca ekološko neporočno beljenega celuloznega vlakna, Tehniška fakulteta, Maribor, 1992.(komentor)
 13. Sandra Bischof Vukušić: Ekološki povoljne apreture protiv gužvanja za celulozna vlakna, Tekstilno-tehnološki fakultet Zagreb 1994.(komentor)
 14. Franci Debelak: Zamreženje celuloze z brezformaldehidnimi reaktanti, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za tekstilno kemijo, ekologijo in koloristiko, Maribor, Slovenija, 2000.
 15. Vesna Marija Potočić: Projektiranje akademske odore Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet Zagreb 2002.

Doktorski radovi:

 1. Dubravka Raffaelli: Prilog proučavanju kristaličnosti i orijentacije poli(etilentereftalnih) vlakana, Tehnološki fakultet, Zagreb, 1976.
 2. Ana Marija Grancarić: Istraživanje optičkih bjelila na tekstilnim materijalima, Tehnološki fakultet, Zagreb, 1979.
 3. Dinko Pezelj: Tehnološke mogućnosti oplemenjivanja odjevnih proizvoda u organskim otapalima, Tehnološki fakultet, Zagreb, 1982.
 4. Drago Katović: Istraživanje slobodnog formaldehida u visokom oplemenjivanju pamuka i njegovih mješavina, Tehnološki fakultet, Zagreb, 1985.
 5. Emil Erlač: Studij peroksidnog bijeljenja vune, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 1992.
 6. Tanja Pušić: Utjecaj mercerizacije pamuka na promjenu elektrokinetičkog potencijala i adsorpciju tenzida, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 1997.(komentor)

Znanstvena djelatnost

 • Područje: Tehničke znanosti
 • Polje: Tekstilna tehnologija
 • Grana: Tekstilna kemija

Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Fluorescencija optičkih bjelila i efekti bijeljenja
 • Ekološka problematika u procesima oplemenjivanja i njege tekstila
 • Mercerizacija
 • Površinski fenomeni u oplemenjivanju i njezi tekstila
 • Promjena obojenja pamučnih tkanina pastelnih nijansi u pranju
 • Primarni i sekundarni učinci u pranju
 • Utjecaj optičkih bjelila i UV adsorbera na promjene nijanse u pranju
 • Mehanizni adsorpcije i desorpcije tenzida
 • Naknadne obrade u pranju, mokrom i kemijskom čišćenju
 • Enzimi u oplemenjivanju i njezi tekstila
 • UV zaštita opranih tekstilija
 • Njega tekstila

Znanstveno-stručni rad

 • Knjiga: 5
 • Poglavlje u knjizi: 10
 • Izvorni znanstveni radovi: 84
 • Pregledni radovi: 17
 • Stručni radovi: 59
 • Sudjelovanja na međunarodnim skupovima: 25
 • Sudjelovanja na domaćimim skupovima: 42

Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • T. Dekanić, I. Soljačić, T. Pušić : Impact of Artificial UV-Light on Optical and Protective Effects of Cotton After Washing with Dtergent containing Fluorescent Compounds Tenside Surf. Det. 51 (2014) ,5, 451-459
 • I. Soljačić, T. Pušić; Textiles and ecology, Colourage 59 (2012) 4, 33-41
 • T. Pušić, A. Boban, T. Dekanić I. Soljačić ; The Sorption Ability of Textile, Fibres, Vlakna à Textil 18 (2011) 1, 7-14
 • T. Pusic, I. Soljacic, I. Petrinic, T. Luxbacher: Microcapsule Durability on Poliamide-Knitted Fabrics Assessed by Streaming Potential Analysis, AATCC Review 11 (2011) 5, 68-73
 • T. Pušić, A. M. Grancarić, A. Tarbuk, I. Soljačić: Adsorption and Desorption of Ionic Surfactants, Tenside Surf. Det. 47 (2010) 3, 173-178
 • I. Soljačić, T. Pušić: Changes in Shade and Ultraviolet Protection of Pastel Dyed Cotton fabrics during Laundering with Fluorescent Compounds, Colourage 56 (2009) 1, 42-48
 • T. Pušić, I. Soljačić: The impact of fluorescent compounds on the change in shade, Tenside Surf. Det. 45 (2008) 6, 314-319
 • V. M. Potočić Matković, I. Soljačić, Z. Mencl Bajs: The History of the Dress Code at the University of Zagreb - From Jesuit Talers to Newly Designed Academic Gowns, Costume 42 (2008), 101-110
 • Pušić T., J. Jeličić, M. Nuber, I. Soljačić: Istraživanje sredstava za kemijsko bijeljenje u pranju (Investigation of Bleach Active Compounds in Washing Bath), Tekstil 56 (2007) 7, 412- 417
 • S. Bischof Vukušić, D. Katović, I. Soljačić: Usporedba klasičnih i novih ekoloških sredstava za obradu protiv gužvanja (A Comparison of Conventional and New Ecologically Acceptable Durable Press Finishing Agents), Kem. Ind. 52 (2003) 7-8, 327-333
 • S. Bishof Vukušić, D. Katović, I. Soljačić: DP Finishing with Polycarboxylic Acid and Phosphono-Based Catalysts, AATCC Review 2 (2002) 10, 14-16
 • T. Pušić, A.M. Grancarić, I. Soljačić: The Influence of Bleaching and Mercerization of Cotton on the Changes of Electrokinetic Pontential, Vlakna a Textil 8 (2001) 2, 121-124
 • Đ. Parac-Osterman, I. Soljačić, V. Golob: Utjecaj obrade pamuka na rezultate bojadisanja reaktivnim bojilima (The Impact of Cotton Treatment on Dyeing with Reactive Dyes), Tekstil 49 (2000) 3, 125-150
 • V. Golob, A. M. Grancarić, I. Soljačić: Vpliv predobdelave bombaža na izdatnost reaktivnih barvil (Influence of Pretreatment of Cotton on Reactive Dyestuffs Yield), Tekstilec 43 (2000) 9-10, 331-336
 • T. Pušić, A. M. Grancarić, I. Soljačić, V. Ribitsch: The effect of mercerisation on the electrokinetic potential of cotton, Journal of the Society of Dyers and Colourist 115 (1999) 4, 121-124
 • T. Pušić, R. Čunko, A. Tomljenović, I. Soljačić: Study of Cotton Fiber Swelling Affecting the Degree of Mercerisation, American Dyestuff Reporter 88 (1999) 6, 5-18
 • N. Hainš, D. Katović, I. Soljačić: Suvremene apreture za vodoodbojnu i uljeodbojnu obradu tekstila (Modern Finishing Agents for Water-Repellent and Oil-Repellent Finish), Tekstil 47 (1998) 7, 345-349
 • I. Soljačić, M. Pavelić: Promjena obojenja svijetlo obojadisanih tkanina u industrijskom pranju (Discoloration of Light Dyed Fabrics at Industrial Washing), Tekstil 47 (1998) 3, 131-137
 • A. M. Grancarić, T. Pušić, I. Soljačić, V. Ribitsch: Influence of Elektrokinetic Pontential on Adsorption of Cationic Surfactants, Textile Chemist and Colourist 29 (1997) 12, 33-35
 • I. Soljačić, N. Hainš, R. Balažinec, D. Katović, S. Bischof-Vukušić: Impact Of Crease - Proof Finishing On Color In Reactive Dyed Viscose Fabrics, American Dyestuff Reporter 86 (1997) 6, 43-46
 • I. Soljačić: Preobraženje Kristovo u očima fizikalnog kemičara (Transfiguration of Jesus Christ as Seen by a Physical Chemist), Obnovljeni život - 52 (1997) 2, 151-160
 • D. Katović, I. Soljačić, G. Orji, I. Piljac: Polarography Determination of Free Formaldehyde on Treated Cotton Fabrics, Croatica Chemica Acta CCA 69 (1996) 1, 1-8
 • S. Bischof-Vukušić, I. Soljačić, D. Katović: Durable Press Finishing Combining Different Derivates of Dihidroxy -Ethylene Urea, American Dyestuff Reporter 85 (1996) 5, 20-27
 • D. Katović, I. Soljačić, B. Kuzmek: Novi postupak diskontinuiranog bijeljenja pamučnih pletiva (New Method of the Batch Bleaching of Cotton Knitted Fabrics), Tekstil 45 (1996) 9, 447-451
 • I. Soljačić: Vorbehandlung mit Aufhellern vermindert Farbänderungen (Pretreatmet with Optical Brighteners Lowers the Level of Shade Changes), Reiniger und Wäscher 48 (1995) 9, 18-24
 • I. Soljačić, R. Čunko: Hrvatski tekstil kroz povijest (Croatian textiles troughaut history), Tekstil 43 (1994) 11, 584-602
 • D. Katović, V. Ritz, I. Rukavina, I. Soljačić: Istraživanja svojstva novog reaktanta s niskim sadržajem formaldehida (Investigations of the properties of newly developed reactant with a low free formaldehyde content), Tekstil 43 (1994) 7, 327-334
 • Lj. Bokić, I. Soljačić, K. Moskaliuk: Afinitet vunenog materijala prema ionima teških metala (Affinity of wool fabric to heavy metal ions), Tekstil 43 (1994) 3, 109-112
 • I. Soljačić, D. Pezelj, T. Arsova: Utjecaj parametara frontalnog fiksiranja na čvrstoću i postojanosti spoja u kemijskom čišćenju, te na promjenu obojenja osnovne tkanine (Influence of the parameters of front bonding on the tenacity and resistance of the bond in dry cleaning and on the change of colour of the top cloth), Tekstil 42 (1993) 9, 489-495
 • I. Soljačić, T. Pušić, L. Čavara: Einfluss optischer Aufheller auf die Farbaenderung pastellgefärbter Textilien (The Influence of Optical Brighteners on Colour Change on Pastel Dyed Fabrics), Textilveredlung 27 (1992) 10, 326-328
 • I. Soljačić, V. Soić, A. M. Grancarić, D. Katović, R. Balažinec: Untersuchungen über öl-und Wasserabweisende Appreturen auf Polyamidgewebe (Investigation of Oil - and Water - Repellent Finishes on Polyamide Fabrics), Textil Praxis int. 47 (1992) 8, 729-731
 • E. Erlač, I. Soljačić, N. Hainš: Einfluss von Kupfer-und Eisensalzen beim Bleichen der Wolle (Influence of Copper and Iron Salts During Bleaching of Wool), Melliand Textilber 73 (1992) 11, 902-904
 • I. Soljačić, T. Pušić, L. Čavara: Nuancieren von hellen Färbungen mit optischen Aufhellern (Light Shade Hueing Using Optical Brighteners), Melliand Textilber 73 (1992) 7, 582-585
 • I. Soljačić-Richter, I. Soljačić: Uloga i značenje stručnih kadrova u tekstilnoj i odjevnoj industriji Hrvatske (Role and significance of the expert personnel in the reconstruction of the textile and clothing industry of Croatia), Tekstil 41 (1992) 4, 169-175
 • I. Soljačić, D. Katović, A. M. Grancarić: Der Einfluss von Sequestriermitteln beim optischen Aufhellen in Gegenwart von Metallionen (The Influence of Sequestrants in Optical Brightening in Presence of Metal Ions), Textil Praxis International (1991) 4, 331-333
 • D. Katović, I. Soljačić, V. Šimić: Utjecaj katalizatora i temperture kondenzacije na oslobadanje formaldehida s visokooplemenjenih tkanina od pamuka i mješavina poliester/pamuk (Influence exerted by catalyst and temperature of condensation on the release of formaldehyde from creaseproff cotton fabrics and polyester-cotton blended fabrics), Tekstil 38 (1989) 3, 131-135
 • D. Katović, I. Soljačić: The Effect of Condensation Temperature on Formaldehyde Release from Durable Press Fabrics, Textile Research Journal 58 (1988) 9, 552-554
 • I. Soljačić, D. Katović: The effect heating on the release of formaldehyde from durable-press finished fabrics, Journal of the Society of Dyers and Colourist 104 (1988) 10, 384-386
 • A. M. Grancarić, I. Soljačić, I. Rukavina, T. Čavar: Utjecaj obrade na efekte alkalne hidrolize poliestera (Influence of the procedure of treatment on the effects of alkaline hidrolysis of polyester), Tekstil 37 (1988) 12, 689-694
 • M. Laković, I. Soljačić, B. Kuzmek: Istraživanje polidisperznih veziva na netkanom tekstilu (Investigations of polydisperse binding agents on non-wovens), Tekstil 37 (1988) 7, 411-419
 • I. Soljačić, D. Katović, A. M. Grancarić: Istraživanja novih postupaka mercerizacije pletiva (Investigations of new, modified mercerizing processes of knitgoods), Tekstil 36 (1987) 11, 607-610
 • D. Katović, I. Soljačić, T. Čavar: Utjecaj pranja tekstilnog materijala obradenog protiv gužvanja na oslobadanje formaldehida (Influence of washing crease-resistant finished fabrics on formaldehyde release), Tekstil 36 (1987) 7, 363-370
 • I. Soljačić, S. Vrbanić, D. Pezelj, E. Erlač: Oplemenjivanje, hirofobiranje i oleofobiranje vunarskih tkanina u organskim otapalima (Processing, water and oil - repellency treatment of wool fabrics in organics solvents), Tekstil 36 (1987) 4, 189-194
 • D. Pezelj, I. Soljačić, E. Pezelj: Impregniranje i reimpregniranje u kupelji perkloretilena (Impregnation and reimpregnation in perchlorethylene liquor), Tekstil 36 (1987) 1, 1-4
 • B. Kuzmek, I. Soljačić: Skraćeni postupak bijeljenja, apretiranja i bojadisanja tekstila (Shortened methods of beaching, finishing and dyeing textiles), Tekstil 35 (1986) 8, 581-591
 • D. Katović, I. Piljac, I. Soljačić: Determination of Copper in Textile Materials by Anodic Stripping Voltametry, Textile Research Journal 55 (1985) 1, 20-23
 • I. Soljačić, J. Veršec, M. Vlatković: Bestimmung der Jodadsorptionszahl mercerizierter und unmerzerizierter Baumwolle mit radioaktivem Jod (Determination of the Jodine Adsorption Value of Mercerized and Non-mercerized Cotton with Radioactive Jodine), Melliand Textilberichte 66 (1985) 7, 522-524
 • D. Katović, I. Soljačić, I. Piljac: Određivanje slobodnog formaldehida u apreturama (Determination of free formaldehyde in finishes), Tekstil 34 (1985) 8, 543-550
 • I. Soljačić, A. M. Grancarić, R. Čunko: Negative Einflüsse bei optischen Aufhellern (Factors Having Detrimental Influence on Optical Brightening), Textiltechnik DDR 35 (1985) 4, 206-211
 • I. Soljačić, A. M. Grancarić, B. Luburić: Der Einfluss von Tensiden auf optische Aufhelleffekte von Baumwollegeweben (The Inpact of Surfactants on Optical Brightening Effects on Cotton Woven Fabrics), Textil Praxis International 39 (1984) 8, 775-779
 • N. Hainš, I. Soljačić: Utjecaj anorganskih soli na efekte optičkog bijeljenja vune i poliamida (Influence of inorganic salts on the brighteining effect of wool and polyamide), Tekstil 33 (1984) 10, 707-716
 • B. Kuzmek, I. Soljačić: Migracija bojila na tkanini kod sušenja (Dyestuff migration in textiles in the process of drying), Tekstil 32 (1983) 11, 759-772
 • D. Pezelj. I. Soljačić: Utjecaj apreture osnovne tkanine na efekt fiksiranja medjupodstave (Influence of chemical finish of the face cloth on the fixation effect of interlining), Tekstil 33 (1983) 5, 279-289
 • I. Soljačić, N. Paić, B. Mutnjaković: Der Einfluss von Tensiden auf Hydrophobier und Oleophobier-Effekte bei Textilien (Influence of Surfactants on the Water and Oil Repellent Effect of Textile Wowen Fabrisc), Textilveredlung 18 (1983) 12, 363-367
 • A. M. Grancarić, I. Soljačić: Einfluss der Konzentration optischer Aufheller auf Fluoreszenz und Weissgrad von Baumwollgeweben (Influcence Exerted by the Concentration of Optical Brighteners on the Fluorescence and Degree of Whiteness of Cotton Fabrics), Melliand Textilberichte 62 (1981) 11, 876-882
 • B. Kuzmek, I. Soljačić, A. M. Grancarić: Visoko oplemenivanje pamuka i mješavina PES/pamuk (Permanent finishing of cotton and polyester-cotton blends), Tekstil 29 (1980), 8, 479-492
 • I. Soljačić, A. M. Grancarić, S. Pećina, D. Katović: Untersuchungen über die Wirkung von optischen Aufhellern in Waschmitteln (Investigation of the Influence of Optical Brighteners in Detergents), Textilveredlung 15 (1980) 7, 242-246
 • I. Soljačić, K. Weber: Die Wirkung organischer Fremdstoffe auf die Fluoreszenz optischer Aufheller (The Effect of Organic Alien Substances on the Fluorescence of Optical Brightening Agents), Textilveredlung 14 (1979) 3, 97-101
 • I. Soljačić, R. Čunko: Wirkung von Kupfer - und Eisensalzen auf die Weisseffekte optisch aufgehelter Baumwolle (Effect of Copper and Iron Salts on the White Effects of Optically Brightened Cotton), Melliand Textilber. 60 (1979) 12, 1032-1037
 • I. Soljačić, K. Weber: Messung der Oberflachenfluoreszenz mit dem Spektralkolorimeter Spekol (Surface Fluorescence Measuring Using Spectral Colorimeter (Spekol), Jeaner Rundschau 23 (1978) 5, 236-237
 • I. Soljačić, R. Čunko: Djelovanje anorganskih soli na efekte optičkog bijeljenja pamučnih tkanina (Action of inorganic salts on the optic brightening effects of cotton fabrics), Tekstil 27 (1978) 4, 185-195
 • I. Soljačić, A.M. Grancarić, M.Husari: Istraživanje mogućnosti sprečavanja katalitičkog djelovanja metalnih iona pri bijeljenju pamuka vodikovim peroksidom (Investigations of the possibilities of preventing the catalytic influence of metal ions in the cotton bleaching with hydrogen peroxide), Tekstil 27 (1978) 1, 1-10
 • I. Soljačić, A. M. Grancarić, K. Weber: Untersuchungen optischer Aufheller an Polyestergeweben (The Investigation of Optical Brighteners on the Bleached Polyester Fabrics), Textilveredlung 10 (1975) 12, 492-498
 • K. Weber, I. Soljačić: Fotometrija površinske fluorescencije (Surface Fluorescence Photometry), Kemija u industriji 23 (1974) 12, 715-726
 • I. Soljačić, K. Weber: Die Wirkung von Fremdstoffen auf die Fluorescenz optischer Aufheller (The Influence of Inorganic Salts on the Fluorescence of Optical Brightening Agents), Textilveredlung 9 (1974) 5, 220-226
 • I. Soljačić, N. Jeličić-Grgesina: Neka istraživanja o mogućnostima smanjenja pilinga na tkaninama PES/pamuk (Some investigations on piling reduction of polyester-cotton blended fabrics), Tekstil 20 (1971) 11, 863-874
 • I. Soljačić, K. Weber: Uber die Konzentrationslöschung der Fluoreszenz optischer Aufheller (On the Concentration Quenching of the Fluorescence of Optical Brightening Agents), Textilveredlung 6 (1971) 12, 796-802
 • M. Žerdik, I. Soljačić: Odnosi izmedu slobodnog skupljanja u lužini, efekata mercerizacije i strukture pamučnih konaca (Relationships between free shrinkage of plied yarns, effects of mercerisation and yarn construction), Tekstil 18 (1969) 2, 109-114
 • M. Žerdik, I. Soljačić: Ovisnost efekata mercerizacije o strukturi prede (Relationships between yarn construction and effects of mercerization), Tekstil 18 (1969) 2, 99-114
 • I. Soljačić, V. Hercigonja, M. Žerdik: Impregnacije na bazi steril-krom-kloridnih spojeva (Water - repellent finishes of fabrics with CHROME - STEARYL compounds and with silicone emulsions), Tekstil 15 (1966) 11, 819-830

Sveučilišni udžbenici i knjige

Knjige:

 1. I. Soljačić, D. Katović, A. M. Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila - Knjiga I, Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje, Sveučilište u Zagrebu, Izdanje Sveučilišna tiskara, Zagreb, 1992., broj: 02-564/1-1992
 2. A. M. Grancarić, I. Soljačić, D. Katović: Osnove oplemenjivanja tekstila - Knjiga II, Procesi mokre apreture, bojadisanja i tiska, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1994., ISBN: 953-96183-8-X
 3. Soljačić, I., T. Pušić: Njega tekstila, knjiga I, Čišćenje u vodenim medijima, Dragčević, Z. (ur.), Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 2005., ISBN 953-7105-09-1
 4. D. Katović, S. Bischof Vukušić, I. Soljačić, A. M. Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila – Knjiga III, Procesi suhe aperture Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 2006, ISBN: 953-7105-09-5
 5. Soljačić, I., T. Pušić: Kemijsko čišćenje tekstila i kože, Dragčević, Z. (ur.), Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2013., ISBN: 978-953-7105-51-8

Skripte:

 1. I. Soljačić: Vježbe iz tehnologije apreture,Izdanje Saveza studenata Tehnološkog fakulteta, Zagreb, 1966.
 2. I. Soljačić, A. M. Grancarić: Vježbe iz procesa tekstilne dorade, Sveučilište u Zagrebu, izdanje, Liber, Zagreb, 1983., broj 02-513/1-1983
 3. I. Soljačić, A. M. Grancarić: \\Vježbe iz procesa oplemenjivanja tekstila, Sveučilište u Zagrebu, izdanje Savez inženjera i tehničara tekstilaca Hrvatske, Zagreb, 1989.
 4. Reprint Sveučilište u Zagrebu,1995.

 Projekti (glavni istraživač)

 • 1964 - 1969.: Žerdik, L. Gansel, I. Soljačić; Studija proizvodnje i dorade tkanina od mješavina celuloznih i poliesterskih vlakana
 • 1971 - 1975.: Studije i promjene vlaknastih polimera, Ministarstvo znanosti i tehnologije republike Hrvatske, Voditelj: I. Soljačić.
 • 1976 - 1980.: Kemija i tehnologija polimera, Voditelj projekta: Prof.D.Fleš. Tema: Primjena i ispitivanje procesa i sredstava za oplemenjivanje PES vlakana, Nositelj zadatka: Prof. I. Soljačić. SIZ za znanstveni rad u kemijskoj industriji, preradi nafte i plina, preradi nemetala i odgovarajućoj trgovačkoj djelatnosti (SIZ II) (1976-1980)
 • 1980 - 1985.: Projekt 39: Procesi sredstava za oplemenjivanje i bojadisanje tekstilnih materijala; (SIZ II), Ministarstvo znanosti i tehnologije, Voditelj: I. Soljacic
 • 1986 - 1990.: 1.04.07.00.00. Razvoj i racionalizacija proizvodnje, oplemenjivanja i prerade tekstila, Voditelj: I. Soljačić
 • 1990 - 1996.: 02-14-034: Nove metode u oplemenjivanju tekstila, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb, Voditelj: I. Soljačić
 • 1996 - 2002.: 117002 Ekološki povoljni procesi oplemenjivanja i kvaliteta tekstila, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb, Voditelj: I. Soljačić
 • 1997 - 1999.: HR-SLO bilateralni: Ekološko oplemenjivanje tekstila, MSES, Voditelj: I. Soljačić
 • 2000 - 2002.: HR-SLO bilateralni: Ekologija u kemijskom čišćenju i pranju, MSES, 2000 - 2002., Voditelj: I. Soljačić
 • 2007.- 2013.: 117-1171419-1382: Etika i ekologija u oplemenjivanju i njezi tekstila“,Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Zagreb, Glavni istraživač: I. Soljačić

Projekti (suradnik na projektu)

 • 0117-112 Ekološki procesi predobrade i njege tekstila, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb, 2001.-2006.., Voditelj: A. M. Grancarić
 • Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt: 2003-2005, Ekologija kemijskog čišćenja i pranja“, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Tekstilno-tehnološki fakultet i Ministarstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo., koordinatori: T. Pušić/S. Šostar-Turk
 • 2001-2005. TP/0117-01 Nove mikrovalne metode visokog oplemenjivanja tekstilija - Tehnologijski projekt, glavni istraživač Prof. dr. sc. Drago Katović, MZT
 • hrvatsko-slovenski bilateralni: Slobodna površinska energija predobrađenog i apretiranog tekstila, , Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, 2004-2005.., Voditelj: A. M. Grancarić
 • hrvatsko-slovenski bilateralni (2004-2005) Antimikrobna obrada, hrvatsko-slovenski bilateralni, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH i Minisarstvo za šolstvo, znanost in šport RS 2004., Voditelj: S. Bischof
 • Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt: 2006-2007, Uvođenje kemotermičkih postupaka pranja u praonice bolničkih tekstilija, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Tekstilno-tehnološki fakultet i Ministarstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, koordinatori: T. Pušić/S. Šostar-Turk
 • E!4178 APTEX, Improving the Application and Durability of Surface Functionalization on Textile Fabrics, (1.01.2008.-01.01.2010.), koordinator: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, voditelj: I. Petrinić; partner: Tekstilno-tehnološki fakultet, voditelj ispred TTF-a: T. Pušić
 • FP7-SME-2, SMILES 217809, SMILES, ‘Sustainable Measures for INDUSTRIAL Laundry EXPANSION STRATEGIES: SMART Laundry-2015’. (1. 09. 2008.-1.09. 2011.), koordinator: Belgian Federation for Textile Care; partner: Tekstilno-tehnološki fakultet, voditelj ispred TTF-a: T. Pušić
 • Textile Characterization, 2009., projekt s Tvrtkom P&G, New Hampshire, Koordinator ispred TTF-a: T. Pušić
 • Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt: 2010.-2011, Interakcije površinski aktivnih tvari u otopinama deterdženata, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, koordinatori: T. Pušić / B. Simončić
 • POTPORA ISTRAŽIVANJU, KFPI 1, 5.12.1.5. Ekološka problematika u njezi tekstila-analitički i etički pristup, Višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti u 2013.: Voditelj: T. Pušić
 • POTPORA ISTRAŽIVANJU, KFPI 1, TP1.89 Optički i zaštitni potencijal fluorescentnih spojeva u procesima oplemenjivanja i njege pamučnih materijala, Višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti u 2014., Voditelj: T. Pušić

Istraživačko-razvojna dostignuća

 • Patent: P20080210A, Formulacija tekućeg deterdženta za strojno pranje kožnih proizvoda

Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Član SITTH-a Hrvatske 1978. god.
 • Član područnog vijeća tehničkih znanosti pri Ministarstvu znanosti i tehnologije od1993-2001.
 • Član matične komisije za polje kemijskog inženjerstva, rudarstva, metalurgije i tekstilne tehnologije od 1982. do 2005.
 • Član redakcijskog odbora časopisa Tekstil (Zagreb),Tekstilec (Ljubljana, Slovenija; od 1990-2005.) i Vlakna à Tekstil (Bratislava, Slovačka; od 1998-2006.).
 • Redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.
 • Član AATCC -senior member
 • Član Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu Republike Hrvatske 2001-2004.
 • Predstavnik TTF-a u grupi AUTEX od 1996. do 2002.
 • Član Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika od 1993.
 • Član radne skupine za njegu tekstila, International Technical Committee for Textile Care (ICTC)
 • HIST- Hrvatski inženjerski savez tekstilaca – član
 • Društvo za tenzide-član
 • Hrvatsko katoličko društvo prosvjetnih djelatnika – član (predsjednik od 2011-2014.)
 • Društvo bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta, AMCA TTF - član Predsjedništva (od 2004.)
 • Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Priznanja i nagrade

 • Zaslužni član SITTH-a Hrvatske 1978. god.
 • Republička godišnja nagrada za znanstveni rad Nikola Tesla 1989. god.
 • Red Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića 1996. god.
 • Spomen medalja i zaslužni član HIST-a 1998.
 • Nagrada, Man of the Year za 1999. g. od Američkog biografskog instituta.
 • Zaslužni član časopisa Tekstil 2002.
 • Povelja - član osnivač Akademije Tehničkih znanosti Hrvatske 2003.
 • Nagrada Fran Bošnjaković 2005. Sveučilište u Zagrebu
 • Akademija tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ), nagrada za životno djelo "Moć znanja", 2015.

prof. emeritus dr. sc. Ivo Soljačić