unizg Pretraga

prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar

Zavod

Zavod za tekstilnu kemiju i ekologiju

 Osobni podaci

 • Datum rođenja: 29.03.1970
 • Mjesto rođenja: Zagreb
 • Udana, majka jednog djeteta


 Web linkovi


 Akademsko obrazovanje

 • 1976. - 1984. Osnovna škola \"Vjenceslav Novak\", Zagreb
 • 1984. - 1988. Srednjoškolsko obrazovanje \"Škola Primijenjenih umjetnosti\" Zagreb
 • 1988. - 1995. Sveučilište u Zagrebu Tekstilno - tehnološki fakultet
 • 1995. - dodiplomsko obrazovanje: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno - tehnološki fakultet; naslov rada: Modna kolekcija temeljena na trapeznim oblicima 60 – ih i 70 – ih godina (mentori: Ante Tonči Vladislavić i prof. dr. sc. Dubravko Rogale)
 • 20. ožujka 2000.: obranjen magistarski rad \"Istraživanje primjenjivosti matematičkih sustava CIE94, CMC(l:c) i BFD(l:c) za računalno određivanje razlika u boji\" (mentor: prof. dr. sc. Đurđica Parac - Osterman), Sveučilište u Zagrebu Tekstilno - tehnološki fakultet. Zvanje: Magistar tehničkih znanosti, polja Tekstilna tehnologija.
 • 14. studenog 2006.: obranjena disertacija \"Studij optičkih svojstava obojene tekstilne površine i primjena \"CMP\" operacija\" (mentor: prof. dr. sc. Đurđice Parac – Osterman; komentor: prof. dr. sc. Darko Grundler), Sveučilište u Zagrebu Tekstilno - tehnološki fakultet. Zvanje: Doktor tehničkih znanosti, znanstvenog polja Tekstilne tehnologije, znanstvene grane Tekstilne kemije.


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • 1995. - 1995.: Tekstilna tvornica \"Nada Dimić\"
 • 1996. - 1996.: Tekstilna tvornica \"Heruc\"
 • 1996. - 2007.: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno - tehnološki fakultet, znanstveni novak - asistent
 • 2007. - 2008.: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno - tehnološki fakultet, viši asistent
 • 2007. - 2012.: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno - tehnološki fakultet, znanstveni suradnik
 • 2008. - 2013.: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno - tehnološki fakultet, docent
 • 2012. - danas: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno - tehnološki fakultet, viši znanstveni suradnik
 • 2013. - danas: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno - tehnološki fakultet, izvanredna profesorica


 Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

 • 2011. Montelupo Fiorentino, Italija, GZE Grado Zero Espace: Dizajn zaštitne odjeće i analiza proizvodnog procesa
 • 2008. Zagreb, Hrvatska, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet: Pedagoško – didaktičko – metodička edukacija
 • 2007. Zagreb, Hrvatska, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet: Tehnički i inteligentni tekstil: Ispitivanje tekstila i tehnički standardi
 • 2007. Montlingen, Švicarska, BEZEMA AG: Bojadisanje i tisak tekstila
 • 1998. Firenca, Italija, Institut za visoku modu i dizajn: Tekstilni i odjevni dizajn, i proizvodnja
 • 1998. Bratislava, Slovačka, Tehničko Sveučilište u Bratislavi, Odjel za tekstilna vlakna I tekstilnu kemiju: Tekstilni tisak i analiza ugušćivača za tekstilni tisak


 Nastavna djelatnost

 • Kolegij: Boja u dizajnu i menadžmentu, Doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija
 • Kolegij: Metrika boje, Preddiplomski studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (P – TTI); Modul: Tekstilna kemija, materijali i ekologija
 • Kolegij: Osnove teorije boje, Preddiplomski studij Tekstilni i modni dizajn (P – TMD); Modul: Dizajn tekstila
 • Kolegij: Bojadisanje i tisak, Preddiplomski studij Tekstilni i modni dizajn (P – TMD); Modul: Dizajn tekstila
 • Kolegij: Osnove metrike boje, Diplomski studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (P – TTI); Moduli: Industrijski dizajn tekstila (IDT) i Industrijski dizajn odjeće (IDO)
 • Kolegij: Metrika boje, Stručni studij, modul: Dizajn obuće
 • Kolegij: Osnove boje, Stručni studij Tekstilna tehnologija, modul: Kemijska tehnologija
 • Kolegij: Računalno receptiranje, Stručni studij Tekstilna tehnologija, modul: Kemijska tehnologija


 Mentorstvo

 • 2 doktorska rada - u tijeku
 • 9 završnih radova
 • 1 diplomski rad
 • 4 rada za \"Tehnologijadu\"


 Znanstvena djelatnost

 • Area: Technical area
 • Field: Textile technology
 • Branch: Textile Chemistry


 Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Područje bojadisanja, tiska, znanosti o boji, primjene neizrazite logike u \\\"CMP\\\" operacijama, studij matematičkih modela za određivanje razlike u boji i sustava temeljenih na Kubelka – Munkovoj teoriji.
 • Tisak: mogućnost primjene digitalnog tiska na tekstilnim površinama, ispitivanje metoda predobrade tekstila, reoloških svojstava tiskarskih bojila namijenjenih tekstilu, te mogućnost njihove primjene u digitalnoj tehnologiji.
 • Bojadisanje i tisak: Analiza i definiranje optimalnih parametara relevantnih za ispitivanje karakteristika maskirnih boja i uzoraka u UV-VIS do IR spektralnom području
 • Znanost o boji: područje primjenjivosti matematičkih sustava, CIE 94, CMC(l:c), BFD(l:c) i CIEDE2000, za objektivno vrednovanje boje i razlika u boji s naglaskom na istraživanju modifikacija provedenih na matematičkom izrazu za vrednovanje svjetline kao jednog od osnovnog parametra boje.
 • Znanost o boji: primjena neizrazite (fuzzy) logike u procesima usklađivanja boje obzirom na utjecaj površinsko – strukturnih parametara tekstilnih plošnih proizvoda.
 • Znanost o boji: analiza specifičnosti tonova akromatskog i kromatsko – akromatskog područja, evaluacija primjenjivosti matematičkih modela koji se primjenjuju za brojčano vrednovanje parametara boje i razlika među njima, u tom specifičnom području prostora boja.
 • Psihologija boje: istraživanja energetskih odnosa među bojama, kontrasta i zakonitosti harmonije boje te utjecaja specifičnih odnosa među bojama na reakciju promatrača.


 Znanstveno-stručni rad

 • Uredničke knjige (2)
 • Poglavlja u knjizi (3)
 • Udžbenici i skripta (1)
 • Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima (1)
 • Znanstveni radovi u drugim časopisima (6)
 • Ostali radovi u drugim časopisima (10)
 • Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec. (37)
 • Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom (4)
 • Sažeci u zbornicima skupova (5)
 • Neobjavljena sudjelovanja na skupovima (8)
 • Disertacije (1)
 • Magistarski radovi (1)
 • Diplomski radovi (1)
 • Druge vrste radova (4)
 • Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova (10)


 Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=238800


 Projekti (suradnik na projektu)

 • Ekološki povoljni procesi oplemenjivanja tekstila i kvaliteta tekstila (117002) – voditelj projekta; Prof. dr. sc. Ivo Soljačić, 1996 – 2000.
 • Primjena fuzzy logike u procesu bojadisanja i metrici boje (0117004) – voditelj projekta; Prof. dr. sc. Đurđica Parac – Osterman, 2000 – 2006.
 • Ultravioletni zaštitni faktor tekstila, slovensko – hrvatski bilateralni projekt, voditelj projekta (0111); Prof. dr. sc. Đurđica Parac - Osterman, 2004. – 2006.
 • Flemicsh – Croatian Textile Training Network: T2Net – bilateralni projekt hrvatske i flamanske vlade, hrvatski voditelj projekta; dr. sc. Ana Marija Grancarić, red. prof., 2006. – 2008.
 • Projekt dizajniranja koelkcije ženskih, muških i dječjih čarapa sezone proljeće/ljeto 2008., brenda Jadran Tvornica čarapa d.d., Zagreb
 • Boje i bojila u procesu ekološki prihvatljivog i održivog razvoja (117 – 1171419 – 1401) – voditelj projekta; Prof. dr. sc. Đurđica Parac – Osterman, 2006. –
 • FP7-REGPOT-1-229801, T-Pot (Unlocking the Croation Textile Research Potentials), voditelja dr.sc. Sandre Bischof, izv. prof., 2009.god.-


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Alme Matris Croatocae Alumni Textilie Technologiae Facultatis, AMCA TTF, član, Povjerenstvo za informativnu publikaciju, AMCA Team
 • Britansko Društvo bojadisara i kolorista – Society of Dyers and Colourists (SDC) – profesionalni član (professional member)
 • Hrvatski Inženjerski savez tekstilaca, HIST, član
 • HUBO - Hrvatska udruga za boje

prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar