unizg Pretraga

izv. prof. dr. sc. Mirna Rodić

Funkcija

Predstojnica zavoda

Zavod

Zavod za temeljne prirodne i tehničke znanosti

 Osobni podaci

 • Rođena 1975. u Splitu.


 Web linkovi


 Akademsko obrazovanje

 • 2001. - diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (Matematički odsjek) u Zagrebu, na dodiplomskom studiju: profesor matematike i informatike
 • 2003. - diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (Matematički odsjek) u Zagrebu na dodiplomskom studiju: diplomirani inženjer matematike (smjer Računarstvo)
 • 2006. – magistrirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (Matematički odsjek) u Zagrebu na poslijediplomskom studiju, s magistarskim radom: Višedimenzionalne logaritamske sredine (mentor akademik Josip Pečarić)
 • 2008. – doktorirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (Matematički odsjek) u Zagrebu, s disertacijom: Sredine Cauchyjevog tipa i srodni rezultati (mentor akademik Josip Pečarić)


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • 2001.-2009. - znanstveni novak-asistent, Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 2009.-2010. - znanstveni novak-viši asistent, Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 2010.-danas - docent, Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu


 Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

 • 14.-27.5.2014. Universidade da Madeira, Funchal, Portugal (akademska mobilnost, održano predavanje: „Golden section in mathematics, nature and art“)


 Nastavna djelatnost

 • Preddiplomski studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo: Matematika 1, Nacrtna geometrija, Nacrtna geometrija D
 • Preddiplomski studij Tekstilni i modni dizajn: Nacrtna geometrija A
 • Stručni studij u Varaždinu: Matematika, Statistika
 • Diplomski studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo: Matematika 2
 • Doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija: Odabrana poglavlja iz matematike


 Mentorstvo

 • Irma Hohnjec, Valjak kao inspiracija za kreiranje ženske torbice (Završni rad, rujan 2011.)


 Znanstvena djelatnost

 • Područje prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička analiza


 Znanstveno-stručni rad

 • 10 izvornih znanstvenih radova
 • 7 izlaganja na međunarodnim skupovima s međunarodnom recenzijom
 • Recenzent u 3 međunarodna znanstvena matematička časopisa.
 • 2011-2013. član uredničkog/tehničkog odbora Međunarodnog interdisciplinarnog časopisa TEDI


 Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • J. Pečarić, I. Perić, M. Rodić Lipanović: Uniform treatment of Jensen type inequalities, Mathematical reports (Bucur.) 16(66), 2 (2014), 183-205.
 • R. Jakšić, J. Pečarić, M. Rodić Lipanović: Reverses of the Jensen-Type Inequalities for Signed Measures, Abstract and Applied Analysis, vol. 2014, Article ID 626359, 11 pages, 2014., doi:10.1155/2014/626359.
 • A. R. Khan, J. Pečarić, M. Rodić Lipanović: n-exponential convexity for Jensen-type inequalities, Journal of Mathematical Inequalities, 7 (2013) , 3; 313-335.
 • J. Pečarić, I. Perić, M. Rodić Lipanović: Integral representations of generalized Whiteley means and related inequalities, Mathematical Inequalities and Applications, Vol.12, No.2 (2009), 295-309.


 Projekti (suradnik na projektu)

 • 2001-2002: „Nejednakosti i primjene“ (Z-Projekti, MZOŠ; šifra: 117006; glavni istraživač: akademik Josip Pečarić)
 • 2003-2006: „ Nejednakosti i primjene“ (Z-Projekti, MZOŠ; šifra: 0117014; glavni istraživač: akademik Josip Pečarić)
 • 2007-2014: „Generalne nejednakosti i primjene” (Z-Projekti, MZOŠ; šifra: 117-1170889-0888; glavni istraživač: akademik Josip Pečarić)
 • 2014-danas: „Inequalities and Applications“ (Projekt HRZZ; šifra: 5435; glavni istraživač: akademik Josip Pečarić)


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Hrvatsko matematičko društvo (član)
 • Hrvatsko društvo za geometriju i grafiku (član)

izv. prof. dr. sc. Mirna Rodić