unizg Pretraga

izv. prof. dr. sc. Ružica Brunšek

Funkcija

Predstojnica zavoda

Zavod

Zavod za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila

Osobni podaci

 • Datum i mjesto rođenja: 18.07.1979., Zagreb
 • Rođeno prezime: Šurina

Akademsko obrazovanje

 • 2004. Dipl.inž. tekstilne tehnologije, tekstilno-odjevnog smjera, Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2010. Dr.sc. tehničkih znanosti, polje tekstilna tehnologija, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Slijed zaposlenja i zvanja

 • 2004. - asistent na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu
 • 2010. - viši asistent na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu
 • 2011. – znastveni suradnik na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu
 • 2013. – viši znanstveni suradnik na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu
 • 2014. – docent na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu

Nastavna djelatnost

 • Vlakna I – preddiplomski studij TTI (smjer: TKME, OI, PMT, IDTO)
 • Vlakna II - preddiplomskij i diplomski studij TTI (smjer: TKME, IDT, IDO)
 • Tekstilna vlakna i materijali - preddiplomski studij TMD (smjer: MD I DT)
 • Visokoučinkovita vlakna - diplomski studij TTI (smjer: PMT i OI)
 • Vlakna iz novih polimera - diplomski studij TTI (smjer: TKME)
 • Vlaknima ojačani kompoziti - diplomski studij TTI (smjer: TKME)
 • Pametni materijali - diplomski studij TTI (smjer: TKME)
 • Recikliranje tekstilnih materijala - preddiplomski studij TTI (smjer: TKME, OI, PMT, IDTO)
 • Restauracija i konzervacija tekstila i odjeće - diplomski studij TTI (smjer: TKME, OI, PMT, IDTO)
 • Suvremene metode identifikacije vlakana - diplomski studij TTI (smjer: TKME, OI, PMT, IDTO)

Mentorstvo

 • Neposredni voditelj 14 završnih i 9 diplomskih radova
 • Mentorstvo: Nikola Jugov: Svojstva vlakana borovog prelca, 18. Tehnologijada, 2014, mentor: Ružica Brunšek

Znanstvena djelatnost

 • Znanstveno područje: Tehničke znanosti
 • Znanstveno polje: Tekstilna tehnologija
 • Znanstvena grana: Tekstilna kemija

Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Vlakna – istraživanje strukture i svojstava
 • Modifikacija konvencionalnih vlakana s ciljem unapređenja njihovih svojstava
 • Mikrobiološka otpornost lignoceluloznih vlakana
 • Revitalizacija uzgoja i prerade lanenih vlakana u Hrvatskoj te istraživanje ovisnosti svojstava vlakana o svojstvima biljke lana na interdisciplinarnoj razini
 • Močenje stabljičnih vlakana
 • Degumiranje fibroinskih vlakana
 • Biokompoziti

Znanstveno-stručni rad

 • Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima (1)
 • Znanstveni radovi u drugim časopisima (5)
 • Ostali radovi u drugim časopisima (3)
 • Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec. (21)
 • Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom (7)
 • Sažeci u zbornicima skupova (2)
 • Neobjavljena sudjelovanja na skupovima (1)

izv. prof. dr. sc. Ružica Brunšek