unizg Pretraga

Zavod za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila

Kao samostalna organizacijska jedinica Zavod za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila osnovan je tijekom aktivnosti na implementaciji načela bolonjskog procesa i osuvremenjivanja studija na TTF-a, s ciljem da se oformi snažna nastavno-istraživačka jezgra, sposobna da prati suvremeni svjetski razvoj u području materijala unutar kojih tekstilni materijali imaju izuzetno značajno mjesto.

Stoga je djelatnost Zavoda prvenstveno vezana uz široki spektar materijala s vlaknima kao temeljnom komponentom – od modernih tekstilija za konvencionalnu primjenu i zaštitnu odjeću, visokozahtjevnih tehničkih materijala kakvi se danas koriste u tehnici, industriji, građevinarstvu, vrhunskom sportu i ekologiji do sofisticiranih i pametnih materijala za područje medicine i posebne namjene.

Naglasak je na izučavanju međuzavisnosti kemijske i molekulne građe i rezultirajućih svojstva, primjeni najnovijih metoda i postupaka ispitivanja raznovrsnih svojstava konvencionalnih i tehničkih tekstilija, razvoju metodike ispitivanja i ocjenjivanja posebnih, složenih i teško mjerljivih svojstava te na ispitivanjima u svrhu kontrole i osiguranja kvalitete te upravljanja okolišem. U skladu s time su osmišljeni nastavni programi kolegija čiji su nositelji djelatnici Zavoda, a koje slušaju studenti na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom sveučilišnom studiju.

Za većinu kolegija postoje odgovarajući udžbenici, a teorijski sadržaji potkrjepljuju se potrebnim laboratorijskim vježbama. Znanstveno-istraživački rad uglavnom se odvija u okviru znanstvenih projekata, a rezultati istraživanja objavljuju se u relevantnoj znanstvenoj i  stručnoj periodici te izlažu na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Posebno valja istaknuti ispitivanja koja se na Zavodu provode u svrhu kontrole i osiguranja kvalitete, razvoja novih proizvoda, ekspertiza i istraživanja za potrebe vanjskih naručitelja koji se bave proizvodnjom, preradom, prodajom i primjenom tekstilnih materijala i proizvoda. Za potrebe nastave, znanstvenog i stručnog rada na raspolaganju je šest specijaliziranih laboratorija:

  • Laboratorij za vlakna
  • Laboratorij za fizikalna ispitivanja tekstilnih materijala
  • Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja tekstila
  • Klimatizirani laboratorij za fizikalno-mehanička ispitivanja tekstila
  • Laboratorij za restauraciju i konzervaciju tekstila i forenzična ispitivanja
  • Laboratorij za obradu plazmom

Predstojnica

izv. prof. dr. sc. Ružica Brunšek

Lokacija
soba B-327, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb
Primanje studenata
četvrtak 12h B-327
Telefon
+385 1 3712 566
E-mail
ruzica.brunsek@ttf.unizg.hr

Djelatnici

Laboratoriji

Zavod za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila