unizg Pretraga

prof. dr. sc. Sandra Bischof

Funkcija

Voditeljica Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (TSRC-a)

Zavod

Zavod za tekstilnu kemiju i ekologiju

 Osobni podaci

 • Datum i mjesto rođenja: 06. 08. 1967., Karlovac
 • Rođeno prezime: Bischof


 Web linkovi


 Akademsko obrazovanje

 • 1985 – 1990: dodiplomsko obrazovanje: Sveučilište u Zagrebu, Tehnološki fakultet
 • 1991 – 1994: poslijediplomsko obrazovanje: Magistarski rad: Ekološki povoljne apreture protiv gužvanja za celulozna vlakna; Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno–tehnološki fakultet; pod mentorstvom dr. sc. Drage Katovića
 • 2001. Doktorska disertacija: Polikarboksilne kiseline u obradi protiv gužvanja celuloznih materijala; Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, pod mentorstvom dr. sc. Drage Katovića


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • 1990 - 1991: Pamučna industrija Duga Resa - pripravnik
 • 1991 - 2001: Tekstilno tehnološki fakultet - znanstveni novak
 • 2001 - 2002: Tekstilno tehnološki fakultet - viši asistent
 • 2002 - 2007: Tekstilno tehnološki fakultet - docent
 • 2007 - 2011: Tekstilno-tehnološki fakultet - izvanredni profesor
 • 2011 - 2016: Tekstilno-tehnološki fakultet - redoviti profesor
 • 2016 - danas: Tekstilno-tehnološki fakultet - redoviti profesor u trajnom zvanju


 Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

 • 2001./2002. i 2002./2003.: tromjesečna stipendija Ernst Mach - Österreichischer Austauschdienst – Agentur für Internationale Bildungs- und Wissenschaftskooperation (ÖAD) – studijski boravak na "Institut für Textilchemie und Textilphysik", Universität Innsbruck, Austrija.
 • 2009./2010. - usavršavanje za rad na mikrokalorimetru za sagorijevanje (MCC), University of Georgia, Athens, GA, SAD
 • 2009./2010. - usavršavanje za rad na diferencijalnom skenirajućem kalorimetru (DSC) i na termogravimetrijskom uređaju koji je povezan s Fourier-ovim infracrvenim spektrometrom (TG/FTIR), TTF, Zagreb
 • 2009./2010. - usavršavanje za rad na skenirajućem elektronskom mikroskopu (SEM) te na uređaju za energetsko disperzivnu spektroskopiju (EDS)


 Nastavna djelatnost

 • Preddiplomski studij:
 • Oplemenjivanje tekstila (5. semestar 2+2)
 • Diplomski studij:
 • Visoko učinkovito oplemenjivanje (4. semestar 2+1+1)
 • Vođenje procesa oplemenjivanja tekstila (4. semestar 2+2)
 • Uvod u znanstveni rad
 • Poslijediplomski studij:
 • Metodologija znanstvenog rada
 • Elektromagnetski valovi u tekstilnom oplemenjivanju
 • Kemijska modifikacija celuloznih materijala


 Mentorstvo

Doktorski radovi:

 • Zorana Kovačević, Development of Advanced Polylactide Nanobiocomposites Reinforced with Spartium junceum L. Fibers, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, listopad 2020
 • Marina Turalija, Antimicrobial functionalization of polylactide polymers through bulk ans plasma modification, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, siječanj 2013
 • U izradi: Eva Magovac, Iva Matijević
 • Magistarski radovi:
 • Silva Krešević Vraz: Nanoencaptulated textile materials prepared to environment kindly,Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, listopad 2007 (mentor: Vončina, B.; komentor: Bischof Vukušić, S.)
 • 11 - diplomskih i 3 završna rada
 • rad za rektorovu nagradu 2004/2005: Matilda Miloloža, Mirela Dragoša: Efikasnost antimikrobnih sredstava na artiklima za šport i rekreaciju, 2005.
 • rad za rektorovu nagradu 2008/2009, Deni Kocijančić: Višefunkcionalne obrade tekstilnih materijala za zaštitnu odjeću s naglaskom na uporabu ekoloških sredstava
 • rad za rektorovu nagradu 2010/2011, Deni Kocijančić: Procjena učinkovitosti pamuka obrađenog organofosfornim sredstvom i limunskom kiselinom u svrhu zaštite od gorenja
 • rad za tehnologijadu: Matilda Miloloža, Mirela Dragoša,: Antimikrobna obrada sportskih čarapa, Zaton 31.5.-5.6.2005.


 Znanstvena djelatnost

 • Područje: tehničke znanosti, polje: tekstilna tehnologija, grana: tekstilna kemija


 Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Funkcionalizacija i karakterizacija tekstilnih materijala 
 • Primjena mikrovalne energije u procesima oplemenjivanja i kemijske modifikacije celuloze (tekstil, drvo i papir)
 • Obrada protiv gužvanja na celuloznim materijalima (tekstil, drvo i papir)
 • Nanomaterijali & nanotehnologije: karakterizacija i primjena
 • Termička karakterizacija materijala
 • Kružno gospodarstvo.


 Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • 1. Knjige:
 • Bischof, S., Kovačević, Z.: From Weed to Fabric, University of Zagreb Faculty of Textile Technology, Zagreb, 2013, ISBN 978-953-7105-50-1
 • 2. Uredničke knjige:
 • 2.1. Young scientists in the protective textiles research/Mladi znanstvenici u istraživanju zaštitnih tekstilija, (ur. Bischof Vukušić, S., Katović, D.), University of Zagreb, Faculty of Textile Technology & FP7-REGPOT-2008-1229801:T-Pot, ISBN 978-953-7105-41-9, Zagreb, (2011)
 • 2.2. Functional Protective Textiles, (ur. Bischof Vukušić), University of Zagreb, Faculty of Textile Technology & FP7-REGPOT-2008-1229801:T-Pot, ISBN 978-953-7105-45-7, Zagreb, (2012)
 • 3. Poglavlja u knjizi
 • 3.1. Bischof Vukušić, S.: Importance of personal protective equipment market, in: Young scientists in the protective textiles research, University of Zagreb, Faculty of Textile Technology & FP7-REGPOT-2008-1229801:T-Pot, ISBN 978-953-7105-41-9, Zagreb, (2011), Chapter 5, 47-69
 • 3.2. Kovačević, Z., Bogacz, E., Zimniewska, M., Bischof Vukušić, S.: New fibers in biocomposites, in: Young scientists in the protective textiles research, University of Zagreb, Faculty of Textile Technology & FP7-REGPOT-2008-1229801:T-Pot, ISBN 978-953-7105-41-9, Zagreb, (2011), Chapter 7, 95-118
 • 3.3. Turalija, M., Gaan, S., Bischof Vukusic, S.: Antimicrobial protection, in Young scientists in the protective textiles research, University of Zagreb, Faculty of Textile Technology & FP7-REGPOT-2008-1229801:T-Pot, ISBN 978-953-7105-41-9, Zagreb, (2011), Chapter 9, 143-165
 • 3.4. Magovac, E., Šumiga, B., Forte Tavčer, P., Bischof Vukušić, S.: Microencapsulation for protective purposes, in Young scientists in the protective textiles research, University of Zagreb, Faculty of Textile Technology & FP7-REGPOT-2008-1229801:T-Pot, ISBN 978-953-7105-41-9, Zagreb, (2011), Chapter 12, 215-237
 • 3.5.  Bischof Vukušić, S., Gaan, S.: Antimicrobial Protective Textiles, in: Functional Protective Textiles, Bischof Vukušić, S. (ed), Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, (2012), 101-144, ISBN 978-953-7105-45-7
 • 4. Znanstveni rad objavljen u časopisu citiranom u tercijarnim publikacijama (CC) uključujući pregledni rad:
 • 4.1. Jordanov, I., Kolibaba. T., Lazar, S., Magovac, E., Bischof, S., Grunlan, J.: Flame suppression of polyamide through combined enzymatic modification and addition of urea to multilayer nanocoating, Journal of Material Science (Q1, IF=3,442)
 • 4.2. Jordanov, I., Magovac, E., Fahami, A., Lazar, S., Kolibaba, T., Smith, R.J., Bischof, S., Grunlan, J.C.: Flame retardant fabric from nitrogen-rich molecular weight additives within intumescent nanocoating, Polymer degradation and stability, 170 (2019) 1-7.
 • 4.3. Jordanov, I., Stevens, D.L., Tarbuk, A., Magovac, E., Bischof, S., Grunlan, J.C.: Enzymatic Modification of Polyamide for Improving the Conductivity of Water-Based Multilayer Nanocoatings, ACS Omega (2019) 4, 12028−12035 (Q1, IF=2,584)
 • 4.4. Matijević, I., Pušić, T., Bischof, S.: Isolation of &-tocopherol from Cotton Textiles, Fibers & Textiles in Eastern Europe, 27 (2019) 4, 38-42, DOI: 10.5604/01.3001.0013.1818
 • 4.5. Kutnjak-Mravlinčić, S., Akalović, J., Bischof, S.: Merging footwear design and functionality, AUTEX Research Journal 19 (2019) 1, 1-10
 • 4.6. Flinčec Grgac, S., Bischof, S., Pušić, T., Petrinić, I., Luxbacher, T.: Analytical Assesment of the Thermal Decomposition of Cotton-Modacryl Knitted Fabrics, Fibers & Textiles in Eastern Europe 25 (2017) 6, 59-67
 • 4.7. Petrunić, I., Brunšek, H., Luxbacher, T, Pušić, T., Bischof, S.; Influence of the structure of polymer fiber composites on the analysis of the zeta potential, Journal of applied polymer science 135 (2018), https://doi.org/10.1002/app.46227
 • 4.8. Kovačević, Z., Bischof, S., Vujasinović, E., Fan, M.: The potential of nanoclay modified Spartium junceum L. fibers used as reinforcement in PLA matrix composites for automotive applications, International journal of nanotechnology 15 (2018) 8/9/10, 695-700
 • 4.9 Turalija, M., Bischof, S., Budimir, A., Gaan, S.: Antimicrobial PLA films from environment friendly additives, Composites Part B: Engineering 102 (2016) 1, 94-99 (http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.07.017)
 • 4.10. Kovačević, Z., Bischof, S., Fan, M.: The influence of Spartium junceum L. Fibres modified with montmorrilonite nanoclay on the thermal properties of PLA biocomposites, Composites Part B: Engineering 101 (2015) 1, 122-130, IF= 2,983
 • 4.11. Kovačević, Z., Bischof Vukušić, S., Zimniewska, M.: Comparison of Spanish broom (Spartium Junceum L.) and flax (linum usitatissimum) fibre, Textile Research Journal 82 (2012) 17, 1786-1798, IF=1,102
 • 4.12. Katović, D., Flinčec Grgac, S., Bischof Vukušić, S., Katović, A.: Formaldehyde Free Binding System for Flame Retardant Finishing of Cotton Fabrics, Fibers & Textiles in Eastern Europe 20 (2012) 1, 94-98, IF=0,629
 • 4.13. Bischof Vukušić, S., Katović D., Flinčec Grgac, S.: Characterisation of N-methylol dimethyl phosphonopropionamide and Citric Acid FR Bonding System, AATCC Review 12 (2012) 1/2, 51-56, IF=0,315
 • 4.14. Budimir, A., Bischof Vukusic S., Flincec Grgac S.: Study of antimicrobial properties of cotton textiles treated with citric acid for medical purposes, Cellulose 19 (2012) 1, 289-296 (doi: 10.1007/s10570-011-9614-z) IF=2,81
 • 4.15. Bischof Vukušić, S., Flinčec Grgac, S., Budimir, A., Kalenić, S.: Cotton textiles modified with citric acid as efficient anti-bacterial agent for prevention of nosocomial infections, Croatian Medical Journal 52 (2010), 68-75 (doi: 10 3325/cmj.2011.52.68), IF=1,455
 • 4.16. Bischof Vukušić, S., Flinčec Grgac, S., Katović, D., Brlek Gorski, D.: Antibacterial Properties of Citric Acid Used as Easy Care Finishing Agent, AATCC Review 9 (2009), 8, 38-42 (CC-483WR-0004), IF=0,293
 • 4.17. Katović, D., Bischof Vukusic, S., Flincec Grgac, S., Lozo, B., Banic, D.: Flame Retardancy of Paper Obtained with Environmentaly Friendly Agents, Fibres & Textiles in Eastern Europe 17 (2009) 3, 90-94 (CC-470XL-0018), IF=0,581
 • 4.18. Katović, D., Bischof Vukušić, S. Flinčec Grgac, S., Kovačević, S., Schwarz, I.: The Effect of Microwave Drying on Warp Sizing, Textile Research Journal 78 (2008), 4, 353-360 (CC-298VH-0010), IF=0,779
 • 4.19. Bischof Vukušić, S., Katović, D., Schramm, C., Trajković, J., Šefc, B.: Polycarboxylic acids as non-formaldehyde anti-swelling agents for wood, Holzforschung 60 (2006) 439-444 (CC-071HT-0015), IF=1,014
 • 4.20. Bischof Vukušić, S., Schramm, C., Katović, D.: Influence of Microwaves on Non-Formaldehyde DP Finished Dyed Cotton Fabrics, Textile Research Journal 73 (2003) 8, 733-738 (CC-712TT-0012; SCI-712TT; WTA 2003/7005), IF=0,473
 • 4.21. Schramm, C., Bischof Vukušić, S., Katović, D.: Non-formaldehyde durable press finishing of dyed fabrics: evaluation of cotton-bound polycarboxylic acids, Coloration Technology 118 (2002) 5, 244-249 (CC-610TZ-0007; SCI-610TZ; WTA 2003/240), IF=0,557
 • 4.22. Bischof Vukušić, S., Katović, D. Soljačić, I.: DP Finishing with Polycarboxylic Acid and some Phosphono-based Catalysts, AATCC Review 2 (2002) 10, 26-28 (CC-606BA-0003; SCI-606BA; WTA 2003/991), IF=0,282
 • 4.23. Katović, D., Bischof Vukušić, S.: Application of Electromagnetic Waves in Durable Press Finishing with Polycarboxylic Acid, AATCC Review 2 (2002) 4, 39-42 (CC-544AM-0007; SCI-544AM; WTA 2002/4678), IF=0.282


 Sveučilišni udžbenici i knjige

 • Katović, D., Bischof Vukušić, S., Soljačić, I., Grancarić, A.M.: Osnove oplemenjivanja tekstila, Knjiga 3, Procesi suhe dorade, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2006, ISBN: 953-7105-07-5, UDK: 677.027 (075.8)


 Projekti (glavni istraživač)

 • 20.12.2019.-20.12.2022: KK.01.1.1.04.0091, BIOKOMPOZITI: Dizajn naprednih biokompozita iz energetski održivih izvora
 • 16.05.2019.-16.03.2021: KK.01.1.1.02.0024, MI-TSRC: Modernizacija infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil
 • 01.09.2014. - 31.08.2018.: HRZZ-9967-ADVANCETEX: Napredni tekstilni materijali ciljane modifikacije površine
 • 30.06.2010. - 30.06.2013.: E! 5785 FLAMEBLEND, Improvement in the flame retardant properties of cotton and wool blend
 • 01.03.2009. - 31.08.2011.: FP7-REGPOT-2008-1-229801:T-Pot, Unlocking the Croatain Textile Research Potentials, Europska komisija
 • 2005. – 2008.: Hrvatsko-Slovenski bilateralni projekt: Antimikrobna zaštita tekstila, voditelji projekta: dr.sc. Sandra Bischof Vukušić, doc./dr.sc. Bojana Vončina, izv.prof.
 • 1998. – 2000.: 117100, Polikarboksilne kiseline kao ekološki povoljna sredstva, MZT, HR


 Projekti (suradnik na projektu)

 • KK.05.1.1.02.0016. Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom gospodarstvu (18.09.2019.- 18.09.2023.), voditelj: T. Krička, Agronomski fakultet
 • FP7-SME-2-217809: SMILES ‘SUSTAINABLE MEASURES for INDUSTRIAL LAUNDRY EXPANSION STRATEGIES: SMART LAUNDRY
 • E!4178 APTEX: Improving the Application and Durability of Surface Functionalization on Textile Fabrics, EC, 1.01.2008.-01.01.2010., Koordinator: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Voditelj: dr.sc. Irena Petrinić; Partner: Tekstilno-tehnološki fakultet, Voditelj ispred TTF-a: Tanja Pušić
 • SEETAL: EU Acquis familiarisation and organisational strengthening of South-Eastern European Business Representative Organisations of the Textile, Apparel and Leather Sectors, Koordinator: Euratex, Belgija, Partner: Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), ekspert na projektu
 • 2007.-2012. Trajnost ekološki zaštićenog i modificiranog drva, R. Despot, 068-0682109-2097, MZOŠ, Zagreb
 • 2007.-2012. Alternativni ekološki povoljni procesi i metode kemijske modifikacije celuloze, D. Katović, 117-1171419-1407, MZOŠ, Zagreb
 • 2002.-2006. Ekološki procesi apreture tekstila, D. Katović, 0117002, Zagreb
 • 2001.-2004. Nove mikrovalne metode visokog oplemenjivanja tekstilija, D. Katović, TP 01/0117-01, MZT, Zagreb
 • 1991.-2002. Ekološki povoljni procesi oplemenjivanja i kvaliteta tekstila, I. Soljačić, 117002, MZT, Zagreb
 •  
 • Istraživačko-razvojna dostignuća
 • Registracija žiga: prijava žiga za logo brnistra, pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, Z20130239A, 2013.
 • Patent: P20030711A, Postupak i uređaj za mikrovalnu obradu celuloznih tekstilnih materijala u raširenom obliku, Hrvatski glasnik intelektualnog vlasništva, Službeno glasilo Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, ISSN: 1331-2030, Vol. 13, 1-2 (2006).
 • Patent: P20080663A, Modularni mikrovalni uređaj za termičku obradu tekstilnih plošnih proizvoda, prijava patenta 24. prosinca 2008. u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Europska tehnološka platforma (ETP) Budućnost tekstila i odjeće, Tematska ekspertna grupa (TEG) 3: Biomaterijali, biotehnologije i ekološki povoljni procesi, Euratex, Brisel, Belgija
 • ETP, Horizontalna grupa (HTG) Inovacije i standardi, Euratex, Brisel, Belgija
 • International Biodeterioration Group (IBRG), UK
 • The Textile Institute, Manchester, UK
 • American Association of Textile Chemist and Colorist (AATCC), USA
 • European Microscopy Society (EMS), UK
 • Hrvatsko mikroskopijsko društvo (HMD), Zagreb, HR
 • Hrvatski inženjerski savez tekstilaca, Zagreb, HR


 Priznanja i nagrade

 • Državna nagrada za znanost u tehničkom području za 2019., Hrvatski Sabor, studeni 2020.
 • Nagrada Grada Zagreba za zapažene znanstvene rezultate u istraživanju i promicanju inovacija u tekstilnoj tehnologiji, Gradska Skupština Grada Zagreba, 31. svibnja 2012.
 • Priznanje Dekana Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za posebni znanstveni doprinos Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Zagreb, 23. veljače 2010.
 • Treća nagrada na Second IMB Innovation Award 2009, u kategoriji: Istraživanje i razvoj (Research & Development), za inovaciju: Modular microwave device for thermal treatments of flexible materials (Inovatori: Katović, D. i Bischof Vukušić, S.)
 • Nagrada za postignutu izvrsnost u znanosti: Nagrada Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Uprava za znanost, za poticanje znanstvene izvrsnosti FP7 projekata, Zagreb, 15. svibnja 2009.g.
 • Posebno priznanje Rektora Sveučilišta u Zagrebu za uspješno natjecanje u kompetitivnom europskom istraživačkom prostoru i doprinos jačanju istraživačkog potencijala Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 3. studeni 2009. Dan Sveučilišta u Zagrebu.

prof. dr. sc. Sandra Bischof