unizg Pretraga

izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac

Funkcija

o.d. Prodekanica za znanstveno-istraživački rad

Zavod

Zavod za tekstilnu kemiju i ekologiju

 Osobni podaci

 • 20. listopada 1976., Zagreb
 • udana, majka dvoje djece

Web linkovi

Akademsko obrazovanje

 • 2003. - dodiplomsko obrazovanje: Tekstilno – tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, tekstilno-kemijski smjer; “Određivanje alkalijskih i zemnoalkalijskih elemenata u prirodnim tekstilnim materijalima atomskom apsorpcijskom spektrometrijom”; mentor. Lj. Bokić
 • 4.07.2012. - Doktorat: Utjecaj alumosilikatnih mikroporoznih struktura na višefunkcionalna svojstva celuloznih materijala,Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet (prof. emerit. Drago Katović, Doc. dr. sc. Andrea Katović)

Slijed zaposlenja i zvanja

 • Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet,stručna suradnica, 2003.- 1.3.2005.
 • Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, znanstvena novakinja, 1.3.2005. - 4. 7. 2012.
 • Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, višia asistentica, 4. 7. 2012. - 22. 4. 2013.
 • Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, docentica, 22. 4. 2013. - 2. 7. 2018.
 • Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, izvanredna profesorica, 2. 7. 2018. - danas

Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

 • 2008. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, International Project Menagement
 • 2008. Sveučilišta u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, Marie Curie početno usavršavanje
 • 2009./2010. - usavršavanje za rad na diferencijalnom skenirajućem kalorimetru (DSC) i na termogravimetrijskom uređaju koji je povezan s Fourier-ovim infracrvenim spektrometrom (TG/FTIR), TTF, Zagreb
 • 2009./2010. - usavršavanje za rad na skenirajućem elektronskom mikroskopu (SEM) te na uređaju za energetsko disperzivnu spektroskopiju (EDS)
 • 2010. Instituta za prirodna vlakna i ljekovito bilje, Poznan, Poljska
 • 2010. Maiori, Italija, Pred –konferencijska školi, Porozni materijali (zeoliti) i mogućnost njihove primjene
 • 2011. Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, usavršavanje za rad na mikrokalorimetru za sagorijevanje (MCC), University of Georgia, Athens, GA, SAD
 • 2012. Università della Calabria, Dipartimento di Ingegneria Chimica e dei Materiali,Italija, Kozenca
 • 2014. Università della Calabria, Dipartimento di Ingegneria Chimica e dei Materiali,Italija, Kozenca
 • 2014. Algebra, Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova
 • 2015. Osnove rada u sustavu Merlin, Srce, TTF, Zagreb
 • 2015. Napredni rad u sustavu Merlin - Administriranje korisnika, Srce, TTF, Zagreb

Nastavna djelatnost

 • Bologna program:
 • Usmjerenje: Tekstilna kemija, materijali i ekologija (TKME):
 • Preddiplomski studij:
 • - Operacije oplemenjivanja tekstila
 • - Suho oplemenjivanje
 • Dodiplomski studij:
 • - Ekološko oplemenjivanje tekstila
 • Usmjerenje: Dizajn tekstila
 • preddiplomski studij:
 • - Oplemenjivanje i njega tekstila
 • Dodiplomski studij:
 • - Oplemenjivanje tekstila i odjeće

Mentorstvo

 • Diplomskih radova: 20
 • Završnih radova: 7
 • Neposredni voditelj diplomskih radova:4
 • Neposredni voditelj stručnih završnih radova:2
 • Mentor rada za Tehnologijadu: Rajna Malinar; Primjena ekološki povoljnih procesa u svrhu vezivanja β-ciklodekstrina na celulozni materijal, 2016.
 • Mentor rada nagrađenog od AMCA TTFa: Rajna Malinar: Utjecaj procesa predobrade u lužini na postojanost vezivanja β-ciklodekstrina s celulozom / Natječaj za AMCA nagradu za najbolji studentski rad u ak. god. 14./15.

Znanstvena djelatnost

 • Područje: tehničke znanosti, polje: tekstilna tehnologija, grana: tekstilna kemija

Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Oplemenjivanje tekstila te utjecaj na efekte obrade i kvalitetu tekstila
 • Primjena ultrazvuka i mikrovalne energije u procesima pred obrade i oplemenjivanja
 • Obrada protiv gužvanja, gorenja, vodoodbojnosti, uljeodbojnosti i antimikrobna na celuloznim materijalima (tekstil, drvo i papir)
 • Višefunkcionalne zaštitne obrade s naglaskom na uporabu ekološki povoljnijih sredstva:
 • Priprema organsko-anorganskih kompozita različitih svojstva u svrhu dobivanja zaštitnih materijala i filtera
 • Termičke i fizikalno-kemijske karakterizacije materijala

Znanstveno-stručni rad

 • Poglavlje u knjizi: 1
 • Znanstveni radovi objavljeni u časopisu citiranom u tercijarnim publikacijama (CC): 7
 • Znanstveni radovi objavljeni u časopisu citiranom u sekundarnim publikacijama (SCI): 10
 • Znanstveni radovi u zbornicima radova s međunarodnog skupa: 28
 • Objavljena pozvana predavanja:2
 • Znanstveni radovi u zbornicima radova s domaćeg skupa: 3

Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • Poglavlje u knjizi
 • Flinčec Grgac, S.; Katović, A.; Katović, D.: Flame Retardant protection, Young scientists in the protective textiles rsearch, Bischof Vukušić, Sandra; Katović, Drago (ur.), Zagreb: University of Zagreb, Faculty of textile technology, 2011, pp. 191-214.
 • Znanstveni rad objavljen u časopisu citiranom u tercijarnim publikacijama (CC) uključujući pregledni rad
 • Katović, D., Bischof Vukušić, S. Flinčec Grgac, S., Kovačević, S., Schwarz, I.: The Effect of Microwave Drying on Warp Sizing, Textile Research Journal 78 (2008), 4, pp. 353-360 (CC-298VH-0010), IF=0,779
 • Katović, D., Bischof Vukusic, S., Flincec Grgac, S., Lozo, B., Banic, D.: Flame Retardancy of Paper Obtained with Environmentaly Friendly Agents, Fibres & Textiles in Eastern Europe 17 (2009) 3, pp. 90-94 (CC-470XL-0018), IF=0,581
 • Bischof Vukušić, S., Flinčec Grgac, S., Katović, D., Brlek Gorski, D.: Antibacterial Properties of Citric Acid Used as Durable Press Finishing Agent, AATCC Review 9 (2009), 8, pp. 38-42 (CC-483WR-0004), IF=0,293
 • Bischof Vukušić, S., Flinčec Grgac, S., Budimir, A., Kalenić, S.: Cotton textiles modified with citric acid as efficient anti-bacterial agent for prevention of nosocomial infections, Croatian Medical Journal 52 (2010), pp. 68-75 (doi: 10 3325/cmj.2011.52.68), ISSN 0353-9504, IF=1,455
 • Bischof Vukušić, S., Katović D., Flinčec Grgac, S.: Characterisation of N-methylol dimethyl phosphonopropionamide and Citric Acid FR Bonding System, AATCC Review 12 (2012),1/2, pp. 51-56, IF=0,315
 • Katović, D., Flinčec Grgac, S., Bischof Vukušić, S., Katović, A.: Formaldehyde Free Binding System for Flame Retardant Finishing of Cotton Fabrics, Fibers & Textiles in Eastern Europe 20 (2012) 1, pp. 94-98, IF=0,629
 • Budimir, A., Bischof Vukusic S., Flincec Grgac S.: Study of antimicrobial properties of cotton textiles treated with citric acid for medical purposes, Cellulose 19 (2012)1, pp. 289–296, doi: 10.1007/s10570-011-9614-z, IF=2,817
 • Znanstveni rad objavljen u časopisu citiran u sekundarnim publikacijama (SCI)
 • Bokić, Lj., Rezić, I., Flinčec, S.: Određivanje kvantitativnog udjela alkalijskih i zemnoalkalijskih elemenata u prirodnim celuloznim tekstilnim materijalima atomskom apsorpcijskom spektrometrijom, Tekstil, 52 (2003) 10, pp.503-511 SCI-276VJ), IF=0,053
 • Katović, D., Bischof Vukušić S., Flinčec Grgac S., Trajković J., Jirouš-Rajković: Organophosphorus Compounds for Fire Retardancy of Wood, Wood Research-Drevárski Výskum 50 (2005) 2, pp. 59-65 (SCI-936QQ), IF=0,125
 • Katović, D., Bischof Vukušić S., Flinčec Grgac S.: Primjena mikrovalova u procesima oplemenjivanja, Tekstil 54 (2005) 7, pp. 319-325 (2005) (SCI-980TR), IF=0,161
 • Katovi, D., Kovačević, S., Bischof Vukušić S., Schwarz, I., Flinčec Grgac S.: Utjecaj sušenja na fizikalno-mehanička svojstva škrobljene pređe, Tekstil 56 (2007) 8, pp. 479-485 (SCI-276VJ), IF=0,107
 • Bischof Vukušić, S., Katović, D., Flinčec Grgac, S., Trajković, J., Šefc, B., Vončina, B.: Study of the Wood Modification Process with Polycarboxylic Acid & Microwave Treatment, Wood Research-Drevárski Výskum 56 (2010) 3, pp.121-130, IF=0,284
 • Bischof Vukušić, S., Katović, D., Flinčec Grgac, S., Trajković, J., Šefc, B., Vončina, B.: Study of the Wood Modification Process with Polycarboxylic Acid & Microwave Treatment, Wood Research-Drevárski Výskum 56 (2010) 3, pp.121-130, IF=0,284
 • Pregledni rad objavljen u časopisu citiranom u sekundarnim publikacijama
 • Flinčec Grgac, S., Katović D., Bischof Vukušić, S.: Wellness – novi trend i u tekstilnoj industriji, Tekstil 53 (2005) 1, pp. 13-20 (SCI-916NW), IF=0,161
 • Bischof Vukušić, S., Flinčec Grgac, S., Katović D.: Antimikrobna modifikacija tekstilija i problematika metoda ispitivanja, Tekstil 56 (2007) 1, pp. 36-49 (SCI-192DQ), IF=0,107
 • Bischof Vukušić, S., Flinčec Grgac, S., Katović, D., Katović, A.: SEM Characterisation of the Cellulose Material treated with Polycarboxylic Acid and Zeolite Nanoparticles, Material Science Forum 700 (2012) pp. 203-206, doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.700.203, IF=0,399
 • Znanstveni rad objavljen u časopisu koji je zastupljen u drugim značajnim bibliografskim bazama podataka
 • Bischof Vukušić, S., D. Katović, S. Flinčec Grgac: Effects of microwave treatment on fluorocarbon finishing, Colourage Annual 51 (2004) pp. 100-104
 • Flinčec Grgac, Sandra; Katović, Andrea; Katović, Drago: Alumosilikatni spojevi zeolitnog tipa: sinteza, primjena i mogućnosti stvaranja kompozita s celuloznim tekstilijama, Tekstil : časopis za tekstilnu tehnologiju i konfekciju. 62 (2013) , 11-12; 437-445

Projekti (glavni istraživač)

 • Voditelj domaćeg projekta:
 • UIP-2017-05-8780 Bolničke zaštitne tekstilije, HPROTEX, 15. 3. 2018. – 14. 3. 2023. Voditeljica: S. Flinčec Grgac
 • Kratkoročne financijske potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu:
 • Voditelj kratkoročne financijske potpore istraživanju za 2013. Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom:FUNKCIONALIZACIJA TEKSTILNIH MATERIJALA ZA POSTIZANJE ZAŠTITNIH SVOJSTVA (5.12.1.2)
 • Voditelj kratkoročne financijske potpore istraživanju za 2014.Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom:FUNKCIONALIZACIJA I KARAKTERIZACIJA TEKSTILNIH MATERIJALA ZA POSTIZANJE ZAŠTITNIH SVOJSTAVA ( TP1.86)
 • Voditelj kratkoročne financijske potpore istraživanju za 2015. Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom: Funkcionalizacija i karakterizacija tekstilnih materijala za postizanje zaštitnih svojstava, (TP040)
 • Voditelj kratkoročne financijske potpore istraživanju za 2016. Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom: Funkcionalizacija i karakterizacija tekstilnih materijala za postizanje zaštitnih svojstava, (TP3/16)
 • Voditelj kratkoročne financijske potpore istraživanju za 2017. Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom: Funkcionalizacija i karakterizacija tekstilnih materijala za postizanje zaštitnih svojstava, (TP8/17)

Projekti (suradnik na projektu)

 • 2001.-2004. Nove mikrovalne metode visokog oplemenjivanja tekstilija, D. Katović, TP 01/0117-01, MZT, Zagreb
 • 2002.-2006. Ekološki procesi apreture tekstila, D. Katović, 0117002, Zagreb
 • 2005.–2008. Hrvatsko-Slovenski bilateralni projekt: Antimikrobna zaštita tekstila, voditelji projekta: dr.sc. Sandra Bischof Vukušić, doc./dr.sc. Bojana Vončina, izv.prof.
 • 2007.-2009. Primjena mikrovalne energije u ekološkim procesima kemijske modifikacije celuloznih materijala, D. Katović, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb
 • 2007.-2012. Alternativni ekološki povoljni procesi i metode kemijske modifikacije celuloze, D. Katović, 117-1171419-1407, MZOŠ, Zagreb
 • 2009.-2011. FP7-REGPOT-2008-1-229801:T-Pot, Unlocking the Croatain Textile Research Potentials, Europska komisija
 • 2010.-2013. E! 5785 FLAMEBLEND, Improvement in the flame retardant properties of cotton and wool blend

Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Član Hrvatskog inženjerskog saveza tekstilaca (HIST)od 2004.
 • Član Društva inženjera tekstila Zagrebačke Županije
 • Član Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika od 2012.
 • Član Hrvatskog mikroskopijskog društva od 2013.
 • Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta (AMCA TTF)

Priznanja i nagrade

 • Nagrada Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (TSRC-a) za osvojeno prvo mjesto u kategoriji doktoranata sa radom pod naslovom: Primjena zeolita FAU u svrhu obrade protiv gorenja celuloze
 • Nagrada Dekanice za objavu rada u časopisu s visokim faktorom odjeka Cellulose, IF 3,573, Flinčec Grgac, S.; Katović, A.; Katović, D.: Method of preparing stable composites of a Cu-aluminosilicate microporous compound and cellulose material and their characterisation. // Cellulose. 22 (2015) 3, 1813-1827
 • Nagrada Dekanice za objavu rada u časopisu s visokim faktorom odjeka IF 4.536, Biliškov, N., Vojta, D., Kótai, L., Szilágyi, I. M., Hunyadi, D., Pasinszki, T., Flinčec Grgac, S., Borgschulte, A., Züttel, A.: High Influence of Potassium Bromide on Thermal Decomposition of Ammonia Borane, Journal of physical chemistry. C. 120 (2016) 44, pp. 25276-25288, DOI:10.1021/acs.jpcc.6b09511

izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac