unizg Pretraga

prof. dr. sc. Slavenka Petrak

Zavod

Zavod za odjevnu tehnologiju

Osobni podaci

 • ​​​​​​ Rođena: 1970., Karlovac

Web linkovi

https://www.researchgate.net/profile/Slavenka-Petrak

http://www.kvalifikacije.hr/hr/sektorska-vijeca/sv-iv-tekstil-i-koza

https://www.linkedin.com/in/slavenka-petrak-467bb4117/

Akademsko obrazovanje

 • 1995. – završila sveučilišni dodiplomski studij Tekstilna tehnologija, smjer Odjevna tehnologija, Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1999. – magistarski rad: Metoda automatske računalne konstrukcije krojnih dijelova, Tekstilno- tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (mentor: prof.dr. sc. Dubravko Rogale)
 • 2007. - doktorska disertacija: Metoda 3D konstrukcije odjeće i modeli transformacija krojnih dijelova, Tekstilno- tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (mentor: prof.dr. sc. Dubravko Rogale)

Slijed zaposlenja i zvanja

 • od 01. 12. 1995. god. zaposlena na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1995.  -  Znanstvena novakinja
 • 2004.  -  Asistentica
 • 2007.  -  Viša asistentica
 • 2008.  -  Znanstvena suradnica
 • 2009.  -  Docentica
 • 2014.  -  Viša znanstvena suradnica
 • 2015.  -  Izvanredna profesorica
 • 2019.  -  Znanstvena savjetnica
 • 2020.  -  Redovita profesorica

Funkcije

 • 2009. do 2012. - Tekstilno tehnološki fakultet - prodekanica za nastavu
 • 2017. do 2019. - Tekstilno tehnološki fakultet - predstojnica Zavoda za odjevnu tehnologiju

Nastavna djelatnost

PREDDIPLOMSKI STUDIJ: TEKSTILNA TEHNOLOGIJA I INŽENJERSTVO

 • Računalna konstrukcija odjeće - OI, V sem.

 • Modeliranje odjeće - OI, V sem.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ: TEKSTILNI I MODNI DIZAJN

 • Modeliranje odjeće I - MD, V sem.

DIPLOMSKI STUDIJ: TEKSTILNA TEHNOLOGIJA I INŽENJERSTVO

 • Računalno projektiranje odjeće I - IDO, II sem.
 • Računalno projektiranje odjeće II - IDO, III sem.
 • CAD/CAM u odjevnom inženjerstvu - OI, IV sem.

DIPLOMSKI STUDIJ: TEKSTILNI I MODNI DIZAJN

 • Konstrukcija odjeće IV - MD, II sem.
 • Digitalna kostimografija - K, izborni

STRUČNI STUDIJ TEKSTILNE, ODJEVNE I OBUĆARSKE TEHNOLOGIJE U VARAŽDINU

 • Računalno oblikovanje obuće, DO, V sem.

DOKTORSKI STUDIJ: TEKSTILNA ZNANOST I TEHNOLOGIJA

 • Metode računalne 3D konstrukcije odjeće

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, STUDIJ TEKSTILSTVA

 • Vanjski suradnik, nositelj i izvoditelj kolegija Računalna konstrukcija odjeće od 2010. do 2014.

Mentorstva i studentski natječaji

 • 1 doktorski rad (u postupku)
 • 22 diplomska rada
 • 1 završni rad studentice s Tallinna Tehnikakõrgkool, TTK University of Applied Sciences u orviru Erasmus + programa razmjene 
 • 19 završnih radova
 • Član Povjerenstva za pripremu i organizaciju Tehnologijade 2012. – znanstveno-sportskog natjecanja studenta tehnoloških fakulteta, organizator Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Mentorstvo studentskog rada s osvojenom Rektorovom nagradom, 2010.
 • Mentorstvo u pripremi studenata za znanstveni dio natjecanja u okviru Tehnologijade 2013. i 2018. (3. mjesto)  

 • Vođenje projekta suradnje između tt. Triumph International Hrvatska i Tekstilno-tehnološkog fakulteta te nacionalnog dijela studentskog natječaja TIA - Triumph Inspiration Award 2011., koji se u organizaciji Triumph International i Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održao 04. 04. 2011. godine u Arena centru u Zagrebu. Član ocjenjivačkog suda.

Usavršavanje nastavničkih kompetencija

 • Sudjelovanje u programu stručnog usavršavanja sektorskih vijeća, kao članica Sektorskog vijeća IV. Tekstil i koža, o konceptu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira te povezanim alatima i metodologijama:
 1. Uvodna radionica za članove 14 sektorskih vijeća u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, 11. i 12. 07. 2017.
 2. Radionica – Simulacija vrednovanja standarda zanimanja u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, 18. 10. 2018.
 3. Radionica – Simulacija vrednovanja standarda kvalifikacija u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, 19. 10. 2018.
 4. Radionica – vrednovanje skupova ishoda učenja i ishoda učenja u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja, 25. 10. 2018.
 5. Radionica – Nacionalna klasifikacija zanimanja u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva rada i mirovinskog sustava, 13. 11. 2018.
 6. Radionica – Vrednovanje standarda zanimanja u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva rada i mirovinskog sustava, 05. 12. 2019.
 • Sudjelovanje u programu unaprijeđena nastavničkih kompetencija, realiziranom u okviru projekta „Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno-tehnološkom fakultetu“ (šifra HR.3.1.15-0026)

 1. Prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović: Ishodi učenja u kontekstu europskog i hrvatskog kvalifikacijskog okvira, predavanje, 19. 1. 2016

 2. Prof. dr. sc. Vlatka Domović, prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović: Definiranje ishoda učenja, radionica, 28. 1. 2016.
 3. Prof. v. š., mr. sc. Vesna Ciglar: Metode učenja i poučavanja za definirane ishode učenja, radionica, 4. 2. 2016.
 4. Prof. dr. sc. Blaženka Divjak: Vrednovanje i praćenje rada studenata u skladu s definiranim ishodima učenja, radionica, 11. 2. 2016.
 5. Prof. dr. sc. Karmela Barišić: Evaluacije i kontinuirano praćenje kvalitete nastave, radionica, 18. 2. 2016.
 6. Sudjelovanje na radionici u sklopu Dan nastavnika Sveučilišta u Zagrebu, radionica: CeZaN u Bolonji ili što Centar za unapređenje nastavničkih kompetencija može učiniti da bi podržao nastavnike u izvođenju kvalitetne nastave?, Sveučilište u Zagrebu, 24. rujna 2014.
 • Sudjelovanje na radionici u sklopu Dan nastavnika Sveučilišta u Zagrebu, radionica: Projektna nastava – panel dobrih iskustava, Sveučilište u Zagrebu, 24. rujna 2014.
 • Voditelj radionice "Visoko obrazovanje temeljeno na ishodima učenja", Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 18. rujna 2013.
 • Sudjelovanje na radionici za mentore na doktorskom studiju, Sveučilište u Zagrebu, 2013.
 • Sudjelovanje na radionici: „Osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i obrazovanju temeljenom na ishodima učenja“, Sveučilište u Zagrebu, 2012.

Znanstvena djelatnost

 • Znanstveno područje: Tehničke znanosti
 • Znanstveno polje: Tekstilna tehnologija

Područje posebnog znanstvenog interesa

 • CAD/CAM u odjevnom inženjerstvu
 • Računalni dizajn, konstrukcija i 3D simulacija odjeće
 • Projektiranje i inženjering funkcionalne odjeće
 • Razvoj metoda 2D i 3D konstrukcije odjeće
 • Razvoj računalnih parametarskih 3D prototipova modela odjeće
 • Antropometrijsko mjerenje tijela primjenom 3D skenera tijela
 • Odjeća i obuća po mjeri
 • Računalno oblikovanje obuće

Znanstveno-stručni rad

 • 2 poglavlja u u međunarodnim znanstvenim knjigama
 • 1 poglavlje u znanstveno-stručnoj knjizi
 • 1 poglavlje u monografiji
 • 18 izvornih znanstvenih radova
 • 2 pregledna znanstvena rada
 • 40 znanstvenih radova objavljenih u zbornicima međunarodnih skupova
 • 10 sažetaka radova objavljenih u zbornicima međunarodnih skupova
 • 2 pozvana predavanja na domaćem znanstveno-stručnom skupu
 • 6 znanstvenih radova u zborniku radova s domaćeg znanstveno-stručnog skupa
 • 3 znanstvena popularizacijska članka
 • 8 stručnih radova u domaćem časopisu i u zbornicima skupova

Popis svih objavljenih radova dosputan je putem poveznice: 

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Petrak,%20Slavenka%20%2817701%29|text|profile

Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • Brlobašić Šajatović, B.; Ujević, D.; Petrak, S.: Body Proportions of Football Players and the Untrained Population, and the Impact on the fit of the Trousers, Tekstilec, 63 (2020), 3; 216-224, ISSN: 0351-3386, (ESCI, Q3, IF=0,154,) DOI: 10.14502/Tekstilec2018.61.235-244
 • Brlobašić Šajatović, B.; Petrak, S.; Mahnić Naglić, M.: Analysis of body proportions of Croatian basketball players and the untrained population and their influence on garment fit, Textile Research Journal, 89 (2019) 23-24; 5238-5251,  ISSN: 0040-5175 (CC, Q1, IF=1,613)  WOS:000486190500039
 • Marjanović, J.; Petrak, S.; Mahnić Naglić, M.; Glogar, M.I.: Design and computer construction of structural sleeve forms for women’s clothing, Textile & Leather Review, 2 (2019) 4; 183-195, ISSN: 2623-6281 (Online)
 • Mahnic Naglic, M.; Petrak, S.: A method for body posture classification of three- dimensional body models in the sagittal plane, Textile Research Journal, 89 (2019) 2; 133-149, ISSN: 0040-5175 (CC, Q1, IF=1,54) WOS:000454145000002
 • Grilec, A.; Petrak, S.; Mahnić Naglić, M.: Consumer Perception of 3D Body Scanning While Online Shopping for Clothing, World Academy of Science, Engineering and Technology, Open Science Index 151, International Journal of Humanities and Social Sciences, 7 (2019) 13; 1025-1030
 • Špelić, I.; Rogale, D.; Mihelić-Bogdanić, A.; Petrak, S.; Mahnić-Naglić, M.: Changes in ensembles' thermal insulation according to garment's fit and length based on athletic figure, Fibers and polymers, 19 (2018) 6; 1278-1287, ISSN: 1229-9197, (SCI-EXP, Q1, IF=1,353) WOS:000437774000016
 • Brlobašić Šajatović, B.; Bolić, B.; Petrak, S.: Impact of Vertical and Horizontal Forces on the Seam in the Technological Process of Sewing Knit Fabrics, AUTEX Research Journal, 18 (2018) 4; 330-336, ISSN: 1470-9589, (CC, Q2, IF=0,957) WOS:000452553300002
 • Špelić, I.; Petrak, S.: Complexity of 3D Human Body Scan Data Modelling,  Tekstilec, 61 (2018) 4; 235-244, ISSN: 0351-3386, (ESCI, Q3, IF=0,154,) DOI: 10.14502/Tekstilec2018.61.235-244
 • Špelić, I.; Rogale, D.; Mihelić-Bogdanić, A.; Petrak, S.: Utvrđivanje volumena ljudskog tijela i mikroklimatskih pojasa odjeće 3D CAD tehnologijom skeniranja, Tekstil, 66 (2017) 7-8; 159-168, ISSN: 0492-5882
 • Petrak, S.; Mahnić Naglić, M.: Dynamic Anthropometry – Defining a Protocols for Automatic Body Measurement, Tekstilec, 60 (2017) 4, 254-262, ISSN: 0351-3386, (ESCI, Q3, IF=0,154) DOI: 10.14502/Tekstilec2017.60.254-262
 • Petrak, S.; Mahnić, M.; Rogale, D.; Impact of Male Body Posture and Shape on Design and Garment Fit, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 23 (2015) 6; 150-158, ISSN: 1230-3666, (CC, Q3, IF=0,577) WOS: 000364711700020
 • Mahnić, M.; Petrak, S.: Investigation of the Fit of Computer-based Parametric Garment Prototypes, Journal of Fiber Bioengineering and Informatics, 6 (2013) 1, 51-61, ISSN: 1940-8676, DOI: 10.3993/jfbi03201305

 • Ujević, D.; Petrak, S.; Hrastinski, M.; Mahnić, M.: Development of the Garment Size System and Computer-Based Body Models, TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer), 19 (2012) 85, 35-40, ISSN: 1300-7599 DOI:  10.7216/130075992012198508

 • Petrak, S.; Rogale, D.; Mandekić-Botteri, V.: Systematic Representation and Application of a 3D computer-Aided Garment Construction Method, Part II Spatial transformation of 3D garment cut segments, International Journal of Clothing Science and Technology, 18 (2006) 3; 188-199, ISSN: 0955-6222, (SCI-EXP, Q3, IF=0,5699 za 2017; za 2006 nema podataka) WOS: 000238681300005
 • Petrak, S.; Rogale, D.: Systematic Representation and Application of a 3D computer-Aided Garment Construction Method, Part I 3D garment basic cut construction on a virtual body model, International Journal of Clothing Science and Technology, 18 (2006) 3; 179-187, ISSN: 0955-6222, (SCI-EXP, Q3, IF=0,5699 za 2017; za 2006 nema podataka) WOS: 000238681300004
 • Petrak, S.; Rogale, D.: Methods of automatic computerised cutting pattern construction, International Journal of Clothing Science and Technology, 13 (2001) 3/4, 228-239, ISSN: 0955-6222
 • Rogale, D.; Petrak, S.: Inkrementalna metoda automatske računalne konstrukcije krojeva odjeće, Tekstil, 49 (2000) 8, 411-419, ISSN: 0492-5882, (SCI-EXP, Q4, IF=0,091) WOS: 000089681600001
 • Petrak, S.; Rogale, D.:Industrijska unikatna proizvodnja odjeće na temelju 3D-CAD modela čovjeka, Tekstil, 48 (1999) 8, 397-410, ISSN: 0492-5882, (SCI-EXP, Q4, IF=0,106) WOS: 000083045500003

Poglavlje u međunarodnoj knjizi

 • Mahnic Naglic, M.; Petrak, S.: Analysis of Surface Segments Deviations Between Different Female Body Types Based on 3D Flattening Method, Advances in Simulation and Digital Human Modeling, Cassenti D., Scataglini S., Rajulu S., Wright J. (eds), AHFE (2020); Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1206. Springer, Cham., 241-247, https://doi.org/10.1007/978-3-030-51064-0_31, ISBN: 978-3-030-51063-3

 • Petrak, S.; Mahnić Naglić, M.; Geršak, J.: Sizing and fit for swimsuits and diving suits, Anthropometry, Apparel Sizing And Design, 2nd Ed, Zakaria, N.; Gupta, D. (ur.), Elsevier, (2019); 255-288; ISBN: 9780081026045

Poglavlje u domaćoj knjizi

 • Andrassy, M.; Petrak, S.: Studiji na Tekstilno-tehnološkom fakultetu // Sveučilište u Zagrebu - 50 godina tekstilnog studija na Sveučilištu u Zagrebu i 20 godina Tekstilno-tehnološkog fakulteta (monografija)/ 50th Anniversary of Textile Study at University of Zagreb and 20th Anniversary of Faculty of Textile Technology (monography) / G. urednik: Ujević, D.; Urednici: Andrassy, M.; Čunko, R.; Dragčević, Z. ; Glogar, M. I. (ur.). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 2011. str. 37-49., ISBN 978-953-7105-40-2
 • Ujević D. i sur.: Anthropometry of Human Body, Capture 7, Theoretical Aspects and Application of Croatian Anthropometric System, D. Ujević (ur.), 73-80, Tekstilno‐tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2010, ISBN 978‐953‐7105‐28‐0

Objavljena pozvana predavanja na skupovima

 • Petrak, S.; Mahnić Naglić, M.; Pintarić, D.: Sinergija znanosti i poduzetništva-Inovativni razvoj profesionalnog ronilačkog odijela, Zbornik radova 10. znanstveno-stručnog savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo - Komplementarnost znanosti, tehnologije i dizajna, Glogar, M. I. (ur.). Zagreb, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 2017, 62-73, ISSN 2459-8186 

 • Petrak, S.; Mahnić, M.: Implementacija suvremenih računalnih sustava u procesima industrijskog dizajna i konstrukcije odjeće, Zbornik radova  5. međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo, Ujević, D.; Penava, Ž. (ur.). Zagreb, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 2012, 25-36 , ISSN 1847-2877  

Uredničke knjige

 • Petrak, S. (Editor-in-Chief), Zdraveva, E.; Mijović, B. (ed): Book of Proceedings of 13th International Scientific-Professional Symposium TEXTILE SCIENCE AND ECONOMY, Chinese- Croatian Forum, Innovation, Design and Digitalization in the Textile and Leather Sector, Zagreb, 18. 9. 2020.; University of Zagreb Faculty of Textile Technology, 2020, ISSN: 2584 – 6450 (online)

 • Petrak, S. (Editor-in-Chief), Zdraveva, E.; Mijović, B. (ed): Book of Abstracts of 13th International Scientific-Professional Symposium TEXTILE SCIENCE AND ECONOMY, Chinese- Croatian Forum, Innovation, Design and Digitalization in the Textile and Leather Sector, Zagreb, 18. 9. 2020., University of Zagreb Faculty of Textile Technology, 2020, ISBN: 978-953-7105-73-0 (online)

 • Mijović, B.; Ujević, D.; Petrak, S.; Grancarić, A.; Glogar M. I.; Salopek Čubrić, I.: Book of Proceedings of 12th World Textile Conference AUTEX 2012, Innovative Textiles for High Future Demands, Volume I and Volume II:, University of Zagreb Faculty of Textile Technology, Zadar, Croatia, 13. – 15. 6. 2012; Volume I, ISBN 978-953-7105-48-8; Volume II, ISBN 978-953-7105-49-5

Projekti (suradnik na projektu)

 • Suradnik na istraživačkom HRZZ projektu 8118 „Izračun antropometrijskih mjera pametnim telefonom i tabletom“, voditelj: prof. dr. sc. Tomislav Pribanić, 01. 02. 2019 - 31. 01. 2023., u tijeku
 • Suradnik na istraživačkom HRZZ projektu 3011 „Primjena matematičkog modeliranja i inteligentnih algoritama pri konstrukciji odjeće“, voditelj: prof. dr. sc. Tomislav Rolich, od 2016. do 2018.
 • Istraživač na hrvatsko-austrijskom bilatrealnom projektu: "Anthropometry under special consideration of life and early factors with an applied approach for the garment industry“, voditelji: prof. dr. sc. D. Ujević (HR) i prof. dr. sc. H. Seidler (A), od 2010. do 2012.
 • Istraživač na hrvatsko-mađarskom bilatrealnom projektu: „3D modeling of human body based on anthropometric measurement“, voditelji: prof. dr. sc. D. Ujević (HR) i prof. dr. sc. M. Halász (HU), od 2009. do 2012.
 • Suradnik na projektu „Odjeća s adaptivnim termoizolacijskim svojstvima“, financirnom od Hrvatskog instituta za tehnologije (HIT), glavni istraživač prof. dr. sc. Dubravko Rogale, od 2009. do 2011.
 • Istraživač na znanstveno-istraživačkom projektu „Inteligentna odjeća i okruženje“ (117-1171879-1894) financiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, glavni istraživač prof. dr. sc. Dubravko Rogale, od 2007. do 2011.
 • Suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu „Procesni parametri proizvodnje i dizajn odjeće“ (0117003) financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, glavni istraživač prof. dr. sc. Dubravko Rogale, od 2002. do 2007.
 • Znanstveni novak na znanstveno-istraživačkom projektu „Procesi proizvodnje i dizajn odjeće“ (117003) financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, glavni istraživač prof. dr. sc. Dubravko Rogale, od 1996. do 2002.
 • Znanstveni novak na znanstveno-istraživačkom projektu „Razvoj i racionalizacija metoda i procesa odjevnog inženjerstva“ (02-14-030) financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, glavni istraživač prof. dr. sc. Zvonko Dragčević, od 1995. do 1996.

Znanstvene potpore istraživanju

 • Suradnica na Sveučilišnoj potpori za 2013. god.  „Inteligentna i zaštitna odjeća - karakteristike i parametri visokotehnoloških metoda spajanja njihovih dijelova“, voditelj: prof. dr. sc. Dubravko Rogale
 • Suradnica na Sveučilišnoj potpori za 2014. god. „Odjevni sustavi iz visokoučinkovitih tekstilnih materijala – učinkovita zaštita u akcidentnim situacijama“, voditeljica: doc. dr. sc. Anica Hursa Šajatović
 • Suradnica na Sveučilišnoj potpori za 2015. god. „Zaštitni odjevni sustavi iz visokoučinkovitih tekstilnih materijala“, voditeljica: doc. dr. sc. Anica Hursa Šajatović
 • Voditeljica na Sveučilišnoj potpori za 2016. god. "Virtualno tijelo i odjeća - parametri projektiranja funkcionalnog modela odjevnog predmeta"
 • Voditeljica na Sveučilišnoj potpori za 2017. god. "Individualizacija odjeće - matematički model za prilagodbu dizajna i konstrukcije kroja"
 • Voditeljica na Sveučilišnoj potpori za 2018. god. "Individualizacija odjeće za različite tipove tijela - funkcionalnost dizajna"
 • Voditeljica na Sveučilišnoj potpori za 2019. god. "Računalno projektiranje u području digitalne kostimografije i kreativnih industrija"
 • Voditeljica na Sveučilišnoj potpori za 2020. god. "Dizajn i 3D modeliranje u području digitalne kostimografije"

Predsjednik / Član znanstvenog ili programskog odbora znanstvenog skupa

 • Predsjednica organizacijskog odbora 13. međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo TZG 2020, 18. 09. 2020., Zagreb, Hrvatska
 • Član organizacijskog odbora, Dan Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil 2019., 25. 09. 2019. Tehnički muzej, Zagreb, Hrvatska
 • Član znanstvenog odbora 12th International Scientific Conference on Production Engineering RIM 2019, 18.–20. 09. 2019., Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Član znanstvenog odbora 11. znanstveno-stručnog savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo TZG 2018, 24. 01. 2018., Zagreb, Hrvatska
 • Član organizacijskog odbora 10. znanstveno-stručnog savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo TZG 2017, 24. 01. 2017., Zagreb, Hrvatska
 • Član znanstvenog odbora 8. znanstveno-stručnog savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo TZG 2015, 26. 01. 2015., Zagreb, Hrvatska
 • Vice – president and the member of the Organizing Committee of the 12th AUTEX World Textile Conference, organized by the University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, 13-15. 06. 2012., Zadar, Croatia
 • Član organizacijskog odbora 5. znanstveno-stručnog savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo TZG 2012, 26. 01. 2012., Zagreb, Hrvatska
 • Član organizacijskog odbora 4. znanstveno-stručnog savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo TZG 2011, 26. 01. 2011., Zagreb, Hrvatska
 • Član znanstvenog odbora 3. znanstveno-stručnog savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo TZG 2010, 22. 01. 2010., Zagreb, Hrvatska

Znanstvena i stručna usavršavanja

 • Seminar: usavršavanje za rad u programu Anthroscan – napredna razina, Human Solutions Gmbh, Kaiserslautern, Njemačka, 9.7. - 10. 07. 2018.
 • Seminar -  usavršavanje za rad na CAD sustavu Lectra – Programski paket za dizajn tekstila i odjeće Kaledo, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 13. 09. – 14. 09. 2018.
 • Seminar -  usavršavanje za rad na CAD sustavu Lectra – Programski paket za računalnu konstrukciju odjeće  (Modaris – nadogradnja s verzije 4.0 na verziju 6.0; nadogradnja s verzije 6.0 na verziju 8.0,  Marker Making - nadogradnja s verzije 4.0 na verziju 6.0), Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 12. 09., 17. 09. – 21. 09. 2018.
 • Seminar – osposobljavanje za rad na PEDUS 3D skeneru za stopala, Human Solutions GmbH, Kaiserslautern, Germany, 2010.
 • Seminar – osposobljavanje za rad na na CAD sustavu Optitex, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 2009.
 • Seminar – osposobljavanje za rad na VITUS smart 3D body skeneru, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 2005.
 • Seminar – usavršavanje za rad na na CAD/CAM sustavu Lectra Systemes, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 2005.

Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima i povjerenstvima

 • Članica Vijeća Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (TSRC) na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, temeljem Odluke od 2019.

 • Članica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, temeljem Odluke od 2019.

 • Članica BALKAN SOCIETY OF TEXTILE ENGINEERS (BASTE), od 2018.

 • Članica radne skupine za razvoj tehničkog opisa disciplina i zadataka za natjecanja u sklopu ESF projekta „Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre“, za sektor/podsektor Tekstil i koža, disciplina Modni dizajn i tehnologija, od 31. 07. 2018. do 31. 10. 2018.

 • Članica Prosudbenog povjerenstva za WorldSkills Croatia – natjecanja učenika strukovnih škola u sklopu ESF projekta „Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre“, za sektor/podsektor Tekstil i koža, disciplina Modni dizajn i tehnologija, od 18. 01. 2019. do 28. 03. 2019.

 • Zamjenica predsjednice Centra za cjeloživotno obrazovanje (COBRA) na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, od 08. 12. 2014., ponovni izbor temeljem Odluke od 26. 04. 2019. 

 • Članica Sektorskog vijeća IV. Tekstil i koža, od 2017. do 2020.

 • Članica uredničkog odbora časopisa Koža&Obuća, od 2010. do 2012.; od 2017., https://www.hdko.hr/

 • Članica TO 120 Koža i obuća pri Državnom zavodu za norme, od 2015.

 • Predsjednica Ocjenjivačkog suda za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij na Sveučilištu u Zagrebu za akad. god. 2013./2014.

 • Članica Povjerenstva za e-učenje na Sveučilištu u Zagrebu od 2011. do 2014. godine.

 • Članica Povjerenstva za uspostavu sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, 2009.

 • Članica Vijeća Centara za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn – CTD na Tekstilno-tehnološkom fakultetu od 2006. do 2021.

 • Članica Knjižničnog odbora Tekstilno-tehnološkog fakulteta, od 2005. do 2020.

 • Članica Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta (AMCA TTF), od 2004. 

 • Članica Hrvatskog inženjerskog saveza tekstilaca HIST, Zagreb, od 2007.    

Priznanja i nagrade

 • 2019. - Nagrada Dekanice Tekstilno-tehnološkog fakulteta za objavu rada u Q1 časopisu s najvećim čimbenikom odjeka za 2018. godinu
 • 2012. - Zahvalnica Dekana TTF-a za doprinos napretku Fakulteta te zalaganju u radu sa studentima
 • 2012. - Priznanje i nagrada predsjednika svjetskog skupa 12th AUTEX World Textile Conference za uspješno vođenje i organizaciju skupa i međunarodnu suradnju
 • 2011. - Zahvalnica Dekana Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za izniman doprinos u izradi Monografije Fakulteta
 • 1994. - Sveučilište u Zagrebu, Rektorova nagrada za najbolji studentski znanstveni rad

prof. dr. sc. Slavenka Petrak