unizg Pretraga

prof. dr. sc. Slavenka Petrak

Zavod

Zavod za odjevnu tehnologiju

 Osobni podaci

 • Datum i mjesto rođenja: 31. 03. 1970., Karlovac


 Akademsko obrazovanje

 • 1995. – Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1999. – magistarski rad: Metoda automatske računalne konstrukcije krojnih dijelova, Tekstilno- tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (mentor: prof.dr. sc. Dubravko Rogale)
 • 2007. - doktorska disertacija: Metoda 3D konstrukcije odjeće i modeli transformacija krojnih dijelova, Tekstilno- tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (mentor: prof.dr. sc. Dubravko Rogale)


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • od 01. 12. 1995. god. zaposlena na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1995. do 2004. - Tekstilno tehnološki fakultet - znanstveni novak
 • 2004. do 2007. - Tekstilno tehnološki fakultet - asistent
 • 2007. do 2009. - Tekstilno tehnološki fakultet - viši asistent
 • 2009. - Tekstilno tehnološki fakultet - docent
 • 2009. do 2012. - Tekstilno tehnološki fakultet - prodekanica za nastavu


 Nastavna djelatnost

 • PREDDIPLOMSKI STUDIJ: TEKSTILNA TEHNOLOGIJA I INŽENJERSTVO
 • Računalna konstrukcija odjeće - OI, V sem.
 • Modeliranje odjeće - OI, V sem.
 • PREDDIPLOMSKI STUDIJ: TEKSTILNI I MODNI DIZAJN
 • Modeliranje odjeće I - MD, V sem.
 • DIPLOMSKI STUDIJ: TEKSTILNA TEHNOLOGIJA I INŽENJERSTVO
 • Računalno projektiranje odjeće I - IDO, II sem.
 • Računalno projektiranje odjeće II - IDO, III sem.
 • CAD/CAM u odjevnom inženjerstvu - OI, IV sem.
 • DIPLOMSKI STUDIJ: TEKSTILNI I MODNI DIZAJN
 • Konstrukcija odjeće IV - MD, II sem.
 • STRUČNI STUDIJ TEKSTILNE, ODJEVNE I OBUĆARSKE TEHNOLOGIJE U VARAŽDINU
 • Računalno oblikovanje obuće, DO, V sem.
 • DOKTORSKI STUDIJ: TEKSTILNA ZNANOST I TEHNOLOGIJA
 • Metode računalne 3D konstrukcije odjeće
 • VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, STUDIJ TEKSTILSTVA
 • Vanjski suradnik, nositelj i izvoditelj kolegija Računalna konstrukcija odjeće od 2010. do 2014.


 Mentorstvo

 • 3 završna rada
 • 10 diplomskih radova
 • Studijski savjetnik za tri doktorandice na poslijediplomskom doktorskom studiju Tekstilna znanost i tehnologija
 • Studentici dobitnici Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za studentski znanstveni rad: Mahnić Maja: Istraživanje i razvoj računalnog parametarskog modela odjevnog predmeta, Sveučilište u Zagrebu, Rektorova nagrada za akad. god. 2009./2010.
 • Studentici Bolšec Nikolini, sudionici Tehnologijade 2013. za znanstveni rad: Razvoj računalnih 3D prototipova poštarskih uniformi u ovisnosti o svojstvima materijala


 Znanstvena djelatnost

 • Tehničke znanosti, tekstilna tehnologija, odjevna tehnologija


 Područje posebnog znanstvenog interesa

 • CAD/CAM u odjevnom inženjerstvu
 • Računalni dizajn, konstrukcija i 3D simulacija odjeće
 • Projektiranje i inženjering funkcionalne odjeće
 • Razvoj metoda 2D i 3D konstrukcije odjeće
 • Razvoj računalnih parametarskih 3D prototipova modela odjeće
 • Antropometrijsko mjerenje tijela primjenom 3D skenera tijela
 • Odjeća i obuća po mjeri
 • Računalno oblikovanje obuće


 Znanstveno-stručni rad

 • 1 poglavlje u znanstveno-stručnoj knjizi
 • 1 poglavlje u monografiji
 • 6 izvornih znanstvenih radova
 • 1 pregledni rad
 • 3 stručna rada
 • 1 pozvano predavanje na međunarodnom skupu
 • 1 pozvano predavanje na domaćem znanstveno-stručnom skupu
 • 3 sudjelovanja na domaćim skupovima
 • 26 sudjelovanja na skupovima s međunarodnom recenzijom


 Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • UREDNIČKE KNJIGE
 • Član uredništva Book of Proceedings of 12th World Textile Conference AUTEX 2012, Inovative Textile for High Future Demands, Volume I and Volume II:, University of Zagreb Faculty of Textile Technology, Zadar, 13. – 15. 6. 2012; Volume I, ISBN 978-953-7105-48-8; Volume II, ISBN 978-953-7105-49-5
 • POGLAVLJE U KNJIZI
 • Ujević D. i sur.: Anthropometry of Human Body, Capture 7, Theoretical Aspects and Application of Croatian Anthropometric System, D. Ujević (ur.), 73-80, Tekstilno‐tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2010, ISBN 978‐953‐7105‐28‐0
 • ZNANSTVENI RAD OBJAVLJEN U DRUGIM ČASOPISIMA:
 • Petrak, S.; Rogale, D.: Industrijska unikatna proizvodnja odjeće na temelju 3D-CAD modela čovjeka, Tekstil, 48 (1999), 8; 397-410, SCI IDS Number: 244HJ
 • Rogale, D.; Petrak, S: Inkrementalna metoda automatske računalne konstrukcije krojeva odjeće, Tekstil, 49 (2000), 8; 411-419, SCI IDS Number: 360RT
 • Petrak, S.; Rogale, D.: Systematic Representation and Application of a 3D computer-Aided Garment Construction Method, Part I 3D garment basic cut construction on a virtual body model, International Journal of Clothing Science and Technology, 18 (2006), 3; 179-187, ISSN 0955-6222, SCI IDS Number: 058RC
 • Petrak, S.; Rogale, D.; Mandekić-Botteri, V.: Systematic Representation and Application of a 3D computer-Aided Garment Construction Method, Part II Spatial transformation of 3D garment cut segments, International Journal of Clothing Science and Technology, 18 (2006), 3; 188-199, ISSN 0955-6222, SCI IDS Number: 058RC
 • Petrak, S.; Rogale, D.: Methods of automatic computerised cutting pattern construction, International Journal of Clothing Science and Technology, 13 (2001), 3/4; 228-239
 • Ujević, D.; Petrak, S.; Hrastinski, M.; Mahnić, M.: Development of the Garment Size System and Computer-Based Body Models, TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer), 19 (2012),
 • DOI: 10.7216/130075992012198508, 85; 35-40, ISSN 1300-7599
 • Mahnić, M.; Petrak, S.: Investigation of the Fit of Computer-based Parametric Garment Prototypes, Journal of Fiber Bioengineering and Informatics, 6 (2013), 1; 51-61, DOI: 10.3993/jfbi03201305, ISSN 1940-8676
 • OBJAVLJENA POZVANA PREDAVANJA NA SKUPOVIMA
 • Ujević, D.; Rogale, D.; Petrak, S.; Brlobašić Šajatović, B.; Doležal, K.: Methodology of Improving the Organization of the Textile and Clothing Manufacturing Process, Proceedings of the TMCE 2010, Horváth, I., Mandorli, F., Rusák, Z. (ur.). Ancona, Italy, 2010. 85-95, ISBN: 978-90-5155-060-3/-061-0
 • Petrak, S.; Mahnić, M.: Implementacija suvremenih računalnih sustava u procesima industrijskog dizajna i konstrukcije odjeće, Zbornik radova 5. međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo, Ujević, D.; Penava, Ž. (ur.). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2012., 25-36, ISSN 1847-2877
 • ZNANSTVENI RAD RECENZIRAN, OBJAVLJEN U ZBORNIKU RADOVA S MEĐUNARODNOG ZNANSTVENOG SKUPA
 • Petrak, S.; Rogale, D.: Methods of Investigating the Positions of Auxiliary Points on the Curved Segments of Garment Cuts, Annals of DAAAM for 2000 & Proceedings of the 11th INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSIUM \\\\\\\"Intelligent Manufacturing & Automation: Man - Machine - Nature\\\\\\\" 19-21st October 2000, Katalinić, B.(ur.). Beč: DAAAM International Vienna, 2000. 373-374, ISBN 3-901509-13-5
 • Petrak, S.; Rogale, D.: Methods of Automatic Computerised Cutting Pattern Construction, 3rd International Conference IMCEP 2000 Innovation and Modelling of Clothing Engineering Processes, Geršak, J,; Zavec, D. (ur.). Maribor: University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, 2000.
 • 104-112, ISBN 86-435-0349-5
 • Rogale, D.; Petrak, S.; Mandekić-Botteri, V.: Method of Transforming 3D Clothing Patterns into 2D Cutting Parts, Book of Proceedings of the 2nd International Textile, Clothing & Design Conference Magic World of Textiles / Dragčević, Z. (ur.). Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004. 586-593, ISBN 953-7105-05-9
 • Petrak, S.; Rogale, D.: The method of computer-based 3D construction of garment basic cut, 5th World Textile Conference AUTEX 2005, Majcen le Marechal, A. et al. (ur.). Maribor: Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilstvo, 2005. 664-670, ISBN 86-435-0709-1
 • Petrak, S.; Rogale, D.; Mandekić-Botteri, V.: A mathematical model to transform 3D into 2D curves, 5th World Textile Conference AUTEX 2005, Majcen le Marechal, A. et al. (ur.). Maribor: Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilstvo, 2005. 658-663, ISBN 86-435-0709-1
 • Petrak, S.; Rogale, D.: Complex 3D Matrix Transformations of Cutting Pattern Contour Segments, Book of Proceedings of the 3rd International Textile, Clothing and Design Conference – Magic World of Textiles, Dragčević, Z. (ur.). Zagreb: Faculty of Textile Technology University of Zagreb, 2006. 483-488, ISBN 953-7105-12-1
 • Nikolić, G.; Čubrić, G.; Firšt Rogale S.; Rogale D.; Petrak S.: 3D Scaning of Extreme Body Movement, Annals of DAAAM for 2007 & Proceedings of the 18th International DAAAM Symposium \\\\\\\"Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Creativity, Responsibility and Ethics of Engineers\\\\\\\" - Katalinić, B. (ur.). Beč: DAAAM International Vienna, 2007. 509-510, Accession Number: 9704628
 • Petrak, S.; Rogale, D.; Šabarić, I.: Computer-Aided Garment Construction Based On 3D Body Models Of Different Anthropometric Properties, Book of Proceedings of the 4th International Textile, Clothing & Design Conference 2008 - Magic World of Textiles, Dragčević, Z. (ur.). Zagreb: Faculty of Textile Technology University of Zagreb, (2008). 641-646, ISBN 978-953-7105-26-6, (IDS Number: BIT89)
 • Šabarić, I.; Vinković, M.; Petrak, S.; Ujević, D.: Computer-Aided Analysis of 3D Female Body Type of Different Figures as a Starting Point for Garment Design, Book of Proceedings of the 4th International Textile, Clothing & Design Conference 2008 - Magic World of Textiles, Dragčević, Z. (ur.). Zagreb: Faculty of Textile Technology University of Zagreb, (2008). 1023-1028, ISBN 978-953-7105-26-6, (IDS Number: BIT89)
 • Ujević, D.; Rogale, D.; Petrak, S.; Brlobašić Šajatović, B.; Doležal, K.: Methodology of Improving the Organization of The Textile And Clothing Manufacturing Process, Proceedings of the TMCE 2010, Horváth, I., Mandorli, F., Rusák, Z. (ur.). Ancona, Italy, 2010. 85-95, ISBN: 978-90-5155-060-3/-061-0
 • Ujević, D.; Szirovicza, L.; Halász, M.; Tamás, P.; Petrak, S.; Doležal, K.; Domjanić, Ž.; Brlobašić Šajatović, B.; Kisfaludy, M.; Vas, L. M.; Koleszár, A.; Nagy Szabó, O.: Comparison of Conventional and Computerised Human Body Measurement Methods, Book of Proceedings of the 5th International Textile, Clothing & Design Conference – Magic World of Textiles / Dragčević, Z. (ur.). Zagreb: Faculty of Textile Technology University of Zagreb, 2010. 523-528, ISSN 1847-7275
 • Ujević, D.; Kovačević, S.; Petrak, S.; Szirovicza, L.; Domjanić, Ž.: Analysis of Fabrics and Seams in Airbags, International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies, Rudas, I.(ur.). Budimpešta: Óbuda University, Hungary, 2010. 291-298, ISBN: 978-615-5018-08-4
 • Petrak, S.; Glavica, B.; Geršak, J.; Mahnić, M.; Rogale, D.; Ujević, D.: Garments Prototype Development Using an Innovative Computer Technology, Book of Proceedings of the 5th International Textile, Clothing & Design Conference – Magic World of Textiles, Dragčević, Z. (ur.). Zagreb: Faculty of Textile Technology University of Zagreb, 2010. 488-493, ISSN 1847-7275
 • Grancarić, A.; Tarbuk, A.; Ujević, D.; Petrak, S.: Electrokinetic Phenomena of Cationized Cotton with EPTAC, The Textile Institute Centenary Conference / Weber, A. (ur.). Manchester: Textile Institute, 2010. 2532-2547, ISBN: 978-1-61782-270-4
 • Doležal, K.; Ujević, D.; Hrženjak, R.; Brlobašić Šajatović, B.; Petrak, S.; Halász, M.: Anthropometric Evaluation, Standardization and Comparison of Garment Sizes, Book of Proceedings of the 5th International Textile, Clothing & Design Conference – Magic World of Textiles, Dragčević, Z. (ur.). Zagreb: Faculty of Textile Technology University of Zagreb, 2010. 441-446, ISSN 1847-7275
 • Ujević, D.; Petrak, S.; Hrastinski, M.; Mahnić, M.: Development of the garment size system and computer-based body models, ICONTEX 2011 International Congress of Innovative Textiles, Proceedings Oral Presentations, Goktepe, F. (ur.) (ur.). Istanbul, Turska: The Textile Engineering Department of Namık Kemal University (Çorlu-Tekirdağ, Turkey), 2011. 219-225, ISBN: 978-605-4265-14-5
 • Petrak, S.; Mahnić, M.; Rogale, D.; Ujević, D.: Computer Design of Textile and Clothing Collection - Assumption of Contemporary Remote Business, Book of Proceedings of 11th World Textile Conference AUTEX 2011, Adolphe, C. Dominique; Schacher, L.(ur.) (ur.). Mulhouse, France: Ecole Nationale Superieure d Ingenieurs Sud-Alace, 2011. 1162-1168, ISBN: 978-2-7466-2858-8
 • Tamás, P.; Halász, M.; Molnár, K.; Petrak, S.; Ujevic, D.; Vas, L. M.: Human Body’s Shape and Data, Book of Proceedings of 12th World Textile Conference AUTEX 2012, Volume II, Inovative Textile for High Future Demands / Mijović, B.; Ujević, D.; Petrak, S.; Grancarić, A. M.; Glogar, M. I.; Salopek Čubrić, I. (ur.). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, 2012. 985-990, ISBN: 978-953-7105-49-5
 • Štimac, A.; Tomljenović, A.; Petrak, S.: Innovative UV Protective Accessories, Book of Proceedings of 12th World Textile Conference AUTEX 2012, Volume II, Inovative Textile for High Future Demands, Mijović, B.; Ujević, D.; Petrak, S.; Grancarić, A.M., Glogar, M.I., Salopek Čubrić, I. (ur.). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, 2012. 1261-1266, ISBN: 978-953-7105-49-5
 • Mahnić, M; Petrak, S.: Investigation Of The Fit Of Computer-Based Parameteric Garment Prototypes, Book of Proceedings of 12th World Textile Conference AUTEX 2012, Volume I, Inovative Textile for High Future Demands, Mijović, B.; Ujević, D.; Petrak, S.; Grancarić, A.M., Glogar, M.I., Salopek Čubrić, I. (ur.). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, 2012. 961-966, ISBN: 978-953-7105-49-8
 • Petrak, S.; Mahnić, M.; Ujević, D.: Research of 3D Body Models Computer Adjustment Based on Anthropometric Data Determined by Laser 3D Scanner, Proceedings of the 3rd International Conference on 3D Body Scanning Technologies, D’Apuzzo, N. (ur.). Ascona, Switzerland: Hometrica Consulting, 2012. 115-126, ISBN: 978-3-003-03651-2
 • Mahnić, M.; Ujaković, F.; Janjić, S.; Petrak, S.; Medved, V.: Comparative Analysis and Adjustments of Anthropometric Parameters on System for Kinematic Movement Analysis and 3D Body Scanner, Proceedings of 7th International Scientific Conference on Kinesiology “Fundamental and applied kinesiology - steps forward”, Milanović, D.; Sporiš, G.(ur.), Opatija, Croatia, University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, 2014. 165-169, ISBN: 978-953-317-027-5
 • Tomljenović, A.; Šehagić, V.; Petrak, S.: Vrednovanje kvalitete osnovnih materijala u svrhu ocjene pristalosti odjevnog proizvoda, Conference Proceedings of MATRIB 2014 Materials, tribology, recycling, Šolić, S.; Šnajdar Musa, M. (ur.)., Vela Luka, Korčula, Croatia, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, 2014. 586-608, ISSN 1848-5340
 • Modronja Breyer, N.; Petrak, S.; Rogale, D.: A Study of Functional Elements for Designing Protective Clothing and Uniforms, Book of Proceedings of the 7th International Textile, Clothing & Design Conference 2014 - Magic World of Textiles, Dragčević, Z. ; Hursa Šajatović, A. ; Vujasinović, E. (ur.)., Dubrovnik, Croatia, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2014. 586-591, ISSN 1847-7275
 • Petrak, S.; Mahnic, M.; Rogale, D.: Computer Parametrization of Men\\\\\\\'s Trousers Pattern, Book of Proceedings of the 7th International Textile, Clothing & Design Conference 2014 - Magic World of Textiles, Dragčević, Z. ; Hursa Šajatović, A.; Vujasinović, E. (ur.), Dubrovnik, Croatia, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2014. 316-321, ISSN 1847-7275
 • ZNANSTVENI RAD RECENZIRAN, OBJAVLJEN U ZBORNIKU RADOVA S DOMAĆEG ZNANSTVENO-STRUČNOG SKUPA
 • Petrak, S.; Rogale, D.: Računalna 3D konstrukcija odjeće, Zbornik radova 1. znanstveno-stručnog savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2008. 195-198, ISBN 978-953-7105-23-5
 • Petrak, S.; Rogale, D.: Računalno 3D skeniranje i oblikovanje obuće, Zbornik radova 2. znanstveno-stručnog savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo, Ujević, D.; Penava, Ž. (ur.). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2009. 199-202, ISBN 978-953-7105-27-3
 • Ujević, D.; Petrak, S.; Rogale, D.; Hálasz, M.; Brlobašić Šajatović, B.; Doležal, K.: Uloga znanosti u razvoju intimne odjeće, Zbornik radova 3. međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo, Ujević, Darko ; Penava, Željko (ur.). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2010. 81-88, ISBN: 978-953-7105-35-8


 Projekti (suradnik na projektu)

 • 1995. - 1996. znanstveni novak na znanstveno-istraživačkom projektu “Razvoj i racionalizacija metoda i procesa odjevnog inženjerstva” (02-14-030) financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, glavni istraživač prof. dr. sc. Zvonko Dragčević
 • 1996. - 2002. znanstveni novak na znanstveno-istraživačkom projektu Procesi proizvodnje i dizajn odjeće (117003) financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, glavni istraživač prof. dr. sc. Dubravko Rogale
 • 2002. - 2007. znanstveni novak na znanstveno-istraživačkom projektu Procesni parametri proizvodnje i dizajn odjeće (0117003) financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, glavni istraživač prof. dr. sc. Dubravko Rogale
 • 2007. – 2009. suradnik istraživač na znanstveno-istraživačkom projektu Inteligentna odjeća i okruženje (117-1171879-1894) financiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, glavni istraživač prof. dr. sc. Dubravko Rogale
 • 2009. - 2011. suradnik istraživač na projektu Odjeća s adaptivnim termoizolacijskim svojstvima, financirnom od Hrvatskog instituta za tehnologije (HIT), glavni istraživač prof. dr. sc. Dubravko Rogale
 • 2009. - 2012. istraživač na hrvatsko-mađarskom bilatrealnom projektu: 3D modeling of human body based on anthropometric measurement, voditelji: prof. dr. sc. D. Ujević (HR) i prof. dr. sc. M. Halász (HU)
 • 2010. - 2012. istraživač na hrvatsko-austrijskom bilatrealnom projektu: \\\\\\\"Anthropometry under special consideration of life and early factors with an applied approach for the garment industry, voditelji: prof. dr. sc. D. Ujević (HR) i prof. dr. sc. H. Seidler (A)
 • Istraživač na Sveučilišnoj potpori za 2013. god.: Inteligentna i zaštitna odjeća - karakteristike i parametri visokotehnoloških metoda spajanja njihovih dijelova, voditelj: prof. dr. sc. Dubravko Rogale
 • Istraživač na Sveučilišnoj potpori za 2014. god.: Odjevni sustavi iz visokoučinkovitih tekstilnih materijala – učinkovita zaštita u akcidentnim situacijama, voditeljica: doc. dr. sc. Anica Hursa Šajatović


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Hrvatski inženjerski savez tekstilaca - član
 • Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta (AMCA TTF)- član


 Priznanja i nagrade

 • 1994. - Sveučilište u Zagrebu, Rektorova nagrada za najbolji studentski znanstveni rad
 • 2012. - Priznanje i nagrada predsjednika svjetskog skupa 12th AUTEX World Textile Conference za uspješno vođenje i organizaciju skupa i međunarodnu suradnju

prof. dr. sc. Slavenka Petrak