unizg Pretraga

prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale

Funkcija

Voditeljica Vijeća doktorskog studija

Zavod

Zavod za odjevnu tehnologiju

Osobni podaci

 • Rođena 22. listopada 1968. u Zagrebu

Akademsko obrazovanje

 •  9. ožujka 2007. - Doktorski rad: Inteligentna odjeća s aktivnom termičkom zaštitom,Tekstilno tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 18.ožujka 2002. - Magistarski rad: Metode određivanja strojno-ručnih tehnoloških zahvata šivanja, Tekstilno tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 14. ožujka 1994. - Diplomski rad: Mogućnosti specijalne vrste gradiranja krojeva odjeće na CAD/CAM sustavima proizvodnje odjeće, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet

Slijed zaposlenja i zvanja

Snježana Firšt Rogale - Linkedin

Snježana Firšt Rogale - ResearchGate

Snježana Firšt Rogale - Gogle Scholar

Slijed zaposlenja i zvanja

 • 28.rujna 2018. - redovita profesorica
 • 5.travnja 2018. - znanstevna savjetnica
 • 8. srpnja 2013. - izvanredna profesorica
 • 23. siječnja 2013. - viša znanstvena suradnica
 • 9. veljače 2008. - docentica
 • 7. veljače 2008. - znanstvena suradnica
 • 2007. - viša asistentica
 • 2002. - asistentica
 • 1996. - mlađa asistentica
 • 1996. - danas Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1995. -1996. - tehnolog, tt. NIK Zagreb
 • 1994. -1995. - pripravnik-tehnolog, tt. Heruc Zagreb

Nastavna djelatnost

Doktorski studij

 • Termoizolacijska svojstva odjeće

Diplomski studij

 • Inteligentna odjeća, Odabrana poglavlja odjevne tehnologije, Projektiranje proizvodnih sustava, Tehnike realizacije odjeće, Tehnike spajanja tekstilija, Tehnike spajanja kože i obuće

Preddiplomski studij

 • Tehnološki procesi krojenja odjeće, Tehnološki procesi šivanja odjeće, Procesi proizvodnje odjeće

Znanstvena djelatnost

 • Tehničke znanosti, tekstilna tehnologija, odjevna tehnologija

Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Područja odjevne tehnologije koje je sadržajno vezano uz područje tehnoloških procesa proizvodnje odjeće i razvoja konvencionalne i inteligentne odjeće, primjene suvremenih visokotehnoloških tehnika spajanja dijelova odjeće metodom toplinskog spajanja kondukcijom i konvekcijom, ultrazvučne i visokofrekventne tehnike te ispitivanja konstrukcijskih i toplinskih svojstava konvenencionalne i inteligentne odjeće

Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Akademija tehničkih znanosti Hrvatske – član u Odjelu tekstilne tehnologije, član (2017. - )
 • Akademija tehničkih znanosti Hrvatske - član Znanstvenog vijeća (2022. - 2025.)
 • Savez inovatora Zagreba, član (2014. - )
 • Udruga za međunarodnu komercijalizaciju zagrebačkih inovacija, član (2015.-)
 • HIST - Hrvatski inženjerski savez tekstilaca, član
 • Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta

Obnašanje funkcija na Sveučilištu u Zagrebu

 • Vijeće tehničkog područja Sveučiliša u Zagrebu, članica - zamjena (2013.-2017., 2018.-2020.)

Obnašanje funkcija na Tekstilno-tehnološkom fakultetu

 • Laboratorij za termoizolacijska svojstva odjeće - voditeljica i ustrojstvo (2021. - )

 • Doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija - voditeljica (2020. - 2023.)

 • Ured za međunarodnu suradnju Tekstilno-tehnološkog fakulteta - ECTS koordinatorica (2017.-2019.)

 • Odbor za znanstveno-istraživački i umjetnički rad  - članica (2016. - )

 • Zavod za odjevnu tehnologiju - predstojnica (2009.-2011., 2011.-2013.)

 • Stručni žiri za inovacija učenika srednjih škola na INOVA-MLADI - Izložba inovacija učenika zagrebačkih osnovnih, srednjih škola i studenata s međunarodnim sudjelovanjem, član (2017. - )

 • Međunarodni sutručni žiri INOVA - Izložba inovacija (2018. - )

 • Povjerenstvo za izradu novih studijskih programa preddiplomskih studija na Fakultetu, članica (2018. - )

 • Povjerenstvo za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija Tekstilno-tehnološkog fakulteta (2015. - 2018.)

 • Povjerenstvo za izradu novog studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija  na Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet usmjerenog na inženjerstvo i tehnologiju - član (odluka FV od 7. 7. 2014.)

 • Povjerenstvo za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija Tekstilno-tehnološkog fakulteta – član (odluka FV od 30. 3. 2015.)

 • Povjerenstvo za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija Tekstilno-tehnološkog fakulteta – član (odluka FV od 15. 5. 2016.)

 • Povjerenstvo za izradu Standarda kvalifikacija, projektni element broj 2 projekta: Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno- tehnološkom fakultetu (HR 3.1.15-0026) – član (odluka FV od 1. 3. 2016.)

 • Povjerenstvo za izradu, projektni element broj 2 projekta: Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno- tehnološkom fakultetu (HR 3.1.15-0026) – član (odluka FV od 1. 3. 2016.)

 • Koordinator Tekstilno-tehnološkog fakulteta u projektu Kampus Borongaj  (2014. - 2015.)

Znanstveno-stručni rad

Autorske knjige (5)
Monografije (1)
Sveučilišni udžbenici (2)
Druge autorske knjige (2)
Uredničke knjige (1)
Zbornici (1)
Obrazovni materijali (3)
Ostalo (3)
Poglavlja u knjigama (23)
Znanstvena poglavlja u knjigama (4)
Stručna poglavlja u knjigama (13)
Ostala poglavlja u knjigama (6)
Radovi u časopisima (36)
Izvorni znanstveni radovi (18)
Pregledni radovi (3)
Stručni radovi (5)
Radovi u postupku objavljivanja (2)
Drugi radovi u časopisima (8)
Radovi u zbornicima skupova (36)
Znanstveni radovi u zbornicima skupova (30)
Stručni radovi u zbornicima skupova (3)
Drugi radovi u zbornicima skupova (3)
Sažeci sa skupova (42)
Sažeci u zbornicima i časopisima (3)
Druga sudjelovanja na skupovima (39)
Ocjenski radovi (32)
Doktorske disertacije (1)
Magistarski radovi (1)
Mentorstva na završnim i diplomskim radovima (30)
Ostale vrste radova (16)
Patenti i patentne prijave (9)

Popis najznačajnijih znanstvenih radova u zadnjih 5 godin

Knjige i poglavlja u knjigama
Autorske knjige

 1. Ujević, D., Knego, N., Lazibat, T., Rogale, D., Renko, S., Knežević, B., Firšt Rogale, S., Novak,  Ivan,  Hursa Šajatović,  Anica, Brlobašić Šajatović, B., Domjanić, J., Šaravanja, B., Delić, M., Akalović, J., Tomurad Kovač, I., Radišić, L., Galić, A., Hortig, S., Mamuza, I. & Perlić, A. (2018) Konstrukcija i modno odijevanje s osvrtom na suvremenu maloprodaju. Zagreb, Tekstilno-tehnološki fakultet ; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Uredničke knjige

 1. Firšt Rogale, S. (ur.) (2022) Dan doktoranada 2022.: Zbornik radova. Zagreb, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet. (https://www.bib.irb.hr/1184173).

Poglavlja u knjigama

 1. Firšt Rogale, S., Rogale, D. & Knezić, Ž. (2020) Povijest izrade i proizvodnje odjeće u Hrvatskoj. U: Rogale, D. (ur.) Godišnjak 2019 Hrvatske akademije tehničkih znanosti – Hrvatska tehnička i industrijska baština. Zagreb, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, str. 145-160.
 2. Firšt Rogale, S. (2019) E-majica. U: Rogale, D. & Žiljak, V. (ur.) Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 2018. Zagreb, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, str. 266-268.
 3. Firšt Rogale, S. & Rogale, D. (2019) Termoizolacijska komora s podesivim svojstvima za odjeću. U: Rogale, D. & Žiljak, V. (ur.) Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 2018. Zagreb, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, str. 173-176.
 4. Rogale, D. & Firšt Rogale, S. (2019) Inteligentni odjevni predmet s aktivnom toplinskom zaštitom. U: Rogale, D. & Žiljak, V. (ur.) Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 2018. Zagreb, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, str. 180-183.
 5. Firšt Rogale, S. (2019) Pametna biciklistička jakna. U: Rogale, D. & Žiljak, V. (ur.) Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 2018. Zagreb, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, str. 269-271.
 6. Rogale, D., Firšt Rogale, S. & Knezić, Ž. (2019) Integrirani uređaj za mjerenje fizioloških parametara ljudskog tijela pri egzaktnom vrednovanju toplinske udobnosti odjeće. U: Rogale, D. & Žiljak, V. (ur.) Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 2018. Zagreb, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, 319, 323.
 7. Rogale, D. & Firšt Rogale, S. (2019) Integrirani mjerni sustav za neovisna mjerenja temperature i stanja aktuatora u inteligentnoj odjeći. U: Rogale, D. & Žiljak, V. (ur.) Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 2018. Zagreb, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, str. 315-317.
 8. Firšt Rogale, S. (2019) Pametna torba s ugrađenom zaštitom od krađe sadržaja. U: Rogale, D. & Žiljak, V. (ur.) Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 2018. Zagreb, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, str. 272-274.
 9. Rogale, D., Firšt Rogale, S., Knezić, Ž., Vujasinović, E., Čubrić, G. & Špelić, I. (2019) Višenamjenski diferencijalni konduktometar za tekstilne kompozite i odjeću. U: Rogale, D. & Žiljak, V. (ur.) Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 2018.. Zagreb, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, str. 184-189. (https://www.bib.irb.hr/1003444).
 10. Firšt Rogale, S. & Rogale, D. (2019) Rebrasta termoizolacijska komora podesive debljine i primjena. U: Rogale, D. & Žiljak, V. (ur.) Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 2018.. Zagreb, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, str. 33-36.
 11. Firšt Rogale, S. & Rogale, D. (2019) Odjevni predmet s adaptivnim mikroklimatskim stanjima. U: Rogale, D. & Žiljak, V. (ur.) Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 2018.. Zagreb, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, str. 37-40.
 12. Firšt Rogale, S. & Rogale, D. (2019) Univerzalna rebrasta termoizolacijska komora kontinuirano podesive debljine. U: Rogale, D. & Žiljak, V. (ur.) Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 2018.. Zagreb, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, str. 41-44.
 13. Rogale, D., Firšt Rogale & Snježana (2019) Inteligentna odjeća s aktivnom termičkom zaštitom. U: Rogale, D. & Žiljak, V. (ur.) Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 2018.. Zagreb, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, str. 108-111.
 14. Firšt Rogale, S., Rogale, D. & Radišić, L. (2018) Pametna odjeća u sinergiji s modnim odijevanjem. U: Ujević, D., Knego, N., Rogale, D., Lazibat, T. & Firšt Rogale, S. (ur.) Konstrukcija i modno odijevanje s osvrtom na suvremenu maloprodaju. Zagreb, Tekstilno-tehnološki fakultet i Ekonomski fakultet, str. 45-74.

Radovi u časopisima
Znanstveni i pregledni radovi

 1. Rogale, D., Fajt, S., Firšt Rogale, S. & Knezić, Ž. (2022) Interdependence of Technical and Technological Parameters in Polymer Ultrasonic Welding. Machines, 10 (10), 845, 19 doi:10.3390/machines10100845.
 2. Bobovčan Marcelić, M., Geršak, J., Rogale, D. & Firšt Rogale, S. (2022) Study of the compression properties of welded seams formed using hot wedge, hot air, ultrasonic, and high-frequency welding techniques. Textile Research Journal, First Published 5 Jul 2022,  1-17 doi:10.1177/00405175221109637.
 3. Rogale, D., Firšt Rogale, S., Majstorović, G. & Čubrić, G. (2021) Thermal properties of thermal insulation chambers. Textile research journal, 91 (9-10),  953-961 doi:10.1177/0040517520966718.
 4. Rogale, D., Firšt Rogale, S., Knezić, Ž. & Fajt, S. (2021) New Method for Determining the Machine-Hand WeldingTimes Using Ultrasonic Welding Machines with Rotary Sonotrode. Machines, 9 (12),  1-18 doi:10.3390/machines9120330.
 5. Čubrić, G., Salopek Čubrić, I., Rogale, D. & Firšt Rogale, S. (2021) Mechanical and Thermal Properties of Polyurethane Materials and Inflated Insulation Chambers. Materials, 14 (6), 1541, 15 doi:10.3390/ma14061541.
 6. Firšt Rogale, S., Rogale, D., Knezić, Ž. & Jukl, N. (2021) Measurement Method for the Simultaneous Determination of Thermal Resistance and Temperature Gradients in the Determination of Thermal Properties of Textile Material Layers. Materials, 14,  1-20 doi:10.3390/ma14226853.
 7. Rogale, D., Majstorović, G. & Firšt Rogale, S. (2020) Comparative Analysis of the Thermal Insulation of Multi-Layer Thermal Inserts in a Protective Jacket. Materials, 13 (12), 2672, 13 doi:10.3390/ma13122672.
 8. Akalović, J., Skenderi, Z., Firšt Rogale, S. & Zdraveva, E. (2018) Propusnost vodene pare goveđe kože za izradu profesionalne obuće/Water vapor permeability of bovine leather for making professional footwear. Koža & obuća, 67 (4),  6-17.
 9. Firšt Rogale, S., Rogale, D. & Nikolić, G. (2018) Intelligent clothing: first and second generation clothing with adaptive thermal insulation properties. Textile research journal, 88 (19), 2214-2233 doi:10.1177/0040517517718190.
 10. Peck-Tijeglić, M., Firšt Rogale, S., Rogale, D. & Bobovčan Marcelić, M. (2018) Projektiranje pametne biciklističke jakne. Tekstil : časopis za tekstilnu tehnologiju i konfekciju, 67 (9-10),  247-257.
 11. Rogale, D., Firšt Rogale, S. & Veldić, M. (2018) Pametna odjeća za bolesnike i rekonvalescente. Polytechnic and design, 6 (2),  93-108 doi:10.19279/TVZ.PD.2018-6-2-04.

Radovi u postupku objavljivanja

 1. Knezić, Ž., Hrgarek, I., Fajt, S., Rogale, D., Penava, Ž. & Firšt Rogale, S. (2022) The change of the electrical characteristics of the electrically conductive thread due to the action of force. Prihvaćen za objavljivanje u  14th Scientific-professional symposium textile science and economy
 2. Firšt Rogale, S., Rogale, D. & Knezić, Ž. (2021) Važnost navođenja toplinske izolacije na ušivnim etiketama kod prodaje odjeće. Prihvaćen za objavljivanje u  Poglavlje u knjizi "Organizacija proizvodnje modne odjeće s osvrtom na planiranje i distribuciju prodaje"

Drugi radovi u časopisima

 1. Firšt Rogale, S., Rogale, D., Knezić, Ž., Fajt, S. & Časar Veličan, D. (2020) Integrirani mjeriteljski sustav u Laboratoriju za termoizolacijska svojstva odjeće. Tekstil : časopis za tekstilnu tehnologiju i konfekciju, 69 (1-3),  11-22.
 2. Firšt Rogale, S. & Rogale, D. (2018) Uključivanje studenata Tekstilno-tehnološkog fakulteta u inovativan rad. Tekstil : časopis za tekstilnu tehnologiju i konfekciju, 67 (11-12),  371-375.
 3. Radovi u zbornicima skupova
 4. Znanstveni radovi u zbornicima skupova
 5. Jukl, N., Petrak, S., Firšt Rogale, S. & Rogale, D. (2022) 3D computer design of modular clothing system and testing of its thermal properties. U:  Book of Proceedings of the 10th International Textile, Clothing & Design Conference. Dubrovnik, Croatia, str. 231-236.
 6. Firšt Rogale, S. & Rogale, D. (2019) Innovative Ideas by Students at the Textile Technology Faculty in the field of smart clothing. Novak, I. (ur.) Book of Proceedings – 12th Textile Science & Economy 2019 French-Croatian Forum. Zagreb, Tekstilno-tehnološki fakultet, str. 53-63. (https://www.bib.irb.hr/1036592).

Stručni radovi u zbornicima skupova

 1. Firšt Rogale, S., Rogale, D. & Časar Veličan, D. (2020) E-clothing for stage performances. U: Petrak, S. (ur.) Book of Proceedings 13th International Scientific - Professional Symposium Textile Science & Economy. Zagreb, University of Zagreb Faculty of Textile Technology, str. 124-130.
 2. Vizec, V., Firšt Rogale, S. & Rogale, D. (2018) Utjecaj uzorka tkanine na vrijeme šivanja specifičnih tehnoloških operacija muškog sakoa. U: Ercegović Ražić, S., Glogar, M. & Novak, I. (ur.) ZBORNIK RADOVA 11. Znanstveno–stručnog savjetovanja TEKSTILNA ZNANOST I GOSPODARSTVO. Zagreb, Tekstilno - tehnološki fakultet, str. 211-214.

Sažeci sa skupova
Sažeci u zbornicima i časopisima

 1. Rogale, D., Firšt Rogale, S. & Knezić, Ž. (2021) Measurement equipment and method for the simultaneous determination of thermal resistance and temperature gradients of layers of clothing composites. U: Grgec Betmanec, L. (ur.) Laboratory Competence 2021 Book of abstract. Zagreb, Inkunabula, str. 95-96.
 2. Firšt Rogale, S. & Rogale, D. (2019) Laboratory for thermophysiological properties and development of intelligent clothing. U: Grgec Bermanec, L. (ur.) Laboratory Competence 2019. Zagreb, CROLAB, str. 63-63.

Druga sudjelovanja na skupovima

 1. Firšt Rogale, S. (2021) Toplinska svojstva odjevnih kompozita. U:  Dan otvorenih vrata - TSRC 2021: Novi materijali pomiču granice. Zagreb, Hrvatska, 24.09.2021.
 2. Rogale, D., Firšt Rogale, S., Knezić, Ž. & Časar Veličan, D. (2020) Pametna odjeća kao odgovor na ublažavanje posljedica klimatskih promjena na čovjeka. U:  Dan Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil: Tekstilije za klimatske promjene. Zagreb, Hrvatska, 25.09.2020. (https://www.bib.irb.hr/1080833).
 3. Firšt Rogale, S. (2018) Inteligentna odjeća - izazov za 21. stoljeće. U:  TIMOD 2018 - Treći međunarodni simpozij tekstilnog inženjerstva i modnog dizajna. Travnik, Bosna i Hercegovina, 20.02.2018. - 22.02.2018. (https://www.bib.irb.hr/940655).
 4. Firšt Rogale, S. (2018) Toplinska udobnost odjeće. U:  TIMOD 2018 - Treći međunarodni simpozij tekstilnog inženjerstva i modnog dizajna. Travnik, Bosna i Hercegovina, 20.04.2018. - 22.04.2018. (https://www.bib.irb.hr/940654).

Ocjenski radovi
Mentorstvo na završnim i diplomskim radovima

 1. Svečak, A. (2022) Projektiranje proizvodnog sustava ženske suknje, diplomski rad, diplomski, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb.
 2. Bilić, B. (2021) Tehnološki parametri šivanja automobilskih sjedala, diplomski rad, preddiplomski, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb.
 3. Vizec, V. (2018) Toplinska svojstva odjevnog sustava muške poslovne odjeće, diplomski rad, Tekstino-tehnološki fakultet, Zagreb.
 4. Mesić, M. (2018) Torba s ugrađenom zaštitom od krađe, diplomski rad, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb.
 5. Peck-Tijeglić, M. (2018) Projektiranje e-jakne za bicikliste, diplomski rad, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb.

Ostale vrste radova

 1. Rogale, D., Firšt Rogale, S., Časar Veličan, D. & Živičnjak, J. (2019) New innovations and prototypes in the Laboratory for Thermophysical Properties and Development of Intelligent Clothing. Lecture and demonstration for representatives of the European Federation of National Engineering Associations at the University of Zagreb Faculty of Textile Technology. Popularni rad. (https://www.bib.irb.hr/1008740).
 2. Časar Veličan, D., Rogale, D. & Firšt Rogale, S. (2019) Daljinski upravljani svjetlosni efekti na odjeći. Tesla-Genij za budućnost, Otvaranje Kviza znanja iz fizike i općeg znanja o Nikoli Tesli. Popularni rad.
 3. Firšt Rogale, S., Rogale, D., Časar Veličan, D. & Knezić, Ž. (2019) Pametna odjeća - Povratak u budućnost,. Popularni rad. (https://www.bib.irb.hr/1038032).
 4. Firšt Rogale, S. & Rogale, D. (2018) Projektiranje proizvodnih sustava odjevnih tehnologija primjenom progeCAD-a. Sustav za e-učenje MERLIN. Domaća recenzija, ostalo. (https://www.bib.irb.hr/948112).

Patenti i patentne prijave

 1. Rogale, D., Rogale, K., Firšt Rogale, S., Knezić, Ž., Vujasinović, E.,Čubrić, G., Špelić I. (2020) Višenamjenski diferencijalni konduktometar za tekstilne kompozite i odjeću, PK20171643, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 2. Rogale, D., Firšt Rogale, S., Knezić, Ž. (2021) Mjerni uređaj i metoda za simultana mjerenja otpora prolazu topline i temperaturnih gradijenata slojeva kompozita odjeće, P20211208A, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

Projekti

Projekti (glavni istraživač)

 • Razvoj pametne odjeće za dementne osobe (Slo: Razvoj pametnih oblačil za osebe z demencijo), Bilateralni znanstveno-istraživački projekti u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje za razdoblje 2018.- 2019. sa Fakultetom za strojništvo Univerze v Mariboru (slovenski voditelj: prof.dr.sc.Jelka Geršak)

Projekti (suradnik na projektu)

 • 0117003 Procesni parametri proizvodnje i dizajn odjeće, financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 2002.-2006.
 • 117-1171879-1894 Inteligentna odjeća i okruženje, financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 2007.-2011.
 • Odjeća sa adaptivnim termoizolacijskim svojstvima, tehnologijski projekt financiran od Hrvatskog instituta za tehnologije, 2009.-2011.
 • Adaptivna bolesnička podloga, tehnologijski projekt financiran od Hrvatskog instituta za tehnologije, 2009.-2011.
 • Razvoj i stanje odora i obuće za djelatnike MUP-a (02 282), znanstveno-istraživački projekt Tekstilno-tehnološkog fakulteta i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (2010.)
 • PoC6_1_189 Diferencijalni toplinski konduktometar za tekstilne kompozite i odjeću, tehnologijski projekt financiran od Svjetske banke kroz HAMAG BICRO, 1.7.2016.- 30.10.2017.
 • HRZZ projekt IP-2018-01-6363 Razvoj i toplinska svojstava inteligentne odjeće ThermIC.

Istraživačko-razvojna dostignuća

 • Rogale D., S.Firšt Rogale, Dragčević Z., Nikolić G.: Inteligentni odjevni predmet s aktivnom termoregulacijskom zaštitom, odobren konsenzulni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 6.6.2007.pod oznakom PK20030727
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z., Bartoš M.: Odjevni predmet s adaptivim mikroklimatskim stanjima, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 31.10.2010. pod oznakom PK20080116
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z.: Univerzalna rebrasta termoizolacijska komora kontinuirano podesive debljine, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 30.6.2010.pod oznakom PK20080118
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z., Bartoš M.: Controllable Ribbed Thermoinsulative Chamber of Continually Adjustable Thickness and its Application, Europski patentni ured (EPO) donio Rješenje o priznanju Europskog patent, odobren europski patent, 28.12.2011.pod oznakom EP2254430 u 13 europskih zemalja (Švicarska, Njemačka, Danska, Finska, Francuska, Velika Britanija, Irska, Italija, Nizozemska, Poljska, Švedska, Slovenija, Turska)
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z.: Upravljiva rebrasta termoizolacijska komora kontinuirano podesive debljine i njezina primjena, validacija europskog patenta, Državni zavod za intelektualno vlasništvo 30.4.2012.pod oznakom P20120243 T1

Priznanja i nagrade

 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Inovacija Inteligentni odjevni predmet a aktivnom termičkom zaštitom, Zlatno Teslino jaje, nagrada za inovaciju u visokim tehnologijama i najinovativniji hrvatski visokotehnološki proizvod VIDI e-novation award, dodijeljena od izdavačke kuće VIDI i Instituta Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska, veljača 2007.
 • Firšt Rogale S.: Jubilee Gold Medal, DAAAM International Vienna for excellent cooperation, creative organization and support Danube Adria Association for Automation & Manufacturing International activities, significant contributions in engineering and science, and international academic and scientific cooperation in the association Danube Adria Association for Automation & Manufacturing International Vienna, Zadar, Croatia, 20 – 23 October 2010
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Innovation Smart clothing with adaptive thermal insulation properties, Special Prize as a honor, recognition and appreciation of scientific creativity and orginality, Lucian Blaga University of Sibiu, 39. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 10. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor, INOVA 2014, Osijek, Hrvatska, 6. - 8. studenog 2014.
 • Rogale D., Rogale K., Firšt Rogale S., Knezić Ž.: Inovacija Integrirani uređaj za mjerenje fizioloških parametara ljudskog tijela pri egzaktnom vrednovanju toplinske udobnosti odjeće, Nagrada za najbolju inovaciju u primijenjenoj znanosti, 41. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 12. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor, INOVA 2016, Zagreb, Hrvatska, 9.-12. studenog 2016.
 • Rogale D., Knezić Ž., Firšt Rogale S., Bobovčan Marcelić M.: Innovation Device for testing the characteristics of ultrasonic welding - Excellence Innovation Award for achieving excellency in innovation through dedication and the consistent wish to push the boarders of what can be obtained through science and technology, Rector University Politehnica of Bucharest professor Mihnea Costoiu, 11th European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT 2019, Iasi, Romania, 16-18 May 2019
 • Rogale D., Knezić Ž., Firšt Rogale S., Bobovčan Marcelić M.: Inovacija Uređaj za određivanje karakteristika spojeva stvorenih tehnikom ultrazvučnog spajanja, Nagrada za najbolju inovaciju u znanosti, 44. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 15. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor, INOVA 2019, Zagreb, Hrvatska, 13.-16. studenog 2019.
 • Časar Veličan D., Rogale D., Firšt Rogale S., Fajt S., Knezić Ž.: Innovation Intelligent clothing for patients with apnea and snoring - Gold Medal Award, Ecole Marocaine Des Science De L`Ingenieur – Membre de Honoris United Universités at International and Invention Show INTARG 2019, Katowice, Poland, 4-5 June 2019
 • Firšt Rogale S., Geršak J., Rogale D., Knezić Ž., Uran S., Fajt S., Časar Veličan D., Begić D., Šterman S., Rajh S.: Inovacija Pametna odjeća za osobe s dijagnosticiranom demencijom, Special Award, dodijeljene od delegacije inovatora Indije, 6th Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE) 2019, Kaohsiung, Taiwan, 6-8 December 2019
 • Firšt Rogale S., Geršak J., Rogale D., Knezić Ž., Uran S., Fajt S., Časar Veličan D., Begić D., Šterman S., Rajh S.: Inovacija Pametna odjeća za osobe s dijagnosticiranom demencijom, Gold medal, 6th Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE) 2019, Kaohsiung, Taiwan, 6-8 December 2019
 • Firšt Rogale S., Geršak J., Rogale D., Knezić Ž., Uran S., Fajt S., Časar Veličan D., Begić D., Šterman S., Rajh S.: Inovacija Pametna odjeća za osobe s dijagnosticiranom demencijom, Gold medal, 12th European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT 2020, Iasi, Romania, 21-23 May 2020
 • Firšt Rogale S., Geršak J., Rogale D., Knezić Ž., Uran S., Fajt S., Časar Veličan D., Begić D., Šterman S., Rajh S.: Inovacija Pametna odjeća za osobe s dijagnosticiranom demencijom, Special golden award, International Invention and Trade Expo (ITE) 2020, London, UK, 10-11 September 2020
 • Rogale D., Firšt Rogale S., Knezić Ž., Fajt S.:  Inovacija Uređaj za mjerenja temperaturnih gradijenata u odjevnim kompozitima - Golden medal, The VIth International Fair of Innovation and Creative Education for Youth, Ștefan cel Mare University of Suceava, Romanian Inventors Forum, Romanian General Association of Engineers i Romanian Ministry of Education and Research, Suceava, Romania, July, 10 - 12, 2022
 • Rogale D., Firšt Rogale S., Knezić Ž., Fajt S.:  Inovacija Uređaj za mjerenja temperaturnih gradijenata u odjevnim kompozitima - Special Award, High Innovative Unique Foundation in the Kingdom of Saudi Arabia, 15th European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT 2022, Iasi, Romania, 11 - 13 May 2023
 • Rogale D., Firšt Rogale S., Knezić Ž., Fajt S.:  Inovacija Uređaj za mjerenja temperaturnih gradijenata u odjevnim kompozitima - Grand Prize, International Innovation & Invention Show E-NNOVATE 2022, Bydgoszcz, Poland, 8-10 June 2022

Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Akademija tehničkih znanosti Hrvatske – član u Odjelu tekstilne tehnologije, član (2017. - )
 • Akademija tehničkih znanosti Hrvatske - član Znanstvenog vijeća (2022. - 2025.)
 • Savez inovatora Zagreba, član (2014. - )
 • Udruga za međunarodnu komercijalizaciju zagrebačkih inovacija, član (2015.-)
 • HIST- Hrvatski inženjerski savez tekstilaca, član
 • Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta

Obnašanje funkcija na Sveučilištu u Zagrebu

 • Vijeće tehničkog područja Sveučiliša u Zagrebu, članica -zamjena (2013.-2017., 2018.-2020.)

Obnašanje funkcija na Tekstilno-tehnološkom fakultetu

 • Laboratorij za termoizolacijska svojstva odjeće - voditeljica i ustrojstvo (2021. -)

 • Zavod za odjevnu tehnologiju - predstojnica (2009.-2011., 2011.-2013.)

 • Ured za međunarodnu suradnju Tekstilno-tehnološkog fakulteta - ECTS koordinatorica (2017.-2019.)

 • Doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija - voditeljica (2020. - 2023.)

 • Odbor za znanstveno-istraživački i umjetnički rad  - članica (2016. - )

 • Povjerenstvo za izradu novih studijskih programa preddiplomskih studija na Fakultetu, članica (2018. - )

 • Povjerenstvo za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija Tekstilno-tehnološkog fakulteta (2015. - 2018.)

 • Povjerenstvo za izradu novog studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija  na Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet usmjerenog na inženjerstvo i tehnologiju - član (odluka FV od 7. 7. 2014.)

 • Povjerenstvo za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija Tekstilno-tehnološkog fakulteta – član (odluka FV od 30. 3. 2015.)

 • Povjerenstvo za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija Tekstilno-tehnološkog fakulteta – član (odluka FV od 15. 5. 2016.)

 • Povjerenstvo za izradu Standarda kvalifikacija, projektni element broj 2 projekta: Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno- tehnološkom fakultetu (HR 3.1.15-0026) – član (odluka FV od 1. 3. 2016.)

 • Povjerenstvo za izradu, projektni element broj 2 projekta: Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno- tehnološkom fakultetu (HR 3.1.15-0026) – član (odluka FV od 1. 3. 2016.)

  Koordinator Tekstilno-tehnološkog fakulteta u projektu Kampus Borongaj  (2014. - 2015.)

prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale