unizg Pretraga

prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale

Zavod

Zavod za odjevnu tehnologiju

Osobni podaci

 • Rođena 22. 10. 1968. u Zagrebu

Akademsko obrazovanje

 • 2007. - Dr. sc.: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet
 • 2002. - Mr.sc: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet
 • 1994. - B.sc.: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet

Slijed zaposlenja i zvanja

 • 28.09.2018. - redovita profesorica
 • 05.04.2018. - znanstevna savjetnica
 • 08.07.2013. - izvanredna profesorica
 • 23.01.2013. - viša znanstvena suradnica
 • 09.02.2008. - docentica
 • 07.02.2008. - znanstvena suradnica
 • 2007. - viša asistentica
 • 2002. - asistentica
 • 1996. - mlađa asistentica
 • 1996. - danas Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1995. -1996. - tehnolog, tt. NIK Zagreb
 • 1994. -1995. - pripravnik-tehnolog, tt. Heruc Zagreb

Nastavna djelatnost

Doktorski studij

 • Termoizolacijska svojstva odjeće

Diplomski studij

 • Inteligentna odjeća, Odabrana poglavlja odjevne tehnologije, Projektiranje proizvodnih sustava, Tehnike realizacije odjeće, Tehnike spajanja tekstilija, Tehnike spajanja kože i obuće

Preddiplomski studij

 • Tehnološki procesi krojenja odjeće, Tehnološki procesi šivanja odjeće, Procesi proizvodnje odjeće

Znanstvena djelatnost

Tehničke znanosti, tekstilna tehnologija, odjevna tehnologija

Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Područja odjevne tehnologije koje je sadržajno vezano uz područje tehnoloških procesa proizvodnje odjeće i razvoja konvencionalne i inteligentne odjeće, primjene suvremenih visokotehnoloških tehnika spajanja dijelova odjeće metodom toplinskog spajanja kondukcijom i konvekcijom, ultrazvučne i visokofrekventne tehnike te ispitivanja konstrukcijskih i toplinskih svojstava konvenencionalne i inteligentne odjeće

Znanstveno-stručni rad

 • http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=238780
 • Autorske knjige (5)
 • Poglavlja u knjizi (15)
 • Udžbenici i skripta (3)
 • Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima (1)
 • Znanstveni radovi u drugim časopisima (12)
 • Ostali radovi u drugim časopisima (12)
 • Plenarna izlaganja (2)
 • Objavljena pozvana predavanja na skupovima (1)
 • Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec. (22)
 • Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom (9)
 • Radovi u zbornicima skupova bez recenzije (1)
 • Sažeci u zbornicima skupova (3)
 • Neobjavljena sudjelovanja na skupovima (34)
 • Disertacije (1)
 • Magistarski radovi (1)
 • Druge vrste radova (13)
 • Patenti (8)
 • Vođenje završnih i diplomskih radova (28)

Popis najznačajnijih znanstvenih radova

Sveučilišni udžbenici i knjige

 • S. Firšt Rogale,D. Rogale, G.Nikolić, Z. Dragčević: Inteligentna odjeća, Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2014 (monografija)
 • D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt Rogale, M. Hrastinski: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, recenzirani udžbenik Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, odobrenje Naučno nastavnog vijeća Univerziteta u Bihaću broj 01-560 od 22. prosinca 1999., Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, ISBN 9958-624-08-7, UDK 687.1.016/.073(075.8)
 • D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt Rogale, M. Hrastinski: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, recenzirani udžbenik Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, odobrenje Naučno nastavnog vijeća Univerziteta u Bihaću broj 01-560 od 22. prosinca 1999., Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, ISBN 9958-624-08-7, UDK 687.1.016/.073(075.8), 219 str., 2005. god. (II dopunjeno izdanje)
 • D. Ujević, M. Hrastinski, Z. Dragčević, L. Szirovicza.: Tjelesna konstitucija čovjeka, Hrvatski antropometrijski sustav, Poglavlje 10, Znanstveno-stručna knjiga Hrvatski antropometrijski sustav – Podloga za nove hrvatske norme za veličinu odjeće i obuće, D. Ujević (ur.), 138-149, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006, ISBN 953-7105-09-1
 • D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt Rogale, M. Hrastinski: Procesi proizvodnje odjeće sa studijem rada,recenzirani sveučilišni udžbenik, ISBN 978-953-7105-32-7, 401 str., 2011
 • D. Ujević, M. Hrastinski, Z. Dragčević, L. Szirovicza.: Theoretical Aspects and Application of Croatian Anthropometric System, Theoretical Aspects and Application of Croatian Anthropometric System, Capture 10, Croatian Anthropometric System, D. Ujević (ur.), 138-149, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2010, ISBN 978-953-7105-28-0
 • Poglavlje u knjizi
 • S. Firšt Rogale, Z. Dragčević , D. Rogale: Methods of Determining Normal Times for Machine-Hand Sub-Operation of Sewing Straight and Curved Seams, DAAAM International Scientific Book 2003, Wien, 2003, 3-901-509-36-4, 645-659
 • S. Firšt Rogale, D. Rogale, Z. Dragčević, G. Nikolić, M. Bartoš: Technical System in Intelligent Clothing with Active Thermal Protection, Anual 2007 of the Croatian Academi of Engineering, ur. Z. Kniewald, Zagreb 2007, ISSN 1332-3482, 299-320
 • S. Firšt Rogale, Z. Dragčević, G. Nikolić, D. Rogale, M. Bartoš: Intelligent Clothing whit Programmabile Insulation, DAAAM International Scientific Book, Wien, 2008, 978-3-901509-66-7, 273-286
 • D. Rogale, S. Firšt Rogale: Thermal protection, Functional Protective Textiles , Bishof Vukušić, S. (ur.), Zagreb, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 2012., 978-953-7105-45-7, 231-280.

Projekti (glavni istraživač)

 • Razvoj pametne odjeće za dementne osobe (Slo: Razvoj pametnih oblačil za osebe z demencijo), Bilateralni znanstveno-istraživački projekti u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje za razdoblje 2018.- 2019.sa Fakultetom za strojništvo Univerze v Mariboru (slovenski voditelj: prof.dr.sc.Jelka Geršak)

Projekti (suradnik na projektu)

 • 0117003 Procesni parametri proizvodnje i dizajn odjeće, financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 2002.-2006. (voditelj: D.Rogale)
 • 117-1171879-1894 Inteligentna odjeća i okruženje, financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 2007.-2011. (voditelj: D.Rogale)
 • Odjeća sa adaptivnim termoizolacijskim svojstvima, tehnologijski projekt financiran od Hrvatskog instituta za tehnologije, 2009.-2011., (voditelj: D.Rogale)
 • Adaptivna bolesnička podloga, tehnologijski projekt financiran od Hrvatskog instituta za tehnologije, 2009.-2011., (voditelj: G.Nikolić)
 • Razvoj i stanje odora i obuće za djelatnike MUP-a (02 282), znanstveno-istraživački projekt Tekstilno-tehnološkog fakulteta i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (2010.)
 • PoC6_1_189 Diferencijalni toplinski konduktometar za tekstilne kompozite i odjeću, tehnologijski projekt financiran od Svjetske banke kroz HAMAG BICRO, 1.7.2016.- 30.10.2017.(voditelj: D.Rogale)
 • HRZZ projekt IP-2018-01-6363 Razvoj i toplinska svojstava inteligentne odjeće ThermIC (voditelj: D.Rogale)

Istraživačko-razvojna dostignuća

 • D. Rogale, S. Firšt. Rogale, Z. Dragčević, G. Nikolić: Inteligentni odjevni predmet s aktivnom termoregulacijskom zaštitom, odobren konsenzulni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 6. lipnja. 2007. pod oznakom P20030727
 • S. Firšt Rogale, D. Rogale, G. Nikolić, Z. Dragčević, M. Bartoš: Odjevni predmet s adaptivim mikroklimatskim stanjima, odobren konsenzulni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 31. 10. 2010. pod oznakom PK20080116
 • S. Firšt Rogale, D. Rogale, G. Nikolić, Z. Dragčević: Univerzalna rebrasta termoizolacijska komora kontinuirano podesive debljine, odobren konsenzulni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 30. 6. 2010. pod oznakom PK20080118
 • S. Firšt Rogale, D. Rogale, G. Nikolić, Z. Dragčević, M. Bartoš: Controllable Ribbed Thermoinsulative Chamber of Continually Adjustable Thickness and its Application, Europski patentni ured (EPO) donio Rješenje o priznanju Europskog patent, odobren europski patent, 28.12.2011. pod oznakom EP2254430 u 13 europskih zemalja
 • S. Firšt Rogale, D. Rogale, G. Nikolić, Z. Dragčević: Upravljiva rebrasta termoizolacijska komora kontinuirano podesive debljine i njezina primjena, validacija europskog patenta, Državni zavod za intelektualno vlasništvo 30. 04.2012. pod oznakom P20120243 T1
 • S. Firšt Rogale, D. Rogale, G. Nikolić, Z. Dragčević, M. Bartoš: Controllable Ribbed Thermoinsulative Chamber of Continually Adjustable Thickness and its Application, prijavljen u United States Patent and Trademark Office 12. 10. 2010 pod oznakom US19/922,761 (prijava)

Priznanja i nagrade

Znanstvene nagrade

 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Inovacija Inteligentni odjevni predmet a aktivnom termičkom zaštitom, Zlatno Teslino jaje, nagrada za inovaciju u visokim tehnologijama i najinovativniji hrvatski visokotehnološki proizvod VIDI e-novation award, dodijeljena od izdavačke kuće VIDI i Instituta Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska, veljača 2007.

 • Firšt Rogale S.: Jubilee Gold Medal, DAAAM International Vienna for excellent cooperation, creative organization and support Danube Adria Association for Automation & Manufacturing International activities, significant contributions in engineering and science, and international academic and scientific cooperation in the association Danube Adria Association for Automation & Manufacturing International Vienna, Zadar, Croatia, October 20 - 23, 2010
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Innovation Smart clothing with adaptive thermal insulation properties, Special Prize as a honor, recognition and appreciation of scientific creativity and orginality, Lucian Blaga University of Sibiu, 39. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 10. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2014, Osijek, Hrvatska, 6. - 8. studenoga 2014.
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Inovacija Inteligentna odjeća s adaptivnim termoizolacijskim svojstvima, Najbolja Inovacija u znanosti, 39. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 10. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2014, Osijek, Hrvatska, 6. - 8. studenoga 2014.
 • Rogale D., Rogale K., Firšt Rogale S., Knezić Ž.: Inovacija Integrirani uređaj za mjerenje fizioloških parametara ljudskog tijela pri egzaktnom vrednovanju toplinske udobnosti odjeće, Nagrada za najbolju inovaciju u primijenjenoj znanosti, 41. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 12. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2016, Zagreb, Hrvatska, 9.-12. studeni 2016.
 • Rogale D., Rogale K., Firšt Rogale S., Knezić Ž.: Inovacija Integrirani uređaj za mjerenje fizioloških parametara ljudskog tijela pri egzaktnom vrednovanju toplinske udobnosti odjeće, Posebna nagrada za najbolju znanstvenu komercijalizaciju Smart Specialization, Tera tehnopolisa i Hrvatske udruge inovatora poduzetnika, 41. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 12. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2016, Zagreb, Hrvatska, 9.-12. studeni 2016.
 • Časar Veličan D., Rogale D., Firšt Rogale S., Fajt S., Knezić Ž.: Innovation Intelligent clothing for patients with apnea and snoring - Golden Medal Award for Excellence in recognition of the outstanding contribution to the 11th European exhibition of creativity and innovation, Rector Acad. Ioanel Sinescu, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, 11th European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT 2019, Iasi, Romania, May 16-18, 2019
 • Rogale D., Knezić Ž., Firšt Rogale S., Bobovčan Marcelić M.: Innovation Device for testing the characteristics of ultrasonic welding - Excellence Innovation Award for achieving excellency in innovation through dedication and the consistent wish to push the boarders of what can be obtained through science and technology, Rector University Politehnica of Bucharest professor Mihnea Costoiu, 11th European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT 2019, Iasi, Romania , May 16-18, 2019
 • Časar Veličan D., Rogale D., Firšt Rogale S., Fajt S., Knezić Ž.: Innovation Intelligent clothing for patients with apnea and snoring - Gold Medal Award, Ecole Marocaine Des Science De L`Ingenieur – Membre de Honoris United Universités at International and Invention Show INTARG 2019, Katowice, Poland, June 4-5, 2019
 • Veličan D., Rogale D., Firšt Rogale S., Fajt S., Knezić Ž.: Innovation Intelligent clothing for patients with apnea and snoring - Gold Medal Award, Ecole Marocaine Des Science De L`Ingenieur – Membre de Honoris United Universités at International and Invention Show INTARG 2019, Katowice, Poland, June 4-5, 2019

Stručne nagrade:

 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Innovation Intelligent clothing with adaptive thermal insulation properties, Grand Prix for the best industrial design, 17th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies Archimedes 2014, Moscow, Russia, April 1 – 4, 2014

 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Innovation Intelligent clothing with adaptive thermal insulation properties, Gold medal, 17th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies Archimedes 2014, Moscow, Russia, April 1 – 4, 2014
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Innovation Intelligent clothing with adaptive thermal insulation properties, Gold medal, 6th European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT 2014, Iasi, Romania, May 22-24, 2014
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Innovation Intelligent clothing with adaptive thermal insulation properties, Gold Medal Award of Merit, 29th Invention & New Product Exposition INPEX 2014, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, June 18–20, 2014
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Innovation Intelligent clothing with adaptive thermal insulation properties, Humanitarian Award, 29th Invention & New Product Exposition INPEX 2014, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, June 18–20, 2014
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Innovation Intelligent clothing with adaptive thermal insulation properties, Spanish Delegation Award, 29th Invention & New Product Exposition INPEX 2014, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, June 18–20, 2014
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Innovation Intelligent clothing with adaptive thermal insulation properties, British Invention Award - Gold medal, British Invention Show BIS 2014, October 22-25, 2014, London, United Kingdom
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Inovacija Inteligentna odjeća s adaptivnim termoizolacijskim svojstvima, Zlatna medalja, 39. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 10. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2014, Osijek, Hrvatska, 6. - 8. studenoga 2014.
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Inovacija Inteligentna odjeća s adaptivnim termoizolacijskim svojstvima, Special Award - Romanian Inventors Forum EUROINVENT, 39. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 10. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2014, Osijek, Hrvatska, 6. - 8. studenoga 2014.
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Innovation Intelligent clothing with adaptive thermal insulation properties, Silver medal, 1th Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE) 2014, Kaohsiung, Taiwan, December 19-21, 2014
 • Rogale D., Firšt Rogale S.: Innovation Integrated Technical Subsystem for Intelligent Military and Protective Clothing, Gold medal, 7th European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT 2015, Iasi, Romania , May 14-16, 2015)
 • Rogale D., Firšt Rogale S.: Innovation Integrated Technical Subsystem for Intelligent Military and Protective Clothing, Silver medal, Malaysia Technology Expo MTE 2015, Kuala Lumpur, Malaysia February 12-15, 2015
 • Rogale D., Firšt Rogale S.: Inovacija Integrirani tehnički podsustav za inteligentnu vojnu i zaštitnu odjeću, Zlatna medalja, 13. Međunarodna izložba inovacija ARCA 2015, Zagreb, Hrvatska, 15. – 18. listopada 2015.
 • Rogale D., Firšt Rogale S.: Inovacija Integrirani tehnički podsustav za inteligentnu vojnu i zaštitnu odjeću, INOVA - najbolji hrvatski izlagač, 40. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 11. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2015, Karlovac, Hrvatska, 5. - 7. studeni 2015.
 • Rogale D., Firšt Rogale S.: Inovacija Integrirani tehnički podsustav za inteligentnu vojnu i zaštitnu odjeću, Zlatna medalja, 40. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 11. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2015, Karlovac, Hrvatska, 5. - 7. studeni 2015.
 • Rogale D., Firšt Rogale S.: Inovacija Inteligentna odjeća adaptivnim termoizolacijskim svojstvima, Nagrada E.S.PENKALA za najbolju zagrebačku inovaciju u 2015. godini, Savez Inovatora Zagreb, Zagreb, Hrvatska, prosinca 2016.
 • Rogale D., Firšt Rogale S.: Innovation Integrated Technical Subsystem for Intelligent Military and Protective Clothing, Gold medal, 3th Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE) 2016, Kaohsiung, Taiwan, December 9-11, 2016
 • Rogale D., Rogale K., Firšt Rogale S., Knezić Ž.: Inovacija Integrirani uređaj za mjerenje fizioloških parametara ljudskog tijela pri egzaktnom vrednovanju toplinske udobnosti odjeće, Zlatna medalja, 41. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 12. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2016, Zagreb, Hrvatska, 9.-12. studeni 2016.
 • Rogale D., Firšt Rogale S.: Innovation Integrated Technical Subsystem for Intelligent Military and Protective Clothing, Silver medal, Japan Design & Invention Expo JDIE 2017, Tokyo, Japan, August 4-6, 2017
 • Rogale D., Firšt Rogale S., Rogale K., Knezić Ž., Vujasinovi E., Čubrić G., Špelić I.: Inovacija Višenamjenski diferencijalni toplinski konduktometar za tekstilne kompozite i odjeću, Inova - Grand Prix 2. nagrada, 42. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 13. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2017, Osijek, Hrvatska, 9.-11. studeni 2017.
 • Rogale D., Firšt Rogale S., Rogale K., Knezić Ž., Vujasinovi E., Čubrić G., Špelić I.: Inovacija Višenamjenski diferencijalni toplinski konduktometar za tekstilne kompozite i odjeću, Zlatna medalja, 42. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 13. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2017, Osijek, Hrvatska, 9.-11. studeni 2018.
 • Rogale D., Firšt Rogale S., Rogale K., Knezić Ž., Vujasinovi E., Čubrić G., Špelić I.: Innovation Multifunctional differential conductometer for textile composites and clothing, Gold medal, 4th Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE) 2017, Kaohsiung, Taiwan, December 9 – 10, 2017
 • Firšt Rogale S.: Nagrada dekanice za izniman doprinos području inovacija, povodom obilježavanja Dana Fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Hrvatska, 25. siječnja 2018.
 • Rogale D., Firšt Rogale S.: Posebna nagrada Budi uzor junior za kontinuirani mentorski rad sa studentima i mladim inovatorima, 43. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 14. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2018, Zagreb, Hrvatska, 14.-17. studeni 2018.
 • Radišić Lj., Firšt Rogale S.: Inovacija E-majica, Srebrna medalja, 43. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 14. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2018, Zagreb, Hrvatska, 14.-17. studeni 2018.
 • Peck-Tijeglić M., Firšt Rogale S.: Inovacija Pametna biciklistička jakna, Zlatna medalja, 43. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 14. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2018, Zagreb, Hrvatska, 14.-17. studeni 2018.
 • Peck-Tijeglić M., Firšt Rogale S.: Inovacija Pametna biciklistička jakna, Najbolja inovacija u sportu i rekreaciji, 43. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 14. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2018, Zagreb, Hrvatska, 14.-17. studeni 2018.
 • Mesić M., Mesić M., Firšt Rogale S.: Inovacija Pametna torba s ugrađenom zaštitom od krađe, Najbolja inovacija u sportu i rekreaciji, 43. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 14. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2018, Zagreb, Hrvatska, 14.-17. studeni 2018.
 • Časar Veličan D., Rogale D., Firšt Rogale S., Fajt S., Knezić Ž.: Innovation Intelligent clothing for patients with apnea and snoring - Gold medal, 11th European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT 2019, Iasi, Romania, May 16-18, 2019
 • Rogale D., Knezić Ž., Firšt Rogale S., Bobovčan Marcelić M. Innovation Device for testing the characteristics of ultrasonic welding - Silver medal, 11th European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT 2019, Iasi, Romania, May 16-18, 2019
 • Časar Veličan D., Rogale D., Firšt Rogale S., Fajt S., Knezić Ž.: Innovation Intelligent clothing for patients with apnea and snoring Gold Medal Award, International and Invention Show INTARG 2019, Katowice, Poland, June 4-5, 2019
 • Rogale D., Knezić Ž., Firšt Rogale S., Bobovčan Marcelić M. (2019): Innovation Device for testing the characteristics of ultrasonic welding - WIIPA Grand Award, World Invention Intellectual Property Associations at International and Invention Show INTARG 2019, Katowice, Poland, June 4-5, 2019
 • Rogale D., Knezić Ž., Firšt Rogale S., Bobovčan Marcelić M.: Innovation Device for testing the characteristics of ultrasonic welding - Platinum Award, International and Invention Show INTARG 2019, Katowice, Poland, June 4-5, 2019
 • Rogale D., Knezić Ž., Firšt Rogale S., Bobovčan Marcelić M.: Innovation Device for testing the characteristics of ultrasonic welding (2019) - Diploma on account of winning Platinum Medal at INTARG 2019, Ministry of Investment and Economic Development at International and Invention Show INTARG 2019, Katowice, Poland, June 4-5, 2019

prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale