unizg Pretraga

prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale, dipl. inž.

Funkcija

Voditeljica Vijeća doktorskog studija

Zavod

Zavod za odjevnu tehnologiju

Osobni podaci

 • Rođena 22. listopada 1968. u Zagrebu

Akademsko obrazovanje

 •  9. ožujka 2007. - Doktorski rad: Inteligentna odjeća s aktivnom termičkom zaštitom,Tekstilno tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 18.ožujka 2002. - Magistarski rad: Metode određivanja strojno-ručnih tehnoloških zahvata šivanja, Tekstilno tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 14. ožujka 1994. - Diplomski rad: Mogućnosti specijalne vrste gradiranja krojeva odjeće na CAD/CAM sustavima proizvodnje odjeće, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet

Slijed zaposlenja i zvanja

 • 28.rujna 2018. - redovita profesorica
 • 5.travnja 2018. - znanstevna savjetnica
 • 8. srpnja 2013. - izvanredna profesorica
 • 23. siječnja 2013. - viša znanstvena suradnica
 • 9. veljače 2008. - docentica
 • 7. veljače 2008. - znanstvena suradnica
 • 2007. - viša asistentica
 • 2002. - asistentica
 • 1996. - mlađa asistentica
 • 1996. - danas Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1995. -1996. - tehnolog, tt. NIK Zagreb
 • 1994. -1995. - pripravnik-tehnolog, tt. Heruc Zagreb

Nastavna djelatnost

Doktorski studij

 • Termoizolacijska svojstva odjeće

Diplomski studij

 • Inteligentna odjeća, Odabrana poglavlja odjevne tehnologije, Projektiranje proizvodnih sustava, Tehnike realizacije odjeće, Tehnike spajanja tekstilija, Tehnike spajanja kože i obuće

Preddiplomski studij

 • Tehnološki procesi krojenja odjeće, Tehnološki procesi šivanja odjeće, Procesi proizvodnje odjeće

Znanstvena djelatnost

Tehničke znanosti, tekstilna tehnologija, odjevna tehnologija

Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Područja odjevne tehnologije koje je sadržajno vezano uz područje tehnoloških procesa proizvodnje odjeće i razvoja konvencionalne i inteligentne odjeće, primjene suvremenih visokotehnoloških tehnika spajanja dijelova odjeće metodom toplinskog spajanja kondukcijom i konvekcijom, ultrazvučne i visokofrekventne tehnike te ispitivanja konstrukcijskih i toplinskih svojstava konvenencionalne i inteligentne odjeće

Znanstveno-stručni rad

Autorske knjige (5)

 • Monografije (3)
 • Druge autorske knjige (2)

Obrazovni materijali (3)

Poglavlja u knjigama (23)

 • Znanstvena poglavlja u knjigama (4)
 • Stručna poglavlja u knjigama (13)
 • Ostala poglavlja u knjigama (6)

Radovi u časopisima (29)

 • Izvorni znanstveni radovi (13)
 • Pregledni radovi (3)
 • Stručni radovi (5)
 • Drugi radovi u časopisima (8)

Radovi u zbornicima skupova (35)

 • Znanstveni radovi u zbornicima skupova (29)
 • Stručni radovi u zbornicima skupova (3)
 • Drugi radovi u zbornicima skupova (3)
 • Sažeci sa skupova (40)
 • Sažeci u zbornicima i časopisima (2)
 • Druga sudjelovanja na skupovima (38)

Ocjenski radovi (30)

 • Doktorske disertacije (1)
 • Magistarski radovi (1)
 • Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa) (28)

Ostale vrste radova (16)

Patenti (8)

Popis najznačajnijih znanstvenih radova

Knjige

 • Rogale D., Ujević D., Firšt Rogale S., Hrastinski M.: Procesi proizvodnje odjeće, recenzirani sveučilišni udžbenik, ISBN 978-953-7105-32-7, 401 str., 2011.
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z.: Inteligentna odjeća, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, (2014.) ISBN 978-953-7105-52-5, 383 str.- znanstvena monografija

Projekti

Projekti (glavni istraživač)

 • Razvoj pametne odjeće za dementne osobe (Slo: Razvoj pametnih oblačil za osebe z demencijo), Bilateralni znanstveno-istraživački projekti u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje za razdoblje 2018.- 2019. sa Fakultetom za strojništvo Univerze v Mariboru (slovenski voditelj: prof.dr.sc.Jelka Geršak)

Projekti (suradnik na projektu)

 • 0117003 Procesni parametri proizvodnje i dizajn odjeće, financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 2002.-2006. (voditelj: D.Rogale)
 • 117-1171879-1894 Inteligentna odjeća i okruženje, financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 2007.-2011. (voditelj: D.Rogale)
 • Odjeća sa adaptivnim termoizolacijskim svojstvima, tehnologijski projekt financiran od Hrvatskog instituta za tehnologije, 2009.-2011., (voditelj: D.Rogale)
 • Adaptivna bolesnička podloga, tehnologijski projekt financiran od Hrvatskog instituta za tehnologije, 2009.-2011., (voditelj: G.Nikolić)
 • Razvoj i stanje odora i obuće za djelatnike MUP-a (02 282), znanstveno-istraživački projekt Tekstilno-tehnološkog fakulteta i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (2010.)
 • PoC6_1_189 Diferencijalni toplinski konduktometar za tekstilne kompozite i odjeću, tehnologijski projekt financiran od Svjetske banke kroz HAMAG BICRO, 1.7.2016.- 30.10.2017.(voditelj: D.Rogale)
 • HRZZ projekt IP-2018-01-6363 Razvoj i toplinska svojstava inteligentne odjeće ThermIC (voditelj: D.Rogale)

Istraživačko-razvojna dostignuća

 • Rogale D., S.Firšt Rogale, Dragčević Z., Nikolić G.: Inteligentni odjevni predmet s aktivnom termoregulacijskom zaštitom, odobren konsenzulni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 6.6.2007.pod oznakom PK20030727
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z., Bartoš M.: Odjevni predmet s adaptivim mikroklimatskim stanjima, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 31.10.2010. pod oznakom PK20080116
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z.: Univerzalna rebrasta termoizolacijska komora kontinuirano podesive debljine, odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 30.6.2010.pod oznakom PK20080118
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z., Bartoš M.: Controllable Ribbed Thermoinsulative Chamber of Continually Adjustable Thickness and its Application, Europski patentni ured (EPO) donio Rješenje o priznanju Europskog patent, odobren europski patent, 28.12.2011.pod oznakom EP2254430 u 13 europskih zemalja (Švicarska, Njemačka, Danska, Finska, Francuska, Velika Britanija, Irska, Italija, Nizozemska, Poljska, Švedska, Slovenija, Turska)
 • Firšt Rogale S., Rogale D., Nikolić G., Dragčević Z.: Upravljiva rebrasta termoizolacijska komora kontinuirano podesive debljine i njezina primjena, validacija europskog patenta, Državni zavod za intelektualno vlasništvo 30.4.2012.pod oznakom P20120243 T1

Priznanja i nagrade

Znanstvene nagrade

 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Inovacija Inteligentni odjevni predmet a aktivnom termičkom zaštitom, Zlatno Teslino jaje, nagrada za inovaciju u visokim tehnologijama i najinovativniji hrvatski visokotehnološki proizvod VIDI e-novation award, dodijeljena od izdavačke kuće VIDI i Instituta Ruđer Bošković, Zagreb, Hrvatska, veljača 2007.

 • Firšt Rogale S.: Jubilee Gold Medal, DAAAM International Vienna for excellent cooperation, creative organization and support Danube Adria Association for Automation & Manufacturing International activities, significant contributions in engineering and science, and international academic and scientific cooperation in the association Danube Adria Association for Automation & Manufacturing International Vienna, Zadar, Croatia, 20 – 23 October 2010

 • Firšt Rogale S., Rogale D., Gojko N., Dragčević Z.: Innovation Smart clothing with adaptive thermal insulation properties, Special Prize as a honor, recognition and appreciation of scientific creativity and orginality, Lucian Blaga University of Sibiu, 39. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 10. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor, INOVA 2014, Osijek, Hrvatska, 6. - 8. studenog 2014.

 • Rogale D., Rogale K., Firšt Rogale S., Knezić Ž.: Inovacija Integrirani uređaj za mjerenje fizioloških parametara ljudskog tijela pri egzaktnom vrednovanju toplinske udobnosti odjeće, Nagrada za najbolju inovaciju u primijenjenoj znanosti, 41. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 12. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor, INOVA 2016, Zagreb, Hrvatska, 9.-12. studenog 2016.

 • Rogale D., Knezić Ž., Firšt Rogale S., Bobovčan Marcelić M.: Innovation Device for testing the characteristics of ultrasonic welding - Excellence Innovation Award for achieving excellency in innovation through dedication and the consistent wish to push the boarders of what can be obtained through science and technology, Rector University Politehnica of Bucharest professor Mihnea Costoiu, 11th European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT 2019, Iasi, Romania, 16-18 May 2019

 • Rogale D., Knezić Ž., Firšt Rogale S., Bobovčan Marcelić M.: Inovacija Uređaj za određivanje karakteristika spojeva stvorenih tehnikom ultrazvučnog spajanja, Nagrada za najbolju inovaciju u znanosti, 44. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 15. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor, INOVA 2019, Zagreb, Hrvatska, 13.-16. studenog 2019.

 • Časar Veličan D., Rogale D., Firšt Rogale S., Fajt S., Knezić Ž.: Innovation Intelligent clothing for patients with apnea and snoring - Gold Medal Award, Ecole Marocaine Des Science De L`Ingenieur – Membre de Honoris United Universités at International and Invention Show INTARG 2019, Katowice, Poland, 4-5 June 2019

Stručne nagrade

 • Firšt Rogale S., Geršak J., Rogale D., Knezić Ž., Uran S., Fajt S., Časar Veličan D., Begić D., Šterman S., Rajh S.: Inovacija Pametna odjeća za osobe s dijagnosticiranom demencijom, Special Award, dodijeljene od delegacije inovatora Indije, 6th Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE) 2019, Kaohsiung, Taiwan, 6-8 December 2019
 • Firšt Rogale S., Geršak J., Rogale D., Knezić Ž., Uran S., Fajt S., Časar Veličan D., Begić D., Šterman S., Rajh S.: Inovacija Pametna odjeća za osobe s dijagnosticiranom demencijom, Gold medal, 6th Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE) 2019, Kaohsiung, Taiwan, 6-8 December 2019
 • Firšt Rogale S., Geršak J., Rogale D., Knezić Ž., Uran S., Fajt S., Časar Veličan D., Begić D., Šterman S., Rajh S.: Inovacija Pametna odjeća za osobe s dijagnosticiranom demencijom, Gold medal, 12th European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT 2020, Iasi, Romania, 21-23 May 2020
 • Firšt Rogale S., Geršak J., Rogale D., Knezić Ž., Uran S., Fajt S., Časar Veličan D., Begić D., Šterman S., Rajh S.: Inovacija Pametna odjeća za osobe s dijagnosticiranom demencijom, Special golden award, International Invention and Trade Expo (ITE) 2020, London, UK, 10-11 September 2020

Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Akademija tehničkih znanosti Hrvatske – suradnik u Odjelu tekstilne tehnologije, član (2017. - )
 • Savez inovatora Zagreba, član (2014. - )
 • Udruga za međunarodnu komercijalizaciju zagrebačkih inovacija, član (2015.-)
 • HIST- Hrvatski inženjerski savez tekstilaca, član
 • Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta

Obnašanje funkcija na Sveučilištu u Zagrebu

 • Vijeće tehničkog područja Sveučiliša u Zagrebu, članica -zamjena (2013.-2017., 2018.-2020.)

Obnašanje funkcija na Tekstilno-tehnološkom fakultetu

 • Predstojnica Zavoda za odjevnu tehnologiju (2009.-2011., 2011.-2013.)

 • ECTS koordinatorica, Ured za međunarodnu suradnju Tekstilno-tehnološkog fakulteta (2017.-2019.)

 • Voditeljica Vijeća doktorskog studija (2020. -)

prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale, dipl. inž.