unizg Pretraga

prof. dr. sc. Tanja Pušić, dipl. inž.

Zavod

Zavod za tekstilnu kemiju i ekologiju

 Osobni podaci

 • Rođena 15. 03. 1962. u Mostaru


 Web linkovi

http://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Pu%C5%A1i%C4%87,%20Tanja%20%2812296%29|text|profile


 Akademsko obrazovanje

 • 1986.-dodiplomsko obrazovanje: Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1990.-poslijediplomsko obrazovanje: Utjecaj optičkih bjelila na promjenu nijanse pastelnih obojenja, Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (mentor: Prof.dr.sc. Ivo Soljačić)
 • 1997.- Disertacija: Utjecaj mercerizacije pamuka na promjenu elektrokinetičkog potencijala i adsorpciju tenzida, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Mentor: Prof.dr.sc. Ana Marija Grancarić, komentor: Prof.dr.sc. Ivo Soljačić)


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • 1986.-1991. - Tehnološki fakultet, pripravnik poslijediplomand
 • 1991-1999. - Tekstilno-tehnološki fakultet, znanstveni asistent
 • 1999.-1999. - Tekstilno-tehnološki fakultet, viši asistent
 • 1999.-2004. - Tekstilno-tehnološki fakultet, docent
 • 2004.-2009. - Tekstilno-tehnološki fakultet, izvanredni profesor
 • 2006. - Tekstilno-tehnološki fakultet, znanstveni savjetnik
 • 2009. - Tekstilno-tehnološki fakultet, redoviti profesor
 • 2015.- Tekstilno-tehnološki fakultet, redoviti profesor u trajnom zvanju


 Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

 • rujan-prosinac 1995.-Karl Franz Universität, Institut für Physikalische Chemie, elektrokinetička mjerenja, mentorstvo Univ. Prof. Volker. Ribitsch
 • 2010.-Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta, 10 dnevni boravak


 Nastavna djelatnost

 • Tehnologija bijeljenja i apreture, vježbe-stručni studij
 • Tekstilna kemija, vježbe-stručni studij
 • Procesi oplemenjivanja tekstila, vježbe-fakultetski studij
 • Tehnološke operacije oplemenjivanja tekstila, vježbe-stručni studij
 • Njega tekstila, stručni studij, vježbe
 • Procesi njege tekstila, vježbe-fakultetski studij
 • Njega tekstila, predavanja-stručni studij-Procesi njege tekstila, predavanja-fakultetski studij
 • BOLONJSKI PROCES
 • Njega tekstila, preddiplomski
 • Njega odjeće-preddiplomski
 • Sredstva za pranje tekstila-prediplomski
 • Oplemenjivanje i njega tekstila - preddiplomski
 • Teorija njege tekstila, diplomski
 • Ekološki pristup u njezi tekstila, doktorski studij
 • Enzimi u procesima oplemenjivanja i njege, doktorski studij
 • ERASMUS - dolazeći studenti
 • Garment finishing


 Mentorstvo


 Znanstvena djelatnost

 • Znanstveno područje: tehničke znanosti
 • Znanstveno polje: tekstilne tehnologije
 • Znanstvena grana: tekstilna kemija


 Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Ekološka problematika u procesima oplemenjivanja i njege tekstila
 • Bioiskuhavanje
 • Mercerizacija
 • Elektrokinetički potencijal tekstilija
 • Promjena obojenja pamučnih tkanina pastelnih nijansi u pranju
 • Primarni i sekundarni učinci u pranju
 • Utjecaj optičkih bjelila i UV adsorbera na promjene nijanse u pranju
 • Mehanizni adsorpcije i desorpcije tenzida
 • Mikroenkapsulacija: kontrola postignutih efekata i postojanost na pranje
 • Naknadne obrade u pranju, mokrom i kemijskom čišćenju
 • Enzimi u oplemenjivanju i njezi tekstila
 • UV zaštita opranih tekstilija
 • Njega tekstila
 • Omekšivači
 • Rezidualne supstance na tekstilu
 • Otpuštanje čestica u pranju


 Znanstveno-stručni rad

 • Knjiga (2)
 • Poglavlje u knjizi (11)
 • Radovi u časopisima (89)

  Izvorni znanstveni radovi (49)

  Pregledni radovi (22)

  Stručni radovi (6)

  Drugi radovi u časopisima (12)

 • Radovi u zbornicima skupova (126)

  Znanstveni radovi u zbornicima skupova (115)

  Stručni radovi u zbornicima skupova (7)

  Drugi radovi u zbornicima skupova (4)

 • Pozvana predavanja na međunarodnom skupu (1)
 • Pozvana predavanja na domaćem skupu (4)
 • Ostala javna predavanja (20)


 Popis najznačajnijih znanstvenih radova

https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators=and|Pu%C5%A1i%C4%87,%20Tanja%20(12296)|text|profile&subgroup=ja-articles_in_press%7Cja-letters%7Cja-original_scientific_papers%7Cja-other_journal_papers%7Cja-preliminary_notes%7Cja-professional_papers%7Cja-review_papers%7Cja-short_communications


 Sveučilišni udžbenici i knjige

 • Soljačić, I., T. Pušić: Njega tekstila, knjiga I, Čišćenje u vodenim medijima, Dragčević, Z. (ur.), Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 2005., ISBN 953-7105-09-1
 • Soljačić, I., T. Pušić: Kemijsko čišćenje tekstila i kože, Dragčević, Z. (ur.), Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2013., ISBN: 978-953-7105-51-8


 Projekti (glavni istraživač)

 • MEĐUNARODNI:
 • Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt: 2003-2005, Ekologija kemijskog čišćenja i pranja“, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Tekstilno-tehnološki fakultet i Ministarstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo., koordinatori: T. Pušić/S. Šostar-Turk
 • Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt: 2006-2007, Uvođenje kemotermičkih postupaka pranja u praonice bolničkih tekstilija, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Tekstilno-tehnološki fakultet i Ministarstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, koordinatori: T. Pušić/S. Šostar-Turk
 • E!4178 APTEX, Improving the Application and Durability of Surface Functionalization on Textile Fabrics, (1.01.2008.-01.01.2010.), koordinator: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, voditelj: I. Petrinić; partner: Tekstilno-tehnološki fakultet, voditelj ispred TTF-a: T. Pušić
 • FP7-SME-2, SMILES 217809, SMILES, ‘Sustainable Measures for INDUSTRIAL Laundry EXPANSION STRATEGIES: SMART Laundry-2015’. (1. 09. 2008.-1.09. 2011.), koordinator: Belgian Federation for Textile Care; partner: Tekstilno-tehnološki fakultet, voditelj ispred TTF-a: T. Pušić
 • Textile Characterization, 2009., projekt s Tvrtkom P&G, New Hampshire, Koordinator ispred TTF-a: T. Pušić
 • Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt: 2010.-2011, Interakcije površinski aktivnih tvari u otopinama deterdženata, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, koordinatori: T. Pušić / B. Simončić
 • E! 5785 FLAMEBLEND, Improvement in the flame retardant properties of cotton and wool blends, 30. 06. 2010.-30. 06. 2013., Koordinator projekta: I. Petrinić Univerza v Mariboru, HR voditelji: T. Pušić i S. Bischof
 • DOMAĆI:
 • POC4_08_24 (2012-2013): Razvoj pojačivača pranja rublja na bazi natrijevog ditionita, voditelj istraživanja ispred TTF-a u suradnji s tvrtkom DiWagner d.o.o.: T. Pušić
 • HRZZ IP-2020-02-7575: Procjena otpuštanja čestica mikroplastike u pranju poliesterskih tekstilija (2021-2025)


 Projekti (suradnik na projektu)

 • Razvoj i racionalizacija proizvodnje, oplemenjivanja i prerade tekstila, 1986.-1990, voditelj: I. Soljačić
 • Nove metode oplemenjivanja tekstila, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb 1991.- 1996., Voditelj: I. Soljačić
 • Ekološki povoljni procesi oplemenjivanja i kvaliteta tekstila“, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb 1996.-2001., Voditelj: I. Soljačić
 • TP-01/0117-03: Enzimatska obrada celuloznih tekstilnih materijala, tehnologijski projekt, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb 2001-2002., voditelj: A. M. Grancarić
 • 0117-112 Ekološki procesi predobrade i njege tekstila, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb, 2001.-2006.., Voditelj: A. M. Grancarić
 • hrvatsko-slovenski bilateralni: Slobodna površinska energija predobrađenog i apretiranog tekstila, , Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, 2004-2005.., Voditelj: A. M. Grancarić
 • hrvatsko-slovenski bilateralni (2004-2005) Antimikrobna obrada, hrvatsko-slovenski bilateralni, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH i Minisarstvo za šolstvo, znanost in šport RS 2004., Voditelj: S. Bischof
 • TP 00117-015: Konstrukcija i tehnologija proizvodnje obuće pogodne za pranje u vodenom mediju, Ministarstvo znanosti, tehnologije i sporta Republike Hrvatske, Zagreb (2006.-2007.), Voditelj: Z. Dragčević
 • 117-1252971-1367: Međupovršinske pojave aktivnih multifunkcijskih materijala, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, 2007-2012. , Glavni istraživač: A. M. Grancarić
 • 117-1171419-1382: Etika i ekologija u oplemenjivanju i njezi tekstila“,Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Zagreb (2007.- 2013.), Glavni istraživač: I. Soljačić
 • 117-1171419-1382: Etika i ekologija u oplemenjivanju i njezi tekstila“,Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Zagreb (2007.- 2013.), Glavni istraživač: I. Soljačić
 • FP7-REGPOT-2008-1-229801: T-Pot: Unlocking the Croatain Textile Research Potentials, EC, 01. 03. 2009. - 31. 08. 2011., Voditelj: S. Bischof
 • HRZZ IP-11-2013, ADVANCETEX - Advanced textile materials by targeted surface modification, (2014. - 2018.), Voditelj: S. Bischof
 • Hrvatsko-srpski projekt: Bio-inovativni poliesteri, (2018-2021), Voditelj: A. Tarbuk
 • HRZZ IP-2018-01-7028 Oklapanje od elektromagnetskih polja električki vodljivim tekstilnim materijalima (2018-2022), Voditelj: K. Malarić
 •  KK.01.1.1.02.0024, Modernizacija infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (MI-TSRC), OPKK, ESF, Voditelj: S. Bischof (2018-2021)
 • KK.01.2.1.02.0064: Razvoj multifunkcionalne negorive tkanine za dualnu namjenu (2020-2023), voditelj: I. Schwarz


 Istraživačko-razvojna dostignuća

 • Patent: P20080210A, Formulacija tekućeg deterdženta za strojno pranje kožnih proizvoda


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Član radne skupine za njegu tekstila, International Technical Committee for Textile Care (ICTC) - član; te u dva mandata (2008.-2010; 2010.-2012.) - potpredsjednik Društva
 • HIST- Hrvatski inženjerski savez tekstilaca – član
 • Društvo za tenzide-član
 • Hrvatsko katoličko društvo prosvjetnih djelatnika – član
 • Društvo bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta, AMCA TTF - član Predsjedništva (od 2004.); tajnica (2004.-2008.)
 • Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, -2017.
 • Članica odbora, TO 560, TO 120 i TO 91 pri Hrvatskom zavodu za norme
 • Član Akademije tehničkih znanosti, 2015-

Obnašanje funkcija na Sveučilištu u Zagrebu

 • Članica Vijeća tehničkog područja, 2010.-2013. (zamjena), 2013-2017, 2018.-2020., 2020-
 • Zamjenik Predsjednika Vijeća tehničkog područja, 2018-2019.
 • Zamjenik Dekana na Senatu, 2012-2016. 

Obnašanje funkcija na Tekstilno-tehnološkom fakultetu

 • Članica Vijeća doktorskog studija, 2009-2012.
 • Članica Vijeća doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija, 2012-2018; 2020-
 • Članica Odbora za upravljanje kvalitetom
 • Članica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Tekstilno-tehnološkog fakulteta, 2008.-2012.
 •  
 • Voditelj Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil, 2011-2013, 2013-2018.
 • Zamjenik voditelja Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil, 2018.-2020.; 2020.-
 • Predstojnik Zavoda za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju, 1.11.2011. - 31.10.2012.
 • Član Ureda za izdavačku djelanost (UID), 2013-2017.; 2018.-2020.; 2020.-
 • Voditelj Ureda za izdavačku djelatnost, 2017-
 • Prodekan za znanstveno-istraživački rad, 2012.-2016.


 Priznanja i nagrade

 • Priznanje za sudjelovanje na Danu otvorenih vrata TTF-a, 2011.
 • Zahvalnica za sustavni doprinos i razvoj TTF-a, 2012.
 • Priznanje Udruge Nikola Tesla  - Genij za budućnost, za potporu i organizaciju, 2013.
 • Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Priznanje za sustavan doprinos razvoju Tekstilno-tehnološkog fakulteta 2012.
 • Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Priznanje za organizaciju Dana otvorenih vrata, 2011.
 • Nagrada za znanstvenu izvrsnost, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Odjel za znanost, 2008.
 • Priznanje za promicanje Udruge bivših studenata Tekstilno-tehnološkog fakulteta; AMCA TTF 2008.
 • Nagrada za stručni doprinos u radu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u ak. god. 2017/2018.

prof. dr. sc. Tanja Pušić, dipl. inž.