unizg Pretraga

prof. dr. sc. Tanja Pušić

Zavod

Zavod za tekstilnu kemiju i ekologiju

 Osobni podaci

 • Rođena 15. 03. 1962. u Mostaru


 Web linkovi


 Akademsko obrazovanje

 • 1986.-dodiplomsko obrazovanje: Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 1990.-poslijediplomsko obrazovanje: Utjecaj optičkih bjelila na promjenu nijanse pastelnih obojenja, Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (mentor: Prof.dr.sc. Ivo Soljačić)
 • 1997.- Disertacija: Utjecaj mercerizacije pamuka na promjenu elektrokinetičkog potencijala i adsorpciju tenzida, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Mentor: Prof.dr.sc. Ana Marija Grancarić, komentor: Prof.dr.sc. Ivo Soljačić)


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • 1986.-1991. - Tehnološki fakultet, pripravnik poslijediplomand
 • 1991-1999. - Tekstilno-tehnološki fakultet, znanstveni asistent
 • 1999.-1999. - Tekstilno-tehnološki fakultet, viši asistent
 • 1999.-2004. - Tekstilno-tehnološki fakultet, docent
 • 2004.-2009. - Tekstilno-tehnološki fakultet, izvanredni profesor
 • 2006. - Tekstilno-tehnološki fakultet, znanstveni savjetnik
 • 2009. - Tekstilno-tehnološki fakultet, redoviti profesor


 Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

 • rujan-prosinac 1995.-Karl Franz Universität, Institut für Physikalische Chemie, elektrokinetička mjerenja, mentorstvo Univ. Prof. Volker. Ribitsch,


 Nastavna djelatnost

 • -Tehnologija bijeljenja i apreture, vježbe-stručni studij
 • -Tekstilna kemija, vježbe-stručni studij
 • -Procesi oplemenjivanja tekstila, vježbe-fakultetski studij
 • -Tehnološke operacije oplemenjivanja tekstila, vježbe-stručni studij
 • -Njega tekstila, stručni studij, vježbe
 • -Procesi njege tekstila, vježbe-fakultetski studij
 • -Njega tekstila, predavanja-stručni studij
 • -Procesi njege tekstila, predavanja-fakultetski studij
 • BOLONJSKI PROCES
 • -Njega tekstila, preddiplomski
 • -Njega odjeće-preddiplomski
 • -Sredstva za pranje tekstila-prediplomski
 • -Oplemenjivanje i njega tekstila - preddiplomski
 • -Teorija njege tekstila, diplomski
 • -Ekološki pristup u njezi tekstila, doktorski studij
 • -Enzimi u procesima oplemenjivanja i njege, doktorski studij
 • ERASMUS - dolazeći studenti
 • - Garment finishing


 Mentorstvo

 • DIPLOMSKI:
 • Ježić, A. M.: Adsorpcija ionskih tenzida na tekstilna vlakna, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, studeni 2003.
 • Katić, S.: Sekundarni efekti procesa pranja prema RAL-u, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, studeni 2004.
 • Silović, R.: Uljeodbojna zaštita tkanina suvremenim sredstvima, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, srpanj 2004.
 • Polanda, K.: Utjecaj UV apsorbera na promjenu nijanse pastelnih obojenja u pranju, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet, srpanj 2006.
 • Živković, Lj.: Oplemenjivanje stoljnjaka protiv prljanja, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, rujan 2006.
 • Koričić, M: Sekundarni učinci pranja radne odjeće, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, listopad 2006.
 • Crnobrnja, Ž: Utjecaj sredstava za kemijsko bijeljenje na primarne i sekundarne učinke u pranju, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, listopad 2006.
 • Budimir, M.: Sekundarni učinci procesa pranja rublja, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, listopad 2006.
 • Petrović, K.: Ekološki pristup u odabiru deterdženta, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, lipanj 2007.
 • Šantak, V.: Primarni učinak praškastog ARIELA, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, prosinac 2007.
 • Čulina, A.: Perive kože i krzno, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, siječanj 2008.
 • Dobrić, R.: Primarni učinak praškastog ARIELA s europskog tržišta, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, travanj 2008.
 • Pavunc, M.: Specijalni efekti u oplemenjivanju tekstila, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, prosinac 2008.
 • Košić, K.: Utjecaj postupka održavanja na svojstva funkcionalnih tekstilija, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, svibanj 2009.
 • Piskač, A.: Komparativni testovi pranja standardnih EMPA tkanina, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, srpanj 2009.
 • Boban, A.: Adsorpcijske izoterme ionskih tenzida, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, lipanj 2010.
 • Jelačić, M., Primarni i sekundarni učinak u pranju-Biowashball® postupak, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, lipanj 2010.
 • Miloloža, M.: Postojanost obrade mikrokapsulama na pranje, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, srpanj 2011.
 • Jukić, M.: Primjena enzima u procesima oplemenjivanja tekstila – Bioiskuhavanje, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, listopad 2011.
 • Kostanjčar, M.: Djelovanje sredstava za bijeljenje u pranju, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, listopad 2011.
 • Filipčić, M.: Primarni efekti pranja ultrazvukom, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, ožujak 2012
 • Vugec, A.: Adsorpcija i desorpcija ionskih tenzida na tekstilna vlakna, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, rujan 2012.
 • Matić, I.: Utjecaj sredstva na moć uklanjanje mrlja s tepiha, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, listopad 2012.
 • Šimić, I.: Utjecaj sastava deterdženta na sekundarni učinak u pranju, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, listopad 2012.
 • Rimay, N.: Utjecaj pranja na svojstva tekstilnih materijala obrađenih mikrokapsulama, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, veljača 2013.
 • PREDDIPLOMSKI - ZAVRŠNI:
 • Đukić, A.: Alternativna sredstva za pranje, završni rad - preddiplomski studij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, listopad 2009.
 • Dražen Ćutuk: Djelovanje biokugle u pranju, završni rad - preddiplomski studij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, srpanj 2014.
 • ZAVRŠNI:
 • Kostanjčar, M.: Primjena enzima u oplemenjivanju odjeće / završni rad - preddiplomski studij, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, rujan 2009.
 • Iskerka, B.: Utjecaj broja pranja na sekundarni učinak, završni rad, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki studij, rujan 2010.
 • Fabro, I.: Oplemenjivanje denima lakazama, završni rad, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, svibanj 2012.
 • MAGISTARSKI:
 • Tarbuk, A.: Adsorpcija ionskih tenzida na tekstilna vlakna, magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, studeni 2005.
 • DOKTORSKI:
 • Dekanić, T.: Utjecaj fluorescentnih spojeva na svojstva pamučnih tekstilija u procesu pranja, doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, srpanj 2014.


 Znanstvena djelatnost

 • Znanstveno područje: tehničke znanosti
 • Znanstveno polje: tekstilne tehnologije
 • Znanstvena grana: tekstilna kemija


 Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Ekološka problematika u procesima oplemenjivanja i njege tekstila
 • Bioiskuhavanje
 • Mercerizacija
 • Elektrokinetički potencijal tekstilija
 • Promjena obojenja pamučnih tkanina pastelnih nijansi u pranju
 • Primarni i sekundarni učinci u pranju
 • Utjecaj optičkih bjelila i UV adsorbera na promjene nijanse u pranju
 • Mehanizni adsorpcije i desorpcije tenzida
 • Mikroenkapsulacija: kontrola postignutih efekata i postojanost na pranje
 • Naknadne obrade u pranju, mokrom i kemijskom čišćenju
 • Enzimi u oplemenjivanju i njezi tekstila
 • UV zaštita opranih tekstilija
 • Njega tekstila


 Znanstveno-stručni rad

 • Knjiga: 2
 • Poglavlje u knjizi: 6
 • Znanstveni radovi objavljeni u časopisu citiranom u tercijarnim publikacijama (CC): 14
 • Znanstveni radovi objavljeni u časopisu citiranom u sekundarnim publikacijama (SCI): 43
 • Znanstveni radovi u zbornicima radova s međunarodnog skupa: 84
 • Znanstveni radovi u zbornicima radova s domaćeg skupa: 5
 • Sudjelovanje na međunarodnim skupovima: 18
 • Sudjelovanje na domaćim skupovima: 14
 • Pozvana predavanja na međunarodnom skupu: 1
 • Pozvana predavanja na domaćem skupu: 4
 • Ostala javna predavanja: 20


 Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • POGLAVLJE U KNJIZI
 • Grancarić, A.M., T. Pušić, A. Tarbuk: Enzymatic Scouring for Better Textile Properties of Knitted Cotton Fabrics, Biotechnology in Textile Processing, (ed) G. Gubitz, A. Cavaco Paulo, R. Kozlowski, 2006, ISBN 13-978-1-56022-142-5
 • Grgić, K., T. Pušić: Funkcionalizacija u procesima njege tekstila, Mladi znanstvenici u istraživanju zaštitnih tekstilija, (ur.) Bischof, S., D. Katović, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2011. ,381-404, ISBN 978-953-7105-41-9
 • Pušić, T., I. Soljačić, S. Fijan, S. Šostar-Turk: Care of workwear, Functional Protective Textiles, Bischof, S. (ed), Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2012. str. 401-437, ISBN 978-953-7105-45-7
 • Dekanić, T., I. Soljačić, T. Pušić: Mrlje, Kemijsko čišćenje tekstila i kože, Dragčević, Z. (ur.), Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2013., str. 69-80, ISBN: 978-953-7105-51-8
 • Dekanić, T., I. Soljačić, T. Pušić: Lokalno uklanjanje mrlja - detaširanje, Kemijsko čišćenje tekstila i kože, Dragčević, Z. (ur.), Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2013., str. 81-96, ISBN: 978-953-7105-51-8
 • Jemo, D., I. Soljačić, T. Pušić: Čišćenje povijesnog tekstila, Kemijsko čišćenje tekstila i kože, Dragčević, Z. (ur.), Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2013., str. 205-235, ISBN: 978-953-7105-51-8
 • ZNANSTVENI RAD OBJAVLJEN U ČASOPISU CITIRANOM U TERCIJARNIM PUBLIKACIJAMA (uključujući pregledni rad)
 • Grancarić, A.M., T. Pušić, I. Soljačić: Adsorpcija Ba(OH)2 na merceriziranom pamučnom koncu-Određivanje Ba-broja, Tekstil 46 (1997) 8, 429-434 (WTA 1173/1998; SCI-YG536)
 • Grancarić, A.M., T. Pušić, I. Soljačić, V. Ribitsch: Influence of Electrokinetic Potential on Adsorption of Cationic Surfactants, Textile Chemist and Colorist 29 (1997) 12, 33-35 (YL325-0004)
 • Pušić, T., A. M. Grancarić, I. Soljačić, V. Ribitsch: The effect of mercerisation on the electrokinetic potential of cotton, Journal Society of the Dyers and Colourists 115 (1999) 4, 121-124 (182GP-0004)
 • Grancarić, A.M., T. Pušić, B. Lesić-Domšić, Lj. Plantić: Utjecaj obrade pamuka alkalnim pektinazama na prošivljivost pamučnog pletiva, Tekstil 50 (2001) 2, 55-62 (SCI-420PV; WTA 4349/2001)
 • Pušić, T., I. Soljačić, A. Tarbuk, D. Madunić-Čačić: Kvantitativno određivanje tenzida u deterdžentima potenciometrijskom titracijom, Tekstil 52 (2003) 9, 467-473 (SCI-746PD; WTA 1206/2004)
 • Soljačić, I., T. Pušić: Čišćenje u vodi-mokro čišćenje, Tekstil 53 (2004) 8, 392-398 (SCI-8820F)
 • Simonič, M., I. Rezić, S. Šostar-Turk, T. Pušić: Primjenjivost ekspanzijske flotacije kao metode za pročišćavanje otpadnih voda bolničke praonice rublja, Tekstil 53 (2004) 10, 510-514 (SCI-895DE)
 • Grancarić, A.M., A. Tarbuk, T. Pušić: Electrokinetic Properties of Textile Fabrics, Coloration Technology 121 (2005) 4, 221-227 (956XZ-0008)
 • Soljačić, I., T. Pušić: Ekologija u procesima oplemenjivanja i njege tekstilija, Tekstil 54 (2005) 8, 390-401 (SCI-989EQ)
 • Fijan, S., S. Šostar-Turk, B. Neral, T. Pušić: The influence of industrial laundering of hospital textiles on the properties of cotton fabrics, Textile research Journal 77 (2007) 4, 247-255 (2007-221PB-0009)
 • Pušić, T., J. Jeličić, M. Nuber, I. Soljačić: Istraživanje sredstava za kemijsko bijeljenje u pranju, Tekstil 56 (2007) 7, 412-417
 • Dekanić, T., I. Soljačić, T. Pušić: Oplemenjivanje džins odjeće-novosti, Tekstil 57 (2008) 5, 226-242
 • Pušić, T., I. Soljačić: Kontrola kvalitete pranja prema RAL-GZ 992, Tekstil 57 (2008) 6, 296-302
 • Pušić, T., I. Soljačić: The Impact of Fluorescent Compounds on the Change of Pastel Colored PES/cotton Fabrics, Tenside Surfactants Detergents 45 (2008) 6, 314-319 (2008-388PL-0003)
 • Pušić, T., I. Soljačić: Changes in Shade and ultraviolet protection of pastel dyed cotton fabrics during laundering with fluorescent compounds, Colourage 56 (2009) 1, 43-48
 • Dekanić, T., I. Soljačić, T. Pušić.: Uklanjanje mrlja s tekstila i kože, Tekstil 58 (2009) 3, 75-92 (WOS:000270673900002)
 • Šauperl, O., T. Pušić, S. Strnad, K. Kleinschek-Stana: Statističko planiranje obrade viskoza sa sredstvima s niskim sadržajem formaldehida, Tekstil 58 (2009) 6, 262-270 (WOS:000273180000003)
 • Soljačić, I., T. Pušić: Pojačivači za kemijsko čišćenje, Tekstil 59 (2010) 8, 348-356 (WOS:000289011400003)
 • Luxbacher, T., H. Bukšek, I. Petrinić, T. Pušić: Mjerenje zeta potencijala ravnih čvrstih površina pomoću elektrokinetičkog analizatora SurPASS, Tekstil 58 (2009) 8, 401-409 (WOS:000275051100004)
 • Soljačić, I., T. Pušić: Otapala za kemijsko čišćenje, Tekstil 58 (2009) 10, 493-506 (WOS:000278020600003)
 • Pušić, T., A.M. Grancarić, A. Tarbuk, O. Šauperl, I. Soljačić: Adsorption and Desorption of Ionic Surfactants, Tenside, surfactants, detergents 47 (2010) 3, 173-178 (CCC:000280117400007)
 • Soljačić, I. , T. Pušić: Njega otapala za kemijsko čišćenje, Tekstil 60 (2011) 5, 219-225 (WOS:000298221900004)
 • Pušić, T., I. Petrinić, T. Luxbacher, I. Soljačić: Microcapsule Durability on Polymide-Knitted Fabrics Assessed by Streaming Potential Analysis, AATCC Review 11 (2011) 5, 68-73 (CCC:000295206800008)
 • Soljačić, I., T. Pušić, T.: Povijest kemijskog čišćenja, Tekstil 60 (2011) 8, 364-375 (WOS:000306624300002)
 • Pušić, T., K. Višić, K. Grgić, T. Dekanić, M. Jelačić, I. Soljačić: Istraživanje primarnog i sekundarnog učinka biokugle za pranje, Tekstil 60 (2011)12, 622-629 (WOS:000311657500003)
 • Golja, B., B. Šumiga, B. Boh, J. Medved, T. Pušić, P. Tavčer-Forte: Application of flame retardant microcapsules to polyester and cotton fabrics/ Nanos mikrokapsul z zaviralcem gorenja na poliestrno in bombažno blago, Materiali in tehnologije/Materials and technology 48 (2014) 1, 105-111 (WOS:000331494300016)
 • Luxbacher, T., M. Čurlin, , I. Petrinić, H. Bukšek, T. Pušić: Assessing the quality of raw cotton knitted fabrics by their streaming potential coefficients, Cellulose 21 (2014) 5, 3829-3839
 • Dekanić, T., I. Soljačić, T. Pušić: Impact of artificial light on optical and protective effects of cotton after washing with detergent containing fluorescent compound, Tenside Surfactants Detergents 51 (2014) 5, 451-459
 • Rijavec, T., S. Jevšnik, I. Soljačić, A. Tomljenović, K. Višić, T. Pušić: Physical and Chemical Effects of Washing and Wet Cleaning on Durable Press Finished Cotton Fabrics, Textile Research Journal (2015) (prihvaćen za objavljivanje)
 • Dekanić, T., T. Pušić, I. Soljačić: Influence of special finishes on denim properties, Indian Journal of Fibre & Textile Research (2015) (prihvaćen za objavljivanje)
 • Šaravanja, B., K. Malarić, T. Pušić, D. Ujević: Impact of dry cleaning on the electromagnetic shield characteristics of interlining fabric, Fibres & Textiles in Eastern Europe 23 (109) (2015) 1, 104-108
 • Pušić, T., A. Tarbuk, T. Dekanić: Bio-innovation in cotton scouring - acid and neutral pectinases, Fibres & Textiles in Eastern Europe 23 (109) (2015) 1, 98-103
 • Šaravanja, B., K. Malarić, T. Pušić, D. Ujević: Shield effect of functional interlining fabric, AUTEX research journal (2014) (prihvaćen za objavljivanje)
 • Šaravanja, B., K. Malarić, T. Pušić, D. Ujević: Shield effectiveness of functional interlining fabric after dry cleaning, Indian Journal of Fibre & Textile Research (2014) (prihvaćen za objavljivanje)
 • Katović, D., I. Soljačić, T. Ćavar: Utjecaj pranja tekstilnog materijala obrađenog protiv gužvanja na oslobađanje formaldehida Tekstil 36 (1987) 7, 363-366 (WTA 1987/6151)
 • Grancarić, A.M., I. Soljačić, I. Rukavina, T. Ćavar: Utjecaj obrade na efekte alkalne hidrolize poliestera, Tekstil 37 (1988) 12, 689-694
 • Pušić, T., I. Soljačić: Zaštita vune od insekata,Tekstil 40 (1991) 9, 471-476 (92W/01591)
 • Soljačić, I., T. Pušić, L. Ćavara: Nauncieren von hellern Farbungen mit optischen Aufhellern, Melliand Textilberichte 73 (1992) 7, 582-585 (WTA 92W/05722)
 • Soljačić, I., T. Pušić, L. Ćavara: Einfluss optischer Aufheller auf die Farbaenderung pastellgefärbter Textilien, Textilveredlung 27 (1992) 10, 326-328 (WTA 93W/01528)
 • Pušić, T., R. Čunko, A. Tomljenović, I. Soljačić: Study of Cotton Fiber Swelling Affecting The Degree of Mercerization, American Dyestuff Reporter 88 (1999) 6, 15-19, 34
 • Pušić, T., A.M. Grancarić, I. Soljačić: The Influence of Bleaching and Mercerization on the Changes of Electrokinetic Potential, Vlákna a Textil 8 (2001) 2, 121-124 (WTA 2406/2002)
 • Grancarić, A.M., I. Soljačić, T. Pušić, J. Bišćan: Elektrokinetičko ponašanje tekstilnih vlakana, Polimeri 23 (2002) 6, 121-128
 • Grancarić, A.M., T. Pušić, A. Tarbuk: Enzymatic Scouring for Better Textile Properties of Knitted Fabrics, Journal of Natural Fibres, 3 (2006) 2/3
 • Fijan, S., S. Šostar-Turk, T. Pušić: Primerjava primarnih učinkov pranja pri uporabi različnih postopkov pranja bolnišničnih tekstilij, Tekstilec 49 (2006) 2/3, 189-197
 • Macan, J., E. Vujasinović, I. Maloča, T. Pušić: Zaštitna radna odjeća kao uzrok kožnih tegoba kod industrijskih radnika, Sigurnost 48 (2006) 2, 111-124
 • Rezić, I., Lj. Bokić, T. Pušić: Preliminary Testing for Anionic, Cationic and Nonionic Surfactants Determination, Kemija u industriji 56 (2007) 11, 557-560
 • Petrinić, I., T. Pušić, I. Mijatović, B. Simončić, S. Šostar-Turk: Characterization of polymeric nanofiltration membranes, Kemija u industriji 56 (2007) 11, 561-567
 • Pušić, T., A. Boban, T. Dekanić, I. Soljačić: The sorption ability of textile fibres, Vlákna a textil 18 (2011) 1, 7-15
 • Soljačić, I., Pušić, T.: Oštećenja tekstilija u kemijskom čišćenju, Tekstil 61 (2012) 1-6, 116-124
 • Soljačić, I., T. Pušić: Utjecaj ekologije na razvoj i primjenu otapala za kemijsko čišćenje, Sigurnost 54 (2012) 4; 375-382
 • Soljačić, I., T. Pušić: Textiles and Ecology, Colourage 59 (2012) 4, 33-41
 • Šimić, K., I. Soljačić, T. Pušić: Primjena srme u Hrvatskoj od 11. do 20. st., Tekstil 62 (2013) 3-4, 101-111
 • Peran, J., T. Pušić: Enzimi – bioinovatori u pranju rublja, Tekstil 62 (2013) 7-8, 329-337
 • Tarbuk, A., T. Pušić, T. Dekanić: Postupci proizvodnje, uzorkovanja i analize deterdženata, Tekstil 62 (2013) 7-8; 319-328
 • Tarbuk, A., T. Pušić, T., M. Jukić: Optimiranje postupka iskuhavanja pamučne tkanine kiselim i neutralnim pektinazama, Tekstil 62 (2013) 9-10; 353-360
 • Pušić, T., I. Soljačić, B. Iskerka, B. Vojnović: Istraživanje jodnog broja pamučne tkanine nakon pranja, Tekstil 63 (2014) 1-2, 40-47
 • Pušić, T., I. Soljačić, T. Dekanić: Cumulative effects of washing on properties of cotton fabrics and their blends, Household and Personal Care today 9 (2014) 7/8, 26-33


 Sveučilišni udžbenici i knjige

 • Soljačić, I., T. Pušić: Njega tekstila, knjiga I, Čišćenje u vodenim medijima, Dragčević, Z. (ur.), Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 2005., ISBN 953-7105-09-1
 • Soljačić, I., T. Pušić: Kemijsko čišćenje tekstila i kože, Dragčević, Z. (ur.), Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2013., ISBN: 978-953-7105-51-8


 Projekti (glavni istraživač)

 • MEĐUNARODNI:
 • Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt: 2003-2005, Ekologija kemijskog čišćenja i pranja“, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Tekstilno-tehnološki fakultet i Ministarstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo., koordinatori: T. Pušić/S. Šostar-Turk
 • Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt: 2006-2007, Uvođenje kemotermičkih postupaka pranja u praonice bolničkih tekstilija, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Tekstilno-tehnološki fakultet i Ministarstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, koordinatori: T. Pušić/S. Šostar-Turk
 • E!4178 APTEX, Improving the Application and Durability of Surface Functionalization on Textile Fabrics, (1.01.2008.-01.01.2010.), koordinator: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, voditelj: I. Petrinić; partner: Tekstilno-tehnološki fakultet, voditelj ispred TTF-a: T. Pušić
 • FP7-SME-2, SMILES 217809, SMILES, ‘Sustainable Measures for INDUSTRIAL Laundry EXPANSION STRATEGIES: SMART Laundry-2015’. (1. 09. 2008.-1.09. 2011.), koordinator: Belgian Federation for Textile Care; partner: Tekstilno-tehnološki fakultet, voditelj ispred TTF-a: T. Pušić
 • Textile Characterization, 2009., projekt s Tvrtkom P&G, New Hampshire, Koordinator ispred TTF-a: T. Pušić
 • Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt: 2010.-2011, Interakcije površinski aktivnih tvari u otopinama deterdženata, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, koordinatori: T. Pušić / B. Simončić
 • E! 5785 FLAMEBLEND, Improvement in the flame retardant properties of cotton and wool blends, 30. 06. 2010.-30. 06. 2013., Koordinator projekta: I. Petrinić Univerza v Mariboru, HR voditelji: T. Pušić i S. Bischof
 • DOMAĆI:
 • POC4_08_24 (2012-2013): Razvoj pojačivača pranja rublja na bazi natrijevog ditionita, voditelj istraživanja ispred TTF-a u suradnji s tvrtkom DiWagner d.o.o.: T. Pušić
 • POTPORA ISTRAŽIVANJU, KFPI 1, 5.12.1.5. Ekološka problematika u njezi tekstila-analitički i etički pristup, Višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti u 2013.: Voditelj: T. Pušić
 • POTPORA ISTRAŽIVANJU, KFPI 1, TP1.89 Optički i zaštitni potencijal fluorescentnih spojeva u procesima oplemenjivanja i njege pamučnih materijala, Višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti u 2014., Voditelj: T. Pušić


 Projekti (suradnik na projektu)

 • Razvoj i racionalizacija proizvodnje, oplemenjivanja i prerade tekstila, 1986.-1990, voditelj: I. Soljačić
 • Nove metode oplemenjivanja tekstila, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb 1991.- 1996., Voditelj: I. Soljačić
 • Ekološki povoljni procesi oplemenjivanja i kvaliteta tekstila“, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb 1996.-2001., Voditelj: I. Soljačić
 • TP-01/0117-03: Enzimatska obrada celuloznih tekstilnih materijala, tehnologijski projekt, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb 2001-2002., voditelj: A. M. Grancarić
 • 0117-112 Ekološki procesi predobrade i njege tekstila, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Zagreb, 2001.-2006.., Voditelj: A. M. Grancarić
 • hrvatsko-slovenski bilateralni: Slobodna površinska energija predobrađenog i apretiranog tekstila, , Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, 2004-2005.., Voditelj: A. M. Grancarić
 • hrvatsko-slovenski bilateralni (2004-2005) Antimikrobna obrada, hrvatsko-slovenski bilateralni, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH i Minisarstvo za šolstvo, znanost in šport RS 2004., Voditelj: S. Bischof
 • TP 00117-015: Konstrukcija i tehnologija proizvodnje obuće pogodne za pranje u vodenom mediju, Ministarstvo znanosti, tehnologije i sporta Republike Hrvatske, Zagreb (2006.-2007.), Voditelj: Z. Dragčević
 • 117-1252971-1367: Međupovršinske pojave aktivnih multifunkcijskih materijala, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, 2007-2012. , Glavni istraživač: A. M. Grancarić
 • 117-1171419-1382: Etika i ekologija u oplemenjivanju i njezi tekstila“,Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Zagreb (2007.- 2013.), Glavni istraživač: I. Soljačić
 • 117-1171419-1382: Etika i ekologija u oplemenjivanju i njezi tekstila“,Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Zagreb (2007.- 2013.), Glavni istraživač: I. Soljačić
 • FP7-REGPOT-2008-1-229801: T-Pot: Unlocking the Croatain Textile Research Potentials, EC, 01. 03. 2009. - 31. 08. 2011., Kordinator: S. Bischof
 • HRZZ IP-11-2013, ADVANCETEX - Advanced textile materials by targeted surface modification, 1. 9. 2014. -31. 8. 2018., Voditelj: S. Bischof


 Istraživačko-razvojna dostignuća

 • Patent: P20080210A, Formulacija tekućeg deterdženta za strojno pranje kožnih proizvoda


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Član radne skupine za njegu tekstila, International Technical Committee for Textile Care (ICTC) - član; te u dva mandata (2008.-2010; 2010.-2012.) - potpredsjednik Društva
 • HIST- Hrvatski inženjerski savez tekstilaca – član
 • Društvo za tenzide-član
 • Hrvatsko katoličko društvo prosvjetnih djelatnika – član
 • Društvo bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta, AMCA TTF - član Predsjedništva (od 2004.); tajnica (2004.-2008.)
 • Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa
 • Članica Vijeća Centra za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehn ologija i modni dizajn
 • Članica odbora, TO 560, TO 120 i TO 91 pri Hrvatskom zavodu za norme
 • Članica Vijeća tehničkog područja, 2010.-2013. (zamjena), 2013-
 • Članica Vijeća doktorskog studija, 2009.-2012.
 • Članica Vijeća doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija, 2012-
 • Članica Odbora za upravljanje kvalitetom
 • Članica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Tekstilno-tehnološkog fakulteta, 2008.-2012.
 • Članica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Tekstilno-tehnološkog fakulteta, 2012.-
 • Voditeljica Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil, 2011-2013, 2013-
 • Predstojnica Zavoda za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju, 1.11.2011. - 31.10.2012.
 • Član Ureda za izdavačku djelanost (UID), 2013-
 • Prodekanica za znanstveno-istraživački rad


 Priznanja i nagrade

 • Priznanje za sudjelovanje na Danu otvorenih vrata TTF-a, 2011.
 • Zahvalnica za sustavni doprinos i razvoj TTF-a, 2012.
 • Priznanje Nikola Tesla genij za budućnost - za podršku i sudjelovanje u organizaciji manifestacije „Tesla & friends“, 2013.

prof. dr. sc. Tanja Pušić