unizg Pretraga

prof. dr. sc. Žarko Paić

Zavod

Zavod za dizajn tekstila i odjeće

 Osobni podaci

 • 16.10.1958.
 • Kutina
 • Omladinska 57
 • 10 310 Ivanić-Grad


 Web linkovi


 Akademsko obrazovanje

 • Obrazovanje
 • 21.1. 2005.
 • Doktorsku disertaciju pod naslovom Kultura kao nova ideologija: od postmoderne do globalizacije obranio je na
 • Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pred komisijom: prof.dr. Ozren Žunec (predsjednik), prof.dr.
 • Vjeran Katunarić (mentor) i prof.dr. Milan Galović, stekavši akademski stupanj doktora znanosti iz područja
 • društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije
 • 21.6. 1986.
 • Magistarski rad Problem slobode u filozofiji Jean-Paul Sartrea obranio je na Fakultetu političkih znanosti pred
 • komisijom u sastavu: prof.dr. sc. Branka Brujić (predsjednica), prof.dr.sc. Branko Despot, prof.dr.sc. Goran
 • Gretić i prof.dr.sc. Sonja Popović-Zadrović. Magistarski rad je nagrađen nagradom „Sedam sekretara SKOJ-a“ i
 • objavljen je kao monografija 2007. godine na hrvatskom jeziku pod naslovom PROJEKT SLOBODE: Jean-Paul
 • Sartre – Filozofija i angažman (Nova Istra, Pula) te u slovenskom prijevodu PROJEKT SVOBODE: Jean-Paul
 • Sartre – Filozofija in angažma (Apokalipsa, Ljubljana, 2007.)
 • 1. 2. 1982.
 • Diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu radom o filozofiji Kostasa Axelosa (mentor
 • prof.dr. Vanja Sutlić) – MOŽE LI SE IGROM SVIJETA PREBOLJETI METAFIZIKA? Kostas Axelos i planetarno
 • mišljenje.


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • Dosadašnja zaposlenja
 • 15.5.1982.
 • Voditelj Centra za kulturu Narodnog sveučilišta Ivanić-Grad
 • 1.10. 1988.
 • Istraživač kulturnog razvitka i kulturnih politika u Zavodu za kulturu SR Hrvatske
 • (od 1990. – viši savjetnik Ministarstva kulture Republike Hrvatske iz područja
 • kulturnog razvitka i kulturnih politika)
 • 1.5. 1991.
 • Voditelj knjižnice Narodnog sveučilišta Ivanić-Grad
 • 1.10. 2002.
 • Viši predavač iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje sociologija
 • na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu
 • 25. 9. 2008.
 • Docent iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje sociologija
 • na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 23. 9. 2013.
 • Izv. profesor iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje sociologija
 • na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • Dosadašnji izbori u zvanja
 • 1.10. 2002.
 • Viši predavač iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje sociologija
 • na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu
 • 25. 9. 2008.
 • Docent iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje sociologija
 • na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 23. 9. 2013.
 • Izv. profesor iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje sociologija
 • na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 13. 11. 2018.
 • Redoviti profesor iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje sociologija
 • na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


 Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

 • 1995.
 • Bio je na studijskom boravku u Danskoj od 6.-14. travnja u sklopu programa obrazovanja za demokraciju „Democracy and Citizenship in Europe“ u Odenseu i Kopenhagenu i održao predavanje iz područja suvremene teorije kulture, identiteta i filozofije politike.
 • 1994.
 • Bio je na studijskom boravku u SAD-u od 2.2. do 30.4. 1994. u okviru programa State Departmenta i američkog veleposlanstva u Zagrebu „Democracy and Multiculturalism“. Posjet je uključivao boravak na sveučilištima u Washingtonu, Atlanti, Los Angelesu, Ann Arboru, Santa Feu, razgovore s vodećim američkim društvenim znanstvenicima (Ben Wattenberg s American Enterprise Institute i dr.), boravak u američkoj asocijaciji za sociologiju, a održao je nekoliko predavanja na Virginia sveučilištu u Charlottesvilleu o teorijama kulture, identiteta i filozofiji politike.


 Nastavna djelatnost

 • Nositelj je sljedećih kolegija na kojima izvodi predavanja i seminare:
 • Sociologija kulture - preddiplomski studij TMD i TTI (2+0+0)
 • Sociologija kulture D - diplomski studij TTI (2+0+0)
 • Sociologija mode - preddiplomski studij TMD (1+1+0)
 • Etnologija tekstila i odijevanja - preddiplomski studij TMD i TTI (1+0+1)
 • Antropologija mode - diplomski studij TMD (1+0+2)
 • Estetika II - diplomski studij TMD (2+0+2)
 • Kulturalna antropologija - diplomski studij (1+0+2)
 • Kultura spektakla - diplomski studij TMD (1+1+2)
 • Novi mediji i moda - diplomski studij TMD i TTI (2+2+0)
 • Performativnost mode - diplomski studij (2+2+0)
 • Praktični elementi kazališne produkcije - diplomski studij TMD (2+2+0)
 • Teorijski osnovi kazališne produkcije - diplomski studij TMD (2+2+0)
 • Teorija mode I - diplomski studij TMD i TTI (1+0+2)
 • Teorija mode II - diplomski studij TMD i TTI (2+0+1)
 • Teorija znanosti A - diplomski studij TMD (2+0+0)
 • Teorija znanosti - diplomski studij TTI (2+0+0)


 Mentorstvo

 • Diplomski rad
 • 1. Ferenčina-Bilić, Ana.
 • Vivienne Westwood i dekonstrukcija mode / završni rad - diplomski/integralni studij.
 • Zagreb : Tekstilno-tehnološki fakultet, 20.5. 2014., 54 str. Voditelj: Paić, Žarko.
 • 2. Maštruko, Nina.
 • Moda i potrošačko društvo / završni rad - preddiplomski studij.
 • Zagreb : Tekstilno-tehnološki fakultet, 11.09. 2014., 26 str. Voditelj: Paić, Žarko.
 • 3. Milas, Kristina.
 • Spektakl u suvremenoj modi / završni rad - diplomski/integralni studij.
 • Zagreb : Tekstilno-tehnološki fakultet, 17.6. 2014., 46 str. Voditelj: Paić, Žarko.
 • 4. Mučibabić, Klara.
 • Moda kao estetizacija: Filmovi Davida Lyncha i postmoderna / završni rad - diplomski/integralni studij.
 • Zagreb : Tekstilno-tehnološki fakultet, 16.9. 2014., 45 str. Voditelj: Paić, Žarko.
 • 5. Pešun, Luka.
 • Modna fotografija / završni rad - preddiplomski studij.
 • Zagreb : Tekstilno-tehnološki fakultet, 16.09. 2014., 36 str. Voditelj: Paić, Žarko.
 • 6. Vene, Lea.
 • Ženski akt u modnim časopisima / završni rad - diplomski/integralni studij.
 • Zagreb : Tekstilno-tehnološki fakultet, 25.3. 2014., 52 str. Voditelj: Paić, Žarko.
 • 7. Vučemilović, Dora.
 • Antimoda i kontrakultura / završni rad - preddiplomski studij.
 • Zagreb : Tekstilno-tehnološki fakultet, 11.7. 2014., 30 str. Voditelj: Paić, Žarko.
 • 8. Vujica, Ivana.
 • Kultura i tradicija: Hidžab u suvremenom odijevanju / završni rad - diplomski/integralni studij.
 • Zagreb : Tekstilno-tehnološki fakultet, 14.1. 2014., 48 str. Voditelj: Paić, Žarko.
 • 9. Knežević, Andrea.
 • Pop-art i moda / završni rad - preddiplomski studij.
 • Zagreb : Tekstilno-tehnološki fakultet, 17.09. 2013., 32 str. Voditelj: Paić, Žarko.
 • 10. Kovalić, Lana.
 • Novi mediji i suvremena moda / završni rad - diplomski/integralni studij.
 • Zagreb : Tekstilno-tehnološki fakultet, 17.12. 2013., 50 str. Voditelj: Paić, Žarko.
 • 11. Markov, Dušica.
 • Suvremena moda i problem stila: Pierre Cardin / završni rad - diplomski/integralni studij.
 • Zagreb : Tekstilno-tehnološki fakultet, 18.09. 2013., 46 str. Voditelj: Paić, Žarko.
 • 12. Pauček, Anamarija.
 • Antimoda i ideologija / završni rad - preddiplomski studij.
 • Zagreb : Tekstilno-tehnološki fakultet, 27.06. 2013, 26 str. Voditelj: Paić, Žarko.
 • 13. Praprotnik, Ines.
 • Suvremena moda i ideologija / završni rad - diplomski/integralni studij.
 • Zagreb : Tekstilno-tehnološki fakultet, 19.11. 2013., 46 str. Voditelj: Paić, Žarko.
 • 14. Sente, Petra.
 • Suvremena umjetnost i performativnost: modna revija kao događaj / završni rad - diplomski/integralni studij.
 • Zagreb : Tekstilno-tehnološki fakultet, 17.12. 2013., 54 str. Voditelj: Paić, Žarko.
 • 15. Šivo, Maja.
 • Hussein Challayan - eksperiment i dekonstrukcija u suvremenoj modi / završni rad - diplomski/integralni studij.
 • Zagreb : Tekstilno-tehnološki fakultet, 24.09. 2013, 52 str. Voditelj: Paić, Žarko.
 • Doktorski rad
 • 1. Purgar, Krešimir.
 • Vizualni studiji i slikovni aspekti književnog djela / doktorska disertacija.
 • Zagreb : Filozofski fakultet, 25.10. 2012., 232 str. Voditelj: Peruško, Tatjana ; Paić, Žarko.


 Znanstvena djelatnost

 • 1 First World CULTURELINK Conference: Dynamics of Communication and Cultural Change: The Role of
 • Networks, Zagreb, 8. – 11. lipnja, 1995. IMO-UNESCO-COUNCIL OF EUROPE – Tekst izlaganja na
 • konferenciji: „Postmodernism and Cultural Policy: The Crisis of Vision at the End of the Century“
 • 2. Međunarodna konferencija: Europe and Cultures: Cultural Identity of Central Europe, Zagreb, 22.-24.
 • studenog 1996. IMO-EUROPE HOUSE, Zagreb – Tekst izlaganja na konferenciji: „The Crowds od the Border of
 • New Roman Empire: The Cultural Identity of Europe“
 • 3. Filozofski simpozij: Descartes i Heidegger, Zagreb, 28.-29. studenog 1996. HRVATSKO FILOZOFSKO
 • DRUŠTVO – Tekst izlaganja na simpoziju: „Heidegger u zrcalu dekonstrukcije“
 • 4. Međunarodni filozofski simpozij: Hermeneutik und Dekonstruktion: Gadamer und Derrida, Prag, 27. rujna -
 • 2. listopada 1997. INTERNATIONALEN ZENTRUM FÜR PHILOSOPHIE, Tübingen, KARL UNIVERSITAT
 • PRAGUE – Tekst izlaganja na simpoziju: „Vom wesen der dekonstruktion: Derrida und postmodernismus“
 • 5. Međunarodna konferencija: The Mediterranean: Cultural Identity and Prospects for International Dialogue,
 • Dubrovnik, 5.-7. prosinca 1997., IMO-EUROPE HOUSE, Zagreb – Tekst izlaganja na konferenciji: „Culture in
 • the Clash of Civilizations?“
 • 6. Filozofski simpozij: Promišljanje umjetnosti, Varaždin, 27.-28. rujna 2002. UDRUGA ZA PROMICANJE
 • FILOZOFIJE, Zagreb – Tekst izlaganja na simpoziju: „Svijet bez slike: avangarda i ikonoklazam“
 • 7. Međunarodni filozofski simpozij: Nietzscheovo nasljeđe, Zagreb, 11.-13. studenoga 2002., ODJEL ZA
 • FILOZOFIJU MATICE HRVATSKE, Zagreb – Tekst izlaganja na simpoziju: „Nietzsche i postmoderna kritika
 • uma: Dva pristupa – Gillez Deleuze i Peter Sloterdijk“
 • 8. Međunarodni filozofski simpozij: Za umjetnost: u čast Danku Grliću, 27. svibnja 2004. FILOZOFSKI
 • FAKULTET, Zagreb – Tekst izlaganja na simpoziju: „Povratak aure u suvremenoj umjetnosti (Walter Benjamin i
 • njegovi tumači: Danko Grlić, Boris Groys, Dieter Mersch)“
 • 9. Međunarodni književno-znanstveni simpozij: Medij hrvatske književnosti 20. stoljeća, 28.-29. studenoga
 • 2003., FILOZOFSKI FAKULTET i ALTAGAMA, Zagreb – Tekst uvodnoga/plenarnoga izlaganja na simpoziju:
 • „Ideologija kulturalnih razlika“
 • 10. Međunarodni filozofski simpozij: Izgledi povijesnog mišljenja: uz osamdesetu obljetnicu rođenja Vanje
 • Sutlića, 6.-7. listopada 2005., Časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti TVRĐA, HDP, HRVATSKI
 • CENTAR PEN-a, Zagreb – Tekst izlaganja na simpoziju: „Narod i kraj povijesti“ – Glavni organizator simpozija:
 • Žarko Paić
 • 11. Second World CULTURELINK Conference: Dynamics of Communication and Cultural Change: New Ways
 • and New Actors, 19.-22. svibnja 2005., IMO-UNESCO-COUNCIL OF EUROPE, Zagreb – Tekst izlaganja na
 • konferenciji: „Multiculturalism and Beyond: The New Politics of Identity“
 • 12. Međunarodna interdisciplinarna znanstvena konferencija THE VISUAL CONSTRUCTION OF CULTURE,
 • Zagreb, 27-28. listopada 2007., TVRĐA, časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti i Centar za vizualne
 • studije iz Zagreba – Tekst plenarnog/uvodnog izlaganja na konferenciji: „Deconstruction of the Image: From
 • mimesis and representation to communication“ (Predsjednici organizacijskog odbora Konferencije: Žarko Paić
 • i Krešimir Purgar)
 • 13. Međunarodna interdisciplinarna znanstvena konferencija PHILOSOPHY AND MEDIA, Cres, 20-23. rujna
 • 2009. Hrvatsko filozofsko društvo – Tekst izlaganja na konferenciji: ICONIC TURN and Media Philosophy“
 • 14. Međunarodna interdisciplinarna znanstvena konferencija ŠTO PREOSTAJE OD KULTURE: Povratak
 • ideologija i uspon novoga malograđanstva, 27-28. studenoga 2009., TVRĐA, časopis za teoriju, kulturu i
 • vizualne umjetnosti, Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb – Tekst plenarnog/uvodnog izlaganja na konferenciji:
 • „Što preostaje od kulture? Paradigme kulture u doba biopolitike“ (Predsjednici organizacijskog odbora
 • Konferencije: Žarko Paić i Srećko Horvat)
 • 15. Međunarodna interdisciplinarna znanstvena konferencija SPACES OF THE IDENTITIES IN THE
 • PERFORMING SPHERE, 11.-14. veljače, Zagreb, u organizaciji Akademije dramske umjetnosti iz Zagreba. –
 • Tekst izlaganja: „Spatial Turn and New Identities“
 • 16. Međunarodna interdisciplinarna znanstvena konferencija THE CRISIS OF FREEDOM u organizaciji
 • Inštituta za humanistiku časopisa Nova Revija i Znanstveno-raziskovalnog središča Univerze na Primorskem,
 • Ljubljana, 16,-17. studenoga 2010. – Tekst plenarnoga/uvodnoga izlaganja THE FREEDOM UNDER
 • SURVEILLANCE: On Dissapearance of Freedom in the Age of Globalization
 • 17 Međunarodna interdisciplinarna znanstvena konferencija ČEMU OBRAZOVANJE DANAS I KOMU JE ONO
 • POTREBNO? Odjel za filozofiju Matice Hrvatske, Zagreb, 5. i 6. ožujka 2010. – Tekst izlaganja: „Sveučilište
 • bez ideje?“
 • 18. Međunarodna interdisciplinarna konferencija ARTS FUNDING/ARTISTIC FREEDOM, European Council of
 • Artists, Zagreb, 5. i 6. studenoga 2010. – Tekst uvodnoga/plenarnoga izlaganja „The Post-Liberal Condition:
 • Mapping the Art as Freedom at Unfinshed European Cultural Space“
 • 19. Međunarodna interdisciplinarna znanstvena konferencija TEXTILE SCIENCE AND ECONOMY, Sveučilište
 • u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 26. siječnja 2011. – Tekst plenarnoga/uvodnoga izlaganja : „Fashion
 • Design in the Age of Globalization: From the Cultural Capital to the Creative Industries“
 • 20. Znanstvena konferencija Multuikulturalizam i ksenofobija u Europi u organizaciji FORUMA Instituta za
 • migracije i narodnosti, Zagreb, 25. siječnja 2011. – Tekst plenarnoga/uvodnoga izlaganja: „Multikulturalizam
 • bez kulture? „Ideološki ratovi“ i pitanje identiteta“
 • 21. Međunarodna interdisciplinarna znanstvena konferencija ODJEĆA KAO SIMBOL IDENTITETA, Tehnički
 • fakultet Univerziteta u Bihaću, 24.i 25. svibnja 2011. – Tekst izlaganja: „Ikonogrami tijela: Kraj simboličke
 • tvorbe mode“
 • 22.. Znanstvena konferencija Ksenofobija i migracijske politike komparativni pristup u organizaciji FORUMA
 • Instituta za migracije i narodnosti, Zagreb, 10. studenoga 2011. – Tekst plenarnoga/uvodnoga izlaganja:
 • „Pitanje Europe danas ili missing link identiteta bez moći“
 • 23. Međunarodna znanstvena interdisciplinarna konferenncija CAPITALISM NEVER TAKES A VACATION“
 • (Giorgio Agamben and Biopolitics“), Kotor, 4.-10. kolovoza, 2011. Kotor Art Festival – Tekst
 • plenarnoga/uvodnoga izlaganja: „White Eschatology: Giorgio Agamben and Upcoming Political Community“
 • 24. Međunarodna interdisciplinarna znanstvena konferencija IDEJA POLITIKE, Odjel za filozofiju Matice
 • Hrvatske, Zagreb, 18. i 19. 11. 2011. – Tekst izlaganja: „Tehnopolitika i granice slobode: o destrukciji
 • političkoga u suvremeno doba“
 • 25. Međunarodna filozofska konferencija FILOZOFIJA I UMJETNOST, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 24.
 • – 26. 11. 2011. – Tekst plenarnoga/uvodnoga izlaganja „Tehnosfera i događaj umjetnosti: od performativne do
 • digitalne estetike“
 • 26. Međunarodni znanstvena konferencija PARADIGME POLITIČKOG MIŠLJENJA 1962-2012., Fakultet
 • političkih znanosti, Zagreb, 25. i 26. svibnja 2012. – Tekst izlaganja „Zajednica bez uvjeta: O dekonstrukciji
 • subjekta moderne politike“
 • 27. Interdisciplinarna znanstvena konferencija MEDIJSKA SLIKA SVIJETA: OD PROIZVODNJE STVARNOSTI
 • DO APARATA MOĆI, Zagreb, 13. i 14. lipnja 2012. – Tekst plenarnoga/uvodnoga izlaganja „Moć mediosfere:
 • događaj, mreža, ideologija“
 • 28. Filozofski simpozij „Dani praktičke filozofije“ u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josip Juraj
 • Strossmayer u Osijeku, Osijek, 13-14. siječnja 2013. – Tekst izlaganja: „Dekonstelacija prakse“
 • 29. Interdisciplinarni znanstveni simpozij SUVREMENA UMJETNOST U DOBA SPEKTAKLA, Zagreb, 14. lipnja
 • 2013. – Tekst plenarnoga/uvodnoga izlaganja Posljednja tajna spektakla: Guy Debord“
 • 30. Međunarodna interdisciplinarna znanstvena konferencija VISUAL STUDIES AS ACADEMIC DISCIPLINE,
 • Zagreb, 7-10.studenoga 2013. – Tekst izlaganja „TECHNOSFERE: THE NEW DIGITAL AESTHETICS“
 • 31. Međunarodni interdisciplinarni znanstveni kolokvij W.G. SEBALD – (NE)VJERODOSTOJNI DOKUMENTI,
 • Zagreb, 7. prosinca 2013. – Tekst izlaganja „Tehnosfera i digitalni zaborav: Bilješke uz W.G.Sebaldov
 • „Austerlitz“
 • 32. Filozofski simpozij „Dani praktičke filozofije“ u organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josip Juraj
 • Strossmayer u Osijeku, Osijek, 16-17. siječnja 2014. – tekst izlaganja „Totalitarizam bez subjekta“
 • 33. Međunarodni filozofski simpozij PENSIARE DI PIU/MISLITI VEČ: O KRIZI, Trst, 11. travnja 2014. – Tekst
 • izlaganja – „Pitanje Europe danas“
 • 34. Interdisciplinarni znanstveni simpozij TEORIJSKI DIJALOZI: O BOJI u organizaciji Odsjeka za teoriju
 • umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 24. travnja 2014. – Tekst izlaganja – „Obrisi višeslojne
 • mistike: Paul Klee i Angelus Novus“
 • 35. Interdisciplinarni znanstveni simpozij MICHEL FOUCAULT: MOĆ IDEJA u organizaciji Alumni kluba
 • Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Osijek, 3. lipnja 2014. – Tekst izlaganja:
 • „Pitanje prosvjetiteljstva: Michel Foucault i kritika modernosti“
 • 35. Interdisciplinarni znanstveni simpozij ESTETIKA I TEHNOZNANOSTI DANAS, Zagreb, 18. lipnja 2014. –
 • Tekst plenarnoga/uvodnoga izlaganja – „Tehnogeneza i konstrukcija: Svjetovi u nastajanju“
 •  


 Područje posebnog znanstvenog interesa

 • filozofija umjetnosti, filozofija politike, estetika, teorija medija,
 • sociologija kulture, sociologija mode,teorije suvremene umjetnosti,
 • teorije globalizacije, povijest političkih ideja, znanost o slici


 Znanstveno-stručni rad

 • Autorske knjige (30)
 • Uredničke knjige (4)
 • Poglavlja u knjizi (49)
 • Znanstveni radovi u drugim časopisima (67)
 • Plenarna izlaganja (4)
 • Objavljena pozvana predavanja na skupovima (1)
 • Druge vrste radova (3)


Popis najznačajnijih znanstvenih radova

Paić, Žarko

Creativity, Body-Design and Contemporary Fashion: The Deconstruction of the Luxury“, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 8, br. 4, April 2018., str. 69-77. doi:10.30845/ijhss.v8n4p10

Paić, Žarko

Synaesthetic Without Sensitivity? The Body as a Technological Construction // Philosophy Study, Vol. 9 (2019), 6; 333-354 doi:10.17265/2159-5313/2019.06.004 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Paić, Žarko

An-Arché as the Voice of the People: Jacques Rancière and the Politics of Disagreement // International Journal of Philosophy, 7 (2019), 1; 1-16 doi:10.11648/j.ijp.20190701.11 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Paić, Žarko

What does it mean to be an alien? Bernhard Waldenfels and politics of responsive interculturalism // Filozofija i društvo / Philosophy and Society, 29 (2018), 3; 355-376 doi:.org/10.2298/FID1803355P (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

 • 1. Paić, Žarko.
 • Na rubu kaosa: Kraj revolucije, politika otpora i spektakl subverzije // OTPOR: Subverzivne prakse u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi Zbornik radova 42. seminara Zagrebačke slavističke škole / Pišković, Tatjana i Vuković, Tvrtko (ur.).
 • Zagreb : Zagrebačka slavistička škola, 2014.. Str. 113-143.
 • 2. Paić, Žarko.
 • Identitet kao dispozitiv moći: Kraj ideologije ili politike multikulturalizma? // Stranci pred vratima Europe / Milardović, Anđelko (ur.).
 • Zagreb : Pan liber i Institut za europske i globalizacijske studije, 2014.. Str. 21-51.
 • 3. Paić, Žarko.
 • Leviathan of Porcelain or the Issue of Europe Today // Pensiare di Piu/Atti del simposio internationale di filosofia sulla crisi / Brecelj, Veronika (ur.).
 • Trieste : Slovenski klub - Društvo slovenskih izobražancev, 2014.. Str. 47-58.
 • 4. Veljak, Lino; Losonz, Alpar; Paić, Žarko; Krstić, Predrag; Senković, Željko; Milenković Ivan; Vlaisavljević Ugo; Savić Obrad; Sadžakov Slobodan; Komšić Ivo; Babić Mile; Berdica Josip; Komel Dean; Krivak Marijan; Alić Sead; Matek Ljubica; Bjedov Siniša.
 • Totalitarizmi danas – Od Izvanrednog stanja do "Društva znanja" // ZAPISI O TOTALITARIZMU / Krivak, Marijan ; Senković, Željko (ur.).
 • Osijek : Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer, Osijek, 2014. Str. 263-281.
 • 5. Paić, Žarko.
 • Politika bez "ideologije? Sablasti postdemokracije danas // Demokracija i postdemokracija / Milardović, Anđelko i Jožanc, Nikolina (ur.).
 • Zagreb : Pan liber i Institut za europske i globalizacijske studije, 2013.. Str. 95-128.
 • 6. Paić, Žarko.
 • Događaj i razlika: Performativno-konceptualni obrat suvremene umjetnosti // Marjanić, Suzana: Kronotop hrvatskog performansa: Od Travelera do danas / Rogošić, Višnja (ur.).
 • Zagreb : Bijeli val i Institut za etnologiju i folkloristiku, 2013. Str. 11-39.
 • 7. Paić, Žarko.
 • Preusmjeravanja i novi putevi fenomenologije // Vlaisavljević Ugo: Spisi iz postfenomenologije: Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Derrida, Deleuze, Nancy / Ivanković, Željko (ur.).
 • Sarajevo : RABIC, 2013.. Str. 9-13.
 • 8. Paić, Žarko.
 • Zagonetka i trag: Barbarićevo razumijevanje umjetnosti // Zbližavanja: Zbornik povodom šezdesete obljetnice života Damira Barbarića / Žunec, Ozren i Šegedin, Petar (ur.).
 • Zagreb : Matica hrvatska, 2012.. Str. 315-327.
 • 9. Žarko Paić.
 • Doba medijalnoga neutraliziranja // Carstvo medija / Dražen Katunarić (ur.).
 • Zagreb : Litteris, 2012.. Str. 49-86.
 • 10. Paić, Žarko.
 • Tijelo-slika kao događaj: Deleuze i vibracije suvremene umjetnosti // Slike mišljenja Gillesa Deleuzea: zbornik radova / Bojanović, Kristina (ur.).
 • Nikšić : Društvo filosofa Crne Gore, 2011.. Str. 283-323.
 • 11. Paić, Žarko.
 • Melankolija i revolucija: Kultura u postkomunističkome opsadnome stanju // Zid je mrtav - živeli zidovi! Pad Berlinskog zida i raspad Jugoslavije / Čolović, Ivan (ur.).
 • Beograd : Knjižara Krug, 2009.. Str. 205-235.
 • 12. Paić, Žarko.
 • Pregorijevanje povijesti: Marx - Heidegger u "novome vremenu" // Marxovo nasljeđe: zbornik radova / Manojlović, Markus (ur.).
 • Banja Luka : Udruženje za filozofiju i društvenu misao, 2008.. Str. 114-141.
 • 13. Paić, Žarko.
 • Društvo sretne smrti? Gilles Lipovetsky i sociologija doživljaja // Gilles Lipovetsky: Paradoksalna sreća - ogled o hiperpotrošačkom društvu / Paić, Žarko (ur.).
 • Zagreb : Izdanja Antibarbarus, 2008.. Str. 233-237.
 • 14. Paić, Žarko.
 • Nove strune tehnokulture // Tko se boji vuka još u digitalnoj eri? Interaktivna instalacija na Venecijanskom bijenalu 2008. Vinko penezić i Krešimir Rogina / Penezić, Vinko i Rogina, Krešimir (ur.).
 • Zagreb : V.B.Z., 2008.. Str. 26-59.
 • 15. Paić, Žarko.
 • Dekonstrukcija slike // Vizualna konstrukcija kulture / Paić, Žarko i Purgar, Krešimir (ur.).
 • Zagreb : Izdanja Antibarbarus i Hrvatsko društvo pisaca, 2008.. Str. 9-42.
 • 16. Paić, Žarko.
 • Smjerokazi melankolije: Walter Benjamin i mišljenje onkraj povijesti // Walter Benjamin: Novi Anđeo / Paić, Žarko (ur.).
 • Zagreb : Izdanja Antibarbarus, 2008.. Str. 173-191.
 • 17. Paić, Žarko.
 • Povratak ljepoti? Arthur C.Danto: Estetika poslije "kraja umjetnosti" // Nasilje nad ljepotom: Estetika i pojam umjetnosti / Beroš, Nada (ur.).
 • Zagreb : Muzej suvremene umjetnosti, 2007.. Str. 265-272.
 • 18. Paić, Žarko.
 • The Spectacle of the Nature of the Capital // Art-e-conomy: Theoretical Reader / Stamenković, Marko (ur.).
 • Beograd : Sanimex, 2007.. Str. 220-225.
 • 19. Paić, Žarko.
 • Nakon raspada vrijednosti: Hermann Broch i vrijeme neduhovne situacije // Hermann Broch: Duh i duh vremena - eseji o kulturi moderne / Goldstein, Albert (ur.).
 • Zagreb : Izdanja Antibarbarus, 2007.. Str. 199-213.
 • 20. Paić, Žarko.
 • Theory Today // Concepts in New Croatian Art / Purgar, Krešimir (ur.).
 • Zagreb : ART Magazin Kontura, 2007.. Str. 150-165.
 • 21. Paić, Žarko.
 • Paradoksalna egzistencija Drugoga: Vladimir Jankélévitch kao "filozof života" // Vladimir Jankélévitch: Paradoks morale / Primož Repar (ur.).
 • Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2006.. Str. 244-277.
 • 22. Paić, Žarko.
 • Narod i kraj povijesti // Izgledi povijesnog mišljenja: Zbornik radova povodom osamdesete obljetnice rođenja Vanje Sutlića / Paić, Žarko (ur.).
 • Zagreb : Izdanja Antibarbarus i Hrvatsko društvo pisaca, 2006.. Str. 181-192.
 • 23. Paić, Žarko.
 • Teorija umjetnosti za kraj avangarde:Boris Groys i paradoksi novoga // Boris Groys: Učiniti stvari vidljivima - Strategije suvremene umjetnosti / Beroš, Nada (ur.).
 • Zagreb : MSU, 2006.. Str. 135-142.
 • 24. Paić, Žarko.
 • Multiculturalism and Beyond: The New Politics of Identity // Dyniamic of Communication: New Ways and New Actors / Cvjetičanin, Biserka (ur.).
 • Zagreb : Institute for International Relations, 2006.. Str. 161-167.
 • 25. Paić, Žarko.
 • Smjer radikalne mašte: Susan Sontag i književnost kao moralni poziv // Susan Sontag: U Americi (roman) / Grgić, Dario (ur.).
 • Osijek : EOS, 2005.. Str. 326-334.
 • 26. Paić, Žarko.
 • Arhitektura i digitalno doba: Vinko Penezić i Krešimir Rogina // Widzieć Chorwacje: Panorama literatury i kultury chorwackiej 1990-2005. / Marković-Pieniažek, Kristina, Rem, Goran, Zielinski, Boguslav (ur.).
 • Poznan : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005.. Str. 35-46.
 • 27. Paić, Žarko.
 • Žižek protiv "kraja povijesti" // Slavoj Žižek: Irak - posuđeni čajnik / Vujičić, Kristijan (ur.).
 • Zagreb : Naklada ljevak, 2005.. Str. 195-210.
 • 28. Paić, Žarko.
 • Ideologija kulturalnih razlika: Kraj postmoderne i "World Culture" // Medij hrvatske književnosti: Zbornik radova III. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 28--29. studenog 2003. / Milanja, Cvjetko i Bošnjak, Branimir (ur.).
 • Zagreb : Altagama, 2004.. Str. 9-40.
 • 29. Paić, Žarko.
 • Povratak aure u suvremenoj umjetnosti: Walter Benjamin i njegovi tumači (Dank Grlić, Boris Groys, Dieter Mersch) // Za umjetnost: Zbornik radova u čast Danku Grliću povodom dvadeset godina od njegove smrti / Škorić, Gordana (ur.).
 • Zagreb : FF Press, 2004.. Str. 97-112.
 • 30. Paić, Žarko.
 • Poslije šoka: Stanje suvremene umjetnosti (Yves Michaud i sociologijska kritika estetike) // Yves Michaud: Umjetnost u plinovitu stanju - esej o trijumfu estetike / Brnardić, Nada (ur.).
 • Zagreb : Naklada Ljevak, 2004.. Str. 161-169.
 • 31. Paić, Žarko.
 • Apokalipsa bez kraja: Béla Hamvas i otvorenost iskonske predaje // Béla Hamvas: Nevidljivo zbivanje / Pavić, Sanja (ur.).
 • Zagreb : Mirakul, 2004.. Str. 207-220.
 • 32. Paić, Žarko.
 • Svijet bez slike: Avangarda i ikonoklazam // Zagonetka umjetnosti / Barbarić, Damir (ur.).
 • Zagreb : Demetra, 2003.. Str. 179-222.
 • 33. Paić, Žarko.
 • Metapolitika istine: Dalibor Martinis protiv "demokratske apatije" // Dalibor Martinis: Obraćam vam se kao čovjek čovjeku- postaje na putu za demokraciju / Ziherl, Jerica (ur.).
 • Novigrad : Galerija Rigo, 2003.. Str. 117-139.
 • 34. Paić, Žarko.
 • Nietzsche i postmoderna kritika uma: Dva pristupa (Gilles Deleuze i Peter Sloterdijk) // Nietzscheovo nasljeđe: (zbornik izlaganja s filozofskog simpozija Nietzscheovo nasljeđe održanog od 11. -13. studenoga 2002. u Zagrebu u organizaciji Odjela za filozofiju Matice hrvatske), / Barbarić, Damir (ur.).
 • Zagreb : Matica hrvatska, 2002.. Str. 141-154.
 • 35. Paić, Žarko.
 • Višak zbilje, manjak mogućnosti: Jean Baudrillard i poredak simulakruma // Jean Baudrillard: Simulakrumi i simulacija / Rogina, Krešimir (ur.).
 • Karlovac : DAGGK, 2001.. Str. 229-246.
 • 36. Paić, Žarko.
 • Globalizacija - postmoderna utopija // Globalizacija / Milardović, Anđelko (ur.).
 • Osijek - Zagreb - Split : PanLiber, 1999.. Str. 201-210.
 • 37. Paić, Žarko.
 • Sveti krug mudrosti: Béla Hamvas i misao zlatnoga doba // Béla Hamvas: Jasmin i maslina / Dumančić, Dragutin (ur.).
 • Zagreb : Ceres, 1999.. Str. 169-179.
 • 38. Paić, Žarko.
 • Kulturni kapital, habitus i racionalni izbor // Sociokulturni kapital i tranzicija u Hrvatskoj / Meštrović, Matko i Štulhofer, Aleksandar (ur.).
 • Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 1998.. Str. 169-176.
 • Vrh
 • Znanstveni radovi u drugim časopisima
 • 1. Paić, Žarko.
 • Zagonetka nadolazećega događaja: Između vjere i tehno-znanosti (Heidegger i Deleuze). // Bogoslovska smotra. 84 (2014) , 2; 195-219 (članak, znanstveni).
 • 2. Paić, Žarko.
 • Muzej nepokornosti:. // Poznańskie Studia Slawistycnie. 9 (2014.) , 6; 291-307 (članak, znanstveni).
 • 3. Paić, Žarko.
 • Logos, imperium, apokalipsa: Europa i duhovni bitak u planetarno doba. // Tvrđa : časopis za književnost, umjetnost, znanost. 15 (2014.) , 1-2; 178-200 (članak, znanstveni).
 • 4. Paić, Žarko.
 • Dvije rasprave o moći vladavine: Od informacijske ekonomije do politike događaja. // Up&Underground: Critical Theory Dossier. 8 (2014) , 25-26; 7-46 (članak, znanstveni). URL link to work
 • 5. Paić, Žarko.
 • Theory of Contemporary Art: Lines and Curves Post-History and the Discomforts of Periodization. // Phainomena. 23 (2014) , 88-89; 217-236 (članak, znanstveni).
 • 6. Paić, Žarko.
 • Zajednica bez uvjeta: O dekonstrukciji subjekta moderne politike. // Politička misao : Croatian political science review. 50 (2013) , 4; 20-47 (članak, znanstveni).
 • 7. Paić, Žarko.
 • Zajednica bez uvjeta: O dekonstrukciji subjekta moderne politike. // Politička misao : Croatian political science review. 50 (2013) , 4; 20-47 (članak, znanstveni).
 • 8. Paić, Žarko.
 • Bog bez religije? Praznina svijeta i događaj otvorenosti. // Phainomena. 22 (2013) , 84-85; 177-200 (članak, znanstveni).
 • 9. Paić, Žarko.
 • Shizofrenija i svemir: Od kaosa do kontrole. // Tvrđa : časopis za književnost, umjetnost, znanost. 14 (2013) , 1-2; 71-96 (članak, znanstveni).
 • 10. Paić, Žarko.
 • Utopija i entropija: Deleuzeovo mišljenje političkoga. // Up&Underground: Critical Theory Dossier. 7 (2013) , 23-24; 151-170 (članak, znanstveni). URL link to work
 • 11. Paić, Žarko.
 • Misterij novoga početka: Hannah Arendt i političko u suvremeno doba. // Književna republika : časopis za književnost. 11 (2013) , 1-2; 152-169 (članak, znanstveni).
 • 12. Paić, Žarko.
 • Parrhesia vs. Phronesis: Foucault i političko danas. // Književna republika : časopis za književnost. 11 (2013) , 7-9; 225-258 (članak, znanstveni).
 • 13. Paić, Žarko.
 • Osmijeh mrtve nevjeste: Franz Kafka i neljudsko. // Europski glasnik. 18 (2013.) , 1; 749-784 (članak, znanstveni).
 • 14. Paić, Žarko.
 • Tehnosfera: Estetski kod komunikacije. // Europski glasnik. 17 (2012.) , 1; 571-608 (članak, znanstveni).
 • 15. Paić, Žarko.
 • Posljednja tajna spektakla. // Tvrđa : časopis za književnost, umjetnost, znanost. 13 (2012.) , 1-2; 6-31 (članak, znanstveni).
 • 16. Paić, Žarko.
 • Sloboda pod nadzorom: O nestanku društva u doba globalizacije. // Phainomena. XX (2011) ; 9-34 (članak, znanstveni).
 • 17. Paić, Žarko.
 • Ikonogrami tijela: Kraj simboličke tvorbe mode. // Tvrđa : časopis za književnost, umjetnost, znanost. 1-2 (2011) ; 259-294 (članak, znanstveni).
 • 18. Paić, Žarko.
 • Dođi, o kraljevstvo nerođenoga: A. Artaud i postmetafizičko insceniranje umjetnosti kao života. // Književna republika : časopis za književnost. IX (2011) , 1-3; 118-144 (članak, znanstveni).
 • 19. Paić, Žarko.
 • Slika i vrijeme: Gilles Deleuze i vibracije suvremene umjetnosti. // Književna republika : časopis za književnost. X (2011) , 4-6; 84-110 (članak, znanstveni).
 • 20. Paić, Žarko.
 • Druga smrt kulture ili kraj psihoanalize. // Quorum : časopis za književnost. 1-2 (2011) ; 120-144 (članak, znanstveni).
 • 21. Paić, Žarko.
 • Tijelo kao stroj žudnje: Deleuzeova antifilozofija imanencije. // Dijalog:Časopis za filozofiju i društvenu teoriju. 10 (2010) , 1-2; 79-111 (članak, znanstveni).
 • 22. Paić, Žarko.
 • Čudovišno: Kraj čovjeka i zadaća umjetnosti. // Književna republika : časopis za književnost. 8 (2010) , 4-6; 137-170 (članak, znanstveni).
 • 23. Paić, Žarko.
 • Svijet bez slike. // Nova revija: Mesečnik za kulturo. 29 (2010) , 336-338; 185-221 (članak, znanstveni).
 • 24. Paić, Žarko.
 • Sloterdijkova estetska antropotehnika. // Književna republika : časopis za književnost. 7 (2009.) , 10-12; 164-168 (članak, znanstveni).
 • 25. Paić, Žarko.
 • Smjerokazi melankolije: Walter Benjamin i mišljenje onkraj povijesti“. // Književna republika : časopis za književnost. 7 (2009) , 1-3; 64-74 (članak, znanstveni).
 • 26. Paić, Žarko.
 • Slika istrošena svjetlošću: Artaud i kazalište okrutnosti. // Tvrđa : časopis za književnost, umjetnost, znanost. 10 (2009.) , 1-2; 207-218 (članak, znanstveni).
 • 27. Paić, Žarko.
 • Vladavina užitka: insceniranje života kao društvenoga doživljaja. // Europski glasnik. 13 (2008.) , 13; 183-200 (članak, znanstveni).
 • 28. Paić, Žarko.
 • Postmoderne teorije mode: Baudrillard i Lipovetsky. // Tvrđa : časopis za književnost, umjetnost, znanost. 8 (2007) , 1-2; 73-98 (članak, znanstveni).
 • 29. Paić, Žarko.
 • Antropologija slobode. // Tvrđa : časopis za književnost, umjetnost, znanost. 7 (2006) , 1-2; 325-336 (članak, znanstveni).
 • 30. Paić, Žarko.
 • Slika bez svijeta. // Europski glasnik. 10 (2005) , 1; 603-627 (članak, znanstveni).
 • 31. Paić, Žarko.
 • Prevladavanje Zapada?. // Dialogi (Maribor). 40 (2004.) , 11-12; 26-35 (članak, znanstveni).
 • 32. Paić, Žarko.
 • Uzvišenost i dekadencija. // Fosszília. 2 (2001) , 3-4; 103-133 (članak, znanstveni). URL link to work
 • 33. Paić, Žarko.
 • S onu stranu barikada: 1968. - Utopija nemogućega ili o dosadi iscrpljene moderne. // Kolo : časopis Matice hrvatske. 8 (1998.) , 3; 145-164 (članak, znanstveni).


 Sveučilišni udžbenici i knjige

Paić, Žarko

Neoliberalism, Oligarchy and Politics of the Event: At the Edge of Chaos, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2020 (monografija)

Paić, Žarko

Što s intelektualcima? Kritika društva, angažman i spektakl, Zagreb: Litteris, 2020 (zbornik)

Paić, Žarko

White Holes and the Visualization of the Body, London-New York: Palgrave Macmillan, 2019 (monografija) doi:10.1007/978-3-030-14467-8

Paić, Žarko

Neiskazivost: O mišljenju kao pisanju, Zagreb: Litteris, 2019 (monografija)

Paić, Žarko

Paić, Žarko

TEHNOSFERA III: Platforme od struna - Estetika i suvremena umjetnost, Zagreb: Sandorf i Mizantrop, 2019 (monografija)

Paić, Žarko

Tehnosfera II. "Crna kutija" metafizike: Kibernetika i apsolutno vrijeme stroja, Zagreb: Sandorf i Mizantrop, 2018 (monografija)

Paić, Žarko

Tehnosfera I. Žrtvovanje i dosada: Životinja-Čovjek-Stroj, Zagreb: Sandorf i Mizantrop, 2018 (monografija)

Paić, Žarko

Sfere eksistence: Tri študije o Kierkegaardu, Ljubljana: Kud Apokalipsa ; Srednjeevropski raziskovalni Inštitut Soeren Kierkegaard Ljubljana, 2018 (monografija)

Paić, Žarko

Teorija i kultura mode. Discipline, pristupi, interpretacije, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2018 (priručnik)

Paić, Žarko

Anđeo povijesti i Mesija događaja: Umjetnost- Politika-Tehnika u djelu Waltera Benjamina, Beograd: Fakultet za medije i komunIkacije, 2018 (monografija)

Paić, Žarko

Doba oligarhije: Od informacijske ekonomije do politike događaja, Zagreb: Litteris, 2017 (monografija)

Paić, Žarko

Gradovi izbjeglica: Od etike gostoljubivosti do politike prijateljstva (Lévinas-Derrida), Zagreb: Pan liber i Institut za europske i globalizacijske studije, 2016 (monografija)

Paić, Žarko

Theorizing Images, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2016 (zbornik)

Paić, Žarko

Totalitarizam?, Zagreb: MeandarMedia, 2015 (monografija)

Paić, Žarko 

Treća zemlja:Tehnosfera i umjetnost , Zagreb : Litteris, 2014. (monografija).

Paić, Žarko, Sloboda bez moći - politika u mreži entropije. Zagreb : Bijeli val, 2013 (monografija).

 • 3. Paić, Žarko.
 • POSTHUMANO STANJE: Kraj čovjeka i mogućnosti druge povijesti .
 • Zagreb : Litteris, 2011 (monografija).
 • 4. Paić, Žarko.
 • Bijele rupe: Tijelo kao vizualna fascinacija .
 • Ulcinj : Plima, 2009. (monografija).
 • 5. Žarko Paić.
 • Zaokret .
 • Zagreb : Litteris, 2009. (monografija).
 • 6. Žarko Paić.
 • Vizualne komunikacije: uvod .
 • Zagreb : Centar za vizualne studije, 2008 (monografija).
 • 7. Paić, Žarko.
 • Traume razlika .
 • Zagreb : Meandar, 2007. (monografija).
 • 8. Žarko Paić.
 • Vrtoglavica u modi: Prema vizualnoj semiotici tijela .
 • Zagreb : Altagama, 2007. (monografija).
 • 9. Žarko Paić.
 • Projekt svobode: Jean-Paul Sartre - filozofija in angažma .
 • Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2007. (monografija).
 • 10. Žarko Paić.
 • Događaj i praznina: Ogledi o kraju povijesti .
 • Zagreb : Izdanja Antibarbarus, 2007. (monografija).
 • 11. Žarko Paić.
 • Slika bez svijeta: Ikonoklazam suvremene umjetnosti .
 • Zagreb : Litteris, 2006. (monografija).
 • 12. Žarko Paić.
 • Moć nepokornosti: Intelektualac i biopolitika .
 • Zagreb : Izdanja Antibarbarus, 2006. (monografija).
 • 13. Žarko Paić.
 • Politika identiteta: Kultura kao nova ideologija .
 • Zagreb : Izdanja Antibarbarus, 2005. (monografija).
 • 14. Paić, Žarko.
 • Montaigneov rez .
 • Zagreb : Izdanja Antibarbarus, 2004. (monografija).
 • 15. Paić, Žarko.
 • Idoli, nakaze i suze: Ideologijsko podjarmljivanje umjetnosti u 20. stoljeću .
 • Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 2000. (monografija).
 • 16. Paić, Žarko.
 • Gotski križ .
 • Zagreb : Ceres, 1997. (monografija).
 • 17. Paić, Žarko.
 • Postmoderna igra svijeta .
 • Zagreb : Durieux, 1996. (monografija)
 • Knjige koje se koriste kao sveučilišni udžbenici i priručnici
 • Knjige: (1.) Vizualne komunikacije: uvod, (2.) Vizualna konstrukcija kulture, (3.) Politika identiteta: kultura kao nova ideologija, (4.) Slika bez svijeta: ikonoklazam suvremene umjetnost, (5.) Događaj i praznina: ogledi o kraju povijesti, (6.) Projekt slobode: Jean-Paul Sartre – filozofija i angažman, (7.) Moć nepokornosti: intelektualac i biopolitika (8.) Zaokret i (9.) Posthumano stanje: kraj čovjeka i mogućnosti druge povijesti i (10) Vrtoglavica u modi: Prema vizualnoj semiotici tijela, (11) Sloboda bez moći: Politika u mreži entropije, (12) Theorizing Images služe kao sveučilišni udžbenici i priručnici te se nalaze na popisima obvezne i sekundarne literature na brojnim kolegijima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih doktorskih studija Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Skoplju, Fakulteta umetnosti Univerziteta u Beogradu, Akademije likovne umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu, Einführung in die Kunst- und Bildgeschichte II, Sveučilišta Humboldt u Berlinu


 Projekti (suradnik na projektu)

 • 1. Međunarodni znanstveno-istraživački projekt Zavoda za kulturu Hrvatske i Japanske fondacije iz Tokyja „Kulturne pretpostavke tehnologijskog razvoja: primjer Japana“, 1989-1990. – suradnik-istraživač na projektu. Studija nastala u okviru rada na projektu: „Povijesno-temporalni horizont japanske kulture/Historical-temporal Horizon of Japanese Cultural Performance“ (ZKH, Zagreb – Japanese Foundation, Tokyo, 1990.) Voditelj projekta: prof.dr. Matko Meštrović
 • 2. Međunarodni znanstveno-istraživački projekt Instituta za međunarodne odnose iz Zagreba i UNESCO-a „Current Trends in Cultural Politics and Cultural Development in UNESCO Member States“ 1992-1993. – suradnik-istraživač na projektu. Projekt je vođen u okviru nacionalnog istraživanja „Suvremene civilizacijske promjene i razvoj Hrvatske“ (Projekt br. 5-12-102 Ministarstva znanosti i tehnologije RH 1992-1983.) U okviru projekta napisao je studije o kulturnim politikama Nizozemske, Francuske, Norveške i Kanade, koje su objavljene na engleskom jeziku. Voditeljica projekta: dr. Biserka Cvjetičanin
 • 3. Znanstveno-istraživački projekt Ekonomskog instituta iz Zagreba „Kulturni kapital i razvojna strategija Hrvatske“, sufinanciranom od Ministarstva znanosti i tehnologije RH i SOROS zaklade (Open Society) u Zagrebu. U okviru projekta izradio je studiju „Kulturni kapital, habitus i racionalni izbor“ koja je objavljena u Reviji za sociologiju, 3-4/1995. i u zborniku Sociokulturni kapital i tranzicija u Hrvatskoj, Posebno izdanje časopisa Revija za sociologiju, Zagreb, 1998.
 • 4. Znanstveno-istraživački projekt Akademije dramske umjetnosti iz Zagreba „Diskurzivni identitet u izvedbenim umjetnostima: tijelo, osobe, intersubjekti“ (voditeljica: prof.dr. Sibila Petlevski) financiranim od Ministarstva znanosti i tehnologije RH 2008-2011 – Šifra projekta: 264-1890666-2646 (suradnik-istraživač). U okviru projekta izradio je studiju „Ikonogrami tijela: Kraj simboličke tvorbe mode“, koja je objavljena u časopisu za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti Tvrđa, br. 1-2/2011. i u knjizi Posthumano stanje: Kraj čovjeka i mogućnosti druge povijesti, Litteris, Zagreb, 2011.


   Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

  • Od 1994. Član Hrvatskog centra PEN-a
  • Od 2002. Član Hrvatskog društva pisaca
  • Od 1998. Zamjenik glavnog urednička časopisa EUROPSKI GLASNIK
  • 2007-2010. Urednik u izdavačkoj kući IZDANJA ANTIBARBARUS iz Zagreba, koja je specijalizirana za društvene i
  • humanističke znanosti, književnu esejistiku i historiografiju.
  • 2006.
  • Član žirija ZAGREBAČKOG SALONA – godišnje smotre umjetničkih
  • radova mladih umjetnika iz područja vizualnih umjetnosti, arhitekture i urbanizma
  • 2007-2012. Član Upravnog odbora Hrvatskog društva pisaca
  • Od 2012. Član Hrvatskog Filozofskog društva
  • Od 2012. Član Instituta za europske i globalizacijske studije
  • Od 2014. Član međunarodnog znanstvenog savjeta filozofskih časopisa PHAINOMENA i APOKALIPSA i časopisa
  • IMAGES: JOURNAL FOR VISUAL STUDIES
  • Od 2014. Član i jedan od utemeljitelja Europskog foruma za humanističke znanosti (EFH)zajedno s Bernardom Waldenfelsom,
  • Deanom Komelom, Adrianom Fabrisom i drugim sveučilišnim profesorima iz Europe
  • Od 2014. Član uredništva časopisa KNJIŽEVNA REPUBLIKA
  • Od 2020 Član je CENIC-A, asocijacije sveučilišnih institucija iz Europe i svijeta koja se bavi razvitkom humanističkih znanosti, organizacijom kongresa i simpozija iz područja filozofije, teorije umjetnosti i književnosti, izdavanjem časopisa i znanstvenih publikacija sa sjedištem na Sveučilištu u Pisi, Italija
  • 2000.
  • Utemeljio je časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti TVRĐA, koja do danas izlazi dva puta godišnje i
  • donosi autorske tekstove i prijevode iz suvremene filozofije, sociologije, politologije, teorije kulture i
  • umjetnosti. Časopis je ujedno organizator međunarodnih interdisciplinarnih konferencija i simpozija
  • 2008. Glavni je i odgovorni urednik ovoga časopisa.
  • Pokreće biblioteku časopisa TVRĐA u suradnji s Izdanjima Antibarbarus i objavljuje između ostalih knjige
  • Slavoja Žižeka, PERVERTITOV VODIČ KROZ FILM i Giannija VATTIMOA, ČITANKA.


   Priznanja i nagrade

  • 2008. Dobitnik međunarodne nagrade za književno stvaralaštvo fondacije KULTURKONTAKT iz Beča za
  • literaturu i esejistiku Srednje Europe

  prof. dr. sc. Žarko Paić