unizg Pretraga

izv. prof. dr. sc. Željko Knezić

Zavod

Studijska jedinica Varaždin

 Osobni podaci

 • Datum i mjesto rođenja: 16. 6.1958., Sisak


 Web linkovi


 Akademsko obrazovanje


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • 1983. - 1985. „Unitas“ tvornica konca Zagreb, tehnolog
 • 1985.–1986. Trgovinski obrazovni centar u Zagrebu, nastavnik predmeta Poznavanje robe
 • -- 1986. Osnovna škola u Sunji, nastavnik predmeta Tehnički odgoj
 • 1986.–1991. Radničko sveučilište Zagreb, večernja škola, obrazovanje odraslih, nastavnik predmeta Poznavanje robe
 • 1986.–1991. Tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, OOUR Institut za tekstil i odjeću, znanstveno-nastavni asistent
 • 1991.–1993. Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, asistent
 • 1998.–1999. „Knezić-Zagreb“ d.o.o. Gradusa Posavska, proizvodnja i poduka
 • 1999.–2003. „Zagorska industrija vunenih tkanina“ d.o.o. Zabok. Rukovoditelj razvoja i vršitelj dužnosti direktora.
 • 2003.–2007. „Regeneracija“ d.d. Zabok: Direktor sektora razvoja i održavanja, direktor PC "ZIVTEX", direktor PC „Kaširanje“
 • 2007.–2010. „Fromax Inter“ d.o.o. Zagreb, tehnički direktor proizvodnje frotira i proizvoda od frotira
 • 2010.–2011. Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ Belišće i učilište JANUS–Osijek, (Ugovori - vanjski suradnik)
 • 2011.–2014. Narodno sveučilište Dubrava, Zagreb, voditelj radionica ručnog tkanja (Ugovori - vanjski suradnik)
 • 2010.–2013. Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, asistent (Ugovori – vanjski suradnik)
 • 2012. Izbor u naslovno nastavno zvanje predavač, znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija
 • 2013.- 2017. Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, predavač
 • 2014. Znanstveni suradnik u znanstvenom području tehničkih znanosti - polje tekstilna tehnologija
 • 2017. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija.
 • 2017. - 2022. Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, docent
 • 2021. Viši znanstveni suradnik u znanstvenom području tehničkih znanosti - polje tekstilna tehnologija
 • 2022. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora u području: tehničkih znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologija, znanstvena grana: tekstilno mehaničko inženjerstvo na Tekstilno-tehnološkom fakultetu.
 • od  travnja 2022. Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, izvanredni profesor


 Nastavna djelatnost

 • Program i uvođenje novih predmeta: Pametna obuća, (Preddiplomski stručni studij Tekstilna i obućarska tehnologija, Dizajn obuće, 3. godina, 5. semestar), Održavanje tehničkih sustava (Preddiplomski stručni studij Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija, 2. godina, 3. semestar), Terotehnologija, Diplomski studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo, 2. godina, 4. semestar
 • DODIPLOMSKA NASTAVA, STRUČNI STUDIJ: Tekstilni materijali, Osnove proizvodnje tekstila, Pametna obuća, Održavanje tehničkih sustava, Studij rada i troškova, Ručno tkanje, Tehnologija pripreme pređe, Tehnologija tkanja, Računalni dizajn tkanina, Žakard tkanje, Vezovi i konstrukcija tkanina,
 • DIPLOMSKI STUDIJ PREMA BOLOGNI: CAD/CAM u tekstilstvu, Projektiranje Jacquard tkanina, Konstrukcija tkanina, Pametni tekstil, Vođenje procesa oplemenjivanja, Terotehnologija


 Mentorstvo


 Znanstvena djelatnost

 • područje - tehničke znanosti, polje - tekstilna tehnologija, grana - tekstilno-mehaničko inženjerstvo


 Područje posebnog znanstvenog interesa

 • vođenje proizvodnih procesa
 • pametni tekstil
 • pametna obuća
 • Terotehnologija
 • CAD/CAM u tekstilu
 • energetska učinkovitost, razvoj i primjena tehničkih i znanstvenih dostignuća u tekstilnoj i odjevnoj industriji
 • organiziranje i povećanje proizvodnosti resursa tekstilne i odjevne industrije
 • tradicijsko ručno tkanje
 • ispitivanje i određivanje mehaničkih karakteristika tekstila
 • projektiranje tkanina


 Znanstveno-stručni rad

 • 10 izvornih znanstvenih radova prema SCI
 • 6 znanstvenih radova objavljena u časopisima citiranim u sekundarnim publikacijama
 • 1 znanstveni rad objavljen u domaćem časopisu izvan CC-a i SCI-ja te izvan drugih značajnih baza
 • 12 znanstvenih recenziranih radova, objavljenih u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova
 • 10 znanstvenih radova recenziranih, objavljenih u zbornicima radova s domaćih znanstvenih skupova
 • 1 poglavlje u knjizi
 • 8 stručnih radova objavljenih u domaćim časopisima
 • 1 stručni rad objavljen u zborniku radova s međunarodnog stručnog skupa
 • 14 stručnih radova objavljenih u zbornicima radova s domaćih stručnih skupova
 • 1 patent (odobren konsensualni patent od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo 8. ožujka 2020. pod oznakom PK20171643)
 • 1 tehničko unapređenje
 • 23 inovacije
 • 52 projekta, elaborata i ekspertiza
 • 8 znanstvenih nagrada/priznanja za inovacije
 • 54 stručnih nagrada/priznanja za inovacije
 • 40 zahvalnica/priznanja za stručni doprinos projektima


 Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 

 • Knezić Ž.; Penava Ž.; Šimić Penava D.; Rogale D.: The Impact of Elongation on Change in Electrical Resistance of Electrically Conductive Yarns Woven into Fabric, Materials, 14 (2021), 12; 1-18 doi:10.3390/ma14123390,  https://www.bib.irb.hr/1132599

 • Firšt Rogale S.; Rogale D.; Knezić Ž.; Jukl N.: Measurement Method for the Simultaneous Determination of Thermal Resistance and Temperature Gradients in the DeterMination of Thermal Properties of Textile Material Layers, Materials, 14 (2021), 1-20 doi:10.3390/ma14226853,   https://www.bib.irb.hr/1156907

 • Rogale D.; Firšt Rogale S.; Knezić Ž.; Fajt S.: New Method for Determining the Machine-Hand Welding Times Using Ultrasonic Welding Machines with Rotary Sonotrode, Machines, 9 (2021), 12; 1-18 doi:10.3390/machines9120330 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni),   https://www.bib.irb.hr/1163670

 • Penava Ž.; Šimić Penava D.; Knezić Ž.: Heat as a Conductivity Factor of Electrically Conductive Yarns Woven into Fabric, Materials, 15 (2022), 3; 1202-18 doi:10.3390/ma15031202 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni),  https://www.bib.irb.hr/1177783

 • Firšt Rogale S.; Rogale D.; Knezić Ž.: Povijest izrade i proizvodnje odjeće u Hrvatskoj // Godišnjak 2019 Hrvatske akademije tehničkih znanosti – Hrvatska tehnička i industrijska baština / Rogale D. (ur.).
  Zagreb: Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, 2020. str. 145-160,  https://www.bib.irb.hr/1066307

 • Čunko R.; Knezić Ž.; Pušić T.; Soljačić I.: Povijest proizvodnje tekstila u Hrvatskoj // GODIŠNJAK 2019. AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE, Hrvatska tehnička i industrijska baština / Rogale D. (ur.).  Zagreb: Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, 2020. str. 76-103,    https://www.bib.irb.hr/1079286

 • Penava Ž.; Šimić Penava D.; Knezić Ž.: Determination of the impact of weft density on fabric dynamic thickness under tensile forces // Fibres & textiles in Eastern Europe, 27 (2019), 6(138); 46-53 doi:10.5604/01.3001.0013.4467 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni),   https://www.bib.irb.hr/1032546

 • Knezić Ž.; Penava Ž.; Knezić A.; Lulić Štorić J.: Hrvatske tkanice u skladu veza i boje // Znanost za kulturnu baštinu - popularizacija znanosti / Pušić T. (ur.). Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Znanstveno-istraživački centar za tekstil (TSRC), 2018. str. 3-3 (predavanje, sažetak, ostalo),   https://www.bib.irb.hr/1025053

 • Knezić Ž.; Penava Ž.; Knezić Ana; Knezić Agata: Ručno tradicijsko tkanje tkanine za nošnje u sunjskoj Posavini // Zbornik radova 11. Znanstveno – stručnog savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo / Ercegović Ražić S.; Glogar M. I.; Novak I. (ur.). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet, 2018. str. 239-244 (poster, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), stručni),   https://www.bib.irb.hr/926140

 • Penava Ž.; Knezić Ž.; Bonefačić D.: Utjecaj uvojitosti na električnu vodljivost elektrovodljive pređe // Zbornik radova 11. Znanstveno – stručnog savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo/Ercegović Ražić S.; Glogar M. I. ; Novak I. (ur.). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno – tehnološki fakultet, 2018. str. 62-67 (poster, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni), https://www.bib.irb.hr/926091

 • Šimić Penava D.; Penava Ž.; Knezić Ž.: Fabric thickness measurement under tensile forces // Acta mechanica Slovaca, 21 (2017), 4; 40-43 doi:10.21496/ams.2017.035 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni), https://www.bib.irb.hr/916415

 • Knezić Ž.; Penava Ž.; Dimitrovski K.: Analiza utroška snage električne energije kod tkanja frotirnih tkanina u ovisnosti o visini petljica, Tekstil, 59 (2010) 7, 287-295, ISSN 0492-5882, https://www.bib.irb.hr/556268
 • Penava Ž.; Šimić D.; Knezić Ž.: Determination of the Elastic Constants of a Plain Woven Fabrics by Tensile Test in Various Directions, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 22 (2014) 2, 57-63, ISSN 1230-3666,  https://www.bib.irb.hr/684233
 • Penava Ž.; Knezić Ž.; Kujundžić M.: Promjene električne vodljivosti u području elastičnosti elektrovodljive pređe, Tekstil, 63 (2013) 5 - 6, 207-214, ISSN 0492-5882, https://www.bib.irb.hr/636608
 • Čunko R., Knezić Ž., Hussin I.A.: Kovrčavost teksturiranih pređa – uvjeti razvijanja i mogućnost ocjene, Tekstil, 34 (1985) 8, 559-570, ISSN 0492-5882, https://www.bib.irb.hr/1159984
 • Knezić Ž.; Kovačević S.; Penava Ž.; Preis D.: Selected Stages of the Operation of Terry Fabric Weaving Machines, Proceedings of 4th International Ergonomics Conference, Ergonomics 2010., Mijović, B. (Ed.), 151-156, Stubičke Toplice, Zagreb, Croatia, June 30th – July 3rd 2010., ISBN 978-953-98741-5-3,  https://www.bib.irb.hr/475427
 • Knezić Ž.; Penava Ž.; Rogale D.: Weaving machine consumption of electricity depending on weaving speed, Proceedings of 5th International Textile, Clothing & Design Conference – Magic World of Textiles, Dragčević, Z. (Ed.), 235-240, Dubrovnik, Croatia, October 03rd to October 06th 2010., ISSN 1847-7275,  https://www.bib.irb.hr/622386
 • Vojnović I.; Šurina R.; Gudlin Schwarz I.; Knezić Ž.; Marić G.; Tomljenović A.: Preparation of Flax Fibres for Composite Materials Reinforcements, Proceedings of International Conference MATRIB 2013, materials/tribology/recycling / Alar Ž.; Jakovljević S.; Šolić S. (ur.). 434-443, Croatian Society for Materials and Tribology, Zagreb, 2013. ISSN 1848-5359, https://www.bib.irb.hr/635043
 • Knezić Ž., Penava Ž., Stojanović M.: Active Rationalization of Electrical Energy Consuption in Zlatna igla – Siscia d.o.o., 4. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo, Penava Ž. & Ujević D. (Ur.), 259-264, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Hrvatska, 2011., ISBN 978-953-7105-39-6, https://www.bib.irb.hr/622450
 • Knezić Ž., Kovačević S., Penava Ž.: Hand Weaving – A Thread of Preserve Tradition in Croatia, 4. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo, Penava Ž. & Ujević D. (Urednici), 97-100, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Hrvatska, 2011., ISBN 978-953-7105-39-6, https://www.bib.irb.hr/622447
 • Penava Ž., Milenković M., Knezić Ž.: Linking and Connecting Electronics in E-Textile, 5. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo, Penava Ž. & Ujević D. (Ur.), 301-306, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Hrvatska, 2012., ISSN 1847-2877,  https://www.bib.irb.hr/569257
 • Knezić Ž., Penava Ž., Tratnik M.: Utjecaj plana proizvodnje i aktivnosti poslužitelja tkalačkih strojeva na produktivnost, 5. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo, Penava Ž. & Ujević D. (Ur.), 245-250, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Hrvatska, 2012., ISSN 1847-2877, https://www.bib.irb.hr/569249
 • Knezić Ž.; Penava Ž.; Novak S.: Lepoglavska čipka kao inspiracija za kreiranje i izradu kupaćih kostima // 9. znanstveno-stručno savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo-Kreativni mikser / Glogar M.I.; Grilec A. (ur.). Zagreb: Tekstilno tehnološki fakultet, 2016. str. 68-71 (poster, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), stručni), https://www.bib.irb.hr/862302

 • Knezić Ž., Kovačević S., Saraf A.: Prilog očuvanju tradicije ručnog tkanja u dijelu Sisačko-moslavačke županije, 5. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo, Penava Ž. & Ujević D. (Ur.), 95-98, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Hrvatska, 2012., ISSN 1847-2877, https://www.bib.irb.hr/569232
 • Knezić Ž., Penava Ž., Tratnik M.: Utjecaj konstrukcije tkalačkih strojeva na ekonomičnost proizvodnje tkanina, 6. Znanstveno-stručno savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo, Penava Ž. & Gudlin Schwarz I. (Ur.), 23-28, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Hrvatska, 2013., ISSN 1847-2877, https://www.bib.irb.hr/616193
 • Penava Ž., Šimić D, Knezić Ž.: Analiza sile izvlačenja niti iz tkanine, 6. Znanstveno-stručno savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo, Penava Ž. & Gudlin Schwarz I. (Ur.), 81-84, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Hrvatska, 2013., ISSN 1847-2877, https://www.bib.irb.hr/616194
 • Penava Ž., Katinić D., Knezić Ž.: Analiza temeljne tkanine za izradu ručno taftanih tepiha, 6. Znanstveno-stručno savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo, Penava Ž. & Gudlin Schwarz I. (Ur.), 77-80, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Hrvatska, 2013., ISSN 1847-2877,  https://www.bib.irb.hr/616192
 • Knezić Ž.; Penava Ž.; Rogale D.; Švaljek A.: Kvalitetno održavanje postrojenja u funkciji proizvodnog procesa, Tekstil, 62 (2013) , 9-10; 370-379, ISSN 04925882, https://www.bib.irb.hr/670644
 • Knezić Ž., Knezić A.: Domaća vuna u ručnoj proizvodnji, Zbornik radova sa savjetovanja: Ovčarstvo u Republici Hrvatskoj i prerada ovčjih proizvoda, Međunarodni jesenski Zagrebački velesajam, Zagreb, Hrvatska, 16. rujna 1993., 
 • Knezić Ž., Brlečić M.: Smanjenje požarnog rizika edukacijom djelatnika i kvalitetnim održavanjem postrojenja u tekstilnoj industriji, IX stručni skup vatrogasaca, Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije, Opatija, Hrvatska, 25. - 26. travnja 2013., https://www.bib.irb.hr/1183763
 • Knezić Ž., Flinčec Grgac S., Penava Ž., Brlečić M., Tkalec M.: Tekstilne podne obloge kao opasne tvari – potencijalna opasnost u prostoru, X stručni skup vatrogasaca, Hrvatska vatrogasna zajednica i Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije, Opatija, Hrvatska, 10. - 11. travnja 2014.,  https://www.bib.irb.hr/694105
 • Knezić Ž., Kovačević S., Knezić A.: Revitalizacija tradicijskog ručnog tkanja u Republici Hrvatskoj, Tekstil, 61 (7-12) (2012.) 352-355, , ISSN 04925882, 


 Projekti (suradnik na projektu)

 • Razvoj i toplinska svojstva inteligentne odjeće, HRZZ IP-201-01-6363, voditelj projekta: prof.dr.sc. Dubravko Rogale, (2019. – 2022.)
 • Diferencijalni toplinski konduktometar za tekstilne kompozite i odjeću, PoC6_1_189, HAMAG BICRO, voditelj projekta: prof.dr.sc. Dubravko Rogale, (2016. – 2017.)
 • Razvoj pametne odjeće za dementne osobe, bilateralni (HR-SLO) znanstveno-istraživački projekat, voditeljica prof.dr.sc. Snježana Firšt Rogale, (2018. – 2019.)
 • Projekt EKO lika vuna. Nositelj projekta: GTF – Inicijativa za održivi rast (Zagreb), partneri: Razvojna agencija Ličko-senjske županije (LIRA), Općina Perušić, Tekstilno-tehnološki fakultet Zagreb, Adriance Pearl d.o.o. i Regeneracija d.o.o.. Dana 8.3.2016., na natječaju 'Socijalne inovacije u Hrvatskoj' raspisanom od strane 'Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)', uz potporu Ministarstva gospodarstva RH, financirano od EU fonda EDIF, te je od ukupno 30 prijavljenih projekata, projekt Eko-Lika vuna osvojio 1. nagradu, (2016.)
 • Revitalizacija tekstilne proizvodnje materijala iz brnistre – U susret hrvatskom autohtonom proizvodu: Od korova do tkanine, Koordinator: prof. dr. sc. Sandra Bischof, (1. 1. 2012. do 31. 3. 2013.)
 • Projekt Poreteks: Ponovna upotreba tekstilnog otpada. Projekt prekogranične suradnje (financiranog po Operativnom programu IPA Slovenija–Hrvatska (2007. - 2013.)
 • Projekt Socijalno poduzetništvo-korak prema boljoj socijalnoj uključenosti („Social entrepreneurship – a step toward the better social inclusion“) u sklopu grant sheme „Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina " ("Establishing Support in Social Inclusion and Employment of Disadvantaged and Marginalized Groups"), Referentni broj EuropeAid/131454/M/ ACT/HR. (2013.)
 • Projekt „Odgovorna i proaktivna zajednica – garancija socijalne uključenosti i bolje kvalitete života građana“ („Responsible and proactive community – guaranty of the social inclusion and better quality of life of its citizens“) u sklopu grant sheme „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 2 “ ("Broadening the network of social services in the community – phase 2"), Referentni broj EuropeAid/131524/M/ACT/HR, (2013).
 • Projekt „Socijalno poduzetništvo – korak prema boljoj socijalnoj uključenosti“ („Social entrepreneurship – a step toward the better social inclusion“) u sklopu grant sheme „Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina“ ("Establishing Support in Social Inclusion and Employment of Disadvantaged and Marginalized Groups"), Referentni broj EuropeAid/131454/M/ACT/ HR. (2013.)
 • IPA projekt „Citadela –Centar za socijalno zapošljavanje osoba s invaliditetom Grant Contract No. IPA4.1.2.1.01.02.c12. http://udrugazvono.hr/za-citadelu-milijun-kuna/
 • Faculty of Textile Tehnology University of Zagreb and Croatian Chamber of Economy, Projekct FP7-REGPOT-2008-1-229801: T-Pot: Unlocking the Croatain Textile Research Potentials (T-Pot) and Croatian Chamber of Trades and Crafts. Coordinator Prof. S. Bischof Vukušić, Ph.D. Attended the workshop The role of Innovations in particular for textile/clothing and ICT sectors which was held at premises of Croatian Chamber of Economy, Zagreb, Croatia from 21st September 2009 to 23rd September 2009. (2009. – 2011.
 • Faculty of Textile Tehnology University of Zagreb, Project FP7-REGPOT-2008-1-229801: T-Pot: Unlocking the Croatain Textile Research Potentials (T-Pot) and Croatian Chamber of Trades and Crafts. Coordinator Prof. S. Bischof Vukušić, Ph.D. Attended the workshop Innovation Management which was held at premises of Croatian Chamber of Trades and Crafts, Zagreb, Croatia from 9th May 2011 to 11th May 2011., (2009. – 2011.)
 • Napredne tehničke tkanine i procesi, 117-00000001376, voditeljica: dr.sc. S. Kovačević, red.prof.


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Hrvatska akademija tehničkih znanosti, član suradnik 
 • Član Saveza inovatora Zagreba
 • Član Udruge za međunarodnu komercijalizaciju zagrebačkih inovacija
 • Hrvatski inženjerski savez tekstilaca (HIST), Zagreb, HR. (član)
 • Društvo inženjera tekstilaca, Zagreb (član)
 • Član Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 • Predstojnik Stručnog studija u Varaždinu (od 2013. do 2016. i od ožujka 2016. do prosinca 2018.)
 • Osnivač Centra kreativnog tkanja i voditelj radionica ručnog tkanja (od 2013. do 2019.)


 Priznanja i nagrade

 • 2020. Godišnja nagrada Nikola Tesla najboljem hrvatskom inovatoru za najviše domete u razvitku i komercijalizaciji inovacije, Savez hrvatskih inovatora, Zagreb, studeni 2020., - inovacija Uređaj za mjerenje temperaturnih gradijenata u odjevnim kompozitima, autori: Rogale D., Firšt Rogale S., Knezić Ž., Fajt S.
 • 2020. Zlatna medalja, Hrvatski salon inovacija – INOVA 2020 – posebno izdanje, Zagreb, studeni 2020., - inovacija: Uređaj za mjerenje temperaturnih gradijenata u odjevnim kompozitima, autori: Rogale D., Firšt Rogale S., Knezić Ž., Fajt S.
 • 2020. Srebrna medalja, Hrvatski salon inovacija – INOVA 2020 – posebno izdanje, Zagreb, studeni 2020., - inovacija: Kapacitivni mikrometar za mjerenje istisnutih rubova pri ultrazvučnom spajanju dijelova odjeće, autori: Rogale D., Knezić Ž., Fajt S., Firšt Rogale S.
 • 2020. Special golden award, International Invention and Trade Expo (ITE) 2020, London, UK, 10-11 September 2020. Inovacija Pametna odjeća za osobe s dijagnosticiranom demencijom, autori: Firšt Rogale S., Geršak J., Rogale D., Knezić Ž., Uran S., Fajt S., Časar Veličan D., Begić D., Šterman S., Rajh S. 
 • 2020. Gold medal, International Invention and Trade Expo (ITE) 2020, London, UK, 10-11 September 2020. Inovacija: Pametna odjeća za osobe s dijagnosticiranom demencijom, autori: Firšt Rogale S., Geršak J., Rogale D., Knezić Ž., Uran S., Fajt S., Časar Veličan D., Begić D., Šterman S., Rajh S. 
 • 2020. Gold medal, 12th European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT 2020, Iasi, Romania, 21-23 May 2020. Inovacija: Pametna odjeća za osobe s dijagnosticiranom demencijom, autori: Firšt Rogale S., Geršak J., Rogale D., Knezić Ž., Uran S., Fajt S., Časar Veličan D., Begić D., Šterman S., Rajh S.
 • 2020. Silver medal in category Sports, Leisures, Recreational,equipment, Active wear, Wearables, Malaysian Association of Creativity & Innovation at Malaysia Technology Expo MTE 2020, Kuala Lumpur, Malaysia, 20-22 February 2020. Inovacija: Pametna odjeća za osobe s dijagnosticiranom demencijom, autori: Firšt Rogale S., Geršak J., Rogale D., Knezić Ž., Uran S., Fajt S., Časar Veličan D., Begić D., Šterman S., Rajh S.
 • 2019. Special Award given by Indian Innovation Delegation, 6th Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE) 2019, Kaohsiung, Taiwan, December, 2019., - Inovacija Pametna odjeća za osobe s dijagnosticiranom demencijom, autori: Firšt Rogale S. , Geršak J., Rogale D., Knezić Ž., Uran S., Fajt S., Časar Veličan D., Begić D., Šterman S., Rajh S.
 • 2019. Gold medal, 6th Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE) 2019, Kaohsiung, Taiwan, December, 2019., - Inovacija Pametna odjeća za osobe s dijagnosticiranom demencijom, autori: Firšt Rogale S. , Geršak J., Rogale D., Knezić Ž., Uran S., Fajt S., Časar Veličan D., Begić D., Šterman S., Rajh S.
 • 2019. Nagrada za najbolju inovaciju u znanosti, 44. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 15. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2019, Zagreb, Hrvatska, 13.-16. studeni 2019., - Inovacija Uređaj za određivanje karakteristika spojeva stvorenih tehnikom ultrazvučnog spajanja, autori: Rogale D., Knezić Ž., Firšt Rogale S., Bobovčan Marcelić M.
 • 2019. Zlatna medalja, 44. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 15. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2019, Zagreb, Hrvatska, 13.-16. studeni 2019. - Inovacija Uređaj za određivanje karakteristika spojeva stvorenih tehnikom ultrazvučnog spajanja, autori: Rogale D., Knezić Ž., Firšt Rogale S., Bobovčan Marcelić M.
 • 2019. Special Award, dodjeljena od Highly Innovative Unique Fundation in the Kingdom of Saudu Arabia, 44. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 15. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2019, Zagreb, Hrvatska, 13.-16. studeni 2019., - Inovacija Inteligentna odjeća za oboljele od apneje, autori: Časar Veličan D., Rogale D., Firšt Rogale S., Fajt S., Knezić Ž.
 • 2019. Posebna nagrada za promicanje znanosti, dodjeljena od Tera tehnopolisa i Hrvatske udruge inovatora poduzetnika, 44. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 15. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2019, Zagreb, Hrvatska, 13.-16. studeni 2019. - Inovacija Inteligentna odjeća za oboljele od apneje, autori: Časar Veličan D., Rogale D., Firšt Rogale S., Fajt S., Knezić Ž.
 • 2019. Zlatna medalja, 44. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 15. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2019, Zagreb, Hrvatska, 13.-16. studeni 2019., - Inovacija Inteligentna odjeća za oboljele od apneje, autori: Časar Veličan D., Rogale D., Firšt Rogale S., Fajt S., Knezić Ž.
 • 2019. Platinum Award, dodijeljena od International Invention and Trade Expo, London, 44. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 15. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2019, Zagreb, Hrvatska, 13.-16. studeni 2019., - Inovacija Pametna odjeća za osobe s dijagnosticiranom demencijom, autori: Firšt Rogale S. , Geršak J., Rogale D., Knezić Ž., Uran S., Fajt S., Časar Veličan D., Begić D., Šterman S., Rajh S.
 • 2019. Srebrna medalja, 44. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 15. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2019, Zagreb, Hrvatska, 13.-16. studeni 2019., - Inovacija Pametna odjeća za osobe s dijagnosticiranom demencijom, autori: Firšt Rogale S. , Geršak J., Rogale D., Knezić Ž., Uran S., Fajt S., Časar Veličan D., Begić D., Šterman S., Rajh S.
 • 2019. Srebrna medalja, 44. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 15. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2019, Zagreb, Hrvatska, 13.-16. studeni 2019., - Inovacija Tradicijski tkana vrpca promjenjivog električnog otpora, autori: Rogale D., Knezić Ž., Fajt S., Firšt Rogale S.
 • 2019. Srebrna medalja, 44. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 15. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2019, Zagreb, Hrvatska, 13.-16. studeni 2019.,- Inovacija Uski ručni tkalački stan s četiri lista i direktnim snovanjem, autori:Knezić Ž.,Rogale D.,Penava Ž.
 • 2019. Gold Medal Award, International and Invention Show INTARG 2019, Katowice, Poland, June 4-5, 2019. - Innovation Intelligent clothing for patients with apnea and snoring, Authors: Časar Veličan D., Rogale D., Firšt Rogale S., Fajt S., Knezić Ž.
 • 2019. Gold Medal Award, Ecole Marocaine Des Science De L`Ingenieur – Membre de Honoris United Universités at International and Invention Show INTARG 2019, Katowice  Poland, June 4-5, 2019. - Innovation Intelligent clothing for patients with apnea and snoring, Authors: Časar Veličan D., Rogale D., Firšt Rogale S., Fajt S., Knezić Ž.
 • 2019. Platinum Award, International and Invention Show INTARG 2019, Katowice, Poland, June 4-5, 2019. - Innovation Device for testing the characteristics of ultrasonic welding, Authors: Rogale D., Knezić Ž., Firšt Rogale S., Bobovčan Marcelić M.
 • 2019. WIIPA Grand Award, World Invention Intellectual Property Associations at International and Invention Show INTARG 2019, Katowice, Poland, June 4-5, 2019. - Innovation Device for testing the characteristics of ultrasonic welding, Authors: Rogale D., Knezić Ž., Firšt Rogale S., Bobovčan Marcelić M.
 • 2019. Diploma on account of winning Platinum Medal at INTARG 2019, Ministry of Investment and Economic Development at International and Invention Show INTARG 2019, Katowice, Poland, June 4-5, 2019. - Innovation Device for testing the characteristics of ultrasonic welding, Authors: Rogale D., Knezić Ž., Firšt Rogale S., Bobovčan Marcelić M.
 • 2019. Excellence Innovation Award for achieving excellency in innovation through dedication and the consistent wish to push the boarders of what can be obtained through science and technology, Rector University Politehnica of Bucharest professor Mihnea Costoiu, 11th European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT 2019, Iasi, Romania , May 16-18, 2019. - Innovation Device for testing the characteristics of ultrasonic welding, Authors: Rogale D., Knezić Ž., Firšt Rogale S., Bobovčan Marcelić M
 • 2019. Gold medal, 11th European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT 2019, Iasi, Romania, May 16-18, 2019. - Innovation Intelligent clothing for patients with apnea and snoring, Authors: Časar Veličan D, Rogale D., Firšt Rogale S., Fajt S, Knezić Ž
 • 2019. Golden Medal Award for Excellence in recognition of the outstanding contribution to the 11th European exhibition of creativity and innovation, Rector Acad. Ioanel Sinescu, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, 11th European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT 2019, Iasi, Romania, May 16-18, 2019, - Innovation Intelligent clothing for patients with apnea and snoring, Autors: Časar Veličan D., Rogale D., Firšt Rogale S., Fajt S., Knezić Ž
 • 2019. Silver medal, 11th European exhibition of creativity and innovation EUROINVENT 2019, Iasi, Romania, May 16-18, 2019, - Innovation Device for testing the characteristics of ultrasonic welding, Authors: Rogale D., Knezić Ž., Firšt Rogale S., Bobovčan Marcelić M
 • 2017. Gold medal, 4th Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE) 2017, Kaohsiung, Taiwan, December 9 – 10, 2017. - Innovation Multifunctional differential conductometer for textile composites and clothing, - Rogale D., Firšt Rogale S., Rogale K., Knezić Ž., Vujasinovi E., Čubrić G., Špelić I.
 • 2017. Zlatna medalja, 42. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 13. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2017, Osijek, Hrvatska, 9.-11. studeni 2017. - Inovacija Višenamjenski diferencijalni toplinski konduktometar za tekstilne kompozite i odjeću, autori: Rogale D., Firšt Rogale S., Rogale K., Knezić Ž., Vujasinovi E., Čubrić G., Špelić I.
 • 2017. Inova - Grand Prix 2. nagrada, 42. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 13. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2017, Osijek, Hrvatska, 9.-11. studeni 2017. - Inovacija Višenamjenski diferencijalni toplinski konduktometar za tekstilne kompozite i odjeću, autori: Rogale D., Firšt Rogale S., Rogale K., Knezić Ž., Vujasinovi E., Čubrić G., Špelić I.
 • 2016. Zlatna medalja, 41. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 12. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2016, Zagreb, Hrvatska, 9.-12. studeni 2016. - Inovacija Integrirani uređaj za mjerenje fizioloških parametara ljudskog tijela pri egzaktnom vrednovanju toplinske udobnosti odjeće, autori: Rogale D., Rogale K., Firšt Rogale S., Knezić Ž.
 • 2016. Posebna nagrada za najbolju znanstvenu komercijalizaciju Smart Specialization, Tera tehnopolisa i Hrvatske udruge inovatora poduzetnika, 41. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 12. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2016, Zagreb, Hrvatska, 9.-12. studeni 2016. - Inovacija Integrirani uređaj za mjerenje fizioloških parametara ljudskog tijela pri egzaktnom vrednovanju toplinske udobnosti odjeće, autori: Rogale D., Rogale K., Firšt Rogale S., Knezić Ž.
 • 2016. Nagrada za najbolju inovaciju u primijenjenoj znanosti, 41. Hrvatski salon inovacija s međunarodnim djelovanjem i 12. izložba inovacija, prototipova i studentskih poslovnih inovacija budi uzor / INOVA 2016, Zagreb, Hrvatska, 9.-12. studeni 2016. - Inovacija Integrirani uređaj za mjerenje fizioloških parametara ljudskog tijela pri egzaktnom vrednovanju toplinske udobnosti odjeće, autori: Rogale D., Rogale K., Firšt Rogale S., Knezić Ž.
 • 1986. Priznanje za tehničko unapređenje, tvornica konca Unitas, Zagreb

izv. prof. dr. sc. Željko Knezić