unizg Pretraga

Izložba nastala na predmetu Modna Ilustracija na temu COVID 19

Studenti Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, na predmetu Modna Iliustracija, izradili su virtualnu izložbu na temu COVID 19. Izložba je izrađena pod mentorstvom Pauline Jazvić.

Studenti : 

 • Donovan Pavleković
 • Hana Matić
 • Paula Peloza
 • Helga Alaker
 • Lucija Agić
 • Diana Bilušić
 • Petra Grgić
 • Petra Grgić

 • Paula Peloza

 • Lucija Agić 1

 • Lucija Agić 2

 • Helga Alaker

 • Donovan Pavleković 1

 • Donovan Pavleković 2

 • Hana Matić 1

 • Hana Matić 2

 • Diana Bilušić

Odbor za odnose s javnošću

Kategorija
Izložbe
Objavljeno
03.04.2020 16:01

Izložba nastala na predmetu Modna Ilustracija na temu COVID 19