unizg Pretraga

Modna ilustracija

Nositelji

izv. prof. art. Paulina Jazvić, ak. slik.

Suradnici:

Ivana Mrčela, vanjski suradnik (asis.)

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Industrijski dizajn odjeće

Satnica

4 (1+2+1)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Završene vježbe i seminar

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Studenti savladavaju crtanje ljudske figure u raznim položajima i pokretima. Koriste različite grafičke i slikarske tehnike za prikazivanje tekstila i odjeće i pronalaženje osobnog likovnog izraza.

Cilj predmeta

Studenti se osposobljavaju za ilustriranje vlastitih kreativnih ideja.

Literatura potrebna za ispit

  • Literatura i časopisi vezani za područje modne ilustracije.

Dopunska literatura

  • Posjete galerijama, muzejima i izložbama

Modna ilustracija

Povezane teme