unizg Pretraga

Modna ilustracija

Nositelji

doc. art. Ivana Mrčela

Šifra predmeta

212116

stara šifra predmeta (do ak.god. 2019./2020.)

44270

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn odjeće

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+2+1)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Završene vježbe i seminar

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    realizirati modni dizajn kroz medij modne ilustracije
•    nadograditi osobni likovni rukopis i stvarati osobni izričaj kroz modnu ilustraciju.
•    primijeniti tradicionalne i suvremene likovne tehnike i medije kao potporu u opredmećivanju mašte.
•    analizirati i likovno prezentirati sve što se događa na modnoj sceni u zemlji i inozemstvu.
•    Definirati i valorizirati sadržaje vezane uz aktivnosti i prezentaciju suvremenih modnih ilustracija te aktivno se priključiti toj stvaralačkoj djelatnosti.
•    voditi likovne seminare i radionice vezane uz medij modna ilustracija.
•    koncipirati i realizirati izložbe vezane uz modno ilustriranje vlastitih i tuđih radova.
•    primjeniti stečena znanja u mediju modne ilustracije, na polje primjenjenih umjetnosti
 

Okvirni sadržaj predmeta

Studentima diplomskog studija omogućiti nadogradnju znanja i vještina iz područja ilustriranja,naročito modnog ilustriranja

Cilj predmeta

Studenti se osposobljavaju za ilustriranje vlastitih kreativnih ideja.

Literatura potrebna za ispit

  • Literatura i časopisi vezani za područje modne ilustracije.

Dopunska literatura

  • Posjete galerijama, muzejima i izložbama

Modna ilustracija

Povezane teme