unizg Pretraga

Poslijediplomski sveučilišni studij

Koncepcija programa u potpunosti usklađena prema načelu Bolonjske deklaracije. Nastava se organizira s dijelom radnog vremena, a pojedini studij traje 3 godine (6 semestara).

Poslijediplomski sveučilišni studij