unizg Pretraga

Stručna praksa D-TMD

NOSITELJI


Prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović

SURADNICI

Izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, za TMD/DT
Prof. art. dr. sc. Jasminka Končić, za TMD/MD
Doc. art. Marin Sovar, za TMD/K
Prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič, za TMD/TKM

ŠIFRA PREDMETA

230242

STUDIJ, SMJER

TMD – diplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD – diplomski, smjer Modni dizajn
TMD – diplomski, smjer Kostimografija
TMD – diplomski, smjer Teorija i kultura mode

SATNICA ∑ (P+V+S):

8 (0+8+0)

ECTS

4

PROVJERA ZNANJA

Obavljena stručna praksa, izrađen Dnevnik stručne prakse

OBLIK PROVOĐENJA NASTAVE

Vježbe, terenska nastava

ISHODI UČENJA

Nakon kvalitetno obavljene stručne prakse student će moći:
analizirati i primijeniti stečena znanja i suvremene spoznaje iz područja tekstilnog i modnog dizajna u realnom radnom okruženju s posebnim osvrtom na specifičnosti odabranog studijskog smjera
analizirati poslove radnog procesa u kojem je sudjelovao
procijeniti slijednost i međusobnu povezanost pojedinih aktivnosti u svrhu dobivanja kvalitetnog proizvoda ili usluge
unaprijediti osobne praktične vještine kroz iskustvo rada u struci
vrjednovati novostečene praktične vještine kroz analizu i rješavanje likovno-dizajnerskih problema

obveze studenata

Redovito pohađanje stručne prakse i aktivan rad, uz poštivanje propisanih radnih i sigurnosnih mjera pravne osobe kod koje se obavlja stručna praksa. Vođenje Dnevnika stručne prakse temeljem zadanog predloška (unos podataka o radu: datum, mjesto i trajanje te opis radnih zadataka koji su obuhvaćeni stručnom praksom).

CILJevi PREDMETA

  • upotpuniti teorijska znanja studenta iz područja tekstilnog i modnog dizajna praktičnim vještinama, a s posebnim osvrtom na specifičnosti odabranog studijskog smjera,
  • upoznati studente s realnim radnim okruženjem i organizacijom rada u pravnim osobama gdje obavljaju praksu,
  • razviti osjećaj profesionalne odgovornosti i radne etike u studenata kroz iskustvo rada u struci, osposobiti studente za uspješno uključivanje u daljnji profesionalni rad.

Još iz kategorije

Stručna praksa D-TMD