unizg Pretraga

Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet organizira stručni prijediplomski studije u trajanju od 3 godine (6 semestara).

Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija