unizg Pretraga

Stručni prijediplomski studij

Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija (TOOT)

Stručni prijediplomski studij traje 6 semestara. Njegovim završetkom stječe se najmanje 180 ECTS bodova i stručni naziv prvostupnik (baccalaureus) inženjer tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije.

Stručni prijediplomski studij je od početka izrazito orijentiran prema specifičnostima pojedinih grana tekstilne, odjevne i obućarske struke. Usmjerenost k praktičnim znanjima vidljiva je i kroz odnos predavanja i vježbi, gdje se u stručnom studiju daje važnost vježbama kad god je to moguće.

Povezanost s praksom stručnog studija ogleda se i u činjenici da su studenti obvezni provesti određeno vrijeme na stručnoj praksi u industrijskim pogonima, kao i kod izbora završnog rada, tijekom kojeg se obvezno obrađuje stručno-tehnološki problem s kakvim će se sretati na budućem radnom mjestu.

Studij se dijeli na pet smjerova:

Kod svih smjerova u prva dva semestra studija prevladavaju predmeti iz općih disciplina (matematika, fizika, kemija, računalstvo i strojarstvo). Slijede temeljni predmeti struke (vlakna i tekstilni materijali), zatim predmeti uže struke i specijalnosti vezani za proizvodnju linijskih i tekstilnih plošnih proizvoda, odjeće i obuće.

Sadržaj i redoslijed predmeta određen je didaktičkim povezivanjem struke s temeljnim disciplinama. Nastavni programi studija Tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije usklađen je sa zahtjevima predstavnika tekstilne i obućarske industrije.

Izborni predmeti za stručni studij biraju se na početku svake akademske godine postupkom prijave u Studentskoj referadi.

Stručni prijediplomski studij

Povezane teme