unizg Pretraga

Tekstilni i modni dizajn

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet organizira sveučilišne prijediplomske studije u trajanju od 3 godine (6 semestara) i sveučilišne diplomske studije u trajanju od dvije godine (4 semestra).

Tekstilni i modni dizajn