unizg Pretraga

Sveučilišni prijediplomski studij

Tekstilni i modni dizajn (TMD)

Sveučilišni prijediplomski studij Tekstilni i modni dizajn traje 6 semestara. Njegovim završetkom stječe se najmanje 180 ECTS bodova i akademski naziv prvostupnik (baccalaureus) tekstilnog i modnog dizajna koji omogućuju nastavak obrazovanja na diplomskom studiju.

Studiji se granaju na module čime student dobiva usmjerenje prema odabranom području tekstilne struke.

Studenti se temeljem razredbenog postupka upisuju na zajedničku prvu godinu studija, nakon koje se mogu opredijeliti za jedan od dva smjera u trajanju od po dvije godine:

Tijekom studija studenti kroz likovne i kreativne kolegije izgrađuju individualnost i razvijaju sposobnosti kreativnog istraživanja i oblikovanja tekstila ili odjeće koje nadopunjuju smjeru prilagođenim, specifičnim znanjima iz tehnoloških, humanističkih i prirodnih znanosti. Završetkom studija stječu naslov prvostupnik (baccalearus) TMD-suplement Modni dizajner ili Dizajner tekstila.

Znanja koja student dobiva tijekom trogodišnjeg obrazovanja daju mu platformu za samostalno ili timsko djelovanje na tržištu (kreator odjeće/tekstila, modnih dodataka, stilista, tekstilni/modni stručnjak u raznim ustanovama, voditelj stručnih radionica i sl.), kao i za nastavak školovanja na sljedećim smjerovima diplomskog sveučilišnog studija Tekstilni i modni dizajn: Modni dizajn, Dizajn tekstila, Kostimografija, Teorija i kultura mode te smjerovima diplomskog sveučilišnog studija Tekstilna tehnologija i inženjerstvo: Industrijski dizajn odjeće i Industrijski dizajn tekstila.

Zajednički predmeti prijediplomskog studija

U prvoj godini studija slušaju se zajednički predmeti, a potom se u drugoj godini studij razdvaja na dva smjera. Sadržaj pojedinih predmeta od druge godine prilagođuje se potrebama specifičnog smjera.

I. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Crtanje i slikanje I A 1 3 4 6
Nacrtna geometrija A 1 2 3 2
Povijest tekstila i odjeće I 2 2 4 4
Računalni jezik za dizajn 1 2 3 3
Sociologija kulture 1 1 2 4
* Engleski jezik I A 1 1 2 2
* Njemački jezik I A 1 1 - 2 2
Vizualni jezik 2 2 4 5
Izborni predmeti 4
Σ 9 8 5 22 30
Tjelesna i zdravstvena kultura I 2 2

II. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Crtanje i slikanje II A 1 3 4 6
Kreiranje odjeće I A 1 3 4 5
Kreiranje tekstila I A 1 3 4 5
Moderna umjetnost i dizajn 2 2 4 4
Povijest tekstila i odjeće II 2 2 4 4
* Engleski jezik II A 2 2 4 4
* Njemački jezik II A 2 - 2 4 4
Izborni predmeti 1 1 2 2
Σ 8 10 4 22 30
Tjelesna i zdravstvena kultura II 2 2

* mogućnost upisa samo jednog stranog jezika

Usmjereni dio preddiplomskog studija

Pri upisu u drugu godinu studija student se opredjeljuje za jedan od smjera: Modni dizajn ili Dizajn tekstila. Već od prve godine, a posebice u višim godinama studija izborom slobodno izbornih kolegija unutar raznovrsnih izbornih skupina studentu omogućava izbor željenog stručnog usmjeravanja prema osobnom afinitetu i potrebi.

Predmeti smjera omogućuju studentu, naročito u diplomskom dijelu studija i primjenu odabranih ekspertnih znanja koja će mu olakšati djelovanje na području zaposlenja. U strukturi svih nastavnih programa smjera studija obvezno je upisati slobodno izborne predmete koji donose za preddiplomski studij najmanje 27 ECTS bodova, a za diplomski najmanje 24 ECTS boda.

Sveučilišni prijediplomski studij

Povezane teme