Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti

  NATJEČAJ za dodjelu godišnjih nagrada Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2017. godini

Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu objavilo je natječaj za dodjelu godišnjih nagrada mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2017. godini. Pravo natjecanja imaju zaposlenici instituta te sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, u suradničkim zvanju asistenta i postdoktoranta koji su mlađi od 35 godina i zaposleni su na fakultetima, akademijama ili institutima. Godišnja nagrada Društva sastoji se od povelje i novčanog iznosa od 2.000 kn. Svakom nagrađenom autoru dodjeljuje se povelja, a u slučaju više autora ili izvođača novčani iznos dodjeljuje se autorima u jednakim dijelovima.

Rok: od 1. prosinca 2017. do 15. siječnja 2018. godine.

Prijave na natječaj primaju se obavezno e–poštom: mladen.franz@fsb.hr i poštanskom dostavom na adresu: Pravni fakultet, Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, 10000 Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, s naznakom: "Za Godišnju nagradu Društva" od 1. prosinca 2017. do 15. siječnja 2018. godine.

Prijavni obrazac se nalazi na web adresi: http://www.dsn-zg.hr/

Više o nagradi i prijavi: Godišnja nagrada Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima

 
doc.dr.sc. Katarina Nina Simončič, Prodekanica za znanstveno-istraživački rad, 01.12.2017 10:41