Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Nacrtna geometrija D

  VJEŽBE

Svaka vježba se izrađuje u olovci na listovima papira A4 formata (bez crta, kvadratića i sl.). Na svaki list treba uredno napisati broj vježbe, te ime prezime i smjer (npr. Ana Anić TTI – smjer IDTO).

Izrađene vježbe možete donijeti (a ispravljene preuzeti) u terminu konzultacija.

VJEŽBA 1 - Zlatni rez
VJEŽBA 2 - Točka. Dužina. Pravac.
VJEŽBA 3 – Ravnina 
VJEŽBA 4 - Likovi

VJEŽBA 5 – Geometrijska tijela
VJEŽBA 6 - Perspektiva
 


 
22.02.2010 22:43