Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti > kolegij: Tehnološki procesi šivanja odjeće

  Rezultati pismenog dijela ispita održanog 11. lipnja 2013. god.

  1. Sambolek, Mirjana- vrlo dobar (4) k

 

Termin usmenog dijela ispita biti će naknadno objavljen.

 

Pismeni dio ispita možete pogledati za vrijeme konzultacija kod predmetnog asistenta.

 
11.06.2013 16:34