Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti > kolegij: Inteligentna odjeća

  Rezultati pismenog dijela ispita održanog 15.02.2011. godine

 

Rezultati pismenog dijela ispitnog roka održanog 15.02.2011. su sljedeći:

PROCESI PROIZVODNJE ODJE ĆE :

   

1.       Grgić, Danijela – odličan (5)

2.       Uzunaj, Kujtesa - odličan (5)

3.       Podhraški, Petra- odličan (5)

4.       Radešić, Ljubica – vrlo dobar (4)

5.       Milković, Tea – vrlo dobar (4)

6.       Tomašević , Ana – vrlo dobar (4)

7.       Babić, Lovorka- dobar (3)

8.       Švaljug, Martina- dobar (3)

9.       Gabelić, Nikolina – dovoljan (2)

TEHNIKA REALIZACIJE ODJE ĆE :

    

1.       Herceg, Rhubin Emanuela- odličan (5)

2.       Kovačić, Ivana – odličan (5)

3.       Kostandinović, Aleksandra - odličan (5)

4.       Pisačić, Jelana - odličan (5)

5.       Fičko, Andreja – odličan (5)

6.       Klarić, Kristina – odličan (5)

TEHNOLOŠKI PROCESI ŠIVANJA ODJEĆE, PPO 2:

      1. Nikolić, Ljiljana- dobar (3)

PROJEKTIRANJE PROCESA PROIZVODNJE ODJEĆE:

      1. Vujasinović, Ivona- odličan (5)

      2. Kantolić, Katarina- dovoljan (2)

  USMENI DIO ISPITA ODRŽAT ĆE SE U PETAK, 18.02.2011. u 10 sati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16.02.2011 10:33