Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Specijalistički studij Visoka moda

Specijalistički studij Visoke mode proizašao je iz potrebe za maksimalno educiranim specijalistima u stvaranju unikatnih, visoko estetiziranih, funkcionalno ciljanih i kreativno eksperimentalnim odjevnim kompozicijama. Polaznicima se nude znanja o povijesti visoke mode, o psihosociologiji fenomena visoke mode, o kondicijama stvaranja od ideje do gotovog produkta, te znanja o kreiranju i prezentaciji individualnih stilova. Eksperimentalno istraživanje oblika visoke mode u prošlosti i sadašnjosti, oslanjanje na dosadašnja svjetska i domaća iskustva biti će podrška vlastitoj kreativnosti studenata. Polaznicima izrazite i dokazane kreativnosti pruža se mogućnost nadogradnje vlastitih predispozicija znanjima i vještinama koje će im po završetku specijalizacije omogućiti kompetentno uključivanje u područje modnog eksperimentiranja, art mode i individualne visoke mode visokih ciljeva i visokih kondicija nastajanja.

Takvim pristupom specijalizant dobit će pouzdani temelj na kojem će moći uspješno graditi svoju poziciju na domaćoj i međunarodnoj modnoj i umjetničkoj sceni u jednom iznimno zanimljivom, kod nas još novom umjetničkom području, koje upravo iz tog razloga predstavlja velik izazov, ali pruža i veliku šansu.

Ovaj poslijediplomski studij traje tri semestra i njegovim završetkom stječe se najmanje 90 ECTS bodova

 Struktura specijalističkih studija s brojem kolegija i pripadnim bodovnim sumama:

 Kategorija kolegija   Minimalan broj kolegija   Minimalan broj ECTS bodova 
Obvezni 6 30
Obvezni izborni 6 30
Neobavezni izborni   7,5
Završni rad   30

Svi kolegiji specijalističkih studija su jedno semestarski, a izvode se kao auditorni (obvezni i izborni), te u obliku predavanja, vježbi, seminara i radionica s pripadajućim fondom od 45 sati nastave.

Obvezne i izborne aktivnosti i kriterij za njihovo izražavanje u ECTS bodovima Iz sadržaja specijalističkih studija vidljive su obvezne i izborne aktivnosti studenta. Obvezan je položiti šest obvezna kolegija čime stječe 30 ECTS i šest izbornih obveznih kolegija – 30 ECTS (to je 60 ECTS za jednu godinu + 30 ECTS za završni rad u trajanju od jednog semestra). Izborom neobveznih izbornih kolegija student može steći i veći broj ECTS.
Popis predmeta koje studenti mogu izabrati s drugih poslijediplomskih doktorskih i specijalističkih studijskih programa Studentu se ostavlja mogućnost da prema vlastitom izboru upiše i izborni kolegij iz ponude s drugih poslijediplomskih programa na Tekstilno-tehnološkom fakultetu kao i iz ponude s drugih visokih učilišta uz dogovor i suglasnost s mentorom.
Kriteriji i uvjeti prijenosa ECTS bodova – pripisivanje bodovne vrijednosti predmetima koje studenti mogu izabrati s drugih studija na sveučilištu predlagaču ili drugim sveučilištima U načelu se priznaje pripisana ECTS-bodovna vrijednost kolegija kojeg student želi upisati na drugom studiju sveučilišta ili visokom učilištu. Priznavanje kolegija podliježe odobrenju predmetnog nastavnika na matičnom fakultetu, a prijenos bodova za izborne kolegije podliježe odobrenju mentora.
Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studiranja Maksimalna duljina razdoblja od početka do završetka studiranja je za studente poslijediplomskog studija šest i pol godina.