Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Stručni studij / Smjer: obućarska tehnologija - nastavni plan

Kolegij sem. I sem. II sem. III sem. IV sem. V
Opća kemija 3+2 1+2 - - -
Fizika 3+2 - - - -
Struktura i svojstva materijala 2+2 1+1 - - -
Matematika I 2+2 - - - -
Termodinamika 2+1 - - - -
Anatomska građa i funkcija noge 2+0 - - - -
Socijalna filozofija 1+1 - - - -
Sigurnost u obućarskoj industriji 1+1 - - - -
Tjelesna i zdravstvena kultura 0+2 0+2 0+2 0+2 -
Oblikovanje i konstrukcija obuće - 2+2 3+4 1+2 -
Osnove strojarstva - 2+2 - - -
Elektrotehnika i elektronika - 2+2 - - -
Matematika II - 2+2 - - -
Tehnološke operacije proizvodnje kože - 2+2 - - -
Biomehanika, odabrana poglavlja - 1+2 - - -
Njemački jezik - 1+1 1+1 1+1 -
Engleski jezik - 1+1 1+1 1+1 -
Tehnologija proizvodnje obuće - - 2+3 2+3 -
Studij rada u obućarskoj tehnologiji - - 2+2 - -
Strojevi i uređaji u industriji obuće - - 2+1 2+1 -
Osnove dizajna - - 2+0 - -
Informatika - - 1+3 - -
Osiguranje kvalitete u kožarskoj i obućarskoj industriji - - - 2+3 -
Ekonomika i marketing - - - 2+2 -
Automatizacija u proizvodnji obuće - - - 2+2 -
Materijali u industriji obuće - - - 1+2 -
Diplomski rad - - - - 2+10