Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Projektiranje procesa tekstilno-mehaničke tehnologije

Nositelj: dr. sc. Zlatko Vrljičak, prof.
Studij: dodiplomski studij
Smjer: procesni, modul: tekstilno-mehanička tehnologija
Satnica: 1+2 - VIII. semestar
Program: Analiza glavnih troškova u TMT. Optimatizacija broja strojeva za posluživanje sa aspekta troškova i kvalitete. Značaj normiranja rada, kvalitete i materijala. Osnovni razlozi i metode zasnivanja proizvodnje. Elementi plana i projekta sa ekonomskom analizom. Analiza pojedinih kao i proračun sveukupnih proizvodnih troškova. Globalna analiza troškova po segmentima, tehnologijama i djelatnostima. Analiza vremenskog tijeka proizvodnje kao i osvrt na troškove koji iz trajanja ciklusa proizlaze. Analiza organizacije i upravljanja tekstilno-mehaničkom proizvodnjom. Optimizacija odabiranja tehnološke opreme iz gledišta minimalizacije proizvodnih troškova po jedinici proizvoda i usklađivanja nesmetanog tijeka proizvodnje. Projektiranje tkaonice, predionice ili pletionice.
Literatura: Članci u časopisu Tekstil
Uvjeti polaganja ispita: Vrsta vježbi: auditorne i praktične u tvornicama
Način održavanja ispita: pismeni i usmeni
Preduvjeti za ispit: odslušano min 80% predavanja i sve vježbe te izrada programa